Betekenis balans
Wat betekent balans? Hieronder vind je 41 betekenissen van het woord balans. Je kunt ook zelf een definitie van balans toevoegen.

1

8   5

balans


 • evenwicht .
 • een meetapparaat met twee armen (bedoeld om het verschil te kunnen meten)
 • ( economie ) een volledige opsomming van de waarde van alle bezit en alle tegoeden en schulden m [..]
 • Bron: nl.wiktionary.org

  2

  10   8

  balans


  een overzicht van de bezittingen en schulden van een vereniging op een bepaald tijdstip
  Bron: scholieren.com

  3

  4   3

  balans


  Momentopname van de bezittingen van een bedrijf en de manier waarop de bezittingen zijn betaald.
  Bron: scholieren.com

  4

  5   4

  balans


  Balans, v. (-en), boom der weegschaal; weegschaal; (kooph.) eindrekening van het grootboek; voor -, per -, per saldo (op nieuwe rekening); hydrostatische -, werktuig om de wet van Archimedes proefonde [..]
  Bron: dbnl.org

  5

  7   7

  balans


  (engels: balance) Te gebruiken voor de indruk van zichtbaar evenwicht in een compositie.
  Bron: aat-ned.nl

  6

  4   4

  balans


  Een overzicht van de activa en de passiva van een sector of land op een bepaald moment. De activa bestaan onder meer uit machines, gebouwen, niet-geproduceerde activa (zoals grond en minerale reserves [..]
  Bron: cbs.nl

  7

  3   3

  balans


  In de boekhouding spreekt men van balansrekeningen. Dit zijn grootboekrekeningen die een bepaalde 'waarde' of 'schuld' vertegenwoordigen. Als u bijvoorbeeld een computer koopt dan heeft die computer een dag na de aankoop nog steeds een aanzienlijke waarde. Ook bijvoorbeeld uw bankrekening is een balansrekening: het saldo van uw [..]
  Bron: gratis-cursus-boekhouden.nl

  8

  1   2

  balans


  zie begrippen L.4..
  Bron: mkalk.home.xs4all.nl

  9

  2   3

  balans


  In het wijnjargon gebruikt om aan te geven dat de verschillende componenten van de wijn in evenwicht zijn
  Bron: champagnebezorgen.net

  10

  1   2

  balans


  De balans (momentopname) is een overzicht van de bezittingen, schulden en het eigen vermogen van een VvE.
  Bron: kosterenpartners.com

  11

  2   3

  balans


  Bilan
  Bron: collegenet.nl

  12

  3   5

  balans


  toestand waarin alles aan alle kanten even zwaar is
  Voor [..]
  Bron: www.muiswerk.nl

  13

  3   5

  balans


  De balans is een overzicht van alle bezittingen aan de linkerkant (activa of debetzijde) en de schulden plus het eigen vermogen aan de rechter kant (passiva of creditzijde) op een bepaald moment.Ook wordt een balans wel gedefinieerd als een staat, waar links de samenstelling van de bezittingen en rechts de herkomst (de bronnen) van het vermogen sta [..]
  Bron: scanuwonderneming.nu

  14

  3   6

  balans


  vermogensoverzicht op een bepaald tijdstip van bezittingen, schulden en het eigen vermogen. (bezittingen min schulden= eigen vermogen)
  Bron: scholieren.com

  15

  2   5

  balans


  momentopname van bezit, schuld en eigen vermogen.  
  Bron: home.wanadoo.nl

  16

  1   4

  balans


  Een overzicht op een bepaald moment van bezittingen en vorderingen aan de ene kant en eigen vermogen en schulden aan de andere kant.
  Bron: finler.nl

  17

  1   4

  balans


     van ophaalbrug Een balans is een weegschaal. Om het wegdek (de val) van een ophaalbrug gemakkelijk omhoog te halen, is de brug voorzien van een soort poort (de hamei), waarop, zoals [..]
  Bron: documentatie.org

  18

  2   5

  balans


  Debet Credit
  Bron: scholieren.com

  19

  1   4

  balans


  Is een momentopname van de bezittingen van een bedrijf en van de manier waarop de bezittingen zijn betaald.
  Bron: scholieren.com

  20

  2   5

  balans


  een momentopname van bezittingen van een bedrijf en van de manier waarop deze zijn belaalt
  Bron: scholieren.com

  21

  0   3

  balans


  het vergelijken van de hoeveelheid van een specifieke stof of vloeistof die een relatie heeft met de toevoer, afvoer en verandering in berging over een bepaalde periode binnen een bepaald gebied.
  Bron: aquo.nl

  22

  0   3

  balans


  Een staat van schulden en bezittingen op een bepaald tijdstip.
  Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

  23

  0   3

  balans


  Een balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van een entiteit zoals een onderneming, instelling of persoon, op een bepaald moment. De entiteit kan al of niet een r [..]
  Bron: nl.wikipedia.org

  24

  0   3

  balans


  Een balans (ook wel twee-armige balans) is een meetinstrument met twee schalen dat dient om de grootte van een onbekende massa op een van de twee schalen te bepalen door op de andere schaal bekende ge [..]
  Bron: nl.wikipedia.org

  25

  0   3

  balans


  Een balans geeft de verandering van een hoeveelheid van een grootheid in een systeem weer. Balansen worden gebruikt voor het beschrijven van transportverschijnselen in de scheikunde en de natuurkunde. [..]
  Bron: nl.wikipedia.org

  26

  0   3

  balans


  Balans is de naam van een lokale politieke partij die in 2006 is opgericht in de Nederlandse gemeente Gulpen-Wittem. De partij heeft naast haar programma als doel om meer vrouwen en jongeren bij de po [..]
  Bron: nl.wikipedia.org

  27

  0   3

  balans


  een overzicht van bezittingen (=activa) en schulden (=passiva) op een bepaald moment. Links = bezittingen, rechts = schulden.
  Bron: scholieren.com

  28

  0   3

  balans


  De balans geeft de toestand van je bedrijf op een bepaald ogenblik weer: een momentopname. De balans is het resultaat van de opeenvolgende veranderingen in bezittingen en schulden als gevolg van jouw ondernemingsactiviteiten in de loop van het jaar.
  Bron: ru.nl

  29

  0   3

  balans


  Balans, ook wel evenwichtigheid en/of gelijkheid genoemd.

  '' Doordat Channah heel veel cadeautjes had gekocht voor Dalyano, moest Dalyano ook een balans creeren. ''
  Bahar Öztaş - 15 juli 2013

  30

  0   3

  balans


  Men kiest niet voor zwart of wit, maar zoekt de balans en kiest voor grijs
  Rhode - 14 december 2013

  31

  0   3

  balans


  Evenwicht van een wijn. Een goede balans betekent dat de verschillende componenten met elkaar in evenwicht zijn.
  Bron: wijnkalender.be

  32

  0   3

  balans


  Overzicht van de waarde van de bezittingen van een onderneming (de activa) en van de bronnen waaruit deze bezittingen zijn gefinancierd (de passiva) op een bepaald tijdstip.
  Bron: kennisconsult.nl

  33

  0   3

  balans


  'Foto' aan het eind van het jaar van de activa (debetbezittingen van de onderneming) en van de passiva (wat de onderneming verschuldigd is). Met andere woorden, de activa op de balans geven informatie over het gebruik van de geldmiddelen verzameld door de onderneming. De passiva op de balans geven informatie over de herkomst van de verzamelde midde [..]
  Bron: dehoofdzondenvanbanken.eu

  34

  0   3

  balans


  Het evenwicht in een statische positie, meestal in de adress-positie. Zie ook dynamic balance.  [Wiren 1990 : 65]
  Bron: gerritspeek.nl

  35

  2   5

  balans


  Overzicht van de bezittingen, schulden en het eigen vermogen van een VvE. Dit is een momentopname.
  Bron: macobouwbeheer.nl

  36

  2   5

  balans


  Dit is een aanwijzing voor de onderlinge verhoudingen in de wijn van vier componenten: alcohol, zuurgraad, suiker en droge extracten. Een wijn is in balans als geen van deze karakteristieken overheers [..]
  Bron: terroir-france.com

  37

  2   6

  balans


  momentopname van de bezittingen van een bedrijf en van de manier waarop de bezittingen zijn betaald. Het bedrag moet links en rechts hetzelfde zijn.
  Bron: scholieren.com

  38

  3   7

  balans


  Een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van een onderneming of instelling op een bepaald moment. Dit kan betrekking hebben op een natuurlijk persoon of op een rechtspersoon.
  Bron: ondernemersunited.nl

  39

  0   4

  balans


  Overzicht van de kapitaalgoederen waar een onderneming over beschikt en de wijze waarop die kapitaalgoederen met behulp van eigen vermogen en vreemd vermogen zijn gefinancierd. De balansposten zijn al [..]
  Bron: fons-vernooij.nl

  40

  1   5

  balans


  De conditie in de set-up van de wagen waarbij er geen overstuur noch onderstuur is, zodat de wagen neutraal te besturen valt op een specifiek circuit.
  Bron: f1-club.be

  41

  0   4

  balans


  Balans is een hoorspel van Heinrich Böll. Bilanz werd op 27 februari 1958 door de Westdeutscher Rundfunk uitgezonden. Jan Starink vertaalde het en de KRO zond het uit op dinsdag 13 december 1960. De r [..]
  Bron: nl.wikipedia.org

  Betekenis van balans toevoegen.
  Aantal woorden:
  Naam:
  E-mail: (* optioneel)

  << Balanitis Basisjaar >>
  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen