collegenet.nl

Upvotes ontvangen8655
Downvotes ontvangen10600
Karma:-1944 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (5300)

1

7 Thumbs up   19 Thumbs down

Regionale ontwikkeling


jammer genoeg zien we vaak alleen ontwikkeling langs bovengenoemde lijnen en ontbreken in deze landen vaak de dwarsverbindingen. Alles gaat naar de hoofdstad en/of de havens.
Bron: collegenet.nl

2

3 Thumbs up   10 Thumbs down

Pressiegroepen


actiegroepen proberen door druk uit te oefenen, de regering maatregelen te laten nemen die in hun straatje passen.
Bron: collegenet.nl

3

5 Thumbs up   8 Thumbs down

ruimtelijke kwaliteit


zie begrip bij subdomein 1.
Bron: collegenet.nl

4

6 Thumbs up   8 Thumbs down

Nederlandse mainport


moet je kunnen plaatsen in een groter Europees verband. Wacht het kaartje maar af. Let op de nieuwe vervoersstromen en – corridors*.
Bron: collegenet.nl

5

9 Thumbs up   21 Thumbs down

Milieu aspect


hoe meer vervoerslijnen en hoe meer er versleept wordt des te groter de druk op het milieu. Dan staan weer allerlei pressiegroepen op (stop de Betuwelijn).
Bron: collegenet.nl

6

7 Thumbs up   30 Thumbs down

Economisch aspect


belangrijk is te onthouden dat vervoeren op zich een laagwaardige activiteit. Je moet er iets mee doen: bewerken, verdelen, verhandelen, kortom er een economische waarde aan toevoegen. En daar zijn we goed in.
Bron: collegenet.nl

7

11 Thumbs up   16 Thumbs down

schaalvergroting


door op grotere schaal te werken komen er voordelen, kan men goedkoper produceren en werken. Dus van lokaal Þ regionaal Þ nationaal Þ wereldniveau. De naam globalisering komt nu tevoorschijn. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door grotere schepen, vliegtuigen en door de computer + e-mail.
Bron: collegenet.nl

8

97 Thumbs up   36 Thumbs down

global shift


het verplaatsen van de belangrijkste handelsstromen over de aarde in verloop van tijd. We zien nu een verplaatsing van het zwaartepunt van de wereldhandel: van de randen van de Atlantische Oceaan naar die van de Stille Oceaan (Pacific Rim).
Bron: collegenet.nl

9

5 Thumbs up   8 Thumbs down

Decompartimentering


door het bouwen van bruggen en /of het aanleggen van tunnels probeert men de nadelige gevolgen van compartimentering op te heffen.Internationaal: als grenzen wegvallen zullen de goederenstromen toenemen (denk aan de EU).
Bron: collegenet.nl

10

5 Thumbs up   10 Thumbs down

compartimentering


steeds meer afgescheiden ruimtes. Bedoeld wordt: door de aanleg van wegen, spoorlijnen en/of kanalen wordt een bepaald gebied in afzonderlijke ruimtes verdeeld en is het lastiger om van het ene deel naar het andere te fietsen.
Bron: collegenet.nl


Login in om alle 5300 betekenissen te bekijken