ondernemersunited.nl

Website:https://www.ondernemersunited.nl/
Upvotes ontvangen2375
Downvotes ontvangen3084
Karma:-708 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (4662)

1

0 Thumbs up   11 Thumbs down

zwevende koersen


De verhouding tussen de bedoelde valuta en een standaard valuta is niet vastgelegd, tegenstelende van een vaste koers
Bron: ondernemersunited.nl

2

0 Thumbs up   8 Thumbs down

uitgevende instelling


Bedrijf (Naamloze of besloten vennootschap), overheid, stichting, vereniging en dergelijke die effecten emitteert. De opbrengst van deze emissie gaat onder aftrek van kosten naar deze instelling, wiens naam altijd op de fysieke stukken vermeld staat.
Bron: ondernemersunited.nl

3

2 Thumbs up   14 Thumbs down

uitgifte


De eerste daadwerkelijke notering die een fonds bij een emissie krijgt.
Bron: ondernemersunited.nl

4

1 Thumbs up   9 Thumbs down

uitgiftekoers


De koers waarop de uitgifte van aandelen of obligaties plaatsvindt
Bron: ondernemersunited.nl

5

0 Thumbs up   9 Thumbs down

Uitgifteprijs


Prijs/de koers waarvoor een uitgevende instelling een effect bij een emissie op de markt brengt.
Bron: ondernemersunited.nl

6

0 Thumbs up   8 Thumbs down

uitgifterendement


Rendement die wordt bepaald doormiddel van de huidige koers te vergelijken met die van de uitgiftekoers
Bron: ondernemersunited.nl

7

1 Thumbs up   12 Thumbs down

uithalen


Wanneer een effectenorder geannuleerd word oftewel uitgehaald word.
Bron: ondernemersunited.nl

8

0 Thumbs up   7 Thumbs down

uitkeringspercentage


Is van belang voor de vraag of een bedrijf in de toekomst, als de winst eens wat ager ligt, aan z`n dividenduitkering zal kunnen voldoen, Wanneer deze ratio laag ligt, zal de uitkering minder snel in gevaar gaan komen. Dit kan berekend worden door: Dividend per aandeel gedeeld door nettowinst per aandeel maal 100%
Bron: ondernemersunited.nl

9

0 Thumbs up   8 Thumbs down

uitkoop


De hoeveelheid geld die betaald moet worden om een verplichting niet na te hoeven komen
Bron: ondernemersunited.nl

10

0 Thumbs up   7 Thumbs down

Uitleveringsprovisie


Provisie die in rekening wordt gebracht als een klant om levering van fysieke aandelen , de zogenaamde uitlevering, verzoekt
Bron: ondernemersunited.nl


Login in om alle 4662 betekenissen te bekijken