ondernemersunited.nl

Website:https://www.ondernemersunited.nl/
Upvotes ontvangen2369
Downvotes ontvangen3079
Karma:-711 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (4662)

1

-1   11

zwevende koersen


De verhouding tussen de bedoelde valuta en een standaard valuta is niet vastgelegd, tegenstelende van een vaste koers
Bron: ondernemersunited.nl

2

0   8

uitgevende instelling


Bedrijf (Naamloze of besloten vennootschap), overheid, stichting, vereniging en dergelijke die effecten emitteert. De opbrengst van deze emissie gaat onder aftrek van kosten naar deze instelling, wiens naam altijd op de fysieke stukken vermeld staat.
Bron: ondernemersunited.nl

3

2   14

uitgifte


De eerste daadwerkelijke notering die een fonds bij een emissie krijgt.
Bron: ondernemersunited.nl

4

1   9

uitgiftekoers


De koers waarop de uitgifte van aandelen of obligaties plaatsvindt
Bron: ondernemersunited.nl

5

0   9

uitgifteprijs


Prijs/de koers waarvoor een uitgevende instelling een effect bij een emissie op de markt brengt.
Bron: ondernemersunited.nl

6

0   8

uitgifterendement


Rendement die wordt bepaald doormiddel van de huidige koers te vergelijken met die van de uitgiftekoers
Bron: ondernemersunited.nl

7

1   12

uithalen


Wanneer een effectenorder geannuleerd word oftewel uitgehaald word.
Bron: ondernemersunited.nl

8

0   7

uitkeringspercentage


Is van belang voor de vraag of een bedrijf in de toekomst, als de winst eens wat ager ligt, aan z`n dividenduitkering zal kunnen voldoen, Wanneer deze ratio laag ligt, zal de uitkering minder snel in gevaar gaan komen. Dit kan berekend worden door: Dividend per aandeel gedeeld door nettowinst per aandeel maal 100%
Bron: ondernemersunited.nl

9

0   8

uitkoop


De hoeveelheid geld die betaald moet worden om een verplichting niet na te hoeven komen
Bron: ondernemersunited.nl

10

0   7

uitleveringsprovisie


Provisie die in rekening wordt gebracht als een klant om levering van fysieke aandelen , de zogenaamde uitlevering, verzoekt
Bron: ondernemersunited.nl


Login in om alle 4662 betekenissen te bekijken