macobouwbeheer.nl

Upvotes ontvangen69
Downvotes ontvangen111
Karma:-41 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (139)

1

9 Thumbs up   2 Thumbs down

fundering


De fundering (fundament) van een gebouw is het dragende gedeelte dat het gewicht van het gebouw overdraagt aan de grond.
Bron: macobouwbeheer.nl (offline)

2

5 Thumbs up   10 Thumbs down

notulen


Schriftelijk verslag van de ALV met vastlegging van de besluiten en de besproken onderwerpen.
Bron: macobouwbeheer.nl (offline)

3

4 Thumbs up   10 Thumbs down

geluidsnorm


De Nederlandse Stichting Geluidshinder heeft normen opgesteld ter voorkoming van geluidsoverlast.
Bron: macobouwbeheer.nl (offline)

4

4 Thumbs up   4 Thumbs down

executie


Gedwongen verkoop van een pand via een openbare veiling (meestal).
Bron: macobouwbeheer.nl (offline)

5

4 Thumbs up   5 Thumbs down

commissie


De ALV kan besluiten tot het aanstellen van één of meerdere commissies. Een VvE kan bijvoorbeeld een kascommissie hebben voor het controleren van de kas. Andere voorbeelden zijn een technische commissie, tuin commissie of huishoudelijke commissie. Doel is het adviseren van de bestuurder of de ALV.
Bron: macobouwbeheer.nl (offline)

6

4 Thumbs up   3 Thumbs down

beheerder


De volgende soorten beheer zijn van toepassing voor de VvE: financieel, technisch en administratief beheer. Deze zaken worden uitgevoerd door bestuur en commissies bestaande uit bewoners, of door een professionele beheerder. Er is zeer gespecialiseerde kennis nodig is en er is vaak geen animo onder de bewoners om hun tijd en energie hierin te steke [..]
Bron: macobouwbeheer.nl (offline)

7

4 Thumbs up   3 Thumbs down

appartement


Afkorting van appartementsrechten, de verzamelnaam voor een woning in een complex waarin zich meerdere woningen bevinden. Dit zijn bijvoorbeeld etages, flats en portiekwoningen. De eigenaar heeft het alleenrecht gekocht om dat deel van het gebouw te mogen bewonen
Bron: macobouwbeheer.nl (offline)

8

3 Thumbs up   3 Thumbs down

perceel


Onroerende zaak, het pand of de grond.
Bron: macobouwbeheer.nl (offline)

9

2 Thumbs up   4 Thumbs down

nutsbedrijven


Bedrijven die voorzien in primaire voorzieningen zoals elektriciteit, gas en drinkwater.
Bron: macobouwbeheer.nl (offline)

10

2 Thumbs up   4 Thumbs down

monument


Een gebouw met inschrijving in het monumentenregister. Voorwaarde is dat het pand 50 jaar is of ouder en een historische, esthetische of wetenschappelijke meerwaarde heeft.
Bron: macobouwbeheer.nl (offline)


Login in om alle 139 betekenissen te bekijken