macobouwbeheer.nl

Website:http://www.macobouwbeheer.nl
Upvotes ontvangen51
Downvotes ontvangen97
Karma:-45 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (139)

1

6   2

fundering


De fundering (fundament) van een gebouw is het dragende gedeelte dat het gewicht van het gebouw overdraagt aan de grond.
Bron: macobouwbeheer.nl

2

4   8

notulen


Schriftelijk verslag van de ALV met vastlegging van de besluiten en de besproken onderwerpen.
Bron: macobouwbeheer.nl

3

3   8

geluidsnorm


De Nederlandse Stichting Geluidshinder heeft normen opgesteld ter voorkoming van geluidsoverlast.
Bron: macobouwbeheer.nl

4

3   3

executie


Gedwongen verkoop van een pand via een openbare veiling (meestal).
Bron: macobouwbeheer.nl

5

3   2

perceel


Onroerende zaak, het pand of de grond.
Bron: macobouwbeheer.nl

6

3   3

beheerder


De volgende soorten beheer zijn van toepassing voor de VvE: financieel, technisch en administratief beheer. Deze zaken worden uitgevoerd door bestuur en commissies bestaande uit bewoners, of door een professionele beheerder. Er is zeer gespecialiseerde kennis nodig is en er is vaak geen animo onder de bewoners om hun tijd en energie hierin te steke [..]
Bron: macobouwbeheer.nl

7

3   3

appartement


Afkorting van appartementsrechten, de verzamelnaam voor een woning in een complex waarin zich meerdere woningen bevinden. Dit zijn bijvoorbeeld etages, flats en portiekwoningen. De eigenaar heeft het alleenrecht gekocht om dat deel van het gebouw te mogen bewonen
Bron: macobouwbeheer.nl

8

2   4

nutsbedrijven


Bedrijven die voorzien in primaire voorzieningen zoals elektriciteit, gas en drinkwater.
Bron: macobouwbeheer.nl

9

2   5

balans


Overzicht van de bezittingen, schulden en het eigen vermogen van een VvE. Dit is een momentopname.
Bron: macobouwbeheer.nl

10

2   3

notaris


De bevoegde persoon om authentieke akten op te stellen.
Bron: macobouwbeheer.nl


Login in om alle 139 betekenissen te bekijken