home.wanadoo.nl

Upvotes ontvangen1012
Downvotes ontvangen1368
Karma:-357 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (801)

1

39   19

kwantiteit


de hoeveelheid (van een productiefactor).  
Bron: home.wanadoo.nl

2

27   15

rekenmiddel


geld als vergelijkingsmiddel van de waarde van verschillende goederen. Zie ook geldfuncties.  
Bron: home.wanadoo.nl

3

25   12

import


goederen en diensten die door het buitenland aan ingezetenen zijn verkocht.  (1)  Ook wel invoer genoemd.  
Bron: home.wanadoo.nl

4

22   39

productbeleid


marketingbeleid gericht op tastbare en niet-tastbare kenmerken van het product.  
Bron: home.wanadoo.nl

5

22   6

technologische ontwikkeling


- verbetering van bestaande productieprocessen en producten en - het toepassen van geheel nieuwe productieprocessen en   producten op basis van nieuwe kennis, nieuwe technieken en   opgedane ervaringen.  
Bron: home.wanadoo.nl

6

19   9

innovatie


de ontwikkeling en succesvolle invoering van nieuwe of verbeterde goederen en diensten (productinnovatie)  of productie- en distributieprocessen (procesinnovatie).  
Bron: home.wanadoo.nl

7

19   3

negatief verband


naar a-b-c een tegenovergesteld verband.  Bijvoorbeeld, als de prijs van een product daalt, dan stijgt de gevraagde hoeveelheid en andersom: als de prijs stijgt, daalt de gevraagde hoeveelheid.  
Bron: home.wanadoo.nl

8

18   3

internationale concurrentiepositie


de aantrekkelijkheid van een economie (of bedrijfstak) ten opzichte van buitenlandse economieën als gevolg van verschillen in prijs, kwaliteit en leveringsvoorwaarden.  
Bron: home.wanadoo.nl

9

18   8

intermediair verbruik


goederen die zijn verbruikt in het productieproces.  Bijvoorbeeld: grondstoffen, halffabrikaten, communicatiediensten, schoonmaakdiensten en diensten van externe accountants.  (1) Zie ook toegevoegde waarde.  
Bron: home.wanadoo.nl

10

18   7

vermogen


bezit  
Bron: home.wanadoo.nl


Login in om alle 801 betekenissen te bekijken