dehoofdzondenvanbanken.eu

Website:http://dehoofdzondenvanbanken.eu/
Upvotes ontvangen16
Downvotes ontvangen13
Karma:4 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (46)

1

4   0

securitisatie


Financieringstechniek waarmee een financiële instelling het risico van niet terugbetaling van een lening overdraagt en het verandert in een complex financieel product dat op de markt wordt verhandeld.
Bron: dehoofdzondenvanbanken.eu

2

3   0

bad bank


Financiële instelling opgericht om activa over te dragen die schadelijk kunnen zijn voor de duurzaamheid van een bank. Ook wel ‘liquidatie-instelling’ of 'residuele bank' genoemd.
Bron: dehoofdzondenvanbanken.eu

3

3   3

hefboom


Het vermogen van banken om posities in te nemen die hun eigen vermogen overschrijden. Met andere woorden, het hefboomeffect houdt in dat schulden worden gebruikt om het rendement op het eigen vermogen te vergroten. Daarvoor moet het rendement van het project hoger zijn dan de rente die betaald moet worden voor het geleende geld. Een indicator voor [..]
Bron: dehoofdzondenvanbanken.eu

4

2   0

moral hazard


('moreel risico') Verwijst naar gedragsveranderingen van een economische speler doordat bepaalde risico’s zijn afgedekt. Omdat hij zich a priori beschermd weet, heeft de economische speler de neiging meer risico's te nemen, waardoor de totale risico’s in het systeem toenemen.
Bron: dehoofdzondenvanbanken.eu

5

1   0

herkapitalisatie


Term die de toevoeging van eigen vermogen duidt in de bank als het als onvoldoende wordt beschouwd in het licht van haar activiteiten en de risico's. Tijdens de crisis van 2008 waren veel banken niet in staat zelf te zorgen voor meer kapitaal om al hun schulden of een deel daarvan terug te betalen. Zij moesten dus een beroep doen op hun staat om te [..]
Bron: dehoofdzondenvanbanken.eu

6

1   1

liquiditeitsrisico


Risico dat de financiële instelling niet voldoende geld heeft om aan haar betalingsverplichtingen te voldoen op het moment dat deze opeisbaar zijn.
Bron: dehoofdzondenvanbanken.eu

7

1   0

subprimes


Risicohypotheek. Dit zijn met name onroerend goedhypotheken die aan Amerikaanse huishoudens zijn verstrekt die niet voldoende financiële middelen hadden om een ​normale lening of ‘premium’ te kopen.
Bron: dehoofdzondenvanbanken.eu

8

1   0

trader


Operator - bij een bank of beursonderneming - gespecialiseerd in financiële transacties (aan-en verkoop van effecten, valuta, derivaten).
Bron: dehoofdzondenvanbanken.eu

9

0   0

activa


Beleggingen (materieel of immaterieel) bedoeld om winst te genereren. Over het algemeen bestaan de activa van een bank uit leningen (die door de banken worden verstrekt aan particulieren en ondernemingen), bankschulden (leningen aan andere banken) en de financiële portefeuille (aandelen en effecten uitgegeven door andere ondernemingen en gekocht do [..]
Bron: dehoofdzondenvanbanken.eu

10

0   3

balans


'Foto' aan het eind van het jaar van de activa (debetbezittingen van de onderneming) en van de passiva (wat de onderneming verschuldigd is). Met andere woorden, de activa op de balans geven informatie over het gebruik van de geldmiddelen verzameld door de onderneming. De passiva op de balans geven informatie over de herkomst van de verzamelde midde [..]
Bron: dehoofdzondenvanbanken.eu


Login in om alle 46 betekenissen te bekijken