ru.nl

Website:https://www.ru.nl
Upvotes ontvangen123
Downvotes ontvangen186
Karma:-62 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (117)

1

37   33

btw


De BTW (Belasting Toegevoegde Waarde) wordt ook wel omzetbelasting genoemd. De BTW is een verbruikersbelasting die wordt geheven op de levering van roerende goederen en/of diensten in alle lidstaten van de Europese Gemeenschap. De BTW is inbegrepen in de prijs die de afnemer moet betalen. Ondernemers mogen de op inkopen betaalde BTW verrekenen met [..]
Bron: ru.nl

2

11   30

export


Men spreekt van export wanneer een onderneming vanuit haar thuisbasis goederen naar het buitenland exporteert.
Bron: ru.nl

3

11   15

subsidie


De overheid kan subsidie verstrekken met het doel bepaalde omstandigheden te verbeteren of bepaalde activiteiten te bevorderen. Zo bestaan er bijvoorbeeld subsidies op het aannemen van moeilijk plaatsbaar personeel, op scholing, export/import, op maatregelen die een laag energieverbruik stimuleren enzovoort. In zekere zin mogen gunstige fiscale maa [..]
Bron: ru.nl

4

8   7

uitvinding


Een uitvinding is een technisch product of productieproces, dat nieuw en inventief is.
Bron: ru.nl

5

7   10

prototype


Dit is een gedetailleerd uitgewerkt model van een uitvinding.
Bron: ru.nl

6

5   3

brutomarge


Onder brutomarge wordt de verhouding tussen de brutowinst en de omzet verstaan. Formule:
Bron: ru.nl

7

3   4

depot


Een depot is een aanvraag voor registratie; de officiƫle indiening van een merk bij het Benelux Merkenbureau.
Bron: ru.nl

8

3   3

leveringsvoorwaarden


De op schrift gestelde en meestal bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde voorwaarden op basis waarvan standaard de levering van goederen of diensten van een onderneming plaatsvindt.
Bron: ru.nl

9

3   10

patent


Zie octrooi.
Bron: ru.nl

10

2   4

brutowinst


Onder brutowinst wordt verstaan de omzet min de inkoopwaarde of de kostprijs van de verkopen. Formule: brutowinst = omzet - inkopen.
Bron: ru.nl


Login in om alle 117 betekenissen te bekijken