ru.nl

Website:https://www.ru.nl
Upvotes ontvangen124
Downvotes ontvangen187
Karma:-62 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (117)

1

37 Thumbs up   33 Thumbs down

BTW


De BTW (Belasting Toegevoegde Waarde) wordt ook wel omzetbelasting genoemd. De BTW is een verbruikersbelasting die wordt geheven op de levering van roerende goederen en/of diensten in alle lidstaten van de Europese Gemeenschap. De BTW is inbegrepen in de prijs die de afnemer moet betalen. Ondernemers mogen de op inkopen betaalde BTW verrekenen met [..]
Bron: ru.nl

2

11 Thumbs up   31 Thumbs down

export


Men spreekt van export wanneer een onderneming vanuit haar thuisbasis goederen naar het buitenland exporteert.
Bron: ru.nl

3

11 Thumbs up   15 Thumbs down

subsidie


De overheid kan subsidie verstrekken met het doel bepaalde omstandigheden te verbeteren of bepaalde activiteiten te bevorderen. Zo bestaan er bijvoorbeeld subsidies op het aannemen van moeilijk plaatsbaar personeel, op scholing, export/import, op maatregelen die een laag energieverbruik stimuleren enzovoort. In zekere zin mogen gunstige fiscale maa [..]
Bron: ru.nl

4

9 Thumbs up   7 Thumbs down

uitvinding


Een uitvinding is een technisch product of productieproces, dat nieuw en inventief is.
Bron: ru.nl

5

7 Thumbs up   10 Thumbs down

prototype


Dit is een gedetailleerd uitgewerkt model van een uitvinding.
Bron: ru.nl

6

5 Thumbs up   3 Thumbs down

Brutomarge


Onder brutomarge wordt de verhouding tussen de brutowinst en de omzet verstaan. Formule:
Bron: ru.nl

7

3 Thumbs up   4 Thumbs down

depot


Een depot is een aanvraag voor registratie; de officiële indiening van een merk bij het Benelux Merkenbureau.
Bron: ru.nl

8

3 Thumbs up   4 Thumbs down

dépôt


Een depot is een aanvraag voor registratie; de officiële indiening van een merk bij het Benelux Merkenbureau.
Bron: ru.nl

9

3 Thumbs up   3 Thumbs down

leveringsvoorwaarden


De op schrift gestelde en meestal bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde voorwaarden op basis waarvan standaard de levering van goederen of diensten van een onderneming plaatsvindt.
Bron: ru.nl

10

3 Thumbs up   10 Thumbs down

Patent


Zie octrooi.
Bron: ru.nl


Login in om alle 117 betekenissen te bekijken