mkalk.home.xs4all.nl

Website:http://mkalk.home.xs4all.nl
Upvotes ontvangen579
Downvotes ontvangen830
Karma:-252 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (719)

1

37   14

consument


iedereen die goederen koopt om daarmee in behoeften te voorzien
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

2

25   1

polypolie


is een markttype met veel aanbieders en veel vragers. Het is te verdelen in de marktvormen volkomen concurrentie (= homogeen polypolie) en monopolistische concurrentie (= heterogeen polypolie).
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

3

25   24

autonoom


betekent onafhankelijk. De autonome consumptie, investeringen, overheidsbestedingen etc. zijn onafhankelijk van het nationaal inkomen. In de vergelijking C = cY + Co is Co de autonome consumptie.
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

4

14   16

percentage


is het "zoveel"honderdste gedeelte van iets. Een gebruikelijke manier van berekenen is: ((nieuwe waarde - oude waarde) : oude waarde) x 100%. Of zoals veel leerlingen als ezelsbruggetje gebruiken: nie [..]
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

5

12   15

subsidie


is een door de overheid verstrekte inkomens- of (geld)kapitaaloverdracht aan gezinnen of ondernemingen. Het is een onderdeel van de overdrachtsuitgaven van de overheid.
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

6

10   13

welvaart


is de mate waarin de behoeften bevredigd (kunnen) worden. In formulevorm zou men dit kunnen schrijven als middelen gedeeld door de behoeften. Dit is geen formule waarmee gerekend kan worden, omdat de [..]
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

7

10   8

vacature


is een onbezette arbeidsplaats, waarvoor iemand gezocht wordt.
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

8

10   1

nivelleren


is het verkleinen van de inkomensverschillen. De inkomensverdeling is dan gelijkmatiger geworden..
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

9

10   16

economie


is de wetenschap die de mens bestudeert in zijn streven zijn behoeften te bevredigen met schaarse alternatief aanwendbare middelen. Naast de betekenis van wetenschap wordt het woord economie gebruikt [..]
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

10

9   2

donorland


is een land dat hulp biedt aan de ontwikkelingslanden.
Bron: mkalk.home.xs4all.nl


Login in om alle 719 betekenissen te bekijken