mkalk.home.xs4all.nl

Upvotes ontvangen702
Downvotes ontvangen1002
Karma:-301 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (719)

1

51   20

consument


iedereen die goederen koopt om daarmee in behoeften te voorzien
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

2

25   1

polypolie


is een markttype met veel aanbieders en veel vragers. Het is te verdelen in de marktvormen volkomen concurrentie (= homogeen polypolie) en monopolistische concurrentie (= heterogeen polypolie).
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

3

25   25

autonoom


betekent onafhankelijk. De autonome consumptie, investeringen, overheidsbestedingen etc. zijn onafhankelijk van het nationaal inkomen. In de vergelijking C = cY + Co is Co de autonome consumptie.
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

4

16   24

percentage


is het "zoveel"honderdste gedeelte van iets. Een gebruikelijke manier van berekenen is: ((nieuwe waarde - oude waarde) : oude waarde) x 100%. Of zoals veel leerlingen als ezelsbruggetje gebruiken: nieuw min oud, gedeeld door oud, maal 100%.
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

5

13   21

consument


iemand uit de gezinshuishouding die aankopen doet om in behoeften te voorzien. De consument is eindverbruiker van de goederen en diensten.
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

6

12   18

welvaart


is de mate waarin de behoeften bevredigd (kunnen) worden. In formulevorm zou men dit kunnen schrijven als middelen gedeeld door de behoeften. Dit is geen formule waarmee gerekend kan worden, omdat de behoeften niet te meten zijn. Toch ziet men met deze formule de betrekkelijkheid van het welvaarstbegrip, omdat als niet alleen de middelen toenemen m [..]
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

7

12   15

subsidie


is een door de overheid verstrekte inkomens- of (geld)kapitaaloverdracht aan gezinnen of ondernemingen. Het is een onderdeel van de overdrachtsuitgaven van de overheid.
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

8

11   14

schaars


iets is schaars als er productiefactoren voor moeten worden aangewend (opgeofferd), die voor iets anders gebruikt kunnen worden. Deze productiefactoren worden dus ontrokken aan hun alternatieve aanwendbare richting.
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

9

11   2

alternatief aanwendbaar


betekent dat de middelen op verschillende manieren gebruikt kunnen worden.
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

10

11   10

vacature


is een onbezette arbeidsplaats, waarvoor iemand gezocht wordt.
Bron: mkalk.home.xs4all.nl


Login in om alle 719 betekenissen te bekijken