mkalk.home.xs4all.nl

Website:http://mkalk.home.xs4all.nl
Upvotes ontvangen600
Downvotes ontvangen851
Karma:-250 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (719)

1

37   15

consument


iedereen die goederen koopt om daarmee in behoeften te voorzien
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

2

25   1

polypolie


is een markttype met veel aanbieders en veel vragers. Het is te verdelen in de marktvormen volkomen concurrentie (= homogeen polypolie) en monopolistische concurrentie (= heterogeen polypolie).
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

3

25   25

autonoom


betekent onafhankelijk. De autonome consumptie, investeringen, overheidsbestedingen etc. zijn onafhankelijk van het nationaal inkomen. In de vergelijking C = cY + Co is Co de autonome consumptie.
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

4

15   17

percentage


is het "zoveel"honderdste gedeelte van iets. Een gebruikelijke manier van berekenen is: ((nieuwe waarde - oude waarde) : oude waarde) x 100%. Of zoals veel leerlingen als ezelsbruggetje gebruiken: nie [..]
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

5

12   15

subsidie


is een door de overheid verstrekte inkomens- of (geld)kapitaaloverdracht aan gezinnen of ondernemingen. Het is een onderdeel van de overdrachtsuitgaven van de overheid.
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

6

10   13

welvaart


is de mate waarin de behoeften bevredigd (kunnen) worden. In formulevorm zou men dit kunnen schrijven als middelen gedeeld door de behoeften. Dit is geen formule waarmee gerekend kan worden, omdat de [..]
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

7

10   25

consumeren


is het aankopen van goederen door de consument.
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

8

10   8

vacature


is een onbezette arbeidsplaats, waarvoor iemand gezocht wordt.
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

9

10   1

nivelleren


is het verkleinen van de inkomensverschillen. De inkomensverdeling is dan gelijkmatiger geworden..
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

10

10   7

schaalvergroting


betekent productie op grotere schaal, met voor de onderneming vaak grote kostenvoordelen (positieve schaalopbrengsten) als gevolg van productievere machines. Andere voordelen zijn een verdergaande int [..]
Bron: mkalk.home.xs4all.nl


Login in om alle 719 betekenissen te bekijken