gratis-cursus-boekhouden.nl

Upvotes ontvangen40
Downvotes ontvangen51
Karma:-10 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (45)

1

8 Thumbs up   13 Thumbs down

inventaris


Onder de inventaris van een bedrijf  wordt verstaan: de gedane investeringen, voorraden, vorderingen, geldmiddelen en schulden van het bedrijf zowel aan het einde van een boekjaar als voor de afsluiting van de boekhouding.
Bron: gratis-cursus-boekhouden.nl

2

5 Thumbs up   4 Thumbs down

Factuur


Een factuur is een document dat betrekking heeft op een of meerdere goederen en/of diensten die een leverancier aan een klant heeft geleverd.  Het geeft een betalingsverplichting van een klant aan een leverancier weer.  Wanneer u een factuur stuurt, doet u dat in de eerste plaats om betaald te krijgen. Maar u geeft er ook mee aan dat u heeft voldaa [..]
Bron: gratis-cursus-boekhouden.nl

3

4 Thumbs up   2 Thumbs down

Incourante voorraad


Als een deel van een voorraad binnen een economisch verantwoorde termijn niet meer verkocht kan worden, is er sprake van incourante voorraad. Dit kan ontstaan door plotselinge wijzigingen in de klantenvraag, waardoor de produktie- en verkoopplannen sterk verminderd moeten worden.  Als het aanhouden van incourante voorraad duurder is da het in voorr [..]
Bron: gratis-cursus-boekhouden.nl

4

3 Thumbs up   3 Thumbs down

balans


In de boekhouding spreekt men van balansrekeningen. Dit zijn grootboekrekeningen die een bepaalde 'waarde' of 'schuld' vertegenwoordigen. Als u bijvoorbeeld een computer koopt dan heeft die computer een dag na de aankoop nog steeds een aanzienlijke waarde. Ook bijvoorbeeld uw bankrekening is een balansrekening: het saldo van uw [..]
Bron: gratis-cursus-boekhouden.nl

5

3 Thumbs up   0 Thumbs down

Crediteuren


Met crediteuren worden de leveranciers van een onderneming bedoeld.  Een onderneming is deze leveranciers nog geld schuldig. In de balans van de onderneming komt het totaal van de op rekening gekochte goederen en diensten terug in de post crediteuren. Het gaat dus om nog niet betaalde rekeningen.  Crediteuren horen bij het vreemd vermogen van een o [..]
Bron: gratis-cursus-boekhouden.nl

6

3 Thumbs up   2 Thumbs down

kolommenbalans


Een kolommenbalans bestaat uit de proefbalans, saldibalans, resultatenrekening en balans. Elk overzicht bestaat uit een debet en creditzijde. Proefbalans Om snel een overzicht te krijgen van de toestand van het bedrijf, moeten de grootboekenrekeningen regelmatig afgesloten worden. Dit gebeurt door zowel de debetzijde als creditzijde van iedere groo [..]
Bron: gratis-cursus-boekhouden.nl

7

3 Thumbs up   1 Thumbs down

reserves


Een ondernemer mag sparen voor toekomstige uitgaven. Ondernemers kiezen hier soms voor omdat men geld opzij wil zetten voor toekomstige uitgaven. Dit wordt ook wel eens fiscale reserves genoemd.  Reserves worden in mindering gebracht van de winst, nog voordat er inkomstenbelasting over berekend is. Omdat je er geen belasting over betaald, wordt het [..]
Bron: gratis-cursus-boekhouden.nl

8

2 Thumbs up   2 Thumbs down

aandeelhouder


Iemand die in het bezit is van een of meer aandelen van een naamloze venootschap (NV) of besloten vennootschap (BV) noemen we een aandeelhouder. Dit kan een persoon zijn maar het kan ook een bedrijf zijn. Het is een misverstand dat een aandeelhouder automatisch eigenaar van een NV of een BV is. Een NV en BV is namelijk een zelfstandig rechtspersoon [..]
Bron: gratis-cursus-boekhouden.nl

9

2 Thumbs up   5 Thumbs down

boekhouden


Elke ondernemer is wettelijk verplicht een administratie te voeren. Daarnaast kan een administratie gebruikt worden om de bedrijfsvoering te verbeteren. Ook buiten een onderneming zal behoefte zijn aan informatie over de stand van zaken in een onderneming. Denk aan afnemers, de bank en uiteraard de belastingdienst. Voor hun is een amdinistratie ook [..]
Bron: gratis-cursus-boekhouden.nl

10

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Open posten


Met open posten oftewel openstaande posten zijn in de boekhouding facturen die u nog moet betalen of facturen die nog door uw klanten betaald moeten worden.
Bron: gratis-cursus-boekhouden.nl


Login in om alle 45 betekenissen te bekijken