Betekenis-definitie.nl

Op betekenis-definitie.nl zoek je met een klik in honderden begrippenlijsen tegelijkertijd!
Duizenden betekenissen in onze zoekmachine zijn toegevoegd door mensen zoals jij. Alle woorden zijn bij ons welkom. Dit kan gaan om voornamen, moelijke woorden, straattaal, buitenlandse woorden, woorden die pas afgelopen jaar populair zijn geworden, of zelfs zelfbedachte woorden! Betekenis toevoegen.


Zoek in 1.784.854 betekenissen.Nieuwste betekenissen

0   0

kwalificatie


De betekenis van kwalifikatie is toevoegen
'' joop kwalificeert een laag verf''
Diva op 2017-06-23

0   0

hopper


Hopper is een trechter die gevuld met bijvoorbeeld zand, vanuit een schip, waar dan kiepauto's onder reden, die gevuld werden met zand voor straten verhogingen en dergelijke.
P.J.Maagdenberg op 2017-06-23

0   0

folklore


gebeurtenissen,of verhalen die mondeling rond ging,daar het vaak beschouwd werd door de kerk als heidens ,daarom is erveel kennis verloren gegaan en gewoontes
 eveline op 2017-06-23

0   0

BVC


bak vereniging claudia

je kan hier bakken bij de verenging claudia.
taart cake koek spekkoek, gezwijmel......
luf it.
kom kijken bij de showroom
lara op 2017-06-22

0   0

opgetogen


opgetogen is volgens de wetenschappers blij worden van een dier/onderwerp hierbij de verklaring van opgetogen geschreven door: Yente Wilthof
Yente op 2017-06-22

0   0

osmosensoren


osmoreceptoren in de hypothalamus, reageren op de osmotische waarde van het bloed door afgifte van het antidiuretisch hormoon (ADH).
anoniem op 2016-02-17
Petra op 2017-06-21

0   0

endossement


ontbreken van een endossement op de cheque..

Er ontbreekt een handtekening op de achterzijde van de aan mij gestuurde cheque en kan verzilverd worden.
patrick Nicolo op 2017-06-21

0   0

feeks


Deze betekenis is NSFW/18+. Klik hier om deze betekenis te tonen.
Johan op 2017-06-21   NSFW / 18+

0   0

indirect bewijs


Bij gebrek aan geschreven, contemporaine historische te noemen bronnen, kan men andere bronnen zoeken en vinden. Een geschiedkundig vastgelegde datum van een gebeurtenis blijkt overal zijn gevolgen te hebben, maar ter plaatse blijkt geschiedschrijving te ontbreken.= lijkt daar niets gebeurt te zijn= Bij grote natuurlijke rampen, zoals stormvloeden, kan men met enige zekerheid veronderstellen, dat, wat dicht bij gebeurde ook moet zijn voorgevallen daar, waar de bronnen een leemte vertonen. Geografie, cartografie, archeologie en toponymie zijn van zulke 'alternative bronnen.
frank puylaert op 2017-06-20

0   0

dakopbouw


Dakopbouw: een gedeeltelijke verhoging van het dakprofiel, als een alternatief voor een dakkapel wanneer de ruimte onder de oorspronkelijke kap eigenlijk te laag is voor een verblijfsruimte.
Toelichting: veel woningen uit de jaren vijftig van de vorige eeuw waren voorzien van een kap met dakhellingen van 30 tot 35 graden. Bij een woningdiepte van 8 á 9 meter levert dat een driehoekige zolderruimte op waarin je alleen in het midden (ternauwernood) rechtop kunt staan. Het vergroten van de gebruiksmogelijkheden van deze zolderruimte kan door het aanbrengen van een dakkapel aan de voorzijde of aan de achterkant van het dakvlak, of aan beide kanten van het dak. Omdat in veel gevallen de hoogte van de nieuwe ruimte ook dan nog als te beklemmend wordt ervaren, wordt de kap, inclusief nok, boven de dakkapel(-len) in verticale richting opgetild.
 Frank Zuylen op 2017-06-20

0   0

atheist


Iemand die zijn eigen gevoel op na jaagt en graag wil slagen in het leven.maar ook geloofd in de Eforie .wij zijn hier op aarde gezet om voor de mensdheid op te komen .
 Marcelino Slijngaard op 2017-06-20

0   0

indaling


Deze betekenis is NSFW/18+. Klik hier om deze betekenis te tonen.
 Freddy Turtle op 2017-06-19   NSFW / 18+

4   2

Kapitalisme


een economisch systeem waarbij de mensen uit zijn op geld en geld willen verdienen door zo min mogelijk geld uit te geven.
quinty op 2017-06-19

3   1

comprimeren


COMPRIMEREN IS HET SAMEN VOEGEN TOT 1 GEHEEL!!!!
WAAROM 10 DOZEN MEESLEPEN,TERWIJL JE 9 DOZEN IN DE 10e DOOS KUNT DOEN,EN DAN MAAR 1 DOOS MEE SLEEPT.
zo kun je het beter uitleggen dan met die duren woorden die bijna niemand begrijpt!!
 GORDEN op 2017-06-19

0   0

wappie


Volgens mij betekent dat overeenkomstig met : Meen je dat ? Kat kan ik moeilijk geloven ...
Maw, twijfelend roepwoord.
Race-Eendje op 2017-06-19

1   1

KP


De stelling van Pythagoras is een wiskundige stelling die haar naam dankt aan de Griekse wiskundige Pythagoras. 'Zijn' stelling was overigens alleen maar nieuw voor de Grieken. In Soemer was het resultaat al veel langer bekend en ook in Babylonië en het oude Egypte werd ze al eerder toegepast (met name de verhouding a=3;b=4;c=5 werd al vroeg gebruikt om rechte hoeken uit te meten, zoals dat tot op de dag van vandaag door sommigen nog wordt gedaan). Naast kennis van de stelling om haar toe te kunnen passen, is ook het leveren van een bewijs belangrijk. Wat dat betreft waren de Grieken (Pythagoras of een van zijn leerlingen) wel de eersten. Zij wisten niet alleen dat de stelling waar was, maar konden ook in algemene termen (abstracties) aantonen waarom zij waar was. Kortom knolpower
 Dominick Bohnenn op 2017-06-19

2   2

desaveu


Opschorten van het oordeel zoals dat in de kennisleer wel wordt bepleit.
Ger op 2017-06-19

2   2

duiding


"Duiding", het gebruik van dit woord noem ik het Yuppentaal, kakkerstaal, Volkskranttaal, bewoners van grachtengordels-taal, Groen Linkstaal. Ik weet dat de taal leeft en veranderd, maar ik heb een hekel aan dit woord.
Bor de Wolf op 2017-06-19

2   2

Selin


Stromend water of In het Grieks " een oorlogs god van mars" en ook een " strijder "
Selin op 2017-06-19

2   2

constitutie


Het begrip constitutie slaat op het fysische aspect van de persoonlijkheid: de lichaamsbouw en het lichamelijk functioneren.
Vb.: Een giedereen gebouwd iemand lijkt ons verstandig, sociaal, open, grappig,....
 Karissa blontrock op 2017-06-18Pagina:   1 2 3 4 5 6 7 8 9