Betekenis-definitie.nl

Op betekenis-definitie.nl zoek je met een klik in honderden begrippenlijsen tegelijkertijd!
Duizenden betekenissen in onze zoekmachine zijn toegevoegd door mensen zoals jij. Alle woorden zijn bij ons welkom. Dit kan gaan om voornamen, moelijke woorden, straattaal, buitenlandse woorden, woorden die pas afgelopen jaar populair zijn geworden, of zelfs zelfbedachte woorden! Betekenis toevoegen.


Zoek in 1.743.673 betekenissen.Nieuwste betekenissen

0   0

Retorische vraag


Een retorische vraag is een stelling in de vorm van een vraag om je standpunt te verduidelijken en benadrukken. Bijvoorbeeld als je wilt benadrukken wat een rotzooi het is: is de puinhoop nog niet genoeg?
Wouter (20 april 2019)

0   0

afboeken


Het boekhoudkundig verwerken van een afgeschreven bedrijfsmiddel dat uit dienst wordt genomen en geen economische waarde meer heeft.
Hetzelfde geldt voor een nog niet afgeschreven activum dat uit dienst wordt genomen wegens slijtage of defect en als zodanig geen residuwaarde meer heeft.
Dr. Marcel BOGAERTS (20 april 2019)

0   0

signaal


gebaar of geluid waarmee je iets duidelijk maakt en Signaal kan verwijzen naar: Informatie die middels een sein (teken) wordt verstuurd Signaal (algemeen), als algemeen begrip Signaal (ethologie), als ethologisch begrip Signaal (muziek)
lola (18 april 2019)

0   0

Laarse Beek


De herkomst is Aelker-na "und im Ablaut damit" Eelker-na, in de loop der eeuwen geworden tot het gemakkelijker in de mond liggende Aker-na en Eker-na, nu Laarse Beek genoemd, uitkomst van intensief vergelijkend onderzoek in hetzelfde grote oude taalgebied. Zie mijn laatste onderzoek (over Dublin) op mijn website van schilderijen www.kloens.com .
Bas Kloens (18 april 2019)

0   0

Seismograaf


Het cijfer op de schaal van Richter wordt bepaald door op een seismograaf de maximale uitslag af te lezen en die om te rekenen naar het cijfer dat een tweede seismograaf op 100 kilometer afstand van het epicentrum van de aardbeving zou aangeven.
WikkiKids (17 april 2019)

0   0

gek


Onaangepast gedrag in tijdcen plaats.

Langer hoeft deze definitie niet te zijn al verwacht men dat hier wel dus voeg ik deze woorden toe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Arts (17 april 2019)

0   0

Astrid Roemer


ASTRID H ROEMER HEEFT OP 02-04 2019 EEN NIEUWE ROMAN TOEGEVOEGD AAN HAAR OEUVRE. DE TITEL IS GEBROKEN WIT. AANTAL PAGINA'S 344. DE RMAN GAAT VOORAL OVER MOEDERS EN HUN KINDEREN EN KLEINKINDEREN IN EEN HISTORISCH WOELIGE TIJD VOR SURINAME EN NEDERLAND 1920-1970. SURINAMERS MET HUN HIELEN NOG IN DE SLAVERNIJ-TIJD.
ROEMERA (16 april 2019)

0   0

afkraken


İn actie komen bijvoorbeeld aan de gang gaan iets gaan doen of veel voor iets overhebben zonder rekening te houden met je eigen voordeel
Lala (16 april 2019)

0   0

blinderen


Blinderen of tinten zijn benamingen voor aanbrengen van een zonwerende folie op de autoruiten. Dit ten behoeve van bescherming voor de zon, maar biedt meer privacy. Daarom wordt het ook wel privacy glas genoemd
Blindeerkoning.nl (16 april 2019)

0   0

GDC


Afkorting van Glucose Dag Curve
Bij diabetes patiënten die opgenomen zijn en niet zelf hun bloedglucosewaardes controleren, wordt meestal een glucosedagcurve (GDC) met vier meetmomenten gedaan (nuchter en voor lunch, avondeten en slapen) om de bloedglucosewaardes in de gaten te houden.
Dr. B. (16 april 2019)

0   0

Schob


Bakhuis aan het huis vastgemaakt. Onze grootouders in België hadden naast de woning een bakhuis met vuuroven. Hier werd 's-morgens het brood gebakken voor de familieleden in het Dorp Oostham. Dit bakhuis werd =Schob= genoemd
 John Ensel (15 april 2019)

0   0

Kenker


Het betekent: als iemand kenker zegt bedoelt diegene 'heel erg' bijvoorbeeld: kenker dom, het is natuurlijk geen gepast woord dus ik zou er voorzichtig mee doen sommige mensen vinden dat vervelend
Iemand (15 april 2019)

0   0

jent


jent kan een naam zijn van iemand en dan kan je dat wel eens niet begrijpen dus ik ga nu eerst een kort verhaaltje laten zien .
he hoe zullen we haar /hem eigenlijk noemen Jente lijkt me wel een mooie naam.
anoniem (15 april 2019)

0   0

Skippen


Een bericht openen zonder te antwoorden. In sociale media wordt deze term gebruikt als iemand een bericht opendoet en hier bewust niet op antwoord, er zijn ook andere betekenissen voor dit woord. Les missen of dus spijbelen. Iets overslaan, vandaar ook de referentie naar de eerste vertaling. Met vriendelijke groet, een helpende hand
Quinten (15 april 2019)

0   0

vibes


Een algemene sfeer, een gevoel dat niet concreet benoemd kan worden maar dat gedeeld wordt door verschillende mensen. Een stemming die 'in de lucht hangt'.

Meestal gebruikt in de positieve zin, zoals 'goede vibes' of 'chille vibes'.


Als er op een feestje goede vibes zijn, dan heeft iedereen het naar zijn zin en is er veel sfeer.
 martijnver (14 april 2019)

1   0

Visie


Een blik, een kijk op de dingen. De manier waarop men iets beschouwt, hoe men iets conceptualiseert en interpreteert.

Een visie onstaat door een combinatie van perceptie en het oordeel dat men vormt over wat men waarneemt. Een visie is meestal persoonlijk, maar kan ook gedeeld worden binnen een organisatie of door een groep mensen.

Naarmate een situatie verandert, en er nieuwe informatie beschikbaar wordt, kan iemands visie op een bepaalde zaak evolueren. Ook wanneer de zaak zelf onveranderd blijft, kan de visie wijzigen door voortschrijdend inzicht.

Een visie vormt de basis waarop concrete plannen en strategieën worden ontwikkeld, en waartegen alle processen en handelingen worden afgetoets.


De visie van de raad van bestuur strookt niet met die van de aandeelhouders, wat tot wrevel leidde bij de bespreking van de jaarresultaten.
 martijnver (14 april 2019)

0   0

VOF


Vof is de afkorting voor een vennootschap onder firma, een juridische entiteit en ondernemingsvorm in Nederland. In België komt de vof nauwelijks voor.

Bij een vof gaan twee of meer mensen akkoord om gezamenlijk te ondernemen en als firma, in gezamenlijke naam op te treden. Concreet bestaat er geen beperking van de aansprakelijkheid bij deze ondernemingsvorm, waardoor alle bestuurders aansprakelijk zijn voor elkaars bestuur.


Na overleg met hun accountants en advocaten besloten de twee dat het best was om een vof op te richten voor hun nieuwe zaak.
 martijnver (14 april 2019)

1   0

zebi


Zebi is straattaal, een slangwoord dat veelal als een belediging wordt gebruikt, vooral voor jongens/mannen. Het is qua betekenis en toon te vergelijken met woorden als "eikel", "lul" of "rotzak".

Die zebi heeft mijn fiets geleend maar nooit teruggegeven.
 martijnver (14 april 2019)

0   0

Zina


Zina is straattaal, een slangwoord dat gebruikt wordt om op gemoedelijke wijze een meisje aan te spreken. Het is van betekenis en toon te vergelijken met 'schatje', 'liefje' of 'baby'.

Hey zina, heb je zin om morgen af te spreken.
 martijnver (14 april 2019)

0   0

Unalome


Een unalome is een kronkelig, spiraalvormig teken dat symbool staat voor ons levenspad, vol uitdagingen, omwegen en onverwachte gebeurtenissen. De unalome 'begint' meestal in het centrum en spiraalt verder naar buiten toe.

Zij tekent prachtige unalomes om tot rust te komen na een lange dag.
 martijnver (14 april 2019)

0   0

Uil


Een uil is een (roof-)vogel die vooral in de nacht leeft en voornamelijk leeft van de jacht op kleine knaagdieren.

In België en Nederland komt de uil slechts in beperkte mate voor in de vrije natuur. De uil heeft een zeer karakteristiek en opmerkelijk uiterlijk, en is daarom makkelijk te herkennen. Het dier heeft een vlak aangezicht met grote, ronde ogen die lijken "op te lichten" in het donker, een kleine snalvel en een dikke, pluizige verenvacht.

De uil staat vaak symbool voor wijsheid.


Overdag slaapt de uil, 's nachts gaat de vogel op zoek naar klein prooi om zich te voeden.
 martijnver (14 april 2019)

0   0

titom


Titom is een informele uitroep die gebruikt wordt bij het drinken en zoveel betekent als "schol" of "proost".

Laten we het glas heffen op zijn 30ste verjaardag, titom!
 martijnver (14 april 2019)

0   0

Thomas


Thomas is een jongensnaam met Bijbelse oorsprong. Hij verwijst naar het personage "ongelovige Thomas" uit het nieuwe testament, die niet gelooft dat Jezus uit de dood is opgestaan tot hij die met zijn eigen ogen heeft gezien.

We hebben besloten onze derde zoon Thomas te noemen.
 martijnver (14 april 2019)

0   1

synthese


Een samenvatting, een samenvoeging, een verbinding van losstaande en onafhankelijke elementen tot een nieuw geheel.

Een synthese kan verschillende betekenissen hebben afhankelijk van de context waarin het woord gebruikt wordt.

In de scheikunde verwijst synthese naar de vorming van een nieuwe chemische stof door de combinatie van andere stoffen of producten.

In de filosofie verwijst synthese naar de conclusie die getrokken wordt na het bespreken van de these (stelling) en de antithese (tegenstelling, het tegenargument).


Pseudoefedrine is een onschuldig medicijn, maar wordt helaas vaak gebruikt bij de synthese van illegale middelen.
 martijnver (14 april 2019)

0   0

standaarddeviatie


De standaarddeviatie, ook wel standaardafwijking of spreiding genoemd, is een begrip uit de statistiek, dat aangeeft in welke mate een populatie of een variabele gespreid is op de x-as (met andere woorden: in welke mate verschillen de waarden die zijn opgenomen in het statistisch onderzoek onderling).

De standaarddeviatie wordt bekomen door de wortel te nemen van de variantie.


Bij een normale verdeling van de populatie wijkt ongeveer 68,3% van de variabelen ten hoogste 1 keer de standaarddeviatie af van de verwachte waarde.
 martijnver (14 april 2019)

0   0

staat


1) Een toestand, de vorm waarin iets zich bevindt, de wijze waarop iets is.

2) Een land, een onafhankelijk bestuurde en erkende politieke entiteit met een eigen grondgebied. Het woord staat kan verwijzen naar het overheidsapparaat, de bureaucratie en de politieke systemen die het land en het volk besturen, maar ook naar de hele entiteit, het collectief van individuen die samen de staat maken.

Een soeverein gebied of natie met een eigen bestuur, juridisch systeem en een interne economie.


Die auto bevindt zich in erg slechte staat en kan niet meer verkocht worden.
 martijnver (14 april 2019)

0   0

serendipity


Serendipity is een ongeplande, onverwachte maar fortuinlijke ontdekking, een gelukkig toeval.

Het woord "serendipity" werd uitgevonden door Horace Walpole, een Engelse schrijver uit de 18de eeuw. Er bestaat geen officieel goedgekeurde of erkende Nederlandse vertaling, maar soms wordt de leenvertaling "serendipiteit" gebruikt.

Het woord zou afgeleid zijn van de oude benaming voor Sri Lanka, Serendip.


Soms heb je in het leven wat serendipity nodig om alle tegenslagen te compenseren.
 martijnver (14 april 2019)

0   0

Sem


SEM is een afkorting die staat voor Search Engine Marketing, zoekmachinemarketing in het Nederlands.

Zoekmachinemarketing is het geheel van technieken en methoden om een bedrijf, dienstverlening of product in de kijker te brengen en te verkopen via de zoekresultaten van zoekrobots als Google, Duckduckgo of Bing.

SEM kan ruwweg worden opgedeeld in twee aspecten, SEO (Search Engine Optimization) en SEA (Search Engine Advertising). Het doel van deze technieken is om ervoor te zorgen dat een webpagina hoger in de zoekresultaten verschijnt en/of dat er meer wordt doorgeklikt, met name door gebruikers die vervolgens overgaan tot de aankoop van een dienst of product.


Goede SEM is onontbeerlijk in de moderne digitale economie en kan bedrijven letterlijk miljoenen euro's opleveren.
 martijnver (14 april 2019)

0   1

sawadee


Sawadee is een Thaïse begroeting of groet die in verschillende contexten een andere betekenis kan hebben: welkom, hallo, ik zie/spreek je later of goeiemorgen.

Sawadee, ik hoop dat je een aangename reis hebt gehad!
 martijnver (14 april 2019)

0   1

satelliet


Een satelliet is een levenloos voorwerp of hemellichaam dat zich in een baan rond een planeet (meestal de aarde) bevindt.

Een satelliet kan natuurlijk zijn (bijvoorbeeld de maan), maar ook kunstmatig (bijvoorbeeld een communicatiesatelliet of een ruimtestation). In dat laatste geval spreekt men logischerwijs dan ook over een kunstmaan. Meestal beperkt de term satelliet zich tot onbemande ruimtetuigen.

In de meer abstracte, algemene zin spreekt men ook weleens van een satelliet om te verwijzen naar een object dat verwant is met of afgeleid van een ander voorwerp, maar daar (fysiek of conceptueel) los van staat en tenminste gedeeltelijk onafhankelijk opereert, beweegt of bestuurd kan worden.


Na 20 jaar vanuit de ruimte foto's te hebben gemaakt van het aardoppervlak, werd de satelliet uiteindelijk gecontroleerd neergehaald waarbij het toestel in de oceaan terechtkwam.
 martijnver (14 april 2019)

0   0

sapiens


Het tweede lid van de Latijnse benaming voor de (hedendaagse) mens, namelijk homo sapiens.

Het "sapiens"-gedeelte van de term betekent letterlijk "wetende, kennisrijke, denkende" en verwijst naar het feit dat de huidige mens de meest ontwikkelde hersenen van alle mensensoorten heeft, en van die extra hersencapaciteit en intelligentie gebruik heeft gemaakt om geavanceerde jacht-, overlevings- en kooktechnieken te ontwikkelen die de onze soort tot de meest dominante op de planeet hebben gemaakt.

"Sapiens" onderscheidt ons ook expliciet van eerdere mensensoorten, zoals de homo habilis, de homo erectus of de homo neanderthalensis.


De homo sapiens werd zo succesvol en dominant dankzij zijn vermogen om samen te werken, te plannen en geavanceerde werktuigen en hulpmiddelen te vervaardigen.
 martijnver (14 april 2019)

0   0

Sabine


Sabine is een meisjesnaam, afgeleid van het Latijnse Sabina, een cognomen en verwijzing naar

De naam werd vooral populair in de tweede helft van de 20ste eeuw.


Sabine is een mooie naam die tal van variaties heeft in verschillende talen, zoals Sabina of Sandrine.
 martijnver (14 april 2019)

0   0

hosanna


GOD Maakt ons BLIJ ik voel hem in mijn hart en zijn liefde voor mij wil ik over dragen op jou en in her bijzonder op mijn dierbaren Hosana
 Miriam weekers (14 april 2019)

0   1

naastenliefde


Respect hebben voor anderen liefdevol zijn elkaar helpen kleine dingen zijn voor andere grote dingen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Amina (14 april 2019)

0   0

Paviljoen


Een klein bijgebouw, dat op het terrein of in de buurt van een ander gebouw(-encomplex) staat.

Het paviljoen kan verschillende functies hebben en beschikt over een eigen ingang. Meestal is het paviljoen kleiner dan het hoofdgebouw, al hoeft dit niet per se het geval te zijn.


Sommige mensen hebben een paviljoen in hun achtertuin, dat ze als gastenverblijf of voor feestjes en evenementen gebruiken.
 martijnver (14 april 2019)

2   0

paramount


1) Een Engels woord dat kan vertaald worden als "zeer groot, uiterst, voornaamste".

2) Een Amerikaanse filmstudio


Een veelgebruikte uitdrukking is "of paramount importance", te vertalen als "van kapitaal belang".
 martijnver (14 april 2019)

0   0

OVV


Dit is een afkorting (officiële spelling: o.v.v.) die betekent: onder vermelding van, waarbij vermelding wordt gemaakt van het volgende.

Gelieve deze factuur uiterlijk op het einde van de maand te betalen o.v.v. de volgende referentie.
 martijnver (14 april 2019)

1   0

Otis


1) Een wezen uit de Romeinse mythologie (mogelijk 'geleend' uit de Griekse) dat de donkere wateren die het rijk van de levenden van dat van de doden scheidde, bewaakte.

2) Een bekende Amerikaanse jazzmuzikant uit de 20ste eeuw.


In de Romeinse mythologie moest Otis erover waken dat niemand de onderwereld zou verlaten.
 martijnver (14 april 2019)

0   0

ossa


1) Een informele naam voor een hooligan van Feyenoord.

2) Een berg in Griekenland, die net geen 2.000 meter hoog is. De berg, gelegen Thessalië vormt een natuurlijke barrière tegen de zee.


Toen de Ajax-fans die ossa zagen, zetten ze het op een lopen.
 martijnver (14 april 2019)

1   1

Oscar


1) De Oscars een zijn van de belangrijkste filmprijzen ter wereld, ook wel bekend om hun officiële naam, de Academy Awards.

Tijdens een gala-avond waarop alle genomineerden en tal van andere vooraanstaande figuren zijn uitgenodigd, worden prijzen uitgereikt in verschillende categorieën: beste film, beste hoofdrol, beste bijrol, beste script ...

2) Een jongensnaam die vooral tijdens de eerste helft van de 20ste eeuw populair was in België en Nederland. In de Engelstalige landen en Scandinavië blijft hij redelijk courant.


In 2018 ging de Oscar voor Beste Film naar "The Shape of Water".
 martijnver (14 april 2019)Pagina:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10