Betekenis-definitie.nl

Op betekenis-definitie.nl zoek je met een klik in honderden begrippenlijsen tegelijkertijd!
Duizenden betekenissen in onze zoekmachine zijn toegevoegd door mensen zoals jij. Alle woorden zijn bij ons welkom. Dit kan gaan om voornamen, moelijke woorden, straattaal, buitenlandse woorden, woorden die pas afgelopen jaar populair zijn geworden, of zelfs zelfbedachte woorden! Betekenis toevoegen.


Zoek in 1.783.341 betekenissen.Nieuwste betekenissen

0   0

agnost


Agnost is een woord dat bedacht werd door een zekere Thomas Henry Huxley, een bioloog/wetenschapper, die moeite leek te hebben om tot het geloof in de liefde van God te komen. Opvallend was echter dat hij scholen in zijn tijd wel ging adviseren om de Bijbel ter hand te nemen.
 Bandomelodie op 2017-03-24

0   0

agnost


Iemand die moe is van regeltjes en hierdoor vast komt te zitten in zichzelf en daarom nergens meer ingedeeld wil worden. Hoewel men misschien wil vermoeden dat de agnost niet in de werkelijke liefde van God wil geloven, kunnen we nalezen dat Thomas Henry Huxley (de bedenker van het woord Agnost) scholen in zijn tijd wel adviseerde om de Bijbel ter hand te nemen.
Hans op 2017-03-24

0   0

Dominant


Het overheersen onderdrukken van iets

Het meer zijn van iets of personen
Zij domineren zij zijn meeerdere
Domineren op het voetbal veld
Er is een sterkere aanwezigere tegenstander

Krachtig
Sterk
Vol van zijn
Smaak die overheerst dominante smaak
Vaak onaangenaam.ervaren dominantie
Bij sommige mensen is dominantie iets wat hen aantrekt of opwind
Dominantie in politiek een meerderheid dat de tweede kamer domineert
anoniem op 2017-03-23

0   0

Reign of Fire


Periode van vuur een tijdsepos waarin vuur een belangrijke rol speelt. De film Reign of fire doelt op de periode dat draken die vuur spugen de aarde regeren. Reign kan ook duiden op een tijdsperiode dat iemand aan de macht is. Bv tijdens een oorlog of bezetting! Reign of war of iets wat tijdens die periode het meest bij blijft.
anoniem op 2017-03-22

0   0

contentieus


Het is een eigenschap die mensen, die hooggevoelig zijn, kunnen vertonen in geval ze het erg moeilijk hebben in het leven of met het aankunnen van het leven. Dat zeg ik n.a.v. tips van een bevriende therapeute. Het is geen permanente eigenschap maar meestal een die bij tijd en wijle optreed, zeg ik uit ervaring. Je zou ook kunnen spreken van sarcasme, als je dat wenst te doen.
Peter van de Water op 2017-03-20

0   0

Syndicus


Persoonlijk secretaris van een vemogend personage die allerlei zaken regelt en die dag en nacht in de aanwezigheid van zijn werkgever verkeert of direkt bereikbaar is; de rechterhand.
Voorbeeld: Don Juan, een beroemd schrijver, was bij zijn reizen vergezeld door een syndicus.
anoniem op 2017-03-17

0   0

rekeningrijden


rekeningrijden: systeem waarin je moet betalen voor het rijden met je auto Voorbeelden:  `rekeningrijden invoeren om fileproblemen op te lossen`, `Rekeningrijden houdt in dat wie weinig rijdt ook minder kosten heeft.`

Gevonden op http://www.woorden.org/woord/rekeningrijden
joost op 2017-03-15

0   0

Louwmaand


men kent het woord louwman; lui man , injanuarie is op het land niks te doen door de vorst en sneeuw is het een louwe boel dus zou het plausibel zijn dat deze maand louw maand werd genoemd mede door het oud saksisch dialect.in die tijd algemeen gesproken werd.nederlands is eendalect daarvan jauarie heeft een latijnse achtergrond en chistelijk : jan is afkorting van johannis (de doper)
hmgh ter horst.boer. op 2017-03-14

0   0

velde


van der velde betekent letterlijk 'koeien velden'. Ze komen veel voor in Friesland en dan gaat de boer naar de velde toe om de koeien te inspecteren. Vaak kregen de boeren de achternaam van der velde omdat ze vaak de koeienvelden bezochten. Van der velde kan ook woeste grond betekenen
ChrisChris op 2017-03-14

0   0

Leuren


Leuren is het door een vragende partij achtereenvolgens benaderen van verschillende gegadigden met het verzoek een aanbieding te doen, waarbij de latere gegadigde wordt geïnformeerd over de aanbieding van de eerdere met het doel aldus een onderbieding uit te lokken. Een dergelijke handelwijze levert strijd op met de in het arrest Baris/Riezenkamp gegeven grondregel voor behoorlijk gedrag in de precontractuele fase. (Asser/Van den Berg 7-VI, 2013/60)
 yvo de mul op 2017-03-14

0   0

institutionalisering


Vastlegging van wat zich in een gemeenschap aanvankelijk in de praktijk heeft ontwikkeld en alleen informeel is geregeld. Dit vastleggen brengt een georganiseerd systeem met zich mee, met allerlei voorschriften, financieringsregels en functionarissen met welomschreven taken.
ak op 2017-03-13

0   5

Fascisme


fascisme is een dictatoriale politieke stroming gebaseerd op een kwaadaardige, perverse ideologie, b.v. ras, godsdienst, kapitaal,..., dit in tegenstelling tot een "gewone" dictatuur die niet steunt op ideologie, maar enkel macht en rijkdom nastreeft.
polpot op 2017-03-13

0   0

Uitzwaaien


1. Iemand tot de deur begeleiden en afscheid nemen . /
2. nawuiven . /
3. uitwuiven ./

Bijvoorbeeld :
Ik loop wel even mee naar de deur om je uit te zwaaien.
- -
Wil je me even uitzwaaien?
- -
Zij heeft geen zin om mij uit te zwaaien.
Anna op 2017-03-11

0   0

tantoe


Tantoe is de broedplaats van het kwaad. Niet het kwaad dat mensen aanrichten ten behoeve van zichzelf en ten koste van anderen, maar het kwaad dat inherent is aan het zijn van een individu. In de tantoe ligt dus de drang, de drift, de draf en de gift. Pony's hebben geen tantoe en dus ook geen kwaad in zich, tenzij de bezitter besluit zijn pony te trainen tot het uitvoeren van schadelijke handelingen. Tergend langzaam maar onmiskenbaar zeker zullen de tantoes van de mensen versmelten ('spirituele kristallisatie') en zich bundelen in een spektakel van verdriet en wellust. De hel opent zich! KIJK UIT! ANDERS VAL JE ER IN! Je mag er NOOOOIT invallen! Weet je wat er dan met je gebeurt?! Tuurlijk weet je dat. Genoeg daarover. Alleen door het hebben van een tantoe slikt men de eigen trots soms in. Alleen in De Broedplaats is ruimte voor Zweet en Zaad en Vruchtbaarheid.

Ik huil.
Edward van der Scalp op 2017-03-10

0   0

Qua


als het gaar over........
Qua, uit te spreken als 'kwaa', is een bijwoord en betekent '(voor) wat betreft', 'aangaande', 'inzake' of 'in het genoemde opzicht'. Het woord qua komt uit het Latijn en wordt veelvuldig gebruikt in het Nederlands taalgebruik.
 Stefanie op 2017-03-09

0   0

Sjofel


Het woord sjofel stamt af van het woord sofel. dat betekend dat je voor iets moet oppassen en het is een slecht voorteken.
Maar dat lijkt totaal niet op sjofel want dat betekend dat er 3 mensen naar je toe komen die je een kus geven op de wang en een cadeautje geven. Die drie mensen bestaan uit 1 herder 1 piraat en 1 super rijke man. Als dat gebeurt heb je je levenslang geluk
matilde van veen op 2017-03-07

0   0

Eternity


Eeuwigheid,always,forever,altijd .............................................................................................................................................. ....................... .. . . .. . . . .. . ... . . . .. . . .. . .. ... . .. . . . . .. . .. . . . . .. .. .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . .. . .. . . . . .. . . . .. . ... . . . . .. . . . .. . . . ... . . .. . .. ... .

Je houdt van je moeder toch...
ewa dat bedoel ik je zal altijd(eternity) van je moeder blijven houden wat er ook zal gebeuren je moeder blijft je moeder en moet altijd op num 1 staan want ook zij. Houdt een eeuwigheid van je wat er ook gebreurd
Moslima op 2017-03-06

0   0

fuck you


Deze betekenis is NSFW/18+. Klik hier om deze betekenis te tonen.
 Evelien lynn op 2017-03-06   NSFW / 18+

7   6

Wollah


Wollah = dat je iets zweert op Allah.
Het is niet goed om het te gebruiken, en al helemaal om er mee te zweren wanneer je liegt. Het is anders dan dat je zweert, dit is namelijk vanuit de koran. In de koran staat de hele betekenis.

Insta = @hanae_0318
 Hanae op 2017-03-04

0   3

Sjacheraar


Een Sjacheraar is een persoon die o.a. sleept en zeult aan goederen en bruikbare sloopmaterialen van anderen en daar vervolgens weer een bestemming aan geeft ofwel een door-verhandelaar van ingezamelde herbruikbare spullen.
anoniem op 2017-03-03Pagina:   1 2 3 4 5 6 7 8 9