Betekenis-definitie.nl

Op betekenis-definitie.nl zoek je met een klik in honderden begrippenlijsen tegelijkertijd!
Duizenden betekenissen in onze zoekmachine zijn toegevoegd door mensen zoals jij. Alle woorden zijn bij ons welkom. Dit kan gaan om voornamen, moelijke woorden, straattaal, buitenlandse woorden, woorden die pas afgelopen jaar populair zijn geworden, of zelfs zelfbedachte woorden! Betekenis toevoegen.


Zoek in 1.738.004 betekenissen.Nieuwste betekenissen

0   0

Moedernegotie


De belangrijkste handel, waarvan de andere handel afhankelijk is. In Holland was dat in de 16e en 17e eeuw de Oostzeehandel (graan).
anoniem (8 oktober 2018)

0   1

Hugo Wapperom


Over de auteur Hugo Wapperom (zie google)

Naast (klinische) psychologie studeerde hij procestechniek en veranderkunde en creëerde hij op basis hiervan een onderneming.

Als schrijver richt hij zich op wetmatigheden binnen processen van uiteenlopende aard.

In zijn studie Het team als voertuig voor organisatieverandering combineerde hij de verschillende aspecten van zijn vak.

Voor het literaire tijdschrift Extaze schreef hij Gedichte verhalen.
Als literair debutant schreef hij mee aan het estafetteverhaal Hollands Glorie.

Zijn romandebuut De spinvlieg is een verhaal over liefde, verraad en verzet. Een in de geschiedkunde gegrond persoonlijk verhaal waarin historisch zeer bekende personen. Gaandeweg legt het intriges en de cultuur en machtsstructuur van het land bloot.

Afzonderlijk van elkaar stellen vijf filmprofessionals: ‘Deze roman leent zich voor een grote speelfilm of een TV-dramaserie.’

Nu schrijft hij op uitnodiging opnieuw literaire non-fictie, een in de geschiedkunde gegronde plotroman.

De roman bestellen: google De spinvlieg.

Als honkballer speelde hij niet voor het Nederlands team maar werd als catcher er wel voor geselecteerd. Jarenlang was hij catcher van hoofdklasser Ado, coach van Ado en Storks en manager-topsport van Ado.
anoniem (8 oktober 2018)

1   2

praktijk


Iets dat gedaan is bijv. :
Die rare praktijken van jou moeten nu echt eens op gaan houden.
Of:
Dit is weer zo’n rare praktijk van dat brave meisje.
Jojojo (8 oktober 2018)

3   1

HC


Hc is de afkorting van highclass en dat betekend dat je vind dat je alles bent, dat je denkt dat je stoer bent of dat je denkt dat je alles beter kan dan andere mensen.
anoniem (8 oktober 2018)

1   1

Rappèl


Een waarschuwing, een bericht om je eraan te herinneren dat je moet opletten of dat je je verplichting nog niet bent nagekomen.

Afgeleid van het Franse rappèl, wat letterlijk herinnering betekent.


Als je een verkeersboete niet betaalt, dan krijg je meestal een rappel in de bus, waarin je nogmaals wordt opgeroepen of aangemaand om het verschuldigde bedrag alsnog te betalen.
 martijnver (8 oktober 2018)

0   2

rancuneus


Vol haat en rancune, uit op wraak en belust op vergelding.

Wie rancuneus is, kan geen vrede nemen met de manier waarop hem (in de eigen ogen) onrecht is aangedaan of schade is berokkend. Een rancuneus persoon loopt over van haatgevoelens en zal daar in bepaalde gevallen naar handelen door wraak te nemen, of op zijn minst sterke afkeuring laten blijken voor de "schuldige" persoon.


Nadat zijn vrouw er met zijn beste vriend vandoor was, bleef hij verbitterd en rancuneus achter.
 martijnver (8 oktober 2018)

1   1

Psyche


Onze geest, bestaande uit ons bewustzijn, ons geheugen, onze gevoelens, onze verlangens en onze gedragingen en onze persoonlijkheid in al haar bewuste én onbewuste facetten.

Afhankelijk van de context kan met psyche ook de (niet-stoffelijke) ziel worden bedoeld.


De menselijke psyche is tegen veel bestand, maar een oorlogstrauma maakt zelfs de meest veerkrachtige mensen psychisch kapot.
 martijnver (8 oktober 2018)

1   1

preoccupatie


Het voortdurend bezig zijn met een bepaald onderwerp, hier helemaal in opgaan en er min of meer door geobsedeerd raken.

Preoccupaties gaan vaak hand in hand met psychiatrische stoornissen, zoals:
- autisme: niet zelden hebben mensen met autisme een ongelofelijk grote kennis over één specifiek onderwerp, waar ze verschillende uren per dag mee bezig zijn en tot vervelens toe over spreken met anderen.
- verslavingen: voornamelijk gedragsverslavingen zoals gokken of gamen, waarbij men compulsief bepaalde gedragspatronen gaat stellen en steeds minder aandacht heeft voor de wereld buiten de preoccupatie.

In minder problematische zin kan een preoccupatie ook iets of iemand zijn waar je voortdurend aan denkt, die je geest bezighoudt zelfs wanneer je eigenlijk aandacht zou moeten hebben voor andere zaken.


De preoccupatie van Joost is treinen: hij kent echt elk model van locomotief of wagon, weet precies hoe het Nederlandse sporennetwerk eruitziet en kent de treintabellen nagenoeg volledig uit het hoofd.
 martijnver (8 oktober 2018)

0   1

promiscuïteit


Deze betekenis is NSFW/18+. Klik hier om deze betekenis te tonen.
 martijnver (8 oktober 2018)   NSFW / 18+

0   1

principieel


Wat te maken heeft met bepaalde (geloofs-)overtuigingen of opvattingen, wat betrekking heeft op de principes en grondideeën waarop we onze visie baseren.

Ook: in essentie, in de eerste plaats, fundamenteel, wezenlijk.


Ik ben principieel tegen elke vorm van dierenleed, en daarom ben ik veganist.
 martijnver (8 oktober 2018)

0   5

Pragmatisch


Gericht op praktisch gebruik in het dagdagelijkse leven en concrete toepassing.

Een pragmatisch aanpak van een probleem laat zich niet te veel in met conceptuele bedenkingen of filosofische kwesties, maar kijkt vooral naar het hier en nu: hoe kan men een werkbare, realistische methode vinden om het probleem, in de mate van het mogelijke, op te lossen of te omzeilen.

Iemand die pragmatisch is, werkt doelgericht en staat niet te veel op zijn principes. Dat wil overigens niet zeggen dat pragmatische mensen geen idealen of waarden hebben; ze zijn gewoon steeds op zoek naar de kortst mogelijke weg naar hun doel.


Het heeft geen zin om de Europese immigratiecrisis proberen op te lossen lang ideologische lijnen. We kunnen beter pragmatisch zijn en kijken naar de beste manier om Europa vandaag en morgen leefbaar te houden voor de autochtone bevolking en de vluchtelingen.
 martijnver (8 oktober 2018)

1   3

passief


De dingen ondergaan, lijdzaam toekijken, niet actief reageren en niet de neiging hebben om in actie te komen.

Het woord passief kan betrekking hebben op een persoon, dan slaat het op een afwachtende levenshouding, waarbij men de dingen ondergaat, niet ingrijpt op de omgeving of reageert op de veranderingen of evoluties die zich afspelen.

Passief wordt soms ook gebruikt om te verwijzen naar concepten of objecten. De betekenis is dan afhankelijk van de context, maar heeft meestal te maken met een niet-actieve toestand waarbij de dingen geneigd zijn om te blijven zoals ze zijn en de meeste evoluties automatisch verlopen.

Een voorbeeld hiervan is een passiefhuis:een huis dat speciaal ontworpen en ingericht is om zo weinig mogelijk energie te verbruiken, en de aanwezige energie en warmte optimaal te benutten.


Een passief inkomen is een inkomen waar je niet voor hoeft te werken, zoals het verhuren van een huis of het hebben van een aandelenportefeuille.
 martijnver (8 oktober 2018)

2   0

Paradox


Een paradox is een logische constructie die in eerste instantie tegenstrijdig lijkt te zijn, maar bij nader onderzoek of reflectie toch een vorm van waarheid blijkt te bevatten, en volgens de regelt van de logica valt op te lossen. Het is een uitspraak die zichzelf lijkt tegen te spreken.

Een paradox is tevens een stijlfiguur.

Paradoxen vormen leuke denkoefeningen die ons aanzetten tot diepe reflectie over de aard van de werkelijkheid, onze blik om de wereld en de manier waarop we met conflicterende informatie omgaan. Een paradox botst met onze interne logica, en stelt de regels en structuren die we gebruiken om betekenis te geven aan de objectieve werkelijkheid in vraag.


Als een Belg beweert dat alle Belgen leugenaars zijn, spreekt die Belg dan de waarheid?
 martijnver (8 oktober 2018)

0   1

Paradigma


Een systeem van theoretische, filosofische en wetenschappelijke modellen en aannames die als vertrekpunt en denkkader dienen om de werkelijkheid realiteit te analyseren, interpreteren en beschrijven.

Paradigma's zijn afhankelijk van normen, waarden, cultuur en geloofsovertuigingen die ons wereldbeeld mee bepalen.

Kenmerkend voor paradigma's is dat we ons meestal zelfs niet meer bewust van onze eigen paradigma's: het zijn stellingen en aannames die we als zo vanzelfsprekend vinden (o.a. door onderwijs) dat we ook blind zijn voor de tekortkomingen ervan.

Verder hebben de steeds voortschrijdende inzichten die voortvloeien uit wetenschappelijk onderzoek een grote invloed op het denkkader van waaruit we de wereld beleven.


In de taalkunde bestaat een paradigma uit alle verschillende verschijningsvormen van een of meerdere woorden, die in grote lijnen hetzelfde betekenen maar verschillen in vorm. Welke vorm er gekozen wordt, hangt af van de context.


De tegenstellingen tussen links en rechts, conservatief en progressief en tussen autoritair en libertair maken deel uit van ons hedendaagse politieke paradigma.
 martijnver (8 oktober 2018)

0   1

origine


De oorsprong van iets, de afkomst van iemand. Waar een persoon of een zaak vandaag komt, waar die zijn oorsprong kent.

Hoe of waar iets is begonnen, de oorzaak van iets, de bron.


Heel veel immigranten in België hebben de Marokkaanse origine.
 martijnver (8 oktober 2018)

1   0

opportuun


Iets wat gelegen komt, wat zich op de juiste moment op de juiste plaats aanbiedt of voordoet.

Iets wat van nuttig, bruikbaar, geschikt of gepast is in een specifieke situatie, noemt men opportuun. Wat het meest geschikte middel of de beste oplossing is.


Wanneer je zonnepanelen hebt, is het opportuun om vooral overdag veel energie te verbruiken, wanneer je maximaal kunt gebruikmaken van de zonne-energie.
 martijnver (8 oktober 2018)

0   0

onverminderd


1) Als bijvoeglijk naamwoord: nog steeds even groter, niet minder.

2) Als voorzetsel: zonder afbreuk te doen aan; zonder dat (...) daarom minder geldig of toepasselijk zou zijn.

Synoniemen van onverminderd: onverlet, onverkort, onverflauwd.


De rechter is van oordeel dat de dronken man ook het psychische leed dat hij heeft aangericht bij zijn slachtoffers moet vergoeden, onverminderd een eventuele vergoeding voor de materiële schade die hij heeft aangericht.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   2

officieel


1) Zoals dat in de regels of voorschriften van de gezaghebbende instantie wordt voorgedragen; zoals het hoort volgens de wet.

2) Van ambtswege, uitgaande van een erkende gezagdrager (vaak de overheid) die bevoegd is in de relevante materie.
Goedgekeurd door de instantie of persoon die bevoegd is om de regels op te stellen en toe te zien op de correct naleving daarvan.

3) Uitgegeven door, betrekking hebbende op de overheid, op het staatsapparaat of op één van de instellingen die onder de overheid ressorteert.


Na de zware aanslag kwam het parket met een officiële mededeling over het dodenaantal en de stappen die ze zouden ondernemen om de veiligheid van andere burgers te garanderen.
 martijnver (7 oktober 2018)

2   2

Objectief


Wat gebaseerd is op waarneembare en onafhankelijk verifieerbare feiten, en niet op persoonlijke indrukken of meningen.

Een objectieve vaststelling, is een vaststelling die door verschillende individuen, die onafhankelijk van elkaar iets waarnemen, op precies dezelfde manier kan worden gedaan. Objectiviteit is houdt geen rekening met (persoonlijke) interpretaties, meningen of gevoelens, maar enkel met kenmerken van een object waarover geen redelijke discussie kan bestaan.

Het tegenovergestelde van objectief is subjectief.


Water kookt bij een temperatuur van 100°C. Dat kan iedereen onafhankelijk vaststellen, en kan niet redelijkerwijs worden betwist.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

Non grata


"Persona non grata" is een uitdrukking afkomstig uit het Latijn, die letterlijk betekent: een persoon die niet gewenst is.

Vandaag de dag wordt de uitdrukking gebruikt om te verwijzen naar mensen die niet welkom zijn in een bepaald land of een bepaalde staat, meestal omdat ze met hun handelingen of uitspraken de heersende macht in die staat tegen de borst hebben gestoten of hebben beledigd.

De term is erg courant in diplomatieke kringen en in het internationaal recht.


Nadat die Russische diplomaat werd betrapt op spionage-activiteiten in Nederland, verklaarde de Nederlandse regering hem een persona non grata.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

Namaste


Een begroeting die gebruikelijk is in enkele Zuidoost-Aziatische landen zoals India.

Het woord namaste betekent letterlijk "Ik buig me voor het goddelijke in jou", en geldt als een gebaar van waardering en een teken van respect naar de persoon die begroet wordt.


Namaste! Hoe gaat het met je?
 martijnver (7 oktober 2018)

2   0

naïef


Iemand die naïef is, vertrouwt anderen te gemakkelijk en gelooft wat hem vertelt wordt, zonder met een kritische blik naar de gedane beweringen te kijken.

Naïeve mensen geven geen blijk van scepsis, gaan ervan uit dat de dingen altijd zijn zoals ze gepresenteerd worden en zien nooit een reden om anderen te wantrouwen. Ze zijn onbezorgd en onschuldig, maar vaak ook onervaren waardoor ze eenvoudig te misleiden of bedriegen zijn.

Naïviteit is niet enkel en alleen een negatieve eigenschap. Een zekere kinderlijke naïviteit maakt ook dat je openstaat voor nieuwe ervaringen en alle dingen, mensen en ideeën een kans wilt geven. Je neemt daarbij het risico dat er misbruik zal worden gemaakt van je goedgelovigheid, maar tegelijkertijd biedt het ook de mogelijkheid om nieuwe dingen te leren kennen.


Hij is echt een leuke jongen, maar zo naïef; je kan hem echt alles wijsmaken.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

moverende redenen


Redenen waarvan men de precieze aard niet mag weten, maar waarvan wel mag worden aangenomen dat dit gegronde redenen zijn, en dat ze terecht worden ingeroepen om iets wel of niet te doen.

Om voor hem moverende redenen woonde hij het huwelijksfeest niet bij.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   2

Moreel


Als zelfstandig naamwoord: de mentale draagkracht en veerkracht waarop iemand kan steunen wanneer de dingen moeilijk gaan, of wanneer hij geconfronteerd wordt met tegenspoed.

Iemands moreel wordt bepaald door een aantal factoren, zoals zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, moed, normen en waarden.

Als bijvoeglijk naamwoord: wat betrekking heeft op je opvatting over wat goed of slecht is, wat verwijst naar de "juiste" manier van leven.


Om het moreel van de troepen hoog te houden, beloofde de generaal dat ze na deze veldslag naar huis mochten gaan.
 martijnver (7 oktober 2018)

2   1

Modaal


1) Wat doorsnee is, wat overeenkomt met het (statistisch) gemiddelde, wat als normaal wordt beschouwd. Datgene wat het meeste voorkomt, wat het meest gangbaar is.

2) Wat betrekking heeft op de manier waarop iets gebeurt.


Het modale inkomen stijgt al decennialang; niet iedereen gaat even snel vooruit, maar als we naar de gehele bevolking kijken, is er wel een duidelijke positieve evolutie.
 martijnver (7 oktober 2018)

1   1

misère


Een ellendige, jammerlijke, betreurenswaardige toestand. Een situatie die men zich beklaagt zoals armoede, pijn of tegenspoed.

Afgeleid van het Frans, synoniem van het Nederlandse "miserie".


Gisteren brandde zijn huis af, en vandaag rijdt hij met zijn auto tegen een boom. Wat een misère.
 martijnver (7 oktober 2018)

1   0

Metafoor


Een metafoor is een stijlfiguur en een vorm van beeldspraak, waarbij je een vergelijking maakt tussen twee dingen die op het eerste gezicht weinig of niets met elkaar te maken hebben, maar bij nader inzien toch één of meerdere kenmerken of eigenschappen gemeenschappelijk hebben.

Het figuurlijke taalgebruik wordt versterkt doordat het woord "(zo-)als" uit de vergelijking wordt weggelaten, wat een verrassend effect heeft op de lezer en meteen aanzet tot nadenken over de ware aard van datgene wat er vergeleken/beschreven wordt.


"De hitte is een stille moordenaar", is een voorbeeld van een metafoor.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

Marginaal


Iets dat onbeduidend of bijkomstig is, een randgeval. In letterlijke zin: iets dat zich aan de zijkant bevindt, iets dat zeer klein is.

Wanneer iets marginaal wordt genoemd, bedoelt men dat het zo onbelangrijk is dat het geen zin heeft om er rekening mee te houden.

Een marginaal geval bevindt zich op de grens (de marge) van een groep, het is moeilijk uit te maken of het er wel of niet toe behoort.

Marginaal wordt soms ook gebruikt om op een denigrerende manier te spreken over mensen die aan de rand van de maatschappij leven, omdat ze arm zijn, geen of weinig opleiding hebben genoten, zich onbeschaafd gedragen en de sociale normen van de samenleving niet in acht nemen.


Er zijn mensen die misbruik maken van de vrijwillige registratieprocedure, maar dat is een marginaal fenomeen; de overgrote meerderheid van de mensen registreert zich wel zoals dat hoort.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

Manipuleren


Iets of iemand op een ongebruikelijke, behendige en soms slinkse wijze proberen te beïnvloeden.

Iets op een verdoken manier naar je hand zetten door middel van allerlei kunstgrepen, trucjes en inventieve methodes.

Manipulatie is een erg breed begrip dat in verschillende contexten gebruikt wordt:

- Het manipuleren van mensen: door bepaalde retorische en psychologische trucs te gebruiken en informatie op een selectieve manier in te zetten, ervoor zorgen dat mensen doen wat jij van hen verlangt.
- Het manipuleren van een beurskoers: slinkse, vaak illegale tactieken gebruiken om de koers van een aandeel te laten stijgen of dalen.
- Een voorwerp of een werkmiddel manipuleren: een middel gebruiken, hanteren of bewerken zoals dat voorzien was (en dus niet op een bedrieglijke wijze).


Zij probeerde haar vriend met allerlei psychologische spelletjes en leugens te manipuleren, zodat hij zich schuldig zou voelen en zij haar zin zou krijgen.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   1

liëren


Twee of meerdere zaken met elkaar verbinden, in contact brengen of op de een of andere manier samenvoegen, verenigen, met elkaar in verband brengen of combineren van verschillende elementen.

We gaan onze organisatie door middel van regelmatig overleg en gemeenschappelijke acties trachten te liëren aan partnerorganisaties in andere landen die gelijkaardige doelstellingen hebben.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

limitatief


Iets dat begrenzend of beperkend is, iets dat een grens of een limiet stelt.

Iets dat volledig is, waar niets mee bij kan komen.


Een limitatieve opsomming is een opsomming die alle mogelijke elementen bevat, waar niets meer aan kan worden toegevoegd.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

licitatie


Wanneer de verschillende deelgenoten hun volledige aandeel in een gemeenschap doorverkopen aan één van de deelgenoten, dan houdt de gemeenschap op te bestaan; dit heet licitatie.

Licitatie kan bijvoorbeeld plaatsvinden wanneer verschillende kinderen een huis erven van hun ouders; alle kinderen hebben dan recht op een deel van het huis. Omdat de kinderen niet allemaal in het huis kunnen/willen wonen, beslissen ze om alle delen van het huis aan één van hen te verkopen, die daardoor het volledige huis in zijn bezit krijgt en er in kan gaan wonen. Dit proces heet licitatie, en komt niet zelden voor bij vastgoedtransacties.


Na overleg besloten de deelgenoten over te gaan tot licitatie, waardoor één van hen alle aandelen in handen kreeg.
 martijnver (7 oktober 2018)

1   0

liaison


Een dicht verband, een hechte verbinding, een persoonlijke of zelfs intieme relatie.


Als bijvoeglijk naamwoord wordt het soms ineen juridische context gebruikt, en dan betekent het : op enige wijze verbonden met of gerelateerd aan.

Daarnaast is het ook een eufemisme voor een geheime liefdesrelatie, een relatie die taboe of verboden is, bijvoorbeeld omdat de partners in kwestie al een relatie met iemand anders hebben en dus overspel plegen.


De term komt uit het Frans. Oorspronkelijk werd het

Het woord, dat uit het Frans komt, werd oorspronkelijk gebruikt om het culinaire verdikkingsmiddel van een saus te beschrijven, vandaar de afgeleide betekenis van "een nauwe relatie". Het begrip raakte vooral populair door de achttiende-eeuwse Franse roman ‘Les liaisons dangereuses’.

Synoniemen van liaison zijn: connectie, verbinding, romance, relatie, affaire.


Omdat zijn huwelijk al een tijdje niet meer zo vlot liep, besloot hij om een liaison te beginnen met de buurvrouw.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

laureaat


Iemand die een prijs heeft gewonnen, die bekroond is omwille van een of meerdere uitzonderlijke prestaties; vooral gebruikt voor artiesten zoals schrijvers, muzikanten of schilders.

De laureaat kwam zijn trofee glunderend afhalen en gaf daarbij een korte speech.
 martijnver (7 oktober 2018)

1   1

La bohème


De sociale kringen van artiesten en non-conformisten die er een ongewone, niet-conventionele levensstijl op nahouden. Deze levensstijl wordt gekenmerkt door vrijheid, losse omgangsvormen, misprijzen tegenover de rijkere klassen (en dan met name de burgerij).

De 19de-eeuwse bohemiens imiteerden de levenswijze van zigeuners, die zich ook aan de maatschappij onttrokken en een alternatieve manier van leven en visie op de wereld ontwikkelden.

Tegenwoordig bedoelt men met "la bohème" vooral artistieke kringen waarbinnen men zich afzet tegen het westerse samenlevingsmodel en streeft naar meer persoonlijke vrijheid en minder conformisme.


Een muzikant die enkel in artistieke kringen vertoeft, zich afzet tegen het kapitalisme en een alternatieve samenleving wil waarbinnen losse, ongebonden contacten tussen mensen centraal staan, maakt deel uit van la bohème.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

klip en klaar


Iets dat volledig duidelijk en helder is, dat geen verdere uitleg behoeft omdat het zonder ambiguïteit of verwarring begrepen wordt, is klip en klaar.

- Heeft iedereen de spelregels goed begrepen?
- Ja hoor, alles is klip en klaar.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

klassenmaatschappij


Een maatschappij waarin burgers zijn opgedeeld in verschillende klassen volgens hun socio-economische status, en ze afhankelijk van de klasse waar ze toe behoren over bepaalde privileges beschikken.

In een klassenmaatschappij is je vermogen, je inkomen en je sociale status van primair belang. Er heerst een sterke ongelijkheid, want zij die veel geld hebben, bezitten tevens de productiemiddelen, hebben meer politieke macht en invloed en beschikken over bepaalde privileges die hen in staat stellen om hun eigen positie aan de top van de hiërarchie veilig te stellen en nog meer macht te verwerven.

Daartegenover staat dat de meerderheid van de bevolking in een klassenmaatschappij tot de onderlaag behoort, die niet over de financiële middelen en connecties beschikken om hun levensomstandigheden wezenlijk te verbeteren.

In de meeste Europese landen, waaronder ook Nederland, zijn er in de loop van de 20ste eeuw grote inspanningen geleverd om een einde te maken aan de klassenmaatschappij, door alle burgers gelijke rechten toe te kennen, een scheiding der machten te garanderen, sociale zekerheidsprogramma's en herverdeling van middelen d.m.v. belastingen in te voeren.


In de 19de-eeuwse klassenmaatschappij hadden veel "gewone" burgers geen stemrecht, terwijl anderen een meervoudig stemrecht hadden.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

Jock


1) Jongerentaal uit het Amerikaans-Engels. Een jock is een populaire jongen die veel aan sport doet, rijk is en daarmee te koop loopt (dure merkkleding etc.) en op school vaak de rol van een arrogante pestkop op zich neemt. Jocks voelen zich beter dan al de rest, en dat laten ze ook duidelijk merken.

2) De afkorting voor diskjockey, iemand die platen draait op een draaitafel, en vaak optreedt in discotheken, op festivals en op de radio.


Die jocks denken echt dat ze de grote man zijn omdat ze altijd de duurste spullen hebben, maar in werkelijkheid zijn het hun ouders die voor alles betalen.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   1

inventief


Iemand die vindingrijk is en op een creatieve manier nieuwe oplossingen voor problemen of vraagstukken bedenkt, noemt men inventief.

Complexe vraagstukken vragen vaak een ongewone en creatieve manier van aanpakken, en dus heb je inventieve mensen nodig om ze op te lossen.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

Introvert


Op zichzelf gericht, naar binnen gekeerd.

Introverte mensen zijn liefst alleen, en het kost hen (mentale) energie om met anderen op te trekken. Ze beleven de wereld intern, en zijn sterk gefocust op hun eigen belevingswereld, gedachten en gevoelens.
Ze hebben relatief weinig externe prikkels nodig om die interne belevingswereld interessant te houden, omdat ze graag ideeën en ervaring analyseren, erover nadenken en zichzelf complexe vraagstukken proberen voor te leggen.

Kenmerkend voor introverte mensen is tevens dat ze doorgaans minder sociaal zijn, eerder rustig en bedachtzaam overkomen en minder spontaniteit tonen naar de buitenwereld toe.

Soms wordt introversie ten onrechte verwart met verlegenheid; in werkelijkheid hebben introverte mensen gewoon minder behoefte aan sociaal contact, wat niet betekent dat ze hier spanning of angst voor ervaren.


Een introvert persoon zal liever de avond doorbrengen met een goed boek dan op een druk feestje.
 martijnver (7 oktober 2018)Pagina:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10