Betekenis-definitie.nl

Op betekenis-definitie.nl zoek je met een klik in honderden begrippenlijsen tegelijkertijd!
Duizenden betekenissen in onze zoekmachine zijn toegevoegd door mensen zoals jij. Alle woorden zijn bij ons welkom. Dit kan gaan om voornamen, moelijke woorden, straattaal, buitenlandse woorden, woorden die pas afgelopen jaar populair zijn geworden, of zelfs zelfbedachte woorden! Betekenis toevoegen.


Zoek in 1.740.782 betekenissen.Nieuwste betekenissen

0   1

Hokjesdenken


Hokjesdenken of hokjesgeest is volgens het woordenboek een ongenuanceerde wereldbeschouwing hebben.

Het heeft vrijwel altijd een negatieve lading.
anoniem (17 december 2018)

4   7

idd


het wordt te pas en te onpas gebruikt. Bijvoorbeeld: "het is idd jammer", als bevestiging van een eerder geuite mededeling. Maar je leest ook: "ik vind het idd goed", waarbij de bevestiging die 'idd' moet wijzen, niet klopt. Als het de afkorting van 'inderdaad' zou zijn, dan zou de uitvinder van de afkorting geen kaas hebben gegeten van afkortingsregels. Salut!
Polonio (17 december 2018)

0   0

Falak


Dat is als je stout bent geweest dat je een
zweepslagen krijgt,en dat komt vaker voor
in Marokko
Rayan (16 december 2018)

1   0

CVA


Deze betekenis is NSFW/18+. Klik hier om deze betekenis te tonen.
anoniem (16 december 2018)   NSFW / 18+

0   0

courant


(bijvoeglijk naamwoord)
betekenis: veel voorkomend
bijvoorbeeld -> courante woorden = veel voorkomende woorden
lol (16 december 2018)

1   0

talent


Talent is iets waar iemand goed in is. Iedereen heeft wel een soort talent, alleen is het dan nog de kunst om het te vinden!
 Marike Kramer (16 december 2018)

0   1

brandstof


Een brandstof is een energiedrager. De vrijkomende energie kan gebruikt worden om warmte, licht, en kinetische energie te leveren.
anoniem (16 december 2018)

2   3

isoleren


een isolator houdt warmte of koelte binnen. Huizen zijn goed geisoleerd, zodat het binnen lekker warm is. Een jas kan bijvoorbeeld ook een isolator zijn. Je trekt een jas namelijk aan om jezelf warm te maken.
anoniem (16 december 2018)

0   0

litho


Litho is een manier waarbij er een tekening op steen worgt gemaakt en dat daarna met inkt op een papier wordt gedrukt
 Simone Bosch (16 december 2018)

0   1

Nomen est omen


De naam is een voorteken

Dit is een Latijnse uitdrukking die door de Romeinen gezegd werd.
Men kon aan de naam uw beroep voorspellen.

Voorbeeld:
Iemand heeft als achternaam 'De Bakker' en heeft als beroep een bakker.
anoniem (16 december 2018)

2   3

Loyaal


Een eigenschap of karaktertrek. Wanneer je loyaal bent, ben je trouw, eerlijk en oprecht, consistent en standvastig in je trouw en steun aan iets of iemand.

Je verloochent diegene aan wie je trouw hebt beloofd niet, komt je woord na en doet wat er van je verwacht wordt. Loyaal zijn impliceert verder ook dat je niet liegt en er geen verborgen motieven op nahoudt.


De baas bedankte zijn werknemers voor hun loyale werk.
 martijnver (16 december 2018)

0   0

eudemonisme


het eudemonisme borduurt verder op een aantal inzichten an het hedonisme. Alleen vervangt eudemonisme het woord ´lust´ in ´geluk´:)
Anoniempje (15 december 2018)

1   1

Federal Reserve


Dit is de centrale bank de Verenigde staten, net zo iets als de Europese Centrale Bank. Zij moeten proberen om de prijs stabiel te houden van producten en de werkloosheidsgraad zo laag mogelijk te houden. Dit kan de Federal Reserve doen de rente hoger of lager te maken. Bijvoorbeeld als ze de rente lager maken stimuleren ze mensen om te gaan lenen in plaats van sparen. Daardoor komt er meer geld in de omloop en word er meer gekocht. Doordat er meer gekocht word komen er meer banen. Als de Federal Reserve wil dat mensen meer gaan sparen maken ze de rente hoger en dan gaan mensen meer sparen omdat ze dan meer geld krijgen van de rente en het lenen word duurder.
 Ruurd (15 december 2018)

0   0

rectaal


Deze betekenis is NSFW/18+. Klik hier om deze betekenis te tonen.
Japs (15 december 2018)   NSFW / 18+

0   0

Zarah


De betekenis van de naam Zarah heeft veel betekenissen zoals bloem, glimlach, vorstin, prinses, koningin , .........
anoniem (14 december 2018)

2   2

VVS


Voetbal vereniging sparta is de afkorting van de voetbalvereniging uit oostwold oldambt ze spelen 5 de klasse zaterdag .ze hebben 4 senioren elftallen en 8 jeugd elftallen en 1 meisjes onder 17 en meisjes onder 19 en een dames elftal.
 T boven (14 december 2018)

0   1

Martijn


van het Latijn betekent "oorlogszuchtig". Hij is een serieus persoon met sterke principes en is altijd trouw in liefde. Een geboren leider die niet graag dwazen ondergaat.
Mystic (14 december 2018)

0   1

VERDOF


Iets dat vroeger anders werd gesproken en geschreven, maar door de evolutie van geschreven en gesproken taal nu anders wordt geschreven en uitgesproken.
(BV: JIJ en ZIJ wordt JE en ZE)
gust (14 december 2018)

2   1

tier


In general, a tier is a row or layer in a series of similarly arranged objects.

Tier in deze betekenis wordt gebruikt in het havenjargon en betekent een stapel vaten , containers etc.
 Freddie Ivens (14 december 2018)

0   2

Hotspot


Een hotspot is een maatschappelijk relevante gebeurtenis. Het roept sterke emoties op bij vrijwel alle mensen die ermee te maken hebben of die zich het lot aantrekken van de betrokkenen of slachtoffers.
 Hans Hekstra (14 december 2018)

0   0

astyanax


Deze betekenis is NSFW/18+. Klik hier om deze betekenis te tonen.
Tim (13 december 2018)   NSFW / 18+

0   2

af fabriek


Af fabriek (overeengekomen laadplaats) is zowel een maritieme als een niet-maritieme conditie. Als er sprake is van het laden van de goederen op de vervoerseenheid van de koper, vindt de overgang van kosten en overdracht van risico daaraan voorafgaand plaats.
De verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan zodra de goederen, exportwaardig verpakt en voorzien van merken en nummers, verzendklaar staan op de overeengekomen plaats en de verkoper de koper daarvan op de hoogte heeft gesteld.
 damir (13 december 2018)

0   0

distribuerende handel


deze verdeeld de goederen over verschillende verkoopsdpunten
en brengt ze zo binnen het bereik van de consument.(b.v:melk in de supermarkt.
 jorben ratka (13 december 2018)

1   0

Landmark


Een plaats van bv een gebouw of natuurelement ,....
anoniem (13 december 2018)

3   4

A.K.A.


ACHTERSTALLIGE KROONJUWEELVERKOPERS AANVALLEN, dit komt uut het noorse koningkrijk waar ze ooit een aanval plande op de kronjuweelverkoper. dit is een geheim teken, dat werd geroepen als teken van aanvallen.
anonyMUS (13 december 2018)

2   1

strang


Het woord strang wordt gebruik om een gedeelte van een gebouw aan te duiden die verschillende niveaus bevat. Er wordt ook wel een het woord 'kolom' voor gebruikt. Met name luchtbehandelingssystemen, waterleidingen, afvoeren enz. worden vaak onderverdeeld in secties die in 'strangen' werken.
 Ronald van der Panne (13 december 2018)

0   0

Patjepeeër


Deze betekenis is NSFW/18+. Klik hier om deze betekenis te tonen.
 Luut van den Berg (13 december 2018)   NSFW / 18+

1   3

Urbanisatie


Verstedelijking. Men spreekt van urbanisatie wanneer er steeds meer mensen die voorheen op het platteland woonden naar de stad trekken, of wanneer de bevolking zich steeds meer gaat vestigen in en rond stadskernen.

Verstedelijking heeft verschillende oorzaken: er is steeds minder werk op het platteland en grote bedrijven vestigen zich bij voorkeur in grote stadskernen, het leven op het platteland wordt te onpraktisch of duur omdat alle winkels en voorzieningen zich concentreren in de steden, ...


België en Nederland zijn twee landen met een zeer hoge urbanisatiegraad: er is een ware vlucht naar de stad aan de gang.
 martijnver (12 december 2018)

1   2

oprecht


Eerlijk, betrouwbaar. Iemand is oprecht wanneer hij open en duidelijk is over zijn bedoelingen.

Oprechte mensen communiceren helder, eerlijk en ondubbelzinnig over hun intenties. Ze hebben geen verborgen motieven of dubbele agenda, en zijn daarom te vertrouwen.

Wanneer je oprecht bent, komt datgene wat je doet en denkt overeen met wat je verklaart.

Iets is oprecht wanneer het authentiek, waarachtig, gemeend is.


Ik wil oprecht mijn verontschuldigingen aanbieden voor de problemen die ik heb veroorzaakt.
 martijnver (12 december 2018)

2   1

Optioneel


Wat niet verplicht is, maar tot de mogelijkheden behoort. Waar je voor kunt kiezen. Afgeleid van "optie".

Bij het boeken van een treinticket is plaatsreservering optioneel.
 martijnver (12 december 2018)

3   4

ordinair


Plat, volks, niet verfijnd of hoogstaand maar laag bij de grond, onbeleefd, grof, minderwaardig.

Ook: wat deel uitmaakt van het alledaagse, niet bijzonder maar gewoon, normaal.

Wanneer we iets ordinair noemen, doen we dat vooral om onze afkeer of ons misprijzen uit te drukken.


Hij deed zich voor als een succesvolle zakenman, maar in werkelijkheid was hij een ordinaire oplichter.
 martijnver (12 december 2018)

3   7

kommer en kwel


"Kommer en kwel" is een idiomatisch uitdrukking en betekent: ellende, miserie, alles wat slecht is, tegenslag en pijn.

Wat ons veel ongemak bezorgt, wat ons pijn doet, wat ons doet afzien en lijden.


Een echtscheiding met kinderen is niets dan kommer en kwel.
 martijnver (12 december 2018)

2   5

immers


Immers is een bijwoord van modaliteit en signaalwoord. Het wordt gebruikt om een stelling te verbinden met een nadere verklaring, of om een logisch, oorzakelijk verband te legen.

Woorden met dezelfde of een gelijkaardige betekenis zijn: want, omdat, aangezien, daar, doch.


Het heeft geen zin om je nog langer te verbergen. Hij heeft je immers al lang gezien.
 martijnver (12 december 2018)

1   4

Jurisprudentie


Een overkoepelende term voor alle rechterlijke uitspraken, besluiten, vonnissen die samen de rechtspraak vormen.

Meer in het algemeen bedoelt met met jurisprudentie het functioneren van de rechtstaat, de algemene principes en grondvesten van het recht zoals dat wordt toegepast.


Je kunt protesteren en in beroep gaan tegen dat vonnis, maar uiteindelijk zal je je toch moeten neerleggen bij de jurisprudentie.
 martijnver (12 december 2018)

3   2

Kapers op de kust


"Kapers op de kust" is een uitdrukking die gebruikt wordt om aan te geven dat er mensen zijn die ergens van willen profiteren, die een mogelijk voordeel hebben opgemerkt en daarop uitzijn.

Je loopt maar beter niet te koop met al die luxe, er zijn kapers op de kust.
 martijnver (12 december 2018)

1   2

kant noch wal


"Kant noch wal raken" is een gezegde dat betekent: totale onzin zijn, niet sporen, geen zinvolle betekenis hebben.

Wanneer je zegt dat iets niet spoort, bedoel je dat het weinig of geen verband houdt met de realiteit, dat het klinkklare onzin, flauwekul of nonsens is.


Zijn beschuldigingen raakten kant nog wal: hij had er helemaal geen bewijzen voor.
 martijnver (12 december 2018)

1   3

hiërarchie


Een ordening of structuur in verschillende niveaus. Een organisatiemodel waarbij er duidelijke rangen bestaan, en waarin meerderen met minderen worden verbonden.

Hiërarchiën zijn terug te vinden in alle aspecten van het leven, bijvoorbeeld op het werk, in de sportclub, ...

Een hiërarchie is meestal schematisch weer te geven met een boomstructuur, waarbij de meerderen zich logischerwijs bovenaan de boom bevinden.


Een duidelijke hiërarchie op het werk regelt de machtsrelaties en geeft aan wie er opdrachten geeft aan wie.
 martijnver (12 december 2018)

0   0

Elysium


Volgens mij zou je een Elidium in de huidge tijd Een luxe sauna annex Badhuis kunnen noemen waar het fijn ontspannen is.
Salut (12 december 2018)

1   0

Brb


de betekenis van BRB : BRB is de afkorting van BE RICHT BACK dat is engels in het nederlands is het BEN ZO TERUG :)
KS (12 december 2018)

0   0

Diversiteit


1) verscheidenheid
2) overkoepeld begrip voor alle mogelijke verschillen die kunnen bestaan tussen mensen
anoniem (12 december 2018)Pagina:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10