Betekenis-definitie.nl

Op betekenis-definitie.nl zoek je met een klik in honderden begrippenlijsen tegelijkertijd!
Duizenden betekenissen in onze zoekmachine zijn toegevoegd door mensen zoals jij. Alle woorden zijn bij ons welkom. Dit kan gaan om voornamen, moelijke woorden, straattaal, buitenlandse woorden, woorden die pas afgelopen jaar populair zijn geworden, of zelfs zelfbedachte woorden! Betekenis toevoegen.


Zoek in 1.783.341 betekenissen.Nieuwste betekenissen

2   11

geloofwaardigheid


het waard zijn om geloofd te worden; het geloven waard zijn; het geloofwaardig zijn; aannemelijkheid; betrouwbaarheid
kees op 2017-01-07

1   12

tertaire kleuren


Een tertiaire kleur is een kleur die uit menging van de drie primaire kleuren wordt verkregen. In termen van de drie kleurdimensies is een tertiaire kleur een kleur van verminderde intensiteit, maar alleen als zijn positie in de kleurruimte gelegen is tussen de volledig verzadigde kleur en zwart.
. op 2017-01-07

2   10

quart


o.a.een vroege benaming voor Speelkaart .later caert, kaert,
(speel)-kaart
rijnen op 2017-01-06

3   13

Epifanie


Opperste verwaring veroorzaakt bij bij de zelfdenkende mens door de onvoorstelbare berg nonsense welke schuil gaat onder het algemene begrip 'geloof'
Yenrieth op 2017-01-06

3   11

Windesheim


De naam wordt wel verklaard als: 'woonplaats bij de bocht van de rivier', maar ook als 'woonplaats van Winid'. Wie deze Winid dan wel zou moeten zijn, blijft onduidelijk. De eerste verklaring, door D. Otten uit Heerde in 1987 gegeven, lijkt de meest logische. (IJsselacademie, 1987-5, december pp. 83-86).
 Wim Coster op 2017-01-05

2   10

elektrische lading


Lading is eigenlijk zo'n fundamentele eigenschap van materie dat het bijna niet te definiëren is zonder in een cirkelredenering te vervallen.

Net als massa of tijd is het dus een concept dat moeilijk te pakken is in een goede definitie. Hierboven wordt gesteld dat elektrische lading een grootheid is due aangeeft hoe deeltjes beïnvloed worden door elektrische en magnetische velden.

Maar wat zijn dan die elektrische en magnetische velden? Om een elektrisch veld te begrijpen kun je niet heen om het concept van een lading, wat ook verantwoordelijk is voor de aanwezigheid van dat veld. Een magnetisch veld ontstaat weer als gevolg van een bewegende elektrische lading(zelfs bij permanente magneten, waar dit op micro schaal te verklaren is adhv bewegende elektronen).

Ofterwijl lading is een fundamentele grootheid die iets zegt over het krachtenveld dat een deeltje creëert. Het is een eigenschap van fundamentele deeltjes(voor zover bekend), die iets zegt over de krachten die die deeltjes uitoefenen op andere deeltjes met diezelfde eigenschappen.

Deze kracht wordt de elektromagnetische kracht genoemd en is 1 van de 4 fundamentele krachten in de natuur(naast zwaartekracht en de zwakke en sterke kernkrachten). Ik kan lading of de kracht die daarbij hoort, dus niet definiëren in termen van nog fundamentelere natuurkundige begrippen. En zolang er geen 'theory of everything' is die de verschillende krachten in 1 raamwerk plaatst, zal dat ook niet lukken. Zie het dus als een soort natuurkundige axioma.
Dirkie op 2017-01-05

2   11

opportuniteitsbeginsel


Officier van Justitie mag in alle gevallen op grond van beleidsmatige overwegingen de opportuniteit (wenselijkheid) van een vervolging beoordelen. Art. 167 Sv.
Mayke op 2017-01-05

3   10

Galliƫrs


1) De inwoners in Gallië werden ook wel Galliërs genoemd. Soms werden ze ook Kelten genoemd. Gallië lag in meerde landen zoals: België, Zwitserland, Frankrijk, Een stuk van Nederland, en Duitsland.
noah op 2017-01-05

5   9

youtuber


Iemand die video's maakt en die video's op 'YouTube' plaats.
anoniem op 2017-01-04

2   7

laster


Onterechte beweringen over iemand zeggen zonder deze uit een te zetten. Iemand in een kwaad daglicht stellen. Een lastercampagne op touw zetten waardoor iemand in een kwaad daglicht komt te staan, wat weer verlies met zich mee kan brengen en de levensvreugde te niet doet. Mensen een bepaalde beeld neer zetten die niet overeenkomt met de werkelijkheid. Oppervlakkig lasterpraat.
huisman op 2017-01-04

2   5

grimas


Een grijns op je gezicht hebben.

Een grimas hebben
anoniem op 2017-01-03

2   6

verraad


Verraad: het ten nadele van eigen land en/of volk, op elk gebied deze betreffende, acties ondernemen die nadelig uitpakken voor eigen land en/of volk, zodanig of tegelijkertijd voordeel bieden voor vreemd land en/of volk.
C.F. Lens op 2017-01-03

2   11

aristocratie


aristocratie is een bestuuringsvorm die al werd gebruikt bij de Grieken. De aanzienlijkste van de samenleving regeerde het volk. Die mensen noem je aristocraten.
Maaike op 2017-01-03

1   4

ut


Afkorting voor "het" in App en SMS taal.
Voorbeeld zie ut: zie het
Vonk op 2017-01-01

1   3

Arya


Lees in ,, De genealogie van de moraal" van Nietzsche eerste verhandeling paragraaf 6. Nietzsche is daar op zoek naar de oorsprong van het begrip goed, en merkt op dat de oorsprong verbonden is aan de bezittende klasse, de adel , waarvan de voornamen zoals Arya , in het Perzisch ,, de bezitters" zou betekenen.
 Henk van der Sluis op 2017-01-01

1   4

Cyrus


Cyrus in het Grieks Kyrios betekent Lord
In Jesaja 44 wordt Cyros de door God geroepene genoemd
Cyrus, de bevrijder, de gezalfde
die Hij bij de rechterhand neemt
aan Hem zal hij de volkeren onderwerpen
Volgens mij wordt in dit Bijbeldeel Christus, de Heer als Cyrus aangeduid en slaat dit niet op de Perzische vorst zoals veelal wordt aangenomen.
 dominique den Hertog op 2016-12-31

0   5

abc


ABC = American Born Chinese

Word niet gebruikt in het Nederlands, maar wel in het Engels.


Mijn vriend is een abc die in Taiwan woont.
 pim_nl op 2016-12-31

0   5

ootje


syn. van AARS . Gelezen in een artikel over stinkende winden : "Alstublieft , knijp je ootje dicht als je voor ons in de rij staat " . Heel plastisch !
 Willemsens Luc op 2016-12-29

0   5

mf


MF is een scheldwoord en betekent dus dat hij/zij je een motherfucker noemt.
Jacob op 2016-12-29

2   2

Lina


De betekenis van Lina is zacht, aardig, teder, engeltje, klein, palmboompje, enz. De oorspronkelijke afkomst is uit Italië, maar staat ook bekend in arabische landen of bv. Engeland.
anoniem op 2016-12-29Pagina:   1 2 3 4 5 6 7 8 9