Betekenis-definitie.nl

Op betekenis-definitie.nl zoek je met een klik in honderden begrippenlijsen tegelijkertijd!
Duizenden betekenissen in onze zoekmachine zijn toegevoegd door mensen zoals jij. Alle woorden zijn bij ons welkom. Dit kan gaan om voornamen, moelijke woorden, straattaal, buitenlandse woorden, woorden die pas afgelopen jaar populair zijn geworden, of zelfs zelfbedachte woorden! Betekenis toevoegen.


Zoek in 1.741.809 betekenissen.Nieuwste betekenissen

1   2

Vrije goederen


Vrije goederen zijn goederen in de EU die niet (meer )belast zijn met invoerrechten, omdat ze in de EU zijn geproduceert of waarvan de invoerrechten reeds zijn voldaan. Indien het goederen zijn van buiten de EU waarvoor de rechten nog niet zijn voldaan spreekt men van Douanegoederen In principe kunnen bepaalde soorten goederen nog wel zijn onderworpen aan accijnzen, maar in dat geval spreekt men vaak van accijnsgoederen.
Vrije goederen zijn nog wel onderworpen aan het geldende BTW tarief.
 Desiderius van Gaste (6 februari 2019)

1   1

Missie


drijfveer
Het geen dat iemand beweegt, dat iemand wil bewerkstelligen, waar iemand aan wil werken, waar haar/zijn intrinsieke motivatie ligt.
Brenda Reyerse (6 februari 2019)

0   1

Poolwoestijn


Een poolwoestijn word ook wel een ijswoestijn genoemd. Door de droge lucht groeien er relatief weinig planten: cypergras, gras, mos en korstmos.
Marilyn (6 februari 2019)

1   2

HIB


Afkorting van Haemophilus influenzae type B; bij kinderen onder de vijf jaar een zeer belangrijke verwekker van meningitis en andere invasieve infecties; -vaccin, een vaccin tegen Hib-ziekten die worden veroorzaakt door Hib; de vaccinatie wordt toegediend tegelijk met de bestaande DKTP-vaccinaties.
anoniem (6 februari 2019)
lise (6 februari 2019)

2   1

Vulkaan


Een berg met lava maar als het nog in de vulkaan zit heet het magma als het uit de vulkaan is heet het lava
Fleur (5 februari 2019)

1   1

Tb


TB gebruiken ze vaak in het online leven, tb staat ook wel voor 'throwback' of terwijl terugblik, terug kijk..
 this (5 februari 2019)

0   1

gestrand


dat je er bent geraakt in het leven
ryan
ryan (5 februari 2019)

0   4

sloepenrol


Sloepenrol
Een structurele periodieke oefening bij de Marine, door de bemanning, om te oefenen dat je binnen een bepaalde tijd ieder bij zijn eigen sloep aangetreden is. Vervolgens dat men de sloep binnen gestelde tijd het te water laat met twee meertouwen (voor en achter). Zodat daarna de nodige apparatuur, documenten, veilig worden gesteld in een sloep en alle bemanning en vaargasten aanmonsteren in de aangewezen sloep. Deze oefening zou men 2 tot 4 keer kunnen herhalen, om te evalueren wat ging er goed, wat ging er fout en hoe kan het beter? Eventueel protocol upgraden.
anoniem (5 februari 2019)

2   1

Astrid Roemer


ASTRID HELIGONDA ROEMER is een vrouw van nu 71 jaar geboren in Paramaribo en meer dan 40 jaar wonend en werkend in Nederland/Europa; van beroep is zij romanschrijfster maar andere literaire genres beoefent zij ook met toewijding: voor haar prozawerk ontving zij in 2016 de mooie P.C. Hooftprijs voor literatuur. kater Plato en Poes Steffi zijn lang haar huisgenoten geweest, ja, zij houdt erg veel van katten; ook van de zee en zeevogels...
astrid h roemer (5 februari 2019)

1   2

pieken


Een piek is een metalen soort van stang met verschillende vormen. een definitie van pieken is ook wel: de piek van de kerstboom
anoniem (5 februari 2019)

1   1

Bandolero!


Hoed of kenmerkend haar accessoire. Bekend van de Spaanse inquisitie, waar het als herkenningsteken diende voor de Lutherse geestelijken.
Margot Lacroix (4 februari 2019)

1   1

octrooi


Een officieel document of bewijs dat jij iets hebt uitgevonden, en dat je het recht geeft om deze uitvinding gedurende een bepaalde periode als enige te verkopen of op enige andere wijzen te commercialiseren.

Zonder octrooi je is technologische uitvinding niet veel waard.
 martijnver (4 februari 2019)

0   3

Slagkracht


Het vermogen om krachtig, doortastend en sterk te handelen, om een grote impact te hebben.

Na die vernietigende bombardementen had het leger niet veel slagkracht meer.
 martijnver (4 februari 2019)

1   1

Onderklasse


De onderklasse, ook wel het proletariaat of de arbeidersklasse genoemd, is de onderste, breedste bevolkingslaag in de samenleving.

De onderklasse beschikt over weinig eigen vermogen of kapitaal, en moet werk of arbeid verrichten om in zijn bestaansmiddelen te voorzien. De onderklasse kan niet leven van inkomsten uit kapitaal, eigendommen of investeringen.

Een groot deel van de onderklasse is laaggeschoold, omdat ze hoger onderwijs niet kunnen betalen of omdat ze hier geen tijd voor hebben. Naast het feit dat ze zich in de financieel minder gunstige positie bevinden, hebben de mensen uit de onderklasse tevens minder toegang tot (politieke) macht, wat een verbetering van hun levenssituatie extra bemoeilijkt.

Sinds de industriële revolutie heeft de onderklasse aan een gestaag tempo rechten verworven en mogelijkheden afgedwongen.


De elite weet hoe belangrijk het is om de onderklasse verdeeld en gedemoraliseerd te houden; als de mensen zich verenigen en concrete eisen stellen, dan zijn ze niet in bedwang te houden.
 martijnver (4 februari 2019)

4   2

Vereeuwigen


een foto of schilderij maken van iemand
=) like ik ben niet oud maar ik ga ook niet zeggen hoe oud ik ben
anoniem (4 februari 2019)

1   0

Sabbatical


Een sabbatical is een periode van enkele maanden tot een jaar, waarin je de tijd neemt om de wereld te ontdekken, tot rust te komen of met nieuwe dingen te experimenteren. Een sabbatical geeft je de gelegenheid om nieuwe inzichten te verwerven en met frisse moed en andere ideeën het werk te hervatten.

Tijdens een sabbatical neem je verlof van het werk of je studies; nogal wat mensen kiezen ervoor om een sabbatical te nemen na hun hogere (universitaire) studies, en voor ze aan hun eerste baan beginnen.


Nadat ze haar diploma had gehaald, nam ze een sabbatical om enkele maanden de wereld rond te reizen.
 martijnver (4 februari 2019)

0   0

eenheidsstaat


Een eenheidsstaat is dat de koning weinig en vaak ook bijn Sheen macht hebben maar dat het bestuur alle macht heeft en beslist over allerlei belangrijke zaken
anoniem (4 februari 2019)

0   0

Absolute macht


Als een koning als enige de macht in een land heeft. zijn macht kan dan door niemand worden beperkt. Zoals bij Lodewijk XIV.
lololololoolo (4 februari 2019)

1   1

Bochelaar


iemand die hard werkt voor zijn brood en dit doet in tijden van grote nood voor brood uit de kamersloot.
Je Moeder (4 februari 2019)

1   0

i.f.v.


in functie van iets
bv. een dier heeft zich aangepast denk aan de soort huidbeddeking en ademhalingsorgaan IFV de omgeving
anoniem (4 februari 2019)

0   1

emvi


nooit je eigenwaarde door anderen; laten breken injezelf

laten gebeuren.
a.e.meerts (4 februari 2019)

0   0

volant, valletje


decoratieve textielstrook aan de onderkant van een ander stuk stof (bv. aan mouwen, jurken, beddenspreien, gordijnen of zonneschermen); valletje; voile
Roya (4 februari 2019)

1   1

Huige


Huige is geen voornaam, het is een Zeeuwse, -meer specifiek van Beveland en Walcheren- achternaam.
Teun (4 februari 2019)

0   0

inactief


Door inactiviteit wrdt de tv binnenkort uitgestakekeld. druk op een toets als je dat wilt.
anoniem (4 februari 2019)

3   0

libelle


Een libelle (ook wel libel) is een soort insect met twee paar vleugels, een langwerpig, dun achterlijf en kleine antennes.

Op de kop staan opvallende, samengestelde ogen die bestaan uit tienduizenden facetjes. Libellen kunnen vliegen, en zijn meestal te vinden nabij waterbronnen en -lopen, daar dit essentieel is voor hun larven.


Bij die vijver zit het in de zomer vol met felgekleurde libellen.
 martijnver (4 februari 2019)

1   1

Faka


fakka betekend
hoe gaat het, Dit woord is een surinaams woorrd.
het word ook vaak gebruikt als straattaal. groetjes anoniem>
anoniem (3 februari 2019)

3   0

Degustatie


het proeven van iets (bv: wijnen, bier , enz. ...)
degustatie is een zelfstandig naamwoord voor proeven enzo
anoniem (3 februari 2019)

0   3

Nb


NB (of N.B.) is de afkorting van de Latijnse uitdrukking "nota bene". Deze kan letterlijk vertaald worden als "Noteer dit goed".

Wordt gebruikt om in een tekst de aandacht te vestigen op iets bijzonders, iets dat extra aandacht vereist.

Staat soms in de doorlopende tekst (meestal tussen haakjes), maar vaak ook achteraan/onderaan de tekst in een aparte, verduidelijkende alinea.


nb: Met al het bovenstaande dient slechts in uitzonderlijke gevallen rekening te worden gehouden.
 martijnver (3 februari 2019)

0   1

coulance


kan dit woord ook niet betekenen , van ik geef mijn schuld niet toe maar met het woord coulance houd iemand zijn beschuldiging in eren.
CM Wagemakers (2 februari 2019)

1   1

poser


iemand die zich kleed en gedraagd alsof hij iemand anders is zoals een skater of een metal fan terwijl hij dat niet is
jelle (2 februari 2019)

2   4

KNMI


Het KNMI is een instituut dat (o.a.) de dagelijkse weersverwachtingen verzorgt en is een agentschap van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Zahra (2 februari 2019)

0   3

Lexicon


Lexiton betekend volgens Wikipedia net zoiets als 'vocabulaire' of 'woordenschat', dacht ik.
Kees (2 februari 2019)

1   1

Luka


Luka betekenis = ‘brengt licht’
De naam Luka komt van ‘Lucanië,
(Dat is een gebied in Zuid-Italië)
Luka stamt af van de bijbelse naam: Lucas of Lucius.
Luka = Griekse vorm van latijn.
anoniem (2 februari 2019)

2   1

altaar


Een huisaltaar is een plaats waar men gedachtenis attributen zoals foto's en andere herinneringen plaatst na overlijden.j
Ok
Je olsthoorn (2 februari 2019)

0   4

wko


Afkorting voor het begrip " Westerse Klassieke oudheid" dat vaak in de Geschiedenis wordt gebruikt.
anoniem (2 februari 2019)

7   2

fix


Dat je verliefd op iemand bent en die andere ook op jou maar geen Officiële relatie hebben dus je kan nog ik een ander vallen
anoniem (2 februari 2019)

4   3

sos


1) Een afkorting die staat voor "Save Our Souls" (letterlijk: red onze zielen) en gebruikt wordt als noodsignaal om aan te geven dat men (levensbedreigende) moeilijkheden ervaart en hulp nodig heeft.

2) In België: dysfemisme en afkorting voor "socialist".


Het laatste signaal dat we van het vermiste vliegtuig ontvingen was "sos", wat niet veel goeds kan betekenen.
 martijnver (1 februari 2019)

1   1

La dolce vita


Een Italiaanse uitdrukking die letterlijk betekent: "het zachte leven".

Met 'la dolce vita' verwijst men meestal naar een ontspannen leven zonder verplichtingen, in relatieve luxe en comfort.

Niet zelden wordt de uitdrukking specifiek gebruikt om te verwijzen naar een mediterrane levensstijl, waarbij men op het platteland leeft en geniet van het mooie weer, de rust, de wijn en het lekkere eten, ver weg van de drukte en verplichtingen van de stad.


Wanneer ik met pensioen ben, trek ik naar Sicilië om daar la dolce vita te gaan leven op een boerderij.
 martijnver (1 februari 2019)

0   1

sugar daddy


Deze betekenis is NSFW/18+. Klik hier om deze betekenis te tonen.
 martijnver (1 februari 2019)   NSFW / 18+

2   0

the bachelor


The Bachelor is een Amerikaanse realityserie waarin een groep vrouwen strijden om het hart van een man (de bachelor).

In het datingprogramma waarbij er elke week (elke aflevering) op het einde een van de kandidates naar huis gestuurd door de bachelor.


De meeste kandidates zijn helemaal niet geïnteresseerd in de man, maar hopen vooral om zelf beroemd te worden door hun deelname aan het programma.
 martijnver (1 februari 2019)Pagina:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10