Betekenis-definitie.nl

Op betekenis-definitie.nl zoek je met een klik in honderden begrippenlijsen tegelijkertijd!
Duizenden betekenissen in onze zoekmachine zijn toegevoegd door mensen zoals jij. Alle woorden zijn bij ons welkom. Dit kan gaan om voornamen, moelijke woorden, straattaal, buitenlandse woorden, woorden die pas afgelopen jaar populair zijn geworden, of zelfs zelfbedachte woorden! Betekenis toevoegen.


Zoek in 1.736.369 betekenissen.Nieuwste betekenissen

1   1

residu


Datgene wat achterblijft, de overblijfselen.

In de scheikunde: de resthoeveelheid van een stof die achterblijft, vaak na een proces van verdamping.


Na de chemische reactie bleef er een bruinkleurig residu achter in de proefbuis.
 martijnver (8 oktober 2018)

1   1

respectievelijk


In de volgorde die hiervoor gebruikt werd, achtereenvolgens, opeenvolgend.


Respectievelijk heeft verschillende betekenissen afhankelijk van de grammaticale functie.

Wanneer het een bijwoord is, staat het bij een opsomming en betekent het 'in de voornoemde volgorde'.

Als bijvoeglijk naamwoord betekent het 'voor ieder afzonderlijk' of 'achtereenvolgend', en is het een synoniem van respectief.

Als voegwoord betekent respectievelijk 'ofwel, dan wel'.

Als bijvoeglijk naamwoord is respectievelijk vaak een overbodig woord. Enkel wanneer de volgorde van belang is, kan het niet zomaar worden weggelaten.

Synoniemen van respectievelijk zijn: opeenvolgend, achtereenvolgens, dan wel, na elkaar, respectief, opvolgend.


Tom en An zijn respectievelijk 12 en 14 jaar oud.
 martijnver (8 oktober 2018)

1   2

representatief


Karakteristiek, kenmerkend voor een groep of soort.

Iets dat representatief is, geeft een goed beeld van hoe andere soortgenoten of leden van een groep zijn. Het vertegenwoordigt als het ware de hele populatie.


Het gedrag van die stoute leerling is niet representatief voor de hele klas; de meeste andere leerlingen zijn braaf.
 martijnver (8 oktober 2018)

1   1

Rendez-vous


Een rendez-vous is een afspraak tussen verschillende mensen, die overeenkomen om elkaar op een bepaalde plaats, op een bepaald tijdstip te ontmoeten.

Rendez-vous wordt vaak specifiek gebruikt om te verwijzen naar een date of een amoureuze afspraak.

Rendez-vous komt uit het Frans, en betekent letterlijk: begeef u naar.


Ik kijk uit naar morgen, want dan heb ik een rendez-vous met mijn geheime vlam.
 martijnver (8 oktober 2018)

0   2

Rendement


De winst die een bepaalde investering, arbeid of inspanning oplevert.

Het rendement is de opbrengst die men uit een bepaalde activiteit (meestal beleggen of sparen) haalt. Hoe meer rendement iets heeft, hoe succesvoller de investering is. Het rendement vormt dan ook de belangrijkste motivatie om hun geld ergens in te investeren, en staat meestal in verhouding tot het risico dat men loopt om verlies te maken (bv. wanneer de aandelenkoers zakt).

Meer in het algemeen is het rendement de surplus die een activiteit, handeling of keuze oplevert. Wanneer men het over financieel rendement heeft, dan zijn de termen "effect", "rente" of "winst" eveneens gebruikelijk.


Omdat de rente op spaarboekjes tegenwoordig nauwelijks groter dan nul is, zoeken veel mensen het rendement op de effectenbeurs.
 martijnver (8 oktober 2018)

0   1

Rendement


De winst die een bepaalde investering, arbeid of inspanning oplevert.

Het rendement is de opbrengst die men uit een bepaalde activiteit (meestal beleggen of sparen) haalt. Hoe meer rendement iets heeft, hoe succesvoller de investering is. Het rendement vormt dan ook de belangrijkste motivatie om hun geld ergens in te investeren, en staat meestal in verhouding tot het risico dat men loopt om verlies te maken (bv. wanneer de aandelenkoers zakt).

Meer in het algemeen is het rendement de surplus die een activiteit, handeling of keuze oplevert. Wanneer men het over financieel rendement heeft, dan zijn de termen "effect", "rente" of "winst" eveneens gebruikelijk


Omdat de rente op spaarboekjes tegenwoordig nauwelijks groter dan nul is, zoeken veel mensen het rendement op de effectenbeurs.
 martijnver (8 oktober 2018)

0   1

Rembours


Een rembours is een bepaald type verzending waarbij de ontvanger betaalt op de moment dat hij zending in ontvangst neemt.

Bij een rembours is de koerier verplicht om het bedrag dat op de zending vermeld staat te innen. Als de ontvanger dat niet kan of wil, dan krijgt hij de zending niet. Overigens betaalt de ontvanger voor de verzendkosten (bovenop de prijs van het product dat verzonden is).

Rembours is een betrekkelijk veilige en betrouwbare manier van verzenden beschouwd, zowel voor de koper als voor de verkoper. De verkoper kan er namelijk op vertrouwen dat er betaald wordt voor het verkochte artikel. De koper betaalt pas op de moment dat hij zijn aankoop in bezit heeft. Het enige nadeel voor de koper is dat die de zending pas mag openen nadat hij betaald heeft; hij is dus niet helemaal zeker dat de zending wel degelijk het aangekochte product bevat.


Als je zeker wil zijn dat wat je koopt bij een webshop ook effectief zal aankopen, dan bestel je best onder rembours.
 martijnver (8 oktober 2018)

0   1

Relevantie


De relevantie van iets, is hoe belangrijk en betekenisvol datgene is (in een bepaalde discussie, bespreking, overweging, ...). Het een bepalende factor die de interpretatie of de gevolgen van iets anders wezenlijk kan veranderen.

Relevantie is een erg subjectief gegeven. Wat jij een relevante informatie vindt voor een bepaalde discussie, is dat niet noodzakelijkerwijs voor iemand anders.


De relevantie van de omzetcijfers voor de beoordeling van het succes van een bedrijf, wordt door de meeste mensen erkend.
 martijnver (8 oktober 2018)

2   1

Relativeren


Het betrekkelijke van iets inzien, het in perspectief plaatsen. Iets minder belang toedichten.

Als je iets relativeert, vergelijk je het met andere dingen. Je beschouwt het dus niet als een alleenstaand ding, waardoor je een nuchterder, realistische beeld krijgt van de zaken.

Door te relativeren, kan je de invloed die een gebeurtenis of situatie op je leven heeft minder belangrijk maken In die zin is relativeren een zeer nuttig psychologisch mechanisme om met negatieve emoties zoals teleurstelling, boosheid of angst om te gaan.

Een belangrijke manier om dingen te relativeren, is door ze te vergelijken met een (hypothetische) situatie of gebeurtenis die als meer/minder ingrijpend wordt ervaren.


Natuurlijk is het niet prettig dat je vakantie door dat ongeval in het water valt, maar je moet de dingen ook relativeren: er zijn tenminste geen doden gevallen!
 martijnver (8 oktober 2018)

0   1

Relatief


Wat betrekkelijk is, wat in relatie tot iets anders staat.

Wanneer we iets relatief beschouwen, kijken we naar de manier waarop het zich verhoudt tot andere zaken. We vergelijken het met met iets anders, en bekijken de dingen dus niet in absolute termen.

Noem je iets relatief, dan relativeer je het. Door iets relatief te noemen, geef je aan dat je het niet zo erg, groot of geweldig vindt als dat eerst werd voorgesteld.


Een iPhone is relatief duur, maar niet in vergelijking met een nieuwe auto.
 martijnver (8 oktober 2018)

0   1

Referentie


Een verwijzing naar een persoon of zaak die meer informatie kan geven over datgene waarop de verwijzing van toepassing is.

Referenties in een tekst, zijn aanduidingen die naar andere woorden of tekstpassages verwijzen. In wetenschappelijke literatuur is het gangbaar om bij een claim waarop men het eigen onderzoek baseert, een verwijzing te zetten naar de bron van die claim, meestal een ander onderzoek.

Tijdens een sollicitatiegesprek wordt ook vaak naar referenties gevraagd. Dit zijn (de contactgegevens) mensen die eerder met jou hebben samengewerkt, en die wat te vertellen hebben over jouw vaardigheden, ervaring en competenties.

De referentie betekent daarnaast ook: datgene dat als standaard of norm geldt, waartegen alle andere dingen worden afgemeten en op worden geijkt. Andere, gelijkaardige, dingen worden vergeleken met datgene wat als referentie geldt, om zo te bepalen welke verschillen en gelijkenissen er bestaan, of het voldoet aan een aantal voorwaarden of welke waarde het heeft.


Als je delen van een andere tekst overneemt of samenvat in je eigen tekst, zorg dan dat je altijd voldoende referenties vermeldt. Als je dat niet doet, kan je van plagiaat beschuldigd worden.
 martijnver (8 oktober 2018)

0   0

Khan


Khan is mongools aziatisch naam afkomstig van dhengis khan en kinderen 4000 en 1000 vrouwen had hij. Khan betekent veel grote wortels.Heden ten dage allemaal khans in india pakistan en oezbekistan afkomstig van koning dhengis khan? Wie weet hij leeft door met miljoen nazaten en genen.
sandra (8 oktober 2018)

0   2

reduceren


Iets beperken, verminderen, het aantal of de hoeveelheid verlagen, herleiden tot een kleiner of minder complex geheel.

In de chemie: elektronen opnemen van een andere stof. De stof die elektronen opneemt, heet de oxidator; de stof die elektronen afstaat, heet de reductor.


Door tegenvallende resultaten ziet het bedrijf zich genoodzaakt om het aantal werknemers te reduceren.
 martijnver (8 oktober 2018)

0   1

rectificeren


Rechtzetten, het herstellen, ongedaan maken of verbeteren van een eerder gemaakte fout.

Rectificeren wordt vooral gebruikt om te verwijzen naar het corrigeren van foutieve informatie die men eerder heeft gepubliceerd.


Nadat de hoofdredacteur van het online nieuwsplatform was gewezen op de grote fout, liet hij deze meteen rectificeren.
 martijnver (8 oktober 2018)

2   1

Rationeel


Op basis van rede, beredeneerd, zorgvuldig uitgedacht, niet impulsief, emotioneel of onbesuisd.

Iemand die rationeel denkt of handelt, volgt de regels van de logica, overweegt alle feiten en, bedenkingen en bekijkt alle argumenten die voor of tegen een bepaalde theorie of handelswijze pleiten.

Kenmerkend voor een rationeel proces, is dat het altijd hetzelfde logische patroon volgt, en dat verbanden of oorzaak en gevolgrelaties niet zomaar willekeurig worden toegewezen.


Ik weet dat dit een erg gevoelige kwestie is die jullie persoonlijk aangaat, maar probeer alsjeblieft een rationeel besluit te nemen, en niet emotioneel te reageren.
 martijnver (8 oktober 2018)

0   2

erna


Erna is een verkorte vorm van het Germaanse Armuz=arend,adelaar,komt ook voor in Frankrijk,Engelstalige landen wordt het Ernestine,Italië,Ernesta,is heersend en betrouwbaar als een arend.Betrouwbaar,oprecht,eerlijk
anoniem (8 oktober 2018)

0   1

Hugo Wapperom


Over de auteur Hugo Wapperom (zie google)

Naast (klinische) psychologie studeerde hij procestechniek en veranderkunde en creëerde hij op basis hiervan een onderneming.

Als schrijver richt hij zich op wetmatigheden binnen processen van uiteenlopende aard.

In zijn studie Het team als voertuig voor organisatieverandering combineerde hij de verschillende aspecten van zijn vak.

Voor het literaire tijdschrift Extaze schreef hij Gedichte verhalen.
Als literair debutant schreef hij mee aan het estafetteverhaal Hollands Glorie.

Zijn romandebuut De spinvlieg is een verhaal over liefde, verraad en verzet. Een in de geschiedkunde gegrond persoonlijk verhaal waarin historisch zeer bekende personen. Gaandeweg legt het intriges en de cultuur en machtsstructuur van het land bloot.

Afzonderlijk van elkaar stellen vijf filmprofessionals: ‘Deze roman leent zich voor een grote speelfilm of een TV-dramaserie.’

Nu schrijft hij op uitnodiging opnieuw literaire non-fictie, een in de geschiedkunde gegronde plotroman.

De roman bestellen: google De spinvlieg.

Als honkballer speelde hij niet voor het Nederlands team maar werd als catcher er wel voor geselecteerd. Jarenlang was hij catcher van hoofdklasser Ado, coach van Ado en Storks en manager-topsport van Ado.
anoniem (8 oktober 2018)

1   1

praktijk


Iets dat gedaan is bijv. :
Die rare praktijken van jou moeten nu echt eens op gaan houden.
Of:
Dit is weer zo’n rare praktijk van dat brave meisje.
Jojojo (8 oktober 2018)

0   1

HC


Hc is de afkorting van highclass en dat betekend dat je vind dat je alles bent, dat je denkt dat je stoer bent of dat je denkt dat je alles beter kan dan andere mensen.
anoniem (8 oktober 2018)

1   1

Rappèl


Een waarschuwing, een bericht om je eraan te herinneren dat je moet opletten of dat je je verplichting nog niet bent nagekomen.

Afgeleid van het Franse rappèl, wat letterlijk herinnering betekent.


Als je een verkeersboete niet betaalt, dan krijg je meestal een rappel in de bus, waarin je nogmaals wordt opgeroepen of aangemaand om het verschuldigde bedrag alsnog te betalen.
 martijnver (8 oktober 2018)

0   2

rancuneus


Vol haat en rancune, uit op wraak en belust op vergelding.

Wie rancuneus is, kan geen vrede nemen met de manier waarop hem (in de eigen ogen) onrecht is aangedaan of schade is berokkend. Een rancuneus persoon loopt over van haatgevoelens en zal daar in bepaalde gevallen naar handelen door wraak te nemen, of op zijn minst sterke afkeuring laten blijken voor de "schuldige" persoon.


Nadat zijn vrouw er met zijn beste vriend vandoor was, bleef hij verbitterd en rancuneus achter.
 martijnver (8 oktober 2018)

1   1

Psyche


Onze geest, bestaande uit ons bewustzijn, ons geheugen, onze gevoelens, onze verlangens en onze gedragingen en onze persoonlijkheid in al haar bewuste én onbewuste facetten.

Afhankelijk van de context kan met psyche ook de (niet-stoffelijke) ziel worden bedoeld.


De menselijke psyche is tegen veel bestand, maar een oorlogstrauma maakt zelfs de meest veerkrachtige mensen psychisch kapot.
 martijnver (8 oktober 2018)

0   1

preoccupatie


Het voortdurend bezig zijn met een bepaald onderwerp, hier helemaal in opgaan en er min of meer door geobsedeerd raken.

Preoccupaties gaan vaak hand in hand met psychiatrische stoornissen, zoals:
- autisme: niet zelden hebben mensen met autisme een ongelofelijk grote kennis over één specifiek onderwerp, waar ze verschillende uren per dag mee bezig zijn en tot vervelens toe over spreken met anderen.
- verslavingen: voornamelijk gedragsverslavingen zoals gokken of gamen, waarbij men compulsief bepaalde gedragspatronen gaat stellen en steeds minder aandacht heeft voor de wereld buiten de preoccupatie.

In minder problematische zin kan een preoccupatie ook iets of iemand zijn waar je voortdurend aan denkt, die je geest bezighoudt zelfs wanneer je eigenlijk aandacht zou moeten hebben voor andere zaken.


De preoccupatie van Joost is treinen: hij kent echt elk model van locomotief of wagon, weet precies hoe het Nederlandse sporennetwerk eruitziet en kent de treintabellen nagenoeg volledig uit het hoofd.
 martijnver (8 oktober 2018)

0   1

promiscuïteit


Deze betekenis is NSFW/18+. Klik hier om deze betekenis te tonen.
 martijnver (8 oktober 2018)   NSFW / 18+

0   1

principieel


Wat te maken heeft met bepaalde (geloofs-)overtuigingen of opvattingen, wat betrekking heeft op de principes en grondideeën waarop we onze visie baseren.

Ook: in essentie, in de eerste plaats, fundamenteel, wezenlijk.


Ik ben principieel tegen elke vorm van dierenleed, en daarom ben ik veganist.
 martijnver (8 oktober 2018)

0   1

Pragmatisch


Gericht op praktisch gebruik in het dagdagelijkse leven en concrete toepassing.

Een pragmatisch aanpak van een probleem laat zich niet te veel in met conceptuele bedenkingen of filosofische kwesties, maar kijkt vooral naar het hier en nu: hoe kan men een werkbare, realistische methode vinden om het probleem, in de mate van het mogelijke, op te lossen of te omzeilen.

Iemand die pragmatisch is, werkt doelgericht en staat niet te veel op zijn principes. Dat wil overigens niet zeggen dat pragmatische mensen geen idealen of waarden hebben; ze zijn gewoon steeds op zoek naar de kortst mogelijke weg naar hun doel.


Het heeft geen zin om de Europese immigratiecrisis proberen op te lossen lang ideologische lijnen. We kunnen beter pragmatisch zijn en kijken naar de beste manier om Europa vandaag en morgen leefbaar te houden voor de autochtone bevolking en de vluchtelingen.
 martijnver (8 oktober 2018)

1   2

passief


De dingen ondergaan, lijdzaam toekijken, niet actief reageren en niet de neiging hebben om in actie te komen.

Het woord passief kan betrekking hebben op een persoon, dan slaat het op een afwachtende levenshouding, waarbij men de dingen ondergaat, niet ingrijpt op de omgeving of reageert op de veranderingen of evoluties die zich afspelen.

Passief wordt soms ook gebruikt om te verwijzen naar concepten of objecten. De betekenis is dan afhankelijk van de context, maar heeft meestal te maken met een niet-actieve toestand waarbij de dingen geneigd zijn om te blijven zoals ze zijn en de meeste evoluties automatisch verlopen.

Een voorbeeld hiervan is een passiefhuis:een huis dat speciaal ontworpen en ingericht is om zo weinig mogelijk energie te verbruiken, en de aanwezige energie en warmte optimaal te benutten.


Een passief inkomen is een inkomen waar je niet voor hoeft te werken, zoals het verhuren van een huis of het hebben van een aandelenportefeuille.
 martijnver (8 oktober 2018)

1   0

Paradox


Een paradox is een logische constructie die in eerste instantie tegenstrijdig lijkt te zijn, maar bij nader onderzoek of reflectie toch een vorm van waarheid blijkt te bevatten, en volgens de regelt van de logica valt op te lossen. Het is een uitspraak die zichzelf lijkt tegen te spreken.

Een paradox is tevens een stijlfiguur.

Paradoxen vormen leuke denkoefeningen die ons aanzetten tot diepe reflectie over de aard van de werkelijkheid, onze blik om de wereld en de manier waarop we met conflicterende informatie omgaan. Een paradox botst met onze interne logica, en stelt de regels en structuren die we gebruiken om betekenis te geven aan de objectieve werkelijkheid in vraag.


Als een Belg beweert dat alle Belgen leugenaars zijn, spreekt die Belg dan de waarheid?
 martijnver (8 oktober 2018)

0   0

Paradigma


Een systeem van theoretische, filosofische en wetenschappelijke modellen en aannames die als vertrekpunt en denkkader dienen om de werkelijkheid realiteit te analyseren, interpreteren en beschrijven.

Paradigma's zijn afhankelijk van normen, waarden, cultuur en geloofsovertuigingen die ons wereldbeeld mee bepalen.

Kenmerkend voor paradigma's is dat we ons meestal zelfs niet meer bewust van onze eigen paradigma's: het zijn stellingen en aannames die we als zo vanzelfsprekend vinden (o.a. door onderwijs) dat we ook blind zijn voor de tekortkomingen ervan.

Verder hebben de steeds voortschrijdende inzichten die voortvloeien uit wetenschappelijk onderzoek een grote invloed op het denkkader van waaruit we de wereld beleven.


In de taalkunde bestaat een paradigma uit alle verschillende verschijningsvormen van een of meerdere woorden, die in grote lijnen hetzelfde betekenen maar verschillen in vorm. Welke vorm er gekozen wordt, hangt af van de context.


De tegenstellingen tussen links en rechts, conservatief en progressief en tussen autoritair en libertair maken deel uit van ons hedendaagse politieke paradigma.
 martijnver (8 oktober 2018)

0   0

origine


De oorsprong van iets, de afkomst van iemand. Waar een persoon of een zaak vandaag komt, waar die zijn oorsprong kent.

Hoe of waar iets is begonnen, de oorzaak van iets, de bron.


Heel veel immigranten in België hebben de Marokkaanse origine.
 martijnver (8 oktober 2018)

1   0

opportuun


Iets wat gelegen komt, wat zich op de juiste moment op de juiste plaats aanbiedt of voordoet.

Iets wat van nuttig, bruikbaar, geschikt of gepast is in een specifieke situatie, noemt men opportuun. Wat het meest geschikte middel of de beste oplossing is.


Wanneer je zonnepanelen hebt, is het opportuun om vooral overdag veel energie te verbruiken, wanneer je maximaal kunt gebruikmaken van de zonne-energie.
 martijnver (8 oktober 2018)

0   0

onverminderd


1) Als bijvoeglijk naamwoord: nog steeds even groter, niet minder.

2) Als voorzetsel: zonder afbreuk te doen aan; zonder dat (...) daarom minder geldig of toepasselijk zou zijn.

Synoniemen van onverminderd: onverlet, onverkort, onverflauwd.


De rechter is van oordeel dat de dronken man ook het psychische leed dat hij heeft aangericht bij zijn slachtoffers moet vergoeden, onverminderd een eventuele vergoeding voor de materiële schade die hij heeft aangericht.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   1

officieel


1) Zoals dat in de regels of voorschriften van de gezaghebbende instantie wordt voorgedragen; zoals het hoort volgens de wet.

2) Van ambtswege, uitgaande van een erkende gezagdrager (vaak de overheid) die bevoegd is in de relevante materie.
Goedgekeurd door de instantie of persoon die bevoegd is om de regels op te stellen en toe te zien op de correct naleving daarvan.

3) Uitgegeven door, betrekking hebbende op de overheid, op het staatsapparaat of op één van de instellingen die onder de overheid ressorteert.


Na de zware aanslag kwam het parket met een officiële mededeling over het dodenaantal en de stappen die ze zouden ondernemen om de veiligheid van andere burgers te garanderen.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   1

Objectief


Wat gebaseerd is op waarneembare en onafhankelijk verifieerbare feiten, en niet op persoonlijke indrukken of meningen.

Een objectieve vaststelling, is een vaststelling die door verschillende individuen, die onafhankelijk van elkaar iets waarnemen, op precies dezelfde manier kan worden gedaan. Objectiviteit is houdt geen rekening met (persoonlijke) interpretaties, meningen of gevoelens, maar enkel met kenmerken van een object waarover geen redelijke discussie kan bestaan.

Het tegenovergestelde van objectief is subjectief.


Water kookt bij een temperatuur van 100°C. Dat kan iedereen onafhankelijk vaststellen, en kan niet redelijkerwijs worden betwist.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

Non grata


"Persona non grata" is een uitdrukking afkomstig uit het Latijn, die letterlijk betekent: een persoon die niet gewenst is.

Vandaag de dag wordt de uitdrukking gebruikt om te verwijzen naar mensen die niet welkom zijn in een bepaald land of een bepaalde staat, meestal omdat ze met hun handelingen of uitspraken de heersende macht in die staat tegen de borst hebben gestoten of hebben beledigd.

De term is erg courant in diplomatieke kringen en in het internationaal recht.


Nadat die Russische diplomaat werd betrapt op spionage-activiteiten in Nederland, verklaarde de Nederlandse regering hem een persona non grata.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

Namaste


Een begroeting die gebruikelijk is in enkele Zuidoost-Aziatische landen zoals India.

Het woord namaste betekent letterlijk "Ik buig me voor het goddelijke in jou", en geldt als een gebaar van waardering en een teken van respect naar de persoon die begroet wordt.


Namaste! Hoe gaat het met je?
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

naïef


Iemand die naïef is, vertrouwt anderen te gemakkelijk en gelooft wat hem vertelt wordt, zonder met een kritische blik naar de gedane beweringen te kijken.

Naïeve mensen geven geen blijk van scepsis, gaan ervan uit dat de dingen altijd zijn zoals ze gepresenteerd worden en zien nooit een reden om anderen te wantrouwen. Ze zijn onbezorgd en onschuldig, maar vaak ook onervaren waardoor ze eenvoudig te misleiden of bedriegen zijn.

Naïviteit is niet enkel en alleen een negatieve eigenschap. Een zekere kinderlijke naïviteit maakt ook dat je openstaat voor nieuwe ervaringen en alle dingen, mensen en ideeën een kans wilt geven. Je neemt daarbij het risico dat er misbruik zal worden gemaakt van je goedgelovigheid, maar tegelijkertijd biedt het ook de mogelijkheid om nieuwe dingen te leren kennen.


Hij is echt een leuke jongen, maar zo naïef; je kan hem echt alles wijsmaken.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

moverende redenen


Redenen waarvan men de precieze aard niet mag weten, maar waarvan wel mag worden aangenomen dat dit gegronde redenen zijn, en dat ze terecht worden ingeroepen om iets wel of niet te doen.

Om voor hem moverende redenen woonde hij het huwelijksfeest niet bij.
 martijnver (7 oktober 2018)

0   0

Moreel


Als zelfstandig naamwoord: de mentale draagkracht en veerkracht waarop iemand kan steunen wanneer de dingen moeilijk gaan, of wanneer hij geconfronteerd wordt met tegenspoed.

Iemands moreel wordt bepaald door een aantal factoren, zoals zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, moed, normen en waarden.

Als bijvoeglijk naamwoord: wat betrekking heeft op je opvatting over wat goed of slecht is, wat verwijst naar de "juiste" manier van leven.


Om het moreel van de troepen hoog te houden, beloofde de generaal dat ze na deze veldslag naar huis mochten gaan.
 martijnver (7 oktober 2018)

1   1

Modaal


1) Wat doorsnee is, wat overeenkomt met het (statistisch) gemiddelde, wat als normaal wordt beschouwd. Datgene wat het meeste voorkomt, wat het meest gangbaar is.

2) Wat betrekking heeft op de manier waarop iets gebeurt.


Het modale inkomen stijgt al decennialang; niet iedereen gaat even snel vooruit, maar als we naar de gehele bevolking kijken, is er wel een duidelijke positieve evolutie.
 martijnver (7 oktober 2018)Pagina:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10