Betekenis-definitie.nl

Op betekenis-definitie.nl zoek je met een klik in honderden begrippenlijsen tegelijkertijd!
Duizenden betekenissen in onze zoekmachine zijn toegevoegd door mensen zoals jij. Alle woorden zijn bij ons welkom. Dit kan gaan om voornamen, moelijke woorden, straattaal, buitenlandse woorden, woorden die pas afgelopen jaar populair zijn geworden, of zelfs zelfbedachte woorden! Betekenis toevoegen.


Zoek in 1.739.532 betekenissen.Nieuwste betekenissen

0   1

religie


Een meestal al eeuwen lang bestaand stelsel van verhalen, rituelen en gedragsvoorschriften, gebaseerd op een geloof in een God, of Goden, en meestal ook in een bovenaards voortbestaan na de dood. De vier grote hedendaagse religies zijn Jodendom , Christendom , Islam en Hindoeïsme
anoniem (27 november 2018)

0   0

gleufdier


Deze betekenis is NSFW/18+. Klik hier om deze betekenis te tonen.
 Sam ter Mees (27 november 2018)   NSFW / 18+

0   0

gleufdier


Deze betekenis is NSFW/18+. Klik hier om deze betekenis te tonen.
 Sam ter Mees (26 november 2018)   NSFW / 18+

0   0

barmhartigheid


'Barmhartigheid' is de vertaling van het Latijnse misericordia, opgebouwd uit miser(=arm) en Cor(=hart).Vroeger sprak men trouwens ook van armhartig, wat betekende dat je een hart had voor de armen .Men gebruikt daarom ook soms het woordje 'warmhartigheid'.
anoniem (26 november 2018)

1   1

fuif


bijeenkomst georganiseerd om een heuglijke gebeurtenis te vieren of om plezier te maken; feest.Veel mensen drinken bier op een fuif .bijeenkomst van mensen die iets vieren
Eva (26 november 2018)

0   0

Duco


Mijn grootvader heette Doeke (was een Fries) en ik ben naar hem vernoemd. Vlgs mijn grootmoeder is dat Doeke op z'n Hollands
anoniem (26 november 2018)

1   2

baten


economische betekenis van achteraf geld dat je gaat bgetalen bijv de beurs etc en je kan ook dat doen zoals je kan ook dat doen zoals en je zou dat maar hebben gedann
mike (26 november 2018)

0   1

competenties


Vaardigheden, kennis en houding die nodig zijn om een taak, functie of beroep naar behoren uit te voeren.

Competenties ontwikkel je op school (bv. rekenvaardigheid), in het dagelijkse leven (bv. de weg vinden in een vreemde stad) en op je werk (bv. klantvriendelijkheid, multitasking).

De meeste competenties zijn aan te leren mits voldoende oefening, al spelen talent en intelligentie natuurlijk ook een belangrijke rol.

In een juridische/bestuurskundige context bedoelt men met competenties bevoegdheden, domeinen en aangelegenheden waarover men gezag uitoefent en waarin men gemachtigd is om beslissingen te nemen.
Het kan dan gaan om de bevoegdheid van een overheid om wetten te maken waar burgers zich aan moeten houden, maar ook over de bevoegdheid van een rechtbank om zich over een bepaald geschil uit te spreken.


Het hooggerechtshof oordeelde dat de gouverneur met dat besluit buiten zijn competenties trad, aangezien die aangelegenheid onder de bevoegdheid van de landelijke/federale regering ressorteerde.
 martijnver (26 november 2018)

1   1

Brakka


"Brakka" is Amsterdamse straattaal, en betekent zoveel als "broek". Daarnaast kan het ook "overval" betekenen.

Planga van Cartier, Pla-planga van Cartier
Da's nog niks (hey)
Brakka van Balmain

- Dopebwoy
 martijnver (26 november 2018)

0   2

bejegening


De houding die men aanneemt ten opzichte van andere mensen, de manier waarop men anderen behandelt.

Hoe je anderen benadert, met welke attitude en welk gedrag je tegenover hen staat.

Vooral gangbaar in juridische/politionele contexten.


Zijn bejegening van de rest van het gezin sprak boekdelen over zijn psychische staat.
 martijnver (26 november 2018)

1   2

Branche


Een tak, een sector (van de economie, van de bedrijfswereld), en afdeling, een onderdeel van een groter geheel.

Vroeger werkte hij voor de bank, maar nu is hij actief in de logistieke branche.
 martijnver (26 november 2018)

3   1

Cognitief


Wat te maken heeft met cognitie: de menselijke hersenen, ons vermogen om na te denken, dingen te memoriseren en weer uit ons geheugen op te halen, te fantaseren, hypothetische situaties te projecteren, te redeneren, ...

Wat cognitief is, heeft betrekking op intelligentie en de verwerking van informatie door je hersenen.


Uit onderzoek blijkt dat cognitieve capaciteiten onlosmakelijk verbonden zijn met iemands succes op de schoolbanken.
 martijnver (26 november 2018)

0   1

bezinning


Nadenken over iets, reflecteren, je verstand gebruiken om een probleem op te lossen of een kwestie te benaderen.

Bezinning kan individueel of collectief gebeuren. Bij individuele bezinning gaat het vaak om een vorm van introspectie of reflectie. Bij collectieve bezinning vindt er een dialoog, een debat of een discussie plaats waarbij men ideeën uitwisselt en samen een redenering probeert op te bouwen om zo tot een antwoord te komen.


Na een hectische dag maak ik graag wat tijd voor bezinning.
 martijnver (26 november 2018)

0   0

bezonnenheid


Bedachtzaamheid, voorzichtigheid. Bezonnenheid is een karaktertrek, eigenschap of ingesteldheid waarbij iemand niet zomaar impulsief handelt, maar eerst goed nadenkt en de verschillende opties, mogelijkheden en consequenties van zijn daden in overweging neemt alvorens te beslissen.

Wie leeft met bezonnenheid, zal minder vaak foute keuzes maken.
 martijnver (26 november 2018)

1   1

imperatief


in een bevelende zin staat meestal geen onderwerp. Het werkwoord is dan geen persoonsvorm, maar een imperatief.
De imperatief schrijf je meestal zoals de stam. Ook hiervoor kan je net als bij de stam het smurfentrucje gebruiken.
BV. Smurf je bord leeg. Eet je bord leeg
niemand (25 november 2018)

1   0

Repressieve maatregelen


Repressieve maatregelen zijn maatregelen die genomen worden voor als de negatieve gebeurtenis heeft plaats gevonden. De preventieve maatregel (vooraf) heeft niet kunnen voorkomen dat de negatieve gebeurtenis (achteraf) heeft kunnen plaats vinden.
Voorbeeld: Bij een opslag van gevaarlijke stoffen hangt een bordje "verboden te roken", dit is een preventieve maatregel om de kans op brand te verminderen. Bij de opslag is ook een brandblusser geplaatst, dit is een repressieve maatregel die de schade bij het uitbreken van brand tot een minimum beperkt.
 Ed Bijleveld (25 november 2018)

0   0

resonantie


Wanneer een trillend voorwerp een ander voorwerp met dezelfde eigenfrequentie aan het trillen brengt, spreek je van resonantie.
Resoneren=>meetrillen
anoniem (25 november 2018)

2   4

saaf


Het woord saaf is nog een betekent is in het dorp waar ik woon en in oostende ook en dat wil zeggen saaf= çava
DaGoedenavond buurvrouw alles saaf
Jelle (25 november 2018)

0   0

causaliteit


causaliteit is het kunnen voorspellen van wat er daarna gebeurd. als je iemand drie keer slaat en er komt 3 keer een blauwe plek dan is het voor de hand liggend dat dat bij de 4de keer ook gebeurd.
lola (25 november 2018)

0   0

bezieling


Het enthousiasme, de intrinsieke bevlogenheid, motivatie en passie waarmee je iets doet. De emotionele impuls, de "ziel" die de drijfveer vormt voor een bepaalde actie.

De violist speelde dat concerto met bezieling.
 martijnver (25 november 2018)

1   0

bpm


BPM is een afkorting die staat voor "Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen", een taks die in Nederland betaald moet worden op auto's, motors en bestelwagens.

In het Engels staat de afkorting voor "beats per minute", het aantal beats of slagen per minuut in een muzieknummer.


Ondernemers zijn vrijgesteld van BPM op bestelauto's.
 martijnver (25 november 2018)

0   0

Bureaucratie


Het ambtenarenapparaat, de administratieve organisatie, werking en procedures die de ruggengraat van de overheid vormen.

Meer in het algemeen wordt met bureaucratie ook wel het logge, inefficiënte en nodeloos ingewikkelde karakter van de administratie van overheden bedoeld.

De bureaucratie, die oorspronkelijk is opgezet om de burgers te dienen, leidt er in de praktijk vaak toe da burgers de grootste moeite hebben om betrekkelijk eenvoudige problemen op te lossen. Bureaucratie wordt gekenmerkt door een overdreven regelzucht en een gebrek aan flexibiliteit, iets wat vaak tot veel frustratie en onbegrip leidt bij diegenen die ermee geconfronteerd worden.


De president beloofde om komaf te maken met de bureaucratie, en de staat te hervormen naar een efficiënt beleidsorgaan.
 martijnver (25 november 2018)

0   0

charmant


Wanneer iemand aangenaam is om mee op te trekken, en gemakkelijk mensen voor zich weet te winnen, dan is die persoon charmant.

Charme is subjectief (niet iedereen vindt dezelfde karaktertrekken of gedragingen charmant) en hangt af van verschillende factoren: welbespraaktheid, uiterlijk, betrokkenheid, interpersoonlijke vaardigheden, ...

Synoniemen voor charmant zijn: bekorend, innemend, aardig, aimabel, bevallig.


Die charmante jongen wist vele harten te veroveren.
 martijnver (25 november 2018)

0   0

Selina


Selina is echt een topper, naam zegt eigenlijk niets de persoon zelf daar gaat het om. Ze is echht helemaal mooi - ik ben er helemaal van onderste boven. Echt waar. Man man man. On-ge-lo-veluk! Dat rijmt op geluk. Gelukkig morgen weer weer! Alweer. Wie dit leest is gek.
anoniem (24 november 2018)

0   0

attitude


Een attitude is een houding t.o.v. een onderwerp (gedrag, item, etc.) wat o.a. gebaseerd is op logisch redeneren, cognitieve overwegingen en door diepgewortelde overtuigingen, die niet perse juist of waar hoeven te zijn
Hedwig (24 november 2018)

0   0

iriserend


Bijvoegelijk naamwoord dat het optische fenomeen van een object beschrijft waarbij de gereflecteerde kleur afhankelijk is van de hoek.
anoniem (24 november 2018)

0   1

Versatile


Veelzijdig, wispelturig. Versatile<——————————————————————-
Lol (24 november 2018)

1   0

lichamelijke ontwikkeling


Is de ontwikkeling die het menselijk lichaam doormaakt. Ze bestaan uit drie subdomeinen: de lichaamsbouw. de sensorische ontwikkeling en de motorische ontwikkeling.

Bron: (anon.), CODE gedragswetenschappen 3,uitgeverij, De Boeck nv, Berchem, 2016, 224 pagina's
Mnr.Begrp (24 november 2018)

0   0

Assurance-opdracht


Een assurance-opdracht is een professionele dienst waarbij de accountant een conclusie formuleert die is bedoelt om het vertrouwen van de beoogde gebruikers, niet-zijnde de verantwoordelijke partij, in de uitkomst van de evaluatie van of de toetsing van het object van onderzoek, ten opzichte van de criteria, te versterken.
Samantha Isabella (24 november 2018)

0   0

achternamen


Stoithamrr betekend stoutmoedig of dappere hamer. Komt uit de tijd van koning arthure GB de ridders vochten te paard met langstellige hamers
 Stouthamet (24 november 2018)

0   0

deconstructie


Het kritisch, nauwkeurig ontmantelen van een object waarbij de onvolkomenheden van dat object aan het licht worden gebracht en onderzocht
 Marike (23 november 2018)

0   0

dringen


Dringen betekent bv. Je bent in een winkelstraat en er is veel volk en ze steken voor en duwen en rennen (kan of niet ik weet het niet) dat betekend dringeb
Lucas Bulckaen (23 november 2018)

0   0

school


is waar kideren leeren wat ze gaan doen wat ze gaan doen zoals beroep kideren leeren daar schrijven lezen wiskunde taal praaten
zeleeren ook zwemmmen dansen loopen turnen dus je hebt ook verschillende schoolen zoals dansschool muziekschool karateschool gymlasiceschool sportschoolen je hebiveel andere soorten danku om te lezn like een duimpje
ezel (23 november 2018)

0   0

TVP


Tijd voor Pils. Uitspraak uit het noorden van Brabant wanneer men gesport heeft en een biertje wilt nuttigen met het team. “Zo die zit er weer op, TVP!”
Vincent Fokker (23 november 2018)

3   1

Jehovah


"Hij veroorzaakt te worden"

Maw hij kan alles worden wat nodig is om zijn voornemens ten uitvoer te brengen.
M. Smit (23 november 2018)

0   0

De Stille Kracht


Een onopvallende maar belangrijke schakel in het team. Een stille kracht is rustig en wilt niet graag in de spotlight staan. Toch zal je merken wanneer hij of zij er niet is. Een stille kracht is vaak van mening 'doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg'. Een stille kracht is nodig in elk team.
anoniem (23 november 2018)

1   3

DAAP


Daap betekent downie aap, het is dus eigenlijk de afkorting ervan.
want tja, downie en aap de d van downie en aap van aap.
marimoes (23 november 2018)

0   0

Toges


Deze betekenis is NSFW/18+. Klik hier om deze betekenis te tonen.
Charles (23 november 2018)   NSFW / 18+

0   2

bee gees


In 1960 was er een racetrack in brisbane, australie. Waar een coureur en radio dj, de familie Gibb in wilde huren om het publiek wat naar de racewedstrijden keek te vermaken.

De dj heette Bill Gates.
De coureur heette Bill Goode.

Bill Gates had dezelfde initialen als Bill Goode(BG), en bedacht de naam "Bee Gees", gebaseerd op hun voorletters(Bill gates/goode).

Naarmate de band populairder werd door de jaren heen, dachten veel mensen dat B.G. stond voor "Brothers Gibb", wat niet de oorsprong is.
 pim_nl (23 november 2018)

1   1

Bourgondisch


Iemand die veel van het leven geniet, graag lekker eet en drinkt. Iemand die rijkelijk leeft, niet op een euro meer of minder kijkt, leeft bourgondisch.

Van de Belgen wordt weleens gezegd dat ze bourgondisch leven.
 martijnver (23 november 2018)Pagina:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10