Betekenis-definitie.nl

Op betekenis-definitie.nl zoek je met een klik in honderden begrippenlijsen tegelijkertijd!
Duizenden betekenissen in onze zoekmachine zijn toegevoegd door mensen zoals jij. Alle woorden zijn bij ons welkom. Dit kan gaan om voornamen, moelijke woorden, straattaal, buitenlandse woorden, woorden die pas afgelopen jaar populair zijn geworden, of zelfs zelfbedachte woorden! Betekenis toevoegen.


Zoek in 1.743.737 betekenissen.Nieuwste betekenissen

2   0

Kiezersbedrog


Het na verkiezing alsnog kiezen om niet beschikbaar te zijn voor de uitvoering van een ambt na (voor meerdere zetels tegelijk) verkiesbaar gesteld te zijn buiten de eigen woonplaats en de zetel beschikbaar is op basis van voorkeursstemmen.
HansD (25 maart 2019)

2   1

spiritualiteit


Het beleven van een gevoel van verbondenheid, opgaan in een groter geheel waar de eigen individualiteit even in opgaat, idee van geborgenheid en diepe vreugde.

Stel dat iedere mens een representant is van de mensheid als geheel met in zich de vorming en ervaring van de geschiedenis van de mensheid, waarbij de individualiteit als tijdelijke en unieke verschijningsvorm gezien wordt, dan zou het ervaren van spiritualiteit een gevoel van geborgenheid en mededogen met betrekking tot iedere medemens en de eigen individualiteit kunnen zijn. Dan zou de mensheid zelf mededogen in zich dragen, waarbij alle afwijking van mededogen door de mens zelf veroorzaakt wordt.
Anna (25 maart 2019)

0   0

Samengesteld gezin


Een samengesteld gezin is een gezin waarin in ieder geval 1 van de beide partners kind of kinderen heeft uit een eerdere relatie.
Saskia (25 maart 2019)

0   0

achterleenman


De leenman krijgt een stuk land alleen kan vervolgens weer een stuk land weggeven aan iemand, zo iemand noem je een achterleenman.
Lisa (24 maart 2019)

0   1

Cellulose


Cellulose is een polysacharide die door nagenoeg alle planten wordt gemaakt (vooral bomen). De stof zit in veel natuurlijke vezels. Hout bestaat voor een groot deel uit cellulose, maar bevat ook andere stoffen als lignine en hemicellulose. Katoen en watten zijn nagenoeg zuivere cellulose. Cellulose is ook een van de stoffen die zich bevindt in de celwand van planten. Cellulose is slechts een van de polymeren die kunnen worden gemaakt van glucose; andere zijn bijvoorbeeld zetmeel en glycogeen.
Nouhaîla (24 maart 2019)

0   0

Thermobarische bom


Thermobarische bom is een bom dat in samenwerking met benzine , al de zuurstof uit de lucht haalt waardoor de slachtoffers in wezen stikken.
Ahmet (24 maart 2019)

0   1

arrogant


Deze betekenis is NSFW/18+. Klik hier om deze betekenis te tonen.
chefara (23 maart 2019)   NSFW / 18+

1   0

alinea


Een alinea begint ALTIJD op een nieuwe regel
2: ren onderverdeling can een stuk
3: een alinea kan ook vertellen waar de onderwerpen over kunnen gaan je hebt daarvoor ook kernzinnen.
Alinea (23 maart 2019)

0   0

sonde


Een medisch instrument waarmee vocht uit het lichaam wordt afgevoerd of erin gebracht. Bijvoorbeeld: vloeibare voeding, geneesmiddelen,...
Nathalie (23 maart 2019)

0   0

Middelloodlijn


een middelloodlijn van een lijnstuk is de rechte die loodrecht op het lijnstuk staat en die door het midden van het lijnstuk gaat
 Aukje Lucas (23 maart 2019)

1   4

saaf


saaf beteknt ook wel geld

' hele dure waggie want die rijdt heel fijn'.
'SAAF'

uit killer kamal met saaf saaf
 Guilllaume (23 maart 2019)

1   0

knijzen


Knijzerij: ik zou daar de knijzerij krijgen betekent : het zou me aanvliegen, het lijkt me erg eenzaam, ik zou daar somber van worden.

Wonen in een huis midden in het bos, zeer afgelegen.
Jaap Buijs (22 maart 2019)

1   0

touche


1) Een toets, een vleugje, een klein beetje van iets dat je aan iets anders toevoegt. Vaak gaat het om een eigenschap of een kenmerk, zoals een "touche stijl" of een "touche luxe".

2) Een fysieke aanraking, een contact tussen mensen of voorwerpen.


Die vintage lamp voegt een touche retro aan het interieur toe.
 martijnver (22 maart 2019)

0   1

recognition


Erkenning. In zakelijke omgeving vaak gebruikt in relatie tot medewerkers. Hoe kun je goede prestaties, gedrag herkennen en wat kun je doen om hier erkenning aan te geven. Vaak in de vorm van een compliment, een bonus, zichtbaarheid geven aan de rest van de organisatie (bijv. benoemen tijdens een bedrijfsbijeenkomst), vermelding met foto in het bedrijfsblad of op het intranet, etc.
 sabrina bunt (22 maart 2019)

0   0

whola


Whola wordt gebruikt door de jeugd van 2018. Het komt wellicht van de Marokkaanse jongeren die zich aanpassen aan het Nederlands maar dit stamde af van 'ik zweer het je'.
Gert Verboek (22 maart 2019)

0   0

Vacuum


Vacuum ruimte is een ruimte waarin een druk heerst lager dan atmospherisch , het hoeft dus niet een total materie loze ruimte te zijn (100% ruimte) maar bv half vacuum (50%) of een andere gradatie
Hans Hulscher (21 maart 2019)

6   4

Wollah


Wollah is een bijvoeglijk naamwoord van rappers. Hiermee willen ze eigenlijk zeggen dat het zelfstandig naamwoord van wol gemaakt is.

bv. die groene kechies met hun Wollah sokkah
Hugh Jass (20 maart 2019)

0   0

Spookgedachte


Gedachte die niet echt bestaan maar in het hoofd van iemand. Die in het realiteit niet bestaan. V.B mijn broer zegt dat hij bij was en heeft aangebeld terwijl dat niet
is. Of mijn vriend zegt weet je nog toen we in spanje op het strand waren zonder echt te zijn gebeurd.
Chefara (20 maart 2019)

0   2

Uitschrijven


1.Helemaal opschrijven ( Voorbeeld: Ik moet deze betekenissen nog uitschrijven)
2. Je gaat ergens uit waar je ingeschreven bent, bijvoorbeeld een club of een wedstrijd ( Voorbeeld: Ik ben ingeschreven bij deze club,maar dat vind ik niet leuk en ik ga me weer uitschrijven)
 Melis (20 maart 2019)

0   1

WJNMK


het betekend; wil je nooit meer kwijt, dat zeg je tegen iemand zoals bijv. je vriendje/vriendin of je beste vriend of vriendin maar je kan het ook zegen tegen iemand waarvan je heel veel houdt.
marit (20 maart 2019)

0   1

Zonnecollector


Afgedekte collector kan afgedekt zijn met een glasplaat maar ook met dakbedekking zoals bijvoorbeeld bij een Energiedak® of een zonnepaneel zoals bij een Multi Energy Panel.
SolarTech (20 maart 2019)

4   0

Jessie


Jessie

Zelfstandig naamwoord.

De belangrijkste persoon in anderen hun leven. Ze straalt altijd als een zonnenstraaltje. Ze is dankbaar en respecteert alles en iedereen. Kortom. Jessie is gewoon weg perfect! Zeker een aanrader ;)
Severine johannus (20 maart 2019)

4   0

midi keyboard


MIDI-keyboard is meestal een elektronisch keyboard met piano-stijl, vaak met andere knoppen, wielen en schuiven, gebruikt voor het verzenden van MIDI-signalen of -opdrachten via een USB- of MIDI 5-pins kabel naar andere muziekapparaten of computers die op dezelfde MIDI MIDI-poort zijn aangesloten protocol. Het standaard MIDI-klavier produceert zelf geen geluiden, omdat er geen ingebouwde sound engine is. In plaats daarvan is er MIDI-informatie over toetsen of knoppen waarop de artiest is gedrukt om een ​​geschikt apparaat te ontvangen of om geluid te creëren via modellering van synthese, voorbeeldweergave of een analoog hardwareapparaat.
 Jeffreyyy (20 maart 2019)

1   1

Kwaliteitsborging


De wet kwaliteitsboring in de bouw moet gaan zorgen voor een waarborging van de kwaliteit bij verschillende projecten. De wet zal na verwachting zo rond 2021 in werking treden. De wet kwaliteitsborging moet bijdragen aan de kwaliteit van bouwwerken.

De nieuwe wet kwaliteitsborging zal naar alle waarschijnlijkheid voor diverse bouwers een positief effect hebben op de bouwkwaliteit door de intensievere controles ten opzichte van de oude controles door de gemeente.
 Jeffreyyy (20 maart 2019)

0   0

manipulatie


Iemand op een ziekelijke manier van iets proberen te overtuigen, voor eigen genot de ander onder controle probreren te krijgen. Geestelijk meestal gedaan door ziekelijke personen die zelf hulp nodig hebben.
Chefara (19 maart 2019)

1   0

drieslag


2. drieslag - (Eng. synnoniem uit de sociolinguïstiek: 'three-part-list') een krachtig retorisch middel, waarbij drie samenhangende begrippen naast elkaar worden gezet, waardoor 'volledigheid' wordt gesuggereerd. vgl. "Geloof, Hoop en Liefde". Ook de herhaling van driemaal hetzelfde woord in drie opeenvolgende zinnen, heeft diezelfde versterkende werking. "Vor uns liegt Deutschland. In uns marschiert Deutschland. Un hinter uns kommt Deutschland" (A.Hitler)
Theo U (19 maart 2019)

0   0

Kapitaalkosten


Kapitaalkosten zijn financieringskosten die gemaakt worden om de periode te overbruggen totdat een bedrijf geld verdient aan een product.
 Marianne Smink (19 maart 2019)

1   6

professioneel


pro·fes·si·o·neel (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) van beroep aan het beroep eigen (als) van een vakman: een professionele aanpak
en iemand die voor de regering werkt
jantiena (19 maart 2019)

2   1

kleine criminaliteit


Een kleine criminaliteit is een criminaliteit die door de meeste mensen bekeken wordt als een kleine criminaliteit omdat die wel degelijk klein is omdat die niet als groot beschouwd wordt door het merendeel.
Brent (19 maart 2019)

3   2

Normen en waarden


De principes, opvattingen en morele overtuigingen waarop de gedragsregels van een samenleving zijn gestoeld.

De normen en waarden van een maatschappij komen concreet tot uiting in de letter van de wet, die voorschrijft hoe men moet leven en zich moet gedragen om in regel te zijn met de gemeenschappelijke normen en waarden.

Waar normen meestal concrete gedragsregels, wetten en voorschriften zijn, bedoelt men met waarden eerder abstracte overtuigingen over wat goed of slecht is.

Hoewel normen en waarden meestal een sociaal gegeven zijn, kan ook van een individu gezegd worden dat hij of zij een set normen en waarden heeft.


In Oosterse culturen gelden er heel andere normen en waarden dan in Nederland.
 martijnver (19 maart 2019)

2   2

normen


Wat als standaard, als referentie gebruikt wordt. De overeengekomen, vastgelegde richtlijnen die bepalen hoe dingen moeten gebeuren, er moeten uitzien, wat wel of niet toegelaten is.

Wordt ook gebruikt om te verwijzen naar de concrete gedragsregels die het de invulling vormen van de waarden gedragen door een maatschappij of een groep mensen.

Normen creëren een verwachting: men moet zich eraan houden, of daar minstens naar streven. Wanneer er niet aan normen wordt voldaan, wordt dit als falen gezien.


Om te voorkomen dat er onveilige huizen worden gebouwd, is de bouwsector gebonden door zeer strikte veiligheidsnormen.
 martijnver (19 maart 2019)

2   2

Noa


Noa is een jongensnaam die sinds de eeuwwiseling een beperkte populariteit heeft verworven in het Nederlandse taalgebied.

Deze voornaam is een variant van de Bijbelse naam Noach, de arkbouwer uit het Oude Testament.


De naam Noa mag niet verward worden met NAO, een afkorting uit de medische/diagnostische terminologie die "Niet Anders Omschreven" betekent.
 martijnver (19 maart 2019)

1   1

mono


Mono is een voorvoegsel en betekent "eenledig, enkelvoudig, alleenstaand, simpel".

De term wordt eveneens vaak gebruikt in verband met audioweergave, waarbij het slaat op de reproductie van geluid via één kanaal; dit in tegenstelling tot stereo, waarbij er twee kanalen worden gebruikt om een dynamischer, ronder klankprofiel te verkrijgen.


Een monotherapie is een behandeling die bestaat uit slecht één enkel element, bijvoorbeeld de behandeling van hoofdpijn met paracetamol.
 martijnver (19 maart 2019)

1   1

Milan


Milan is een jongensnaam die sinds de eeuwwisseling aan een opmars bezig is in Nederland en België.

Deze voornaam is afkomstig uit Slavische culturen, meer precies uit Joegoslavië. Het is een afkorting van Miloslaw.


De naam Milan kan vrij vertaald worden als 'genadig'.
 martijnver (19 maart 2019)

3   2

Mila


Mila is een meisjesnaam die minder gebruikelijk is in het Nederlandse taalgebied. De voornaam kent zijn oorsprong in de Slavische talen, en betekent 'roem, prestatie'.

De mannelijke variant van Mila, Milo, komt veel vaker voor.
 martijnver (19 maart 2019)

2   2

Migratie


Migratie is het fenomeen waarbij iemand verhuist van een geografische regio naar een andere, waarbij er meestal staatkundige worden overgestoken.

Migratie is niet tijdelijk, maar definitief: de migrant heeft als doel om zijn vaste woonplaats op de nieuwe locatie te vestigen. Migratie kan verschillende redenen hebben: soms is deze gedwongen (bv. door natuurrampen of oorlog), soms vrijwillig (bv. om beter werk te vinden, een hogere levensstandaard te verkrijgen).


Wanneer migratie snel en ongecontroleerd gebeurt, kan dit tot spanningen leiden tussen de immigranten en de oorspronkelijke bevolking van een land.
 martijnver (19 maart 2019)

2   1

Maria


Maria in een meisjesnaam die in bijna alle Indo-Europese talen voorkomt. Deze Bijbelse voornaam verwijst naar de moeder van Jezus uit het Nieuwe Testament.

Omdat het christelijke geloof steeds minder aanhangers heeft in Europa, neemt ook de naam Maria af in populariteit. In Spaanstalige landen in Latijns-Amerika blijft het echter een van de meest gebruikte namen.


Een populaire variant van de naam Maria in het Nederlands is Marie.
 martijnver (19 maart 2019)

2   2

Lucas


Lucas is een jongensnaam die zowel in Romaanse als Germaanse talen redelijk gebruikelijk is, soms met de alternatieve spelling 'Lukas'.

Deze voornaam is van religieuze oorsprong, en verwijst naar een van de belangrijkste Bijbelschrijvers, die onder meer de Handelingen van de Apostelen en het evangelie van Lucas heeft geschreven. Lucas is tevens patroonheilige van de geneeskundigen.


In rooms-katholieke kerken zijn veelvuldige afbeeldingen en beeltenissen van Lucas te vinden.
 martijnver (19 maart 2019)

2   2

lit


Lit is slang of straattaal afkomstig uit het Engels. Het kan vrij vertaald worden als 'cool', 'geweldig', 'gaaf' of 'top'.

'Lit' is het voltooid deelwoord van 'to light (up)'. Wanneer iemand 'lit (up)' is, wilt men meestal zeggen dat die helemaal van de kaart is onder de invloed van verdovende middelen.


Dat feestje vorig weekend was echt lit.
 martijnver (19 maart 2019)

2   1

Lhbt


Lhbt is een afkorting die staat voor Lesbisch, Homo, Biseksueel, Transgender, een vertaling van de Engelse afkorting LGBT.

De afkorting wordt gebruikt om te verwijzen naar de gemeenschap van mensen met een seksuele geaardheid anders dan heteroseksueel of een genderidentiteit die afwijkt van het biologische geslacht.


Er zijn nog veel landen waar de lhbt-gemeenschap het slachtoffer is van discriminatie en vernedering.
 martijnver (19 maart 2019)Pagina:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10