Betekenis-definitie.nl

Op betekenis-definitie.nl zoek je met een klik in honderden begrippenlijsen tegelijkertijd!
Duizenden betekenissen in onze zoekmachine zijn toegevoegd door mensen zoals jij. Alle woorden zijn bij ons welkom. Dit kan gaan om voornamen, moelijke woorden, straattaal, buitenlandse woorden, woorden die pas afgelopen jaar populair zijn geworden, of zelfs zelfbedachte woorden! Betekenis toevoegen.


Zoek in 1.736.369 betekenissen.Nieuwste betekenissen

1   2

mirakel


Een mirakel is "een overschrijden van een natuurwet door een bepaalde wil van de God, of door de tussenkomst van een onzichtbare persoon"
hjdhdsf (28 september 2018)

2   2

BNS


Door de samenwerking in de NAVO en in het bijzonder met de Koninklijke Marine van Nederland is de afkorting BNS Belgian Naval Ship toegevoegd, gevolgd door soort of type schip bijv A960.
R.v.d.Broek (28 september 2018)

0   1

polarisatie


Polarisatie is iemand zijn leven ontwrichten kan ook een groep zijn van bepaalde geloof etc. Door ziekelijke pesterijen en haat de boel kapot maken en ontwrichten met boze krachten soms zelfs hocus pocus aanroepen. Gebeurt door gestoorde geesten, boeven en criminelen ook wel. Het moet strafbaar worden het is ziekelijk gedrag.
sandra (28 september 2018)

0   3

Relativeren


relativeren is eigenlijk hetzelfde als opsioneren.
Dat betekent dat je iets ziet maar in werkelijkheid iets totaal iets anders is.
Bv. Hey zebi, wat heb je een mooie auto
dankuwel maar de mijne is kapot gegaan in een actiedent.
Oh wat erg, na een maand heb je toch genoeg geld gespaard om een nieuwe te halen.
Oh wat kan jij alles goed relativeren.
Ahmed (28 september 2018)

5   4

AVG


De afkorting van de Algemene verordening gegevensbescherming, beter bekend onder haar Engelse naam, de General Data Protection Regulation (GDPR).

Deze Europese verordening legt strikte regels op waaraan bedrijven, publieke instellingen en non-profits zich moeten houden bij het verwerken van persoonsgegevens, met als doel om zo de online privacy van EU-onderdanen te waarborgen.

De verordening is van toepassing op alle bedrijven die diensten aanbieden in de Europese Unie.


Na de inwerkingtreding van de AVG is het veel moeilijker geworden voor bedrijven om gevoelige data van consumenten te gebruiken voor marketingdoeleinden.
 martijnver (28 september 2018)

1   3

bedrijfsmatig


Iets dat plaatsvindt in een professionele context, dat deel uitmaakt van de activiteiten van een bedrijf. Niet toebehorend aan particulieren die in de privésfeer handelen.

Wanneer je een taart bakt en die zelf opeet, dan doe je dat als particulier. Als je diezelfde taart echter bakt met het doel om deze vervolgens te koop aan te bieden en hier winst mee te maken, dan ben je bedrijfsmatig bezig.
 martijnver (28 september 2018)

2   2

Mandala


Een cirkelvormige tekening, meestal symmetrisch, die veelvuldig voorkomt in kunst, architectuur en sculpturen uit Zuidoost-Aziatische culturen, maar ook in de Hindoeïstische en boeddhistische mythologie waar de figuur vaak een sterke spirituele betekenis krijgt toegekend. Er bestaan eindeloos veel verschillende mandala's.

Mandala's overtekenen of inkleuren is een populaire bezigheid die in het Westen gebruikt wordt om te ontspannen.
 martijnver (28 september 2018)

1   4

declarant


Iemand die (al dan niet beroepsmatig) aangifte doet van goederen en hun waarde of andere administratieve formaliteiten vervult bij de douane om zo de in- en uitklaring van die goederen zo vlot mogelijk te doen verlopen.

Als de declarant de juiste documenten niet tijdig aan de douane bezorgt, mogen de containers van zijn rederij niet ingeklaard worden.
 martijnver (28 september 2018)

5   5

bescheiden


In juridische context (zelfstandig naamwoord, mv.): schriftelijke stukken, documenten, dossiers.

In algemene context (bijvoeglijk naamwoord): beperkt, eenvoudig, iets wat niet veel voorstelt.

Over iemands persoonlijkheid (bijvoeglijk naamwoord): nederig, zichzelf op de tweede plaats stellend, geen hoge dunk van zichzelf hebbend, met de beide voeten op de grond.


Zijn salaris lag niet hoog en dus leefde hij in een zeer bescheiden huurwoning.
 martijnver (28 september 2018)

1   1

forfaitaire vergoeding


Een vergoeding die op voorhand is vastgelegd op een bepaald bedrag. Deze vaste vergoeding kan dus niet onderhandeld worden en is onafhankelijk van de specifieke situatie waarin de betaler zich al dan niet bevindt. Het bedrag van de forfaitaire vergoeding is op voorhand vastgelegd bij wet, in een contract of een reglement.

Alle leden die aanwezig waren op de vergadering hadden recht op een forfaitaire vergoeding, ongeacht hun functie of inbreng.
 martijnver (28 september 2018)

0   2

Ontvankelijk


1) Algemeen: Je stelt je ontvankelijk op wanneer je ergens open voor staat, wanneer je iets of iemand de kans wilt geven om je te overtuigen, iets te proberen, een verhaal te doen ...

2) Psychologie: Iemand is ontvankelijk wanneer die erg gevoelig is voor indrukken, wanneer die gemakkelijk te beïnvloeden valt.

3) Juridisch: Voordat een rechtbank een zaak of aanklacht uitgebreid gaat onderzoeken, behandelen en er een oordeel over vellen, zal ze eerst moeten uitmaken of de klacht ontvankelijk is.

Een klacht is ontvankelijk wanneer de rechter acht dat een proces nodig, zinvol en aangewezen is. Het is dus geen inhoudelijk oordeel over de aanklacht, er wordt nog niet bepaald welke partij gelijk heeft of wie er eventueel schuld heeft, maar men kijkt naar een reeks formele kenmerken in de aanklacht om uit te maken of die wel thuishoort in de rechtbank waartoe de aanklager zich richt.


Omdat het Openbaar Ministerie zware fouten had gemaakt in het onderzoek naar de criminele bende, oordeelde de rechter dat de strafzaak niet ontvankelijk was.
 martijnver (27 september 2018)

1   1

ongegrond


Iets dat niet terecht is, een bewering of claim waarvoor geen of niet voldoende bewijzen bestaan. Een handeling die niet te rechtvaardigen valt, waarvoor geen aanvaardbare uitleg of aanleiding bestaat.

In juridisch context: wanneer de rechtbank oordeelt dat een juridische handeling (zoals een aanklacht of een beroep) niet terecht gesteld wordt, omdat er geen juridische basis voor bestaat.


Hij had absoluut geen bewijzen voor de diefstal, en dus oordeelde de rechter dat zijn klacht ongegrond was.
 martijnver (27 september 2018)

0   2

Pinkeltje


De betekenis van Pinkeltje is in de fantasie van een kind heel eenvoudig............
Pinkeltje betekent gewoon; een klein persoon, die zo groot als een pink.!
 martin cuijpers (27 september 2018)

1   4

bijdehand


als iemand doet alsof die zelf alles beter weet dan de rest.
Bijvoorbeeld die jongen ,reageerden en zegt altijd alles.
niemand mag is het het antwoord geven, en als ik iets iets zeg dan zegt hij meteen dat het het fout is.
anoniem (27 september 2018)

1   3

Ossie


Na 1989 noemden West-Duitsers (Wessis) de inwoners van de DDR (Oost-Duitsland vóór de val van de 'Berlijnse'muur) OSSIS.
Wél zonder uitgang -e maar de uitspraak is gelijkt.
wilma (27 september 2018)

2   3

obelisk


wiskundig vierkant beeldhouwwerk dat smaller wordt van onder naar boven toe met 0.0625cm per cm waarbij de totale hoogte van de monoliet gedeeld door acht, de breedte van de voet bedraagt. de vorm van het beeld is in betekenis; de straal van de cirkel in de "kwadratuur van de cirkel" wat "energie" is, in dit geval "water" betekent, verwijzend naar de Nijl. NB. 50.2maal de breedte van de voet geeft de exacte omtrek van zijn cirkel.
 neerman fernand (27 september 2018)

0   2

Dex


DEX Decentralized EXchange voor cryptocurrencies. In tegenstelling tot 'centralized exchanges'. Bij een DEX heb je zelf controle over de cryptocurrencies in je eigen wallet (hebt eigen private keys); bij een 'centralized' variant niet. Daarnaast staat het hebben van gecentraliseerde platformen haaks op het 'gedecentraliseerde' van Blockchains.
 CryptoWezz (26 september 2018)

2   2

Pottenkijker


Uit vroeger tijden. Een eenvoudige witte bollamp centraal tegen de achterwand boven het gasfornuis. In de jaren 1910-1955 in huizen aangebracht toen de schoorstenen met kookpot verdwenen uit de keuken.
Slijp (26 september 2018)

0   0

Kenker


Deze betekenis is NSFW/18+. Klik hier om deze betekenis te tonen.
Magdalena (26 september 2018)   NSFW / 18+

2   0

kaulo


Kaulo betekent:
K =kapot
A= atans mooi
U=uren kan je naar kijken
L=leuk
O=omg
Al die woorden is goed he?
Mimi (26 september 2018)

0   3

Boetje


een knuffel, zo kan jij je knuffel noemen als het bijvoorbeeld een koe of een giraffe (aangezien die ook vlekken heeft waardoor het knuffeltje op een giraffe lijkt) . je noemt de knuffel dan boetje omdat je als kind vaak geen k uit kan spreken waardoor het een b wordt
elise (26 september 2018)

0   3

funs


Fûns is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Baarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Leeuwarden.
Floor (26 september 2018)

2   3

VP


Vice-president
Voorbeeldzin:
Wie wordt Marketeer of the Year '18? Stijn Vander Plaetse, VP bij Telenet Business, is bij de genomineerden! (een tweet d.d. 26 sep. 2018 n.a.v. verkiezingen in oktober 2018 in België)
 GentGermaan (26 september 2018)

3   4

natuurlijk persoon


Een natuurlijk persoon is per definitie een mens van vlees en bloed, met een identiteit (naam en voornamen), afstamming (al dan niet bekend of puur juridisch), geboorteplaats en -datum en als het enigszins kan ook -tijdstip, geslacht en nationaliteit. Om die juridische erkenning te verwerven wordt in Nederland een geboorteakte opgemaakt in een gemeentelijk register.
Dirk (26 september 2018)

1   1

Hoop


Wordt gebezigd in oost Nederland. Als iemand naar de wc gaat; "Moet je plassen of ga je een hoop doen?" Paardenkeutels worden ook wel een paardenhoop genoemd.
Ton (26 september 2018)

0   0

m.v.g.


minimale verpleegkundige gegevens
Dit beslist hoeveel aanvullende financiring een ZH krijgt op basis an de verpleegkundige activiteit
anoniem (26 september 2018)

1   2

gangbaar


Iets wat veel voorkomt, gebruikt wordt of normaal gevonden wordt.

Wat gangbaar is, wordt beschouwd als een gewoonte, een gebruik of een verloop van zaken waaraan men zich verwacht.

Synoniemen van gangbaar zijn: gebruikelijk, normaal, courant.


Het is gangbaar dat grote winkelketens regelmatig een uitverkoop houden om hun overtollige stocks kwijt te raken en nieuwe klanten te ronselen.
 martijnver (26 september 2018)

0   2

personalia


Persoonlijke gegevens, kenmerken die gebruikt kunnen worden om iemand te identificeren.

Voorbeelden van personalia zijn je naam, voornaam, geboortedatum en BSN-nummer, maar ook fysieke kenmerken als oogkleur of lengte.


Om een abonnement voor het openbaar vervoer aan te vragen, dient u eerst uw personalia op dit formulier in te vullen.
 martijnver (26 september 2018)

0   2

antipathie


Afkeer, een negatieve opvatting over iemand.

Wanneer je iemand niet gunstig gezind bent, maar negatieve gevoelens koestert, ervaar je antipathie voor die persoon.

Antipathie is, net als sympathie, een intuïtief gegeven, dat vaak niet (louter) op objectieve feiten gebaseerd is. De afkeer die we voor iemand voelen, is meestal ingegeven door ons instinct, ons voorgevoel en onze persoonlijke voorkeuren. Daarnaast kunnen eerdere (negatieve) ervaringen met iemand er natuurlijk ook toe leiden dat we een antipathie tegenover iemand opbouwen.


Zijn wangedrag op de bus deed al snel veel antipathie tegen hem ontstaan bij zijn medereizigers.
 martijnver (26 september 2018)

0   2

lyrisch


1) Dichterlijk, in bevleugelde woorden. Met heel veel gevoel en flair gesproken of geschreven. Een tekst waarin iemand zijn hart blootlegt of vol passie over iets verhaalt, is lyrisch geschreven.

2) Heel enthousiast, vol overgave, opgetogen, zeer positief (over iets, bv. een boek of een film).


De recensenten waren lyrisch over zijn debuutroman: ze vonden het een fantastisch werk.
 martijnver (26 september 2018)

0   2

schuldenaar


Een persoon die schulden heeft bij een andere persoon, bedrijf of instantie.

Iemand die iets verschuldigd is, die een (wettelijke of contractuele) verplichting heeft tegenover een schuldeiser.

Een schuldenaar wordt ook wel een debiteur genoemd, een schuldeiser een crediteur.


Wanneer je een lening aangaat, wordt je een schuldenaar bij de bank die de lening heeft verstrekt.
 martijnver (26 september 2018)

1   5

anekdote


Een anekdote is een relatief kort, merkwaardig of humoristisch verhaal dat meestal gebaseerd is op de persoonlijke ervaring van de verteller, of op een ervaring van iemand die de verteller persoonlijk kent.

Anekdotes maken al eeuwenlang deel uit van de menselijke cultuur. We gebruiken ze om elkaar te amuseren, verbazen, de tijd te verdrijven of als levensles.

Een anekdote is allesbehalve bedoeld als een feitelijk relaas. Het is een uiterst subjectieve weergave van gebeurtenissen, een persoonlijke interpretatie van hoe de dingen zijn verlopen. Het is net dat persoonlijke element dat anekdotes zo leuk maakt: omdat het publiek de verteller meestal goed kent, voelen ze zich ook betrokken bij het verhaal.


Wanneer Jan anekdotes vertelde over zijn avonturen in Zuid-Amerika, hing iedereen aan zijn lippen.
 martijnver (26 september 2018)

0   2

Relevant


Wat belangrijk, essentieel of betekenisvol is bij de bespreking van een bepaald onderwerp. De informatie waarmee rekening moet worden gehouden bij het vormen van een mening over een bepaald onderwerp.

Iets dat relevant is, is ter zake in een bepaalde situatie. Het is een essentieel onderdeel of aspect van het onderwerp waarover gesproken of gedacht wordt.

Relevantie is subjectief: wat de ene persoon als een belangrijk gegeven beschouwt in een bepaalde discussie, kan door iemand anders als volstrekt overbodig, onbeduidend en niet ter zake doend worden beschouwd.

Synoniemen of verwante begrippen van relevant zijn: ter zake, pertinent, belangrijk, aan de orde, fundamenteel.


Charisma is een relevante vaardigheid voor iemand die een carrière als leidinggevende aspireert.
 martijnver (26 september 2018)

0   4

werkzaamheden


Ladenen lossen goederen. De goederen te controleren en opjuistheid. Veilig en bewust te werken.
 Shuki (25 september 2018)

1   3

Messages


Message is een enkelvoud voor messages, ik moet nu minstens 50 tekens hebben zegt de computer dus daarom typ ik even wat, hopelijk heb je er iets aan ik hoop diat dit toch de betekenis is; grtjes. Heb nog een goeie dag en dan zeg ik nu maar doeiii!!! daag
tess (25 september 2018)

0   2

vrije wil


Er zijn veel verschillende definities:

Vrije wil is het vermogen om bewust een keuze te maken.

Principe van alternatieve mogelijkheden: handelen uit vrije wil vereist dat je ook iets anders had kunnen doen. Vrije wil is het vermogen om een keuze te maken,  terwijl je ook een andere keuze had kunnen maken.

Je kiest uit vrije wil wanneer het enige verschil tussen het ene verlangen en het andere erin bestaan dat je weloverwogen voor het ene verlangen kiest en niet voor het andere.

Vrije wil is het vermogen om beslissingen te nemen op basis van wat je zelf belangrijk vindt.
Jantje (25 september 2018)

0   2

porren


Porren: op fb: elkaars aandacht oproepen maar dingen schrijven om wat uit te dagen, respons te verkrijgen, reactie te ontvangen of jezelf te totsen...meningen uitdagen.
Landuyt (25 september 2018)

0   3

Skaf


Deze betekenis is NSFW/18+. Klik hier om deze betekenis te tonen.
Betty (25 september 2018)   NSFW / 18+

2   2

Accuraat


Heel juist, precies, nauwgezet.

Iemand die accuraat te werk gaat, maakt weinig of geen fouten en streeft ernaar om de perfectie te benaderen.

Een accurate beschrijving van iets, is een beschrijving die heel juist is, die (zo goed als) volledig met de werkelijkheid overeenstemt.


Het belangrijke project werd aan de beste werknemer toegekend, omdat men erop kon vertrouwen dat die zeer accuraat te werk zou gaan.
 martijnver (25 september 2018)

1   2

antoniem


Een woord met een tegengestelde betekenis, een woord dat exact het tegenovergestelde betekent van een ander woord.

Juist is een antoniem van fout.
 martijnver (25 september 2018)Pagina:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10