Betekenis-definitie.nl

Op betekenis-definitie.nl zoek je met een klik in honderden begrippenlijsen tegelijkertijd!
Duizenden betekenissen in onze zoekmachine zijn toegevoegd door mensen zoals jij. Alle woorden zijn bij ons welkom. Dit kan gaan om voornamen, moelijke woorden, straattaal, buitenlandse woorden, woorden die pas afgelopen jaar populair zijn geworden, of zelfs zelfbedachte woorden! Betekenis toevoegen.


Zoek in 1.783.253 betekenissen.Nieuwste betekenissen

1   3

huismus


Het woord HUISMUS kan twee dingen betekenen. De eerste betekenis is de soortnaam. De tweede betekenis is spreekwoordelijk.
.
Soortnaam:
Wordt het over een bepaald klein bruin vogeltje gezegd, dan bedoelt men de soort vogel; de Huismus. In eerste instantie werd deze door Linnaeus geclassificeerd als Fringilla. Twee jaar later door Bresson (1760) als familie uit de Passers, waarna de naam Passer domesticus volgde. Om heel precies te zijn leeft in Nederland vooral de Passer domesticus domesticus.
.
Wordt het over een ander wezen dan boven genoemd vogeltje gezegd dan zit men er met de determinatie van de soort naast OF men bedoelt de titel spreekwoordelijk te gebruiken.

De spreekwoordelijke Huismus:
Wordt iemand die duidelijk niet tot de vogelfamilie der passers behoord een HUISMUS genoemd, dan bedoelt men te zeggen dat dit wezen erg aan huis gebonden is. Vaak ook wordt bedoeld dat dit wezen in een zeer beperkte kring het eigen leven lijdt.
Beide suggesties kloppen met de soort vogel; deze is inderdaad aan woningen gebonden en komt inderdaad vaak niet verder dan 200m van de vaste verblijfplaatsen vandaan.
Huismus Bescherming  op 2017-01-26

2   0

kiescollege


De gezamenlijke leden van de 12 onderscheiden provinciale staten in Nederland vormen tezamen het kiescollege voor de verkiezing van de leden van de Nederlandse Eerste Kamer.
 Herman van Bemmel op 2017-01-26

1   4

BIJTWONDEN


bijtwonden zijn wonden op je huid dat door katten of honden word veroorzaakt het kan door allerlei verschillenden dieren zijn meestal door katten of honden of zelfs door al mensen te hard bijten als het te ernstig is moet je naar art gaan of passende medecijnen pakken als het niet behandelt wordt kan je ziekte tetanus krijgen of rabiës een besmettelijke ziekte en het komt door de baterien van de dier dat toevallig in je bloed terechtkomt neem daarvoor voldoende antibiotica
Lisa op 2017-01-25

0   0

salak


salak is een turks woord het betekend sukkel. dus ja dit moet 50 tekens lang zijn maar meer heb ik niet te vertellen. sorry. het is nu hopelijk lang genoeg
 salak op 2017-01-24

0   0

Shot


In de tijd van het wilde westen hadden cowboys i.h.a. weinig geld. De prijs van een patroon voor hun wapen was ong. die van een glas whiskey en werd er vaak mee afgerekend. Vandaar een shot whiskey.
Dirk op 2017-01-24

0   5

allicht


*allicht heeft naturlich altijd met het natuurlijk licht te maken * allicht * is daarom ook de zekerheid DAT iedereen die de waarheid NIET verloochent heeft Dan ook met zekerheid altijd het waare licht mogen behouden * maar DAT is unfair * * We R the Rps UND we can do what ever we want *remember this is the day who ma
anoniem op 2017-01-24

0   0

PDD-NOS


pervasive developmetal disorder not otherwise specified. dat is de afkorting. in het Nederlands betekend het pervasieve ontwikkelings stoornis. pervasief betekend: doordringend
rachel  op 2017-01-24

1   1

holderdebolder


beantwoord hem zelf A. erg langzaam B. met de bolderkar C. in grote haast D. gezellig met ze alle? veel plezier met opzoeken/uitzoeken/kiezen/schatten!!!
lala op 2017-01-24

0   4

Pragma


Pragma, zoals het nu heet, is ontstaan in de Verenigde Staten, in de jaren rond 1970. Het doel was het ontwikkelen van een eenvoudige taal om snel gegevens te kunnen vastleggen en beheren. Die taal werd NL (Natural Language) genoemd en bestond in de eerste versie uit 54 ‘verbs’ oftewel werkwoorden. Dat waren opdrachten waarmee een tekst op het scherm geplaatst kon worden, waarmee een gegeven ingevoerd kon worden en om iets vast te leggen. De kracht zat in het feit dat de werkwoorden in elke andere taal vertaald konden worden, zoals het Nederlands, Duits en zelfs Chinees.
In het begin draaide alles op speciaal gebouwde machines, met eigen hardware. Later werd dat uitgebreid met extra mogelijkheden, zoals het aansluiten van terminals. Toen de PC gemeengoed begon te worden, kwamen er insteekkaarten voor PC’s en draaide de taal ook op een PC.
Na de eerste versie van de taal ontstonden er nieuwe versies met behoorlijk wat uitbreidingen van het aantal standaard werkwoorden, ook wel de vocabulaire. Vanuit de VS werd de broncode overgenomen in Europa. Het kreeg een andere naam, PC-Diplomat, wat al aangeeft dat het op een PC (nog met insteekkaart) draaide.
Op een zeker moment veranderde de naam van de taal in Pragma, wat draait op een PC, zonder extra insteekkaarten.
Inmiddels zijn in gebruik de versies 4, 5, 6 en 7.
De laatste versie is volledig op Windows georiënteerd.
Goed om te weten is dat Pragma de code interpreteert, dus er vindt geen vertaalslag (compilatie) plaats. Er zijn mogelijkheden om de code te vertalen naar C en dan te compileren met een compiler naar een executable, wat als voordeel zou hebben dat de verwerking sneller zou zijn. Gezien de snelheid van de hedendaagse computers, is daar echter weinig behoefte meer aan.

De taal bestaat uit verbs (werkwoorden of opdrachten), welke, zoals vermeld, vertaald kunnen worden in elke taal. In een vertaalde versie zijn de orginele verbs niet meer bruikbaar.

In Nederland wordt Pragma nog door een aantal bedrijven gebruikt, mede door de relatieve eenvoud van de taal.
Dat er complexe systemen mee te bouwen zijn, mag vanzelfsprekend zijn.
Door het maken van "eigen" werkwoorden / verbs, is de taal sterk uit te breiden.
Een simpel voorbeeld:
In Pragma is het schoonmaken van het scherm de opdracht SCHOON SCHERM. Door nu een eigen versie te maken en daar de opdracht in op te slaan maak je het werkwoord 'CLS', wat veel algemener is.
Jaap op 2017-01-24

0   4

Goena-goena


Goena Goena, of in normaal Nederlands de Guna's zijn de drie hoofd goden Brahma, Vischnu en Shiva. Indonesië was oorspronkelijk een Hindu Boeddhistische gemeenschap. De drie goden konden na 1700, de komst van de Moslims ,en later de Christenen, niet meer openlijk geëerd worden, en de tradities zoals Goena Goena, Shakti en Kejawen werden daarom alleen in besloten kring geëerd worden. Dat het tovernarij of zwarte magie word genoemd is ter bescherming van deze oude tradities.
 David Gallas op 2017-01-24

0   0

Rotjeknor


Rotjeknor is Bargoens voor Rotterdam!

(Bargoens of dieventaal is een term voor de geheimtaal die in Nederland in de eerste helft van de twintigste eeuw werd gehanteerd!)
anoniem op 2017-01-23

0   0

Stellingwerf


Een rechtsprekende instantie in de late middeleeuwen, waarvan de zeggingskracht aanvaard werd door de bewoners van een aantal bijeengelegen hoeven of stellingen.
Frans Stam op 2017-01-23

0   1

totalitaire staat


Politiek stelsel waarin de staat in beginsel het gehele leven van zijn individuele onderdanen in elk opzicht beheerst en waarin in tegenstelling tot andere vormen van dictatuur passieve onderwerping niet wordt geduld
plop op 2017-01-23

0   3

Kerosine


omschrijving die vroeger vooral diende om kunstmatig ontwikkelde lamppetroleum en nu om vliegtuigbenzine aan te duiden.
In 1846 ontdekte de arts en geoloog Abrahan Gesner dat hij een heldere vloeistof kon distilleren uit asfalt. Deze coal-oil of paraffine-olie werd ontwikkeld als vervangmiddel van de walvisolie die binnenhuis als lampolie diende en in 1854 geregistreerd als kerosine, een samentrekking van de Griekse term 'keroselaion' of 'wax-olie'. Het kan gewonnen worden uit steenkool, schalie-olie en zelfs uit hout, maar voornamelijk uit aardolie en was zelfs een van de belangrijkste raffinageproducten. Omdat bepaalde kerosines een zeer onaangename geur verspreidden en het tafelzilver er snel zwart van werd, ontdekte men al gauw dat dit vooral zo was bij kerosine met een zure smaak, laagzwavelige kerosine smaakte daarentegen zoet. Deze manier om - door te proeven aan de ruwe petroleum- te bepalen welke crude de beste lampolie zou opleveren, was als testmethode voor het zwavelgehalte zolang gangbaar, dat de definitie 'sweet / sour' opgenomen is in het taalgebruik.
Na de opmars van de gloeilamp vanaf 1879 verloor kerosine aan economisch belang en tegen 1940 was het verbruik verwaarloosbaar.
Bij de ontwikkeling van de eerste vliegtuigturbines werd er vooral voor gekozen omwille van de beschikbaarheid, want alle benzine was nodig voor de oorlog. Nadien bleek de lagere vluchtigheid echter onverwacht gunstig in vergelijking met benzine : minder verlies door verdamping op grote hoogtes, minder brandrisico bij manipulaties op de grond en meer overlevingskansen bij neerstorten.
MarioDC op 2017-01-23

0   0

milieu


Onder milieu verstaan we het geheel van atmosfeer, bodem, water en geluiden die van invloed zijn op het welzijn van plant, dier en mens.
arnaaltje op 2017-01-23

0   3

kantine


In Vlaanderen is een kantine vooral gekend als de locatie binnen een kazerne, waar soldaten een pintje konden drinken. Belgische miliciens, - dikwijls in Duitsland gelegerd- vonden daar vermaak en ontspanning. Er gingen ook veldkantines mee tijdens de mobilisatie 1939-1940 en op manoeuvres (Oefeningen).
 Luc Van Thienen op 2017-01-23

0   4

Malakka


Deze betekenis is NSFW/18+. Klik hier om deze betekenis te tonen.
Woooo op 2017-01-22   NSFW / 18+

0   0

goedkeuren


Dat het mag zoals als iemand klusjes doet en daardoor geld verdient kan ie met zijn vrienden op stap maar eerst moet het goedgekeurd worden en dan mag hij op stap met zijn vrienden
Babypoeder op 2017-01-22

0   3

Lede


Lede is een plaats en gemeente in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen. De gemeente telt meer dan 18.000 inwoners, die Ledenaars worden genoemd. De spotnaam voor Ledenaars is de hovaardige boeren. De landelijke gemeente in de Denderstreek is centraal gelegen tussen de centrumsteden Gent, Aalst en Dendermonde.
Linda op 2017-01-21

0   0

patriotten


Patriotten anno 2017.
Burgers keren zich tegen de bewindvoering van Europa. De macht weer terug naar het vaderland met de PVV in Nederland, AARD in Duitsland en Front National in Frankrijk.
 Frank Oude Hassink op 2017-01-21Pagina:   1 2 3 4 5 6 7 8 9