Betekenis-definitie.nl

Op betekenis-definitie.nl zoek je met een klik in honderden begrippenlijsen tegelijkertijd!
Duizenden betekenissen in onze zoekmachine zijn toegevoegd door mensen zoals jij. Alle woorden zijn bij ons welkom. Dit kan gaan om voornamen, moelijke woorden, straattaal, buitenlandse woorden, woorden die pas afgelopen jaar populair zijn geworden, of zelfs zelfbedachte woorden! Betekenis toevoegen.


Zoek in 1.781.977 betekenissen.Nieuwste betekenissen

2   3

klam


Klamme handen zijn een beetje zweterige, warme handen. Zoals vroeger op de basisschool jongens die je een hand moest geven maar niemand wilde dat omdat zijn handen vies en zweterig zijn. Dat zijn klamme handen.
Chantal op 2017-12-16

2   1

Levensloop


elk individu heeft een levensloop. Deze begint met het ontstaan van het individu waarna de groei en ontwikkeling een aanvang nemen. Hierbij komen veranderingen tot stand in de bouw en het functioneren van het individu of van bepaalde delen ervan.
Mimi op 2017-12-16

5   6

nagenoeg


bijna (bw) : amper, bij, bijkans, haast, nagenoeg, praktisch, quasi, schier, temet, vrijwel, welhaast, zo goed als, zowat. praktisch (bw) : bijna, feitelijk, haast, hoegenaamd, nagenoeg, vrijwel, zo goed als, zowat, zogezegd.

Bron:https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=nagenoeg
pipa op 2017-12-14

3   6

tsaar


Vorst / leider van Rusland. Beheerste vroeger over een heel groot stuk land. Eerste Tsaar was Ivan IV de verschrikkelijke, die trouwde met een Duitse prinses. Haar achternaam was Romanov. Daar komt de Romanov familie vandaan
Cas op 2017-12-14

7   7

Morele regels


Ongeschreven regels die men vrijwel altijd zonder problemen navolgt, zoals het niet zomaar doodmaken van iemand. Ze geven een beeld van wat men als goed en kwaad beschouwt en de maatschappij volgt deze regels na. Deze regels kunnen zowel uit religieuze als persoonlijke opvattingen ontstaan.
Ilse op 2017-12-13

5   8

VOC


een handel over zee peper,thee, porselein kwam uit
'de Oost', Europeanen ondekten een zee route naar Azië
en haalden er kostbare dingen vandaan. de Nederlandse wilde mee genieten en richtte in 1602 de vereenigde oostindische compagnie op like lekkere boys of girls loveeeeeeee
ik hou van jullie
anoniem op 2017-12-13

10   12

Voedselpiramide


In een voedselpiramide staan de niveaus van de voedselketens boven elkaar. Hierbij hou je rekening met de hoeveelheid organismen en voedsel per niveau. De basis zijn de planten producenten. De niveaus erboven bevatten de consumenten of de reducenten.
 lollypop op 2017-12-13

2   6

fier


FIER is een koninkrijk wat op moment van schrijven door nog geen enkel land wordt erkend als soeverein koninkrijk. In 2017 is er een grondige hertelling plaats gevonden binnen het koninkrijk. Hieruit is gebleken dat het koninkrijk welgeteld 17 inwoners heeft.
Koning FIER op 2017-12-13

2   6

acceptgiro


Taalkundig: Accept-Giro. Als u accepteerd kunt u doneren aan ANBI die geen product of diensten of faktuur mag leveren. Donatie voorstel aan een ANBI is niet gelijk aan het betalen bij het kopen van product of dienst.
frank op 2017-12-12

3   6

kaas


Kaas betekent dat iets raar is, of heel vreemd. Je kan het gebruiken in bijv. "wat doe jij nou kaas?!". Je kan het ook gebruiken als een bijvoegelijk naamwoord, zoals:"Dat is heel kaasachtig..".
Bedankt voor het lezen en mischien gebruik je het woord nu meer! 8)

Sijmen.
 Sijmen op 2017-12-12

4   2

landplaat


Een landplaat is een stuk aardkorst die drijft op magma. Ze bewegen ook en daardoor ontstaan er gebergtes, aardbevingen en vulkanen. Als er een zee op de plaat ligt heet het een zeeplaat.
 Professor X op 2017-12-11

5   9

trefwoordenregister


alfabetische begrippenlijst met pagina-verwijzing; onderdeel van het nawerk.Wit of lichtgekleurd, houtvrij, mat of gesatineerd papier of karton; zeer goed gelijmd, radeervast, goed beschrijfbaar, en het is bestand tegen mechanische vervorming (bijv. schrijfmachinedoorvoer); het karton mag slechts uit één laag bestaan.
 machya op 2017-12-11

5   6

corpus


natuurlijk persoon, persoon, juridische entiteit

deze drie begrippen zijn gelijk aan elkaar en in de publiekrechtelijk wetgeving zelden gebruikt als corpus.. in private wet(regel)geving kan ik niets anders lezen dan dat er over een corpus word gesproken..
:adrianus-johannes, op 2017-12-11

3   7

trouw


Trouw is gewoon een hele fijne, een goede krant. Ik kan me geen dag voorstellen zonder Trouw. Dat zou heel kaal zijn.
Genieten van Stevo Akkerman, van Ephimenco, van Bert Keizer, van Steijn Fens en niet vergeten: van Anton Dingemans/Pieter Geenen.
Berichtgeving is duidelijk, zonder opsmuk en wars van sensatie (gelukkig). Commentaren en achtergronden snijden hout en geven stof tot (goed) nadenken.
G.J.P. Olisjager op 2017-12-10

0   1

Delatief


Dit stond vroeger onder een verkeersbord welke voor een brug stond. Opdit bord stond het aantal tonnen aangegeve. Daaronder Delatieve belasting. ( Oppervlakte belasting ).
Maarten de Vries op 2017-12-10

3   7

shareholder


share betekent letterlijk delen, dus een shareholder is een aandeelhouder. Hij houd ook rekening met de stakeholders.
De stakeholders zijn bevorbeeld: scholen, ouders... Het zijn mensen die betrokken zijn door de onderneming.
anoniem1 op 2017-12-10

5   14

pelgrim


Bedevaart of een pelgrim? De Bijbel zegt in Mattheus 24: vanaf vers 13: maar wie tot het einde heeft volhard,, die zal gered worden. en 14: En dit goede nieuws van het koninkrijk zal op de gehele bewoonde aarde worden gepredikt tot een getuigenis voor alle natien, en dan zal het einde komen!
Anne op 2017-12-09

2   8

Er zat een klein zigeunermeisje


´Er zat een klein zigeunermeisje huilend op een steen´ is een kinderliedje met spelvorm dat vermoedelijk is ontstaan in de jaren´50 van de vorige eeuw. Het lied dankt haar ontstaan aan de nu als kitsch beschouwde, maar destijds zeer populaire schilderijen van de Italiaanse schilder Bruno Amadio. Vanwege de beladenheid van de term ´zigeuner´, die door de Roma als discriminerend wordt ervaren, wordt tegenwoordig op veel scholen ´kaboutertje´ gezongen.

Bron: https://bertvanzantwijk.wordpress.com/2017/10/13/klein-zigeunermeisje/
Bert op 2017-12-09

2   6

kasplanning


het is wordt* kalf

Begroting die word opgesteld waarin vooruit word gekeken zodat de liquiditeit niet in gevaar zal komen. Als dit dreigt te gebeuren kunnen er afspraken vooraf gemaakt worden met de bank of leverancier.
Je moeder op 2017-12-09

0   1

Betekenis


in de betekenis van een woord wordt uitgelegd wat het woord betekent.
voorbeeld:
dat was de betekenis van het woord betekenis.
dat was de uitleg over wat het woord betekenis betekent.
iemand op 2017-12-09

1   2

poep


Deze betekenis is NSFW/18+. Klik hier om deze betekenis te tonen.
 dafne op 2017-12-08   NSFW / 18+

0   0

hartstikke


Duidelijk wat daar letterlijk staat
Ik zeg tegen mijn hart : stik maar
Hoeveel zullen het al niet zo hebben meegemaakt! !!
Let op wat je werkelijk zegt
Frank op 2017-12-07

0   0

muizenis


Dier- en mensvriendelijke muizenvanger waarvan de naam een woordspeling is van 'muis' en 'nis' en daarnaast verwijst naar het getob dat veel mensen hebben na het ontwaren van een muis

www.muizenis.nl
 Jan Schene op 2017-12-07

6   4

orthopedagogiek


Houd boekhouding en rapportage, registratie van herverzekeringsinformatie.
* Beheersing van anomalieën van het abonnement (MJ01 en MJ02).
* Follow-up met makelaars / herverzekeringspartners voor het verwerken of afsluiten van de procedure, overdracht van boekhoudingsdocumenten.
* Rampenbeheer.
anoniem op 2017-12-06

11   14

Pruttelen


koken op een kleine vlam
in grote gezinnen waar vrijwel de hele dag de etenspot op de kachel stond bleef de inhoud pruttelen. Meestal waren het éénpansgerechten, met aardappelen als basis. Werden hieraan wortelen toegevoegd dan werd het hutspot, maar werd groene groente toegevoegd dan was het stamppot. Zondags mocht daarbij een gehaktbal gegeten worden.
Hans Hermans op 2017-12-06

0   1

kitsch


Kitch ontstaat wanneer een voorwerp een functie toebedeeld krijgt met als doel zogenaamde kunst te creëren. Bijvoorbeeld : een motprblok met een glazen plaat die dienst doet als salontafel.
Joehd op 2017-12-06

5   5

Turbiditeit


De troebelheid of turbiditeit van een vloeistof, is de mate waarin kleine deeltjes in die vloeistof het licht dat erdoor valt verstrooien, zodat die vloeistof ondoorzichtig wordt. Troebelheid is daarmee het omgekeerde van helderheid. Suspensies en emulsies kunnen troebel zijn.
Mark op 2017-12-06

5   6

Functie


Functie wat is de betekenis & definitie. Een functie is de taak die iemand uitoefent of de werking van iets. Het gaat hierbij dus zowel om de functie van personen als van gebruiksvoorwerpen. Een functie van een persoon houdt verband met het beroep dat die persoon uitoefent.
Yanniek westdijk op 2017-12-05

3   5

sedimentgesteente


Sedimentaire gesteente bestaat uit de afzetting van afbraakmaterialen of opgeloste materialen, die door water werden meegevoerd aan het aardoppervlak. Deze materialen zijn afkomstig van de verwering van andere gesteenten. De sedimentaire afzettingen waren aanvankelij...
Lianne Candelaria op 2017-12-04

5   10

nazi


Nazi's waren aanhangers van de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP), die onder leiding stond van Adolf Hitler. De nazi's regeerden nazi-Duitsland van 1933 tot 1945. Ze waren onder andere verantwoordelijk voor de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Martin Bormann, Joseph Goebbels, Heinrich Himmler, Wilhelm Keitel, Hermann Göring en Hitler dus zijn voorbeelden van bekende nazi's. Door de Nazi's zijn ongeveer 6 miljoen joden vermoord.
 salima op 2017-12-04

1   2

Klootviool


Aanprutsen met iets dat maar niet wil lukken. Het wil maar niet goed. Ofwel: ik ben aan het klootviolen.
André Planting op 2017-12-04

5   5

Vierpool


Het vastleggen van de onderlinge relatie tussen de ingangsgrootheden U1, I1 en de uitgangsgrootheden U2, I2 met behulp van schema’s bestaande uit spanningsbronnen, stroombronnen, weerstanden en geleiding alsmede 4 parameters.
Dit vertaald zich naar in- en uitgangsvergelijkingen.
Het geldt zowel voor DC als AC.
 Ukster op 2017-12-03

3   6

Creatinine clearance


Creatinine clearance betekent de hoeveelheid ml bloed die de nier zuivert van creatinine per minuut. De hoeveelheid creatinine die per 24 u in de urine wordt uitgescheiden is gemiddeld van dag tot dag zeer constant. Wanneer de creatinine waarde daalt wil dit zeggen dat de nier te weinig ml bloed van creatinine zuivert per minuut.
JC op 2017-12-02

4   10

Socialiserende instituties


socialiserende instituties
instellingen, organisaties en overige collectieve gedragspatronen waarmee de cultuuroverdracht in een samenleving plaatsvindt, zoals gezin,school, werk, maatschappelijke groeperingen, overheid en media
Bron: scholieren.com
Jaques op 2017-12-02

4   5

tto


tto staat voor Toegelaten Taxi Organisatie. Dit is een organisatie waarbij taxi's moeten bij zijn aangesloten voordat ze in bepaalde gemeenten (o.a. Rotterdam en Amsterdam) mogen gebruik maken van de taxistandplaatsen.
Jeremy op 2017-12-02

1   0

Evergreen


Evergreen is in het algemeen een lied dat door de jaren heen populair blijft. In sommige landen betekent het ook liedjes die de liefde bezingen met een happy end en die door de jaren heen populair zijn.
D. Cardoze op 2017-12-02

0   0

Lodewijk I van Longueville


Leidde in 1513 Franse troepen tegen de inval van de Engelse koning Hendrik VIII maar werd verslagen bij Thérouanne in Picardië. Hij werd als gevangene naar Engeland gevoerd.
Dick Honnef op 2017-12-01

4   5

Valère De Brabandere


- als filosoof : zie op Wikipedia onder “ godsbewijs”.’’ontologisch bewijs, laatste alinea”.’’ Absoluut godsbewijs of bewijs van het absolute’’’. Valere De Brabandere.
valere De Brabandere op 2017-12-01

2   4

Spaarbekkencentrale


Een spaarbekkencentrale heeft een bovenbekken en een benedenbekken. Als er stroom nodig is wordt er water naar beneden laten stromen en gaat een turbine draaien die op zijn beurt een alternator aandrijfd. De centrales zijn meestal omkeerbaar dus als er teveel stroom is dan wordt het water naar boven gepompt
Robbe op 2017-11-30

5   5

droogmakerij


Een droogmakerij is een bemalen gebied (polder) dat van oorsprong een meer, een ander groot open water of drasland was. Aangezien een droogmakerij vrijwel volledig naar menselijk inzicht kon worden ingericht, is het een ultieme vorm van een cultuurlandschap.
anoniem op 2017-11-30Pagina:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10