Betekenis-definitie.nl

Op betekenis-definitie.nl zoek je met een klik in honderden begrippenlijsen tegelijkertijd!
Duizenden betekenissen in onze zoekmachine zijn toegevoegd door mensen zoals jij. Alle woorden zijn bij ons welkom. Dit kan gaan om voornamen, moelijke woorden, straattaal, buitenlandse woorden, woorden die pas afgelopen jaar populair zijn geworden, of zelfs zelfbedachte woorden! Betekenis toevoegen.


Zoek in 1.736.369 betekenissen.Nieuwste betekenissen

0   0

feitelijke handeling


handeling waarbij een bepaald rechtsgevolg intreedt, geheel los van de vraag of dit rechtsgevolg ook gewild is. Prototype is de onrechtmatige daad
anoniem (4 oktober 2018)

0   0

Paco Penha


Een manier van leven, ook wel een verbastering van het al om bekende Hakuna Matatta. Paco penha is de uitdrukking die ook wel gebruikt wordt door nihilisten door de eeuwen heen.
Mattijs (4 oktober 2018)

0   1

Artikelpresentatie


Alle activiteiten die het merk op de plaats van verkoop optimaal onder de aandacht van de consument brengen. Door een goede artikelpresentatie wordt het winkelen leuker, aantrekkelijker en gemakkelijk ..
anoniem (4 oktober 2018)

0   1

Armatuur


Voor het bevestigen en dragen van één of meerdere lichtbronnen worden verschillende draagconstructies gebruikt. Deze draagconstructies worden ook wel armaturen genoemd. Het woord armatuur is afgeleid van het Latijnse woord armatura, dit woord kan in het Nederlands worden vertaald met uitrusting of bewapening. Een armatuur heeft niet alleen een dragende constructieve functie het is tevens een bescherming van de aansluiting van de lichtbron op het lichtnet. Een armatuur bestaat uit twee belangrijke hoofdonderdelen: de fitting en de lichtbron die in de fitting is geplaatst.
lol (4 oktober 2018)

1   1

rubensfiguur


De uiterlijke kenmerken of het figuur van een dikke, mollige vrouw.

Dit is een eufemisme, dat verwijst naar het feit dat de Vlaamse schilder Rubens erg vaak dikkere vrouwen afbeeldde op zijn schilderijen. In die tijd was dik zijn een positieve eigenschap, het werd beschouwd als een teken dat je geen honger leidde en dus tot de gegoede klasse behoorde.


Die vrouw heeft een rubensfiguur, als ze wat vaker naar de sportschool zou gaan zou ze best wel slank kunnen zijn.
 martijnver (4 oktober 2018)

1   0

Consumer power


Door gezamenlijk op te treden, door met een grote groep consumenten meer invloed op producenten zodat die rekening kunnen houden met de wensen en behoeften van de consument
Ismo (3 oktober 2018)

0   1

stennes


Ik denk, dat deze uitdrukking verwijst naar Walter Stennes, een SA-chef in 1930, toen Hitler bezig was de macht naar zich toe te trekken. Deze Stennes was het niet eens met de gang van zaken en begin regelmatig dwars te liggen. Totdat het werd gearresteerd en uiteindelijk naar Zuid-Amerika vluchtte. Hij heeft na de oorlog ook zijn diensten aangeboden in China.
Pas in 1937 is deze uitdrukking, “stennes maken” in een Nederlands woordenboek opgenomen.
Niek Gahrmann (3 oktober 2018)

0   0

citrusvrucht


Een citrusvrucht is vaak een manderijn je moet dus de schil eerst eraf Baalen maar een banaan is geen citrusvrucht want de vruchten zijn rond.
Kira (3 oktober 2018)

2   2

testament


Verbond, tussen de mensheid en God danwel Jezus. Eigenlijk betekent het woord 'getuigenis'. Omdat in de boeken van de joodse bijbel verbonden een centrale rol innamen, werden ze op een gegeven moment ..
Bron: statenvertaling.net
Tieme (2 oktober 2018)

0   1

Rippen


Rippen heeft meerdere betekenissen,
Het onder invloed zijn, of gebruik van harddrugs, softdrugs en -of alcohol.
Een gespierd of afgetrained lichaam hebben.
Iemand beroven.
Afgeleidt uit het engelse woord "ripped".
anoniem (2 oktober 2018)

0   1

Hubba


hubba hubba is de betekenis van het woord/naam Floris en het is ook een betekenis voor vriendinnen zoals w en s , S en i dus je beste vriend kan een hubba hubba zijn vooral als je beste vriend floris heet.
klaasje (2 oktober 2018)

1   1

biotoop


Een biotoop is een plaats op aarde met typische biotische en abiotische factoren waar een specifieke levensgemeenschap van planten, dieren , micro-organismen voorkomen.
anoniem (2 oktober 2018)

0   0

Oekel


Deze betekenis is NSFW/18+. Klik hier om deze betekenis te tonen.
 Mertens (2 oktober 2018)   NSFW / 18+

1   1

Tinder


Zeer eerlijke App waarbij de controle bij de vrouw ligt!! Zij bepaalt ten alle tijden of ze verder met je wilt
Ze kan t gesprek ook zo beëindigen
Op deze manier laat je de controle bij de vrouw
Je kunt ze ook niet blijven lastigvallen zoals bij
Whatts app of Facebook gebeurt
Ik persoonlijk vindt het een ideaal systeem
Slapioooooo
anoniem (2 oktober 2018)

3   1

Devils Triangle


Deze betekenis is NSFW/18+. Klik hier om deze betekenis te tonen.
anoniem (2 oktober 2018)   NSFW / 18+

1   2

piketdienst


Als een (overheids-)functionaris buiten de normale werktijden beschikbaar moet blijven om eventuele dringende zaken of problemen te kunnen behandelen.

In juridische context: de regelgeving die voorschrijft dat elke verdachte persoon die door de politie wordt vastgehouden, het recht heeft op een ontmoeting met een advocaat om zijn zaak te bespreken.


Bij het spoorwegbedrijf blijven zijn er dag en nacht technici die piketdienst hebben, voor het geval er zich grote storingen op het net voordoen.
 martijnver (2 oktober 2018)

1   2

investigeren


Iets of iemand onderzoeken. Nagaan wat er precies aan de hand is, wat er juist is gebeurd. Proberen te achterhalen wat de precieze aard van een gebeurtenis of zaak is, welke oorzaken en gevolgen die heeft, meer details te weten proberen komen.

De politie vermoedt dat er kwaad opzet in het spel is, en zal de zaak daarom investigeren.
 martijnver (2 oktober 2018)

1   2

onbekommerd


Onbezorgd, relaxed, zonder zich veel zorgen te maken over wat je doet of wat er gebeurd.

Optimisten staan ombekommerd in het leven: ze hebben maar zelden stress en verwachten steeds dat alles wel positief zal uitdraaien.
 martijnver (2 oktober 2018)

0   2

multinational


Een groot bedrijf of onderneming die in verschillende landen gevestigd is en daar handel voert, werknemers heeft, (soms) belastingen betaalt enzovoort.

Soms spreekt men tevens van een transnationale onderneming of een TNO. Multinationals bestaan niet zelden uit complexe juridische constructies met verschillende dochterondernemingen en holdings. Daarnaast zijn veel multinationals, vanwege hun omvang, beursgenoteerd.


Multinationals als Apple, Microsoft of Unilever hebben toeleveranciers, partners en klanten in bijna alle landen van de wereld.
 martijnver (2 oktober 2018)

1   2

punitief handelen


Straffen, meestal in een juridische context. Het kan gaan om een boete, een gevangenisstraf, het afnemen van bepaalde rechten, ...

Als de schuld van een verdachte bewezen is, zal de rechtbank punitief handelen.
 martijnver (2 oktober 2018)

1   4

Discreet


Bescheiden, onopvallend, zonder de aandacht te (willen) trekken.

Discretie is nauw verwant met geheimhouding. Het verschil is dat discretie eerder gaat om het (passief) ontwijken van aandacht, terwijl men bij geheimhouding (actief) stappen onderneemt om bepaalde informatie te verhullen of verbergen.

Discretie wordt in veel gevallen als een positieve eigenschap gezien; een discrete manier van met dingen omgaan wijst erop dat men bedachtzaam, fijngevoelig en zorgvuldig is.


In de financiële sector wordt er erg veel belang gehecht aan een discrete omgang met de bankgegevens van klanten.
 martijnver (2 oktober 2018)

1   3

Empathie


Inlevingsvermogen, je kunnen inbeelden wat iemand anders doormaakt, hoe die zich voelt en wat die denkt.

Empathie gaat om meer dan zomaar het begrijpen van de andere persoon; je beleeft een deel van de emoties van iemand anders zelf mee, je volgt hun gedachtegang, gemoedstoestand en voelt je betrokken.

Empathie wordt gezien als het fundament van de menselijke moraliteit, datgene wat ons onderscheid van dieren.

Het is niet omdat je empathie voelt dat je daarom altruïstisch gedrag gaat vertonen, maar empathie vormt vaak wel de drijfveer voor het helpen van anderen.

Een (totaal) gebrek aan empathie is een kenmerk van psychopathie, sociopathie of narcisme.


Als er een zwaar ongeval gebeurt, zullen veel mensen hun medeleven met de slachtoffers en/of nabestaanden betuigen. Dit is een uitdrukking van empathie.
 martijnver (2 oktober 2018)

0   2

defungeren


Aftreden, (automatisch) afstand doen van je functie wanneer je aan het eind van de voorziene termijn van je mandaat bent gekomen.

Meestal gebruikt voor het neerleggen van een politiek ambt of een rol in de raad van bestuur van een bedrijf. Je hebt niet te kiezen of je aanblijft, maar de wet of interne regels dicteren dat je nu de fakkel moet doorgeven aan de volgende, of dat de functie die jij vervult ophoudt te bestaan.


Aan het einde van hun mandaat defungeren leden van de tweede kamer, en krijgen nieuw verkozenen de kans om zich te bewijzen.
 martijnver (2 oktober 2018)

0   5

Makamba


Makamba betekent ‘heerser’. Het wordt vaak gebruikt door mensen die geen afstand kunnen doen van de slavernijperiode en daar naar terug verlangen.
Met het woord ‘makamba’ duiden ze een superieur ras aan dat tijdens de kolonisatieperiode pijnlijk het gebrek aan organisatorisch vermogen en de wil tot arbeid bij hen heeft blootgelegd.
Omdat ze zelf na 500 jaar, ondanks de beschikbare educatieve middelen, nogsteeds de intellectuele achterstand op de oude meesters niet hebben ingehaald hebben ze de kolonisten / heersers beloond met een verbale onderscheiding in de hoop dat zij wederom in hun landen terugkeren om tegen geringe vergoedingen van delfstoffen de orde, infrastructuur en politieke stabiliteit te herstellen.
 Tjopie (1 oktober 2018)

0   0

Arigato


hartelijk bedankt, als je iemand bedankt voor iets wat diegene heeft gedaan weg je arigato de persoon weet dan dat je hem haar bedankt voor een daad of zegging
esmeralda (1 oktober 2018)

0   0

tjoep


Tjoep. Ik heb een idee(tje) om te gaan doen.
Of: Tjoep: je hebt een meldingbericht op je mobiele telefoon binnen gekregen.
Beiden zijn bedoeld als een uitdrukking.
 Helena Brandsma (1 oktober 2018)

1   2

vaststellingsovereenkomst


Een vaststellingsovereenkomst is een bijzonder soort overeenkomst. Bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst beogen partijen afspraken te maken over de oplossing van een geschil of een andere onzekere situatie.
Bron: https://www.ontslagspecialist.nl/
edwin (1 oktober 2018)

0   0

heatmap


een grafische representatie van data die gebruik maakt van verschillende kleuren om te laten zien waar de gebruiker het meest klikt en tot hoever die in een pagina gaat
Frank Korzilius (1 oktober 2018)

0   1

inotropicum


Een stof met een positief inotroop effect. Er bestaat nog geen zelfstandig naamwoord en daarom stel ik het woord "inotropicum" voor om 1 woord te gebruiken i.p.v. het veel langere "stof met positief inotroop effect".
 Harry Zonneveldt (1 oktober 2018)

0   0

Groovy


Deze betekenis is NSFW/18+. Klik hier om deze betekenis te tonen.
Groovy (1 oktober 2018)   NSFW / 18+

0   0

Kinetoscoop


Kinetoscoop
kinetoscoop was een individuele kijkmachine; men gooide er geld in waarna men via een kijkgaatje naar een animatie kon kijken. Het wordt algemeen beschouwd als de eerste 'filmprojector'.
anoniem (1 oktober 2018)

1   1

Peapark


De betekenis was,

Piet en Anna park, een heus frans kasteel dat in de stad Helmond
aan de warande heeft gestaan, gebouwd in opdracht van textiel baron Piet de Wit.
Helaas heeft het door toedoen van afgunst maar 14 jaar mogen staan.
 Henry Emons (1 oktober 2018)

0   2

passage


Passage is een dressuur oefening te paard waarbij ze langzaam hun benen strak en mooi optrekken terwijl ze draven. Dit word vaak gedaan op wedstrijden, show en de grand prix ( hoog dressuur wedstrijd)
indy (1 oktober 2018)

2   0

fortnite


Het is een spel voor de jeugd maar ouders kunnen het ook spelen en het is een gezellig geen bloed spel
ElkyN (30 september 2018)

1   0

fortnite


Fortnite is een spel voor de jeugd en is een battleground spel voor jong en oud
anoniem (30 september 2018)

0   3

piramide


Een met vierkante basis naar het noorden gericht wiskundig bouwsel in de vorm van een driehoek waarvan de formule ; basis vermenigvuldigen met 0.625 de hoogte bepaalt, deze top tot basis loodlijn gelijk is aan de straal van zijn cirkel en waarvan de schuine zijde van de piramide gelijk is aan de zijde van de basis maal 0,8. Dit bouwwerk is gelegen op de punt van de driehoek Caïro - Alexandië - Port Saïd, deze drie-stads-punten hebben dezelfde vorm als die van de piramide, exact X1000. ( m=km.).
fernand neerman (30 september 2018)

0   6

Ebeling


Kastanje, die ook wel wordt gevonden in het Duitse Zwartswald, allereerst besproken door dhr. S.A.H. Ebeling, hoogleraar neurologie aan de VU Amsterdam
anoniem (29 september 2018)

0   6

Hyperion


Hyperion lyceum een school in amsterdam noord het is een super leuke school en ik zit er zelf op zeker een aanrader. Hyperion Lyceum Malay school leuker
Drollie (28 september 2018)

0   5

praktijk


jo mees is mijn vriend
jo silfie verpest onze vriendschap
jo mees is mijn vriend en niemand kan hem van mij afpakken want
jo onze vriendschap is te goed
onze vriendschap is te sterk
wij blijven bij elkaar
al moet ik daarvoor eerst over de grootste berg
ik laat mees niet in de steek
ik vertrouw hem 100% en hij is de beste vriend ooit
mees ik hoop dat je dit leest want dit zijn mijn gevoelens over jou
dit is de waarheid
de echte waarheid
de waarheid hoe ik hem zie
want wij zijn vrienden en ik laar je niet aleen!!!!

je (hopelijk) beste vriendin
merlijne
love you for ever
anoniem (28 september 2018)

1   3

praktijk


Iets in de praktijk doen.
Theorie hoe iets is de betekenis van iets; bijvoorbeeld leren uit een schoolboek
De praktijk het in het echt ook doen; voorbeeld: eerst leren hoe je moet zagen en het daarna in de praktijk gaan doen
anoniem (28 september 2018)Pagina:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10