Betekenis-definitie.nl

Op betekenis-definitie.nl zoek je met een klik in honderden begrippenlijsen tegelijkertijd!
Duizenden betekenissen in onze zoekmachine zijn toegevoegd door mensen zoals jij. Alle woorden zijn bij ons welkom. Dit kan gaan om voornamen, moelijke woorden, straattaal, buitenlandse woorden, woorden die pas afgelopen jaar populair zijn geworden, of zelfs zelfbedachte woorden! Betekenis toevoegen.


Zoek in 1.791.096 betekenissen.Nieuwste betekenissen

0   0

Delatief


Dit stond vroeger onder een verkeersbord welke voor een brug stond. Opdit bord stond het aantal tonnen aangegeve. Daaronder Delatieve belasting. ( Oppervlakte belasting ).
Maarten de Vries op 2017-12-10

3   6

shareholder


share betekent letterlijk delen, dus een shareholder is een aandeelhouder. Hij houd ook rekening met de stakeholders.
De stakeholders zijn bevorbeeld: scholen, ouders... Het zijn mensen die betrokken zijn door de onderneming.
anoniem1 op 2017-12-10

4   11

pelgrim


Bedevaart of een pelgrim? De Bijbel zegt in Mattheus 24: vanaf vers 13: maar wie tot het einde heeft volhard,, die zal gered worden. en 14: En dit goede nieuws van het koninkrijk zal op de gehele bewoonde aarde worden gepredikt tot een getuigenis voor alle natien, en dan zal het einde komen!
Anne op 2017-12-09

2   7

Er zat een klein zigeunermeisje


´Er zat een klein zigeunermeisje huilend op een steen´ is een kinderliedje met spelvorm dat vermoedelijk is ontstaan in de jaren´50 van de vorige eeuw. Het lied dankt haar ontstaan aan de nu als kitsch beschouwde, maar destijds zeer populaire schilderijen van de Italiaanse schilder Bruno Amadio. Vanwege de beladenheid van de term ´zigeuner´, die door de Roma als discriminerend wordt ervaren, wordt tegenwoordig op veel scholen ´kaboutertje´ gezongen.

Bron: https://bertvanzantwijk.wordpress.com/2017/10/13/klein-zigeunermeisje/
Bert op 2017-12-09

2   6

kasplanning


het is wordt* kalf

Begroting die word opgesteld waarin vooruit word gekeken zodat de liquiditeit niet in gevaar zal komen. Als dit dreigt te gebeuren kunnen er afspraken vooraf gemaakt worden met de bank of leverancier.
Je moeder op 2017-12-09

0   0

Betekenis


in de betekenis van een woord wordt uitgelegd wat het woord betekent.
voorbeeld:
dat was de betekenis van het woord betekenis.
dat was de uitleg over wat het woord betekenis betekent.
iemand op 2017-12-09

1   1

poep


Deze betekenis is NSFW/18+. Klik hier om deze betekenis te tonen.
 dafne op 2017-12-08   NSFW / 18+

0   0

hartstikke


Duidelijk wat daar letterlijk staat
Ik zeg tegen mijn hart : stik maar
Hoeveel zullen het al niet zo hebben meegemaakt! !!
Let op wat je werkelijk zegt
Frank op 2017-12-07

0   0

muizenis


Dier- en mensvriendelijke muizenvanger waarvan de naam een woordspeling is van 'muis' en 'nis' en daarnaast verwijst naar het getob dat veel mensen hebben na het ontwaren van een muis

www.muizenis.nl
 Jan Schene op 2017-12-07

6   4

orthopedagogiek


Houd boekhouding en rapportage, registratie van herverzekeringsinformatie.
* Beheersing van anomalieën van het abonnement (MJ01 en MJ02).
* Follow-up met makelaars / herverzekeringspartners voor het verwerken of afsluiten van de procedure, overdracht van boekhoudingsdocumenten.
* Rampenbeheer.
anoniem op 2017-12-06

6   5

Pruttelen


koken op een kleine vlam
in grote gezinnen waar vrijwel de hele dag de etenspot op de kachel stond bleef de inhoud pruttelen. Meestal waren het éénpansgerechten, met aardappelen als basis. Werden hieraan wortelen toegevoegd dan werd het hutspot, maar werd groene groente toegevoegd dan was het stamppot. Zondags mocht daarbij een gehaktbal gegeten worden.
Hans Hermans op 2017-12-06

0   0

kitsch


Kitch ontstaat wanneer een voorwerp een functie toebedeeld krijgt met als doel zogenaamde kunst te creëren. Bijvoorbeeld : een motprblok met een glazen plaat die dienst doet als salontafel.
Joehd op 2017-12-06

5   5

Turbiditeit


De troebelheid of turbiditeit van een vloeistof, is de mate waarin kleine deeltjes in die vloeistof het licht dat erdoor valt verstrooien, zodat die vloeistof ondoorzichtig wordt. Troebelheid is daarmee het omgekeerde van helderheid. Suspensies en emulsies kunnen troebel zijn.
Mark op 2017-12-06

5   6

Functie


Functie wat is de betekenis & definitie. Een functie is de taak die iemand uitoefent of de werking van iets. Het gaat hierbij dus zowel om de functie van personen als van gebruiksvoorwerpen. Een functie van een persoon houdt verband met het beroep dat die persoon uitoefent.
Yanniek westdijk op 2017-12-05

3   5

sedimentgesteente


Sedimentaire gesteente bestaat uit de afzetting van afbraakmaterialen of opgeloste materialen, die door water werden meegevoerd aan het aardoppervlak. Deze materialen zijn afkomstig van de verwering van andere gesteenten. De sedimentaire afzettingen waren aanvankelij...
Lianne Candelaria op 2017-12-04

5   6

nazi


Nazi's waren aanhangers van de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP), die onder leiding stond van Adolf Hitler. De nazi's regeerden nazi-Duitsland van 1933 tot 1945. Ze waren onder andere verantwoordelijk voor de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Martin Bormann, Joseph Goebbels, Heinrich Himmler, Wilhelm Keitel, Hermann Göring en Hitler dus zijn voorbeelden van bekende nazi's. Door de Nazi's zijn ongeveer 6 miljoen joden vermoord.
 salima op 2017-12-04

1   1

Klootviool


Aanprutsen met iets dat maar niet wil lukken. Het wil maar niet goed. Ofwel: ik ben aan het klootviolen.
André Planting op 2017-12-04

5   5

Vierpool


Het vastleggen van de onderlinge relatie tussen de ingangsgrootheden U1, I1 en de uitgangsgrootheden U2, I2 met behulp van schema’s bestaande uit spanningsbronnen, stroombronnen, weerstanden en geleiding alsmede 4 parameters.
Dit vertaald zich naar in- en uitgangsvergelijkingen.
Het geldt zowel voor DC als AC.
 Ukster op 2017-12-03

3   6

Creatinine clearance


Creatinine clearance betekent de hoeveelheid ml bloed die de nier zuivert van creatinine per minuut. De hoeveelheid creatinine die per 24 u in de urine wordt uitgescheiden is gemiddeld van dag tot dag zeer constant. Wanneer de creatinine waarde daalt wil dit zeggen dat de nier te weinig ml bloed van creatinine zuivert per minuut.
JC op 2017-12-02

4   6

Socialiserende instituties


socialiserende instituties
instellingen, organisaties en overige collectieve gedragspatronen waarmee de cultuuroverdracht in een samenleving plaatsvindt, zoals gezin,school, werk, maatschappelijke groeperingen, overheid en media
Bron: scholieren.com
Jaques op 2017-12-02Pagina:   1 2 3 4 5 6 7 8 9