Betekenis-definitie.nl

Op betekenis-definitie.nl zoek je met een klik in honderden begrippenlijsen tegelijkertijd!
Duizenden betekenissen in onze zoekmachine zijn toegevoegd door mensen zoals jij. Alle woorden zijn bij ons welkom. Dit kan gaan om voornamen, moelijke woorden, straattaal, buitenlandse woorden, woorden die pas afgelopen jaar populair zijn geworden, of zelfs zelfbedachte woorden! Betekenis toevoegen.


Zoek in 1.739.532 betekenissen.Nieuwste betekenissen

2   1

bewindvoerder


Iemand die een bepaalde macht of gezag heeft, die ergens bevoegd voor is, die aan de leiding staat.

In een juridische context: iemand die door de rechtbank is aangesteld om bepaalde juridische, administratieve en financiële beslissingen te nemen in naam van een andere persoon, omdat die laatste daartoe niet (zelfstandig) in staat is.


Wanneer je heel veel schulden hebt en die niet meer kunt afbetalen, kan de rechter een bewindvoerder aanstellen die jouw geldzaken gaat regelen.
 martijnver (23 november 2018)

2   1

bewerkelijk


Iets dat veel moeite kost, waar een grote inspanning voor moet worden geleverd. Iets dat niet zomaar vanzelf gaat.

Die methode is veel te bewerkelijk, er zijn eenvoudigere manieren om dat te doen.
 martijnver (23 november 2018)

1   1

bevorderen


Iets of iemand naar een hoger niveau tillen, promoveren, in een gunstigere of betere positie brengen.

Iets of iemand een hogere rang, positie of klasse geven. Bevordering wilt vaak zeggen dat je meer verantwoordelijkheden, maar ook meer rechten, mogelijkheden en privileges krijgt.


Het is niet ongewoon dat een werknemer die enkele jaren in dienst is en goed werk levert, bevorderd wordt tot manager.
 martijnver (23 november 2018)

1   1

bevorderd


Wanneer iets of iemand promotie heeft gemaakt, naar een hogere rang is opgeklommen, vooruit is geschoven.

Omdat je zo'n puik werk hebt geleverd, ben ik van mening dat je bevorderd moet worden.
 martijnver (23 november 2018)

1   1

bevoorrecht


Wanneer je iets kan of mag dat anderen niet kunnen of mogen, ben je bevoorrecht: je hebt een recht waar andere mensen niet over beschikken.

Iemand die bevoorrecht is, heeft een bepaald privilege, geniet een voorkeursbehandeling en/of krijgt voorrang in bepaalde aangelegenheden.

"Bevoorrecht" kan ook duiden op het beschikken over bepaalde unieke of zeldzame talenten of kwaliteiten.


In een klassenmaatschappij is de rijke burgerij bevoorrecht, waardoor ze hun eigen rijkdom en macht gemakkelijk in stand kunnen houden.
 martijnver (23 november 2018)

1   2

bevoegdheden


Het recht en de mogelijkheid om een bepaalde macht te dragen, een gezag te laten gelden, te beslissen over bepaalde zaken en een bestuur te voeren.

In democratische rechtsstaten als Nederland en België zijn bevoegdheden niet absoluut, onbeperkt of willekeurig verdeeld. De wet beschrijft zeer nauwkeurig welke instanties en personen verantwoordelijk zijn voor welke functies en domeinen van het openbare leven en de machtsorganisatie. Bepaalde instanties, zoals het parlement, verkrijgen hun bevoegdheden enkel door stemming van het volk.

Bevoegdheden zijn verdeeld onder rechters (rechterlijke macht), regering/kabinet (uitvoerende macht) en parlement/kamer (wetgevende macht). Die machten delegeren vervolgens bepaalde (onder-)bevoegdheden.


De politie heeft de bevoegdheid om mensen te arresteren wanneer die verdacht worden van een misdaad.
 martijnver (23 november 2018)

1   1

betogen


Een demonstratie houden om ergens tegen te protesteren of voor iets te ijveren.

Betogingen kunnen honderdduizenden mensen omvatten, maar het kan evengoed om een actie van enkele tientallen of zelfs één enkel individu gaan.

Wanneer mensen betogen, trekken ze meestal wandelend door de straten, vaak in de buurt van de organisaties of overheidsinstellingen waar ze hun boodschap aan willen duidelijk maken. Er worden leuzen gescandeerd, vlaggen en spandoeken getoond en toespraken gehouden.

Soms gebeurt het dat een betoging uit de hand loopt; de gemoederen raken dan verhit en betogers vandaliseren zaken en gaan een (geweldadige) confrontatie aan met de politie.

In juridische context betekent betogen een pleidooi houden voor de rechtbank, meestal door een advocaat.


Toen de regering besloot om de accijnzen op brandstof te verhogen, gingen veel mensen betogen om hun ongenoegen te uiten.
 martijnver (23 november 2018)

1   1

betogen


Een demonstratie houden om ergens tegen te protesteren of voor iets te ijveren.

Betogingen kunnen honderdduizenden mensen omvatten, maar het kan evengoed om een actie van enkele tientallen of zelfs één enkel individu gaan.

Wanneer mensen betogen, trekken ze meestal wandelend door de straten, vaak in de buurt van de organisaties of overheidsinstellingen waar ze hun boodschap aan willen duidelijk maken. Er worden leuzen gescandeerd, vlaggen en spandoeken getoond en toespraken gehouden.

Soms gebeurt het dat een betoging uit de hand loopt; de gemoederen raken dan verhit en betogers vandaliseren zaken en gaan een (geweldadige) confrontatie aan met de politie.

In juridische context betekent betogen een pleidooi houden voor de rechtbank, meestal door een advocaat.
 martijnver (23 november 2018)

1   1

bee gees


De Bee Gees was Australische een pop-, rock- en discogroep die werd opgericht in 1958 en bestond uit de broers Robin, Maurice en Barry Gibb.

Dat concert van de Bee Gees was legendarisch.
 martijnver (23 november 2018)

1   1

Beschikking


Een officiële opdracht of beslissing die uitgaat van een gezagsdrager; de persoon of instantie die de beschikking uitdraagt, bepaalt dat er iets moet gebeuren. Ook wel een bepaling bij wet, een juridisch bindende bepaling.

In juridische context: een beslissing van een rechter, rechtbank of andere gerechtsinstantie tijdens het proces of in kortgeding, meestal om een juridische procedure of onderzoekshandeling op te starten.

In bepaalde uitdrukkingen: synoniem voor beschikbaarheid.


De overheid kende de jaarlijkse subsidies toe via een beschikking.
 martijnver (23 november 2018)

2   1

betrekkelijk


1) Redelijk, nogal, met mate.

2) Relatief, in verhouding of vergelijking met andere dingen. Niet absoluut. "Betrekkelijk" geeft aan dat iets of iemand een bepaalde eigenschap heeft, maar met mate. De eigenschap is niet absoluut, maar enkel geldig wanneer er een vergelijking wordt gemaakt met andere dingen of mensen.


Die auto is betrekkelijk snel, maar er bestaan vast en zeker nog snellere modellen.
 martijnver (23 november 2018)

1   1

bevatten


1) Iets begrijpen, verstaan, ergens inzicht in hebben.

2) Iets in zich hebben, inhouden, omsluiten. In zich dragen.


Ik kan maar niet bevatten dat hij zoiets doms zou doen.
 martijnver (23 november 2018)

0   0

Meh


Als je je geërgerd voelt en niet te veel woorden wilt vuil maken aan die persoon gebruik je meh als uiting van je frustratie
anoniem (22 november 2018)

0   0

pensionado


Een gepensioneerde die geëmigreerd is met behoud van pensioen uit het land waaruit hij dat (grotendeels) opgebouwd heeft; ook wel pensioenemigrant.
 Jan de Voogd (22 november 2018)

0   0

geïrrigeerd


1 )Besproeien ,
2 (bevloeien ;
Andere betekenissen voor “ natmaken ”
Het word vaak gebruikt binnnen de landbouw ; ( ze besproeien het land tijdens droge tijden ) , Geïrrigeerde landbouw word het genoemd . Als je als boer aan geïrrigeerde landbouw doet , dan werk je met een sproeisysteem, of je bevochtigd het land met de hand.
Anoniem (22 november 2018)

0   0

protestantisme


Het protestantisme is een van de vier grote stromingen binnen het christendom, naast het rooms-katholicisme de oosters-orthodoxe kerken en het anglicanisme. De stroming ontstond nadat leerstellingen en praktijken in de middeleeuwse katholieke kerk in West-Europa van binnenuit weerstand begonnen op te roepen. De reactie die dat teweegbracht en die aanving in de vroege 16e eeuw, is bekend geworden als de Reformatie
Goos (22 november 2018)

3   2

bevindingen


De resultaten, ontdekkingen of conclusies van een onderzoek, analyse of zoektocht.

Datgene wat je te weten bent gekomen door op zoek te gaan naar het antwoord op specifieke vragen. Je bevindingen vormen niet altijd een sluitend antwoord op de gestelde vragen, maar ze vormen wel een belangrijke stap in de richting van een beter begrip van de zaak.


De bevindingen van het experimentele onderzoek kwamen overeen met de voorspellingen van het theoretische model.
 martijnver (22 november 2018)

16   12

Niffo


Niffo is normaal neef maar mensen zeggen tegen elkaar ook niffo en daar bedoelen die mensen vriend mee maar wat het echt betekent is neef
Bar (21 november 2018)

1   0

Yusu


Yusu is straattaal : yusu-> serieus
Yusu is natuurlijk ook een fruitsoorten zoals word gezegd maar in dir geval :straattaal yusu: serieus
 Chels (21 november 2018)

0   0

Tutten


Duimen met een knuffel de knuffel word een tut genoemd en wanneer men een duim of andere vingers in de mond heeft en ruikt aan een knuffel noem je dat tutten
Francien (21 november 2018)

0   0

Pyoderma gangrenosum


(dermatologie) huidaandoening die gepaard gaat met steriele zweren die slecht genezen of juist in grootte toenemen, waarbij er sprake is van een ondermijnde wondrand en vaak ook pathergie
Josie (21 november 2018)

0   0

kanis


Wij kregen een klap voor onze Kanis als we onze Kanis niet hielden of als je je Kanis niet open deed, kortom KOP (Hoofd)

Heel vroeger woonde ik in Heerhugowaard.
 Aart Wagenaar (21 november 2018)

0   0

corrupt


Dat zijn regenten die belasting van de burgers voor zich zelf hielden en kochten banen voor hun kinderen en familieleden soms regelde ze een baan voor iemand anders maar die moest dan wel betalen
Fleur (21 november 2018)

0   0

Wet van Muphry


Volgens de Wet van Muphry zal iemand die kritiek levert op iemand altijd in zijn eigen tekst een taal- of spellings fout maken. Als ik dus vindt dat deze site stom is, zul je zien dat in deze zin een fout staat.
Luca (21 november 2018)

0   0

personeelszorg


Zorgen voor je personeel a neef. Personeel is de belangrijkste factor binnen je organisatie. Walou personeel is keen voortbestaan van je organisatie swa
jody (21 november 2018)

0   0

policy


Gedragslijn

vb.: Men voert een policy in bij een bedrijf. Deze policy zal gecommuniceerd worden naar de personeelsleden/medewerkers.
De medewerkers dienen deze (policy) gedragslijn - nieuwe afspraken - vanaf dan te volgen.
CO (21 november 2018)

0   0

Planken Wambuis


Planken wambuis is Oud Hollandse uitdrukking voor 'houten jas' oftewel doodskist. Op de Ginkelse Heide, tussen Ede en Arnhem, is het restaurant De Planken Wambuus gevestigd. Van oorsprong was dit een knooppunt van wegen vanuit Duitsland (Hessenwegen) naar de Zuiderzeesteden (onder meer Elburg, Harderwijk, Nijkerk, Amersfoort). Mogelijk werden de mensen die op deze route zijn overleden in de omgeving van deze herberg (nu restaurant) begraven.
 Karel Nugteren (21 november 2018)

2   2

buiten de boot vallen


"Buiten de boot vallen", ook wel "uit de boot vallen", is een uitdrukking die betekent: er niet bij horen, niet geselecteerd worden, niet bij de gelukkigen of uitgekozenen horen.

Wanneer je buiten/uit de boot valt, loop je iets mis waar je op had gehoopt, terwijl anderen datgene wat jij wilt wel krijgen.


Bijna iedereen in zijn team kreeg een bonus, mij hij viel buiten de boot.
 martijnver (21 november 2018)

0   2

Project


Iets waar je mee bezig bent en je richt je er op . En als je klaar bent op school of thuis . En je presenteer Het aan, mama of papa.of op school aan elkaar.want er zijn groepjes gemaakt,door je,juf of meester en heel soms keuren ze het ,of je krijgt een sijfer.ZO GAAT DAT
anoniem (20 november 2018)

1   0

passief


-passief-

Dat je actie onderneemt.

-niet passief-

Dat je geen actie onderneemt.
Thomas (20 november 2018)

0   1

Alliantie (bedrijfsleven)


Wat precies met het begrip (strategische) alliantie - in het bedrijfsleven - wordt bedoeld is niet altijd even duidelijk. Het kan verschillende vormen van (nauwe) samenwerking inhouden, waaronder partnerschappen.
Kenmerken van een (strategische) alliantie zijn: een lange termijnsamenwerking tussen twee of meer organisaties gericht op het realiseren van gemeenschappelijke strategische doelen, dat door middel van een de partijen bindende overeenkomst is vastgelegd, maar waarbij betrokken partijen de eigen rechtsvorm - met bijbehorende bevoegdheden en verplichtingen - behouden.

Veel strategische allianties en fusies zijn in eerste instantie gebaseerd op defensieve motieven, dat wil zeggen primair gericht op het realiseren van kostenreducties en de consolidatie van de eigen en de gemeenschappelijke markt, omzet en inkomsten. De overname van KLM door Air France werd 'verkocht' als een strategische alliantie.
H. Kleijn (20 november 2018)

1   0

Dood water


Doodwater is een zeeterm voor een verschijnsel dat ontstaat wanneer een laag met zoet water of brak water rust boven op een laag met zwaarder zout water, waarbij de beide lagen zich niet vermengen.
l (20 november 2018)

1   1

vering


De betekenis van vering is: vering is een veer dat in een fiets, auto, of andere apparaten te vinden is hierdoor veert een voertuig mee met alle wegen
anoniem (20 november 2018)

0   0

bewering


een bewering is iets waarvan iets waar is.
een bewering is bijvoorbeeld dat Anderlecht beter is dan Club Brugge in voetbal
anoniem (19 november 2018)

1   0

Conjunctuurbeleid


Overheidsbeleid dat gericht is op de vraagkant van de economie.
De overheid probeert de conjunctuur (= economische toestand) bij te sturen.
C. Schrijver (19 november 2018)

0   3

joejoe


Deze betekenis is NSFW/18+. Klik hier om deze betekenis te tonen.
 Henk Steen (19 november 2018)   NSFW / 18+

8   11

twerken


Deze betekenis is NSFW/18+. Klik hier om deze betekenis te tonen.
anoniem (19 november 2018)   NSFW / 18+

0   0

fortnite


Fortnite Wich is bassicly kids who steal their parents credit cards to buy a 10€ dance to flex on other kids at school. simply lost, no life, autism
RDR2 GOTY (19 november 2018)

2   12

Niffo


Ik had de parodie van Rapper MICK op youtube gezien en ik denk dat het teammate betekend.

Want het gaat over fortnite en daar heb je teammates.
DoeNormaalANiffo (19 november 2018)

0   0

Chadia


staat voor schoonheid en lompheid.
men raad meisje met de naam Chadia niet aan om op trappen, ladders of ijs te lopen.
deze naam is van oorspronkelijk uit Zwitserland, deze naam komt niet vaak voor. (vooral omdat mensen hun kind niet dood willen door bv; het vallen van de trap of ladder, of uitschuiven op het ijs.
deze mensen zijn zeer lieve mensen en zijn zeer behulpzaam.
tot raden we deze naam niet aan.

met eer aan; Chadia Van Den Berghe.

:)
 Lara Janssen (19 november 2018)Pagina:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10