Betekenis-definitie.nl

Op betekenis-definitie.nl zoek je met een klik in honderden begrippenlijsen tegelijkertijd!
Duizenden betekenissen in onze zoekmachine zijn toegevoegd door mensen zoals jij. Alle woorden zijn bij ons welkom. Dit kan gaan om voornamen, moelijke woorden, straattaal, buitenlandse woorden, woorden die pas afgelopen jaar populair zijn geworden, of zelfs zelfbedachte woorden! Betekenis toevoegen.


Zoek in 1.784.863 betekenissen.Nieuwste betekenissen

1   0

Palestina-certificaten


tijdens het Britse mandaat van Palestina, konden Joden daar naartoe emigreren op voorwaarde dat ze een certificaat in handen hadden. de certificaten waren het resultaat van Arabische tegenstand tegen Joodse immigratie, en op deze manier werd de Joodse immigratie naar Palestina under controle gehouden. Elk jaar werden een bepaald nummer certificaten uitgereikt. Deze werde speciaal belangrijk toen Hitler de macht in Duitsland kreeg.
dr. ruth samuel  op 2017-06-12

0   0

Bibi


De betekenis van Bibi betekend: Dame, Knap meisje en lief
Joopy op 2017-06-12

0   1

bruh


Bruh is een soort betekenis van wtf?! Veel mensen gebruoken het ook als een meme.
Quinn  op 2017-06-12

0   0

Healing


hulp bieden bij down te zijn dus het niet meer zitten
Praet M.Therese op 2017-06-12

0   0

UDS


Urine Drug Screening (Urinemonster ter controle op drugsgebruik verstrekker)
Geert op 2017-06-12

0   0

Broze slibworm


Deze betekenis is NSFW/18+. Klik hier om deze betekenis te tonen.
downjie hond ebols q op 2017-06-12   NSFW / 18+

1   0

Schelmenroman


Verhaal met aaneenschakeling van avonturen van de hoofdpersoon, die wordt geschetst als een avonturier of held. tegenwoordig zijn schelmenromans een niet zo heel veel voorkomend genre meer, maar bijvoorbeeld het boek Eus uit 2012 van de Turks-Nederlandse auteur Ozcan Akyol kan gezien worden als een moderne schelmenroman.
poep. plas. moet.vijftig.woorden.hebben.
heyWANNAHAVEsks op 2017-06-12

0   0

Cultuurgebied


gebied waar mensen met dezelfde cultuurelementen wonen.
liza op 2017-06-11

1   0

Belieber


Iemand die veel van hem weet hem steunt en hem nooit zal verlaten iemand die hem al een keer heeft gezien spullen heeft en zijn muziek kent
 Belieber1994 op 2017-06-11

0   0

antiquair


iemand die handelt in oude antieke spullen
bron: http://www.betekenis-definitie.nl/antiquair
henk op 2017-06-11

0   0

stentor


al deze verklaringen zijn fkn zever. als je een goede verklaring wilt vinden, ga dan naar een andere website.
anoniem op 2017-06-11

0   0

Diantha


Bloem der vreugde naar de prachtige anjersoort die voor hen de koningin der bloemen was
Diantha op 2017-06-10

4   0

Nada


nada is niks in het spaans.
dus is het niet normaal om je kind nada TE NOEMEN!
EN IK HEET POEPIE DOEPIEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nada op 2017-06-10

1   2

plichten


Een plicht is een wettelijk 'nadeel', datgene dat aan een ander toebehoort en moet worden vervuld. Plichten kunnen van juridische of niet-juridische aard zijn. Onder de eerste soort valt bijv. een contract, onder de tweede soort valt bijv. dankbaarheid, onder beide valt de plicht om de waarheid te spreken. Plicht omvat in feite verschillende juridische begrippen, waaronder aansprakelijkheid, verplichting en vermogen. Sommige auteurs menen dat plichten altijd de tegenhangers van rechten zijn. In mensenrechtenverdragen wordt van plichten veel minder gewag gemaakt dan van rechten. De plichten worden in de regel geacht bij de overheid te liggen. Omdat veel van deze plichten slechts summier zijn uitgewerkt, is ook de positie van de rechten zwak. Plichten die bij burgers berusten zijn volgens het VN-verdrag (BuPo) o.m. die tot eventuele openbare dienstverlening in tijden van nood; contractuele verplichtingen; en de verplichting, ook aan staten, tot bevordering en naleving van de mensenrechten. Van de internationale mensenrechtenverdragen kent alleen het Afrikaans Handvest een uitgebreider lijst van verplichtingen. Verscheidene keren zijn pogingen gedaan om in VN-verband tot een 'verklaring van plichten' te komen, zoals ten tijde van de vijftigste verjaardag van de Universele verklaring in 1998. Die initiatieven hebben echter weinig aanhang gekregen: ze zouden er gemakkelijk toe kunnen leiden dat regeringen plichten benadrukken ten koste van rechten. Amnesty heeft geen oproepen gesteund om naast mensenrechten ook plichten te formuleren. Ten eerste, de mensenrechten zoals vastgelegd zijn al een stelsel van (ook) plichten. Ze leggen vooral verplichtingen op aan de overheid, maar ze verplichten ook organisaties, bedrijven en individuen tot het naleven van mensenrechten. Een goed voorbeeld is het verbod op discriminatie naar herkomst, geslacht, huidskleur enz. Ten tweede, het streven naar het vastleggen van extra plichten voor burgers is meestal bedoeld om omgangsnormen meer verplichtend te maken: beleefdheid, waardering, fatsoen. Maar juist op dat terrein past een overheid terughoudendheid. De mensenrechten zijn bedoeld om op de eerste plaats vrijheden jegens de overheid te garanderen. Een overheid behoort, buiten het terrein van de rechten, zo min mogelijk een stempel te drukken op wat 'toelaatbaar' is. Dat namelijk vergroot de kans dat machthebbers misbruik maken van opgelegde plichten. Ook heel algemeen geformuleerde verplichtingen, zoals de 'zorg voor de gemeenschap' die het Afrikaans Handvest noemt, kunnen gebruikt worden om burgers te beperken in hun vrijheden. Amnesty dringt bij overheden wel aan op een zo goed mogelijke naleving en verwezenlijking van beginselen die in internationale verdragen zijn opgenomen. Voor die plicht wordt vaak de Engelse term due diligence (gepaste ijver) gebruikt. Die term houdt bijvoorbeeld in dat een overheid niet aansprakelijk kan worden gesteld voor geweld tegen vrouwen binnen het gezin, maar wel voor het nemen van maatregelen (registratie, opvang, hulp, berechting e.d.) om dat geweld zo veel mogelijk terug te dringen.
anoniem op 2017-06-10

0   0

Mincho


Mincho betekend god van de onder demonen van de slechte goden
anoniem op 2017-06-10

0   0

Snoecks


De betekenis van het woord snoeks is: scherp
uit de van Dale 1924
 Hans van den Berg op 2017-06-10

0   0

ploegen


de aarde klaarmaken om te zaaien . en de vruchtbaar te maken
anoniem op 2017-06-10

0   0

Yentl


Yentl is een Hebreeuwse jongens- en meisjesnaam. Betekenis is lief, aardig
willie op 2017-06-10

0   0

taai


bv taai vlees kun je niet snijden en is veel te hard om op te kauwen je kan het dus niet op eten
anoniem op 2017-06-10

0   0

taai


bv taai vlees dat is niet om te eten het is hard en kan je bijna niet snijden
anoniem op 2017-06-10Pagina:   1 2 3 4 5 6 7 8 9