Betekenis-definitie.nl

Op betekenis-definitie.nl zoek je met een klik in honderden begrippenlijsen tegelijkertijd!
Duizenden betekenissen in onze zoekmachine zijn toegevoegd door mensen zoals jij. Alle woorden zijn bij ons welkom. Dit kan gaan om voornamen, moelijke woorden, straattaal, buitenlandse woorden, woorden die pas afgelopen jaar populair zijn geworden, of zelfs zelfbedachte woorden! Betekenis toevoegen.


Zoek in 1.740.782 betekenissen.Nieuwste betekenissen

0   0

vakbekwaam


Deskundig, in staat om zijn vak of beroep naar behoren uit te oefenen en goede kwaliteit af te leveren. Voldoende geschoold en ervaren om zijn werk goed en kundig uit te voeren.

Voor je aan die renovatiewerken begint, kan je best enkele vakbekwame techniekers zoeken om je te helpen.
 martijnver (24 december 2018)

0   1

Sadist


Iemand die genot en plezier haalt uit het pijnigen, kwetsen en vernederen van anderen. Een kwelzuchtig persoon, iemand die anderen pijn doet en daar zelf vreugde en genot uit schept.

Die sadist folterde zijn slachtoffers urenlang.
 martijnver (24 december 2018)

0   1

omdopen


Iets een andere naam geven, hernoemen, een nieuwe titel toewijzen.

Om met een schone lei te starten, hebben we besloten om het bedrijf om te dopen tot "Yoko Meshi".
 martijnver (24 december 2018)

0   0

Omissie


1) In een juridische context: schuldig verzuim, het nalaten iets te doen waartoe men bij wet verplicht is (bv. iemand helpen in nood).

2) In tekstwetenschappen: een weglating, het niet vermelden van een stuk informatie, het niet uitschrijven van een woord waar dat wel verwacht wordt.


Door de vele omissies is de tekst erg onduidelijk geworden.
 martijnver (24 december 2018)

0   0

manifest


1) Als zelfstandig naamwoord: een politiek en ideologisch gemotiveerde verklaring of tekst, vaak uitgegeven door een politieke partij of beweging. Dient om de ideologische grondvesten van een partij, campagne of protest duidelijk te maken aan de wereld.

2) Als bijvoeglijk naamwoord: klaar en duidelijk, waar niet over getwijfeld kan worden, zeer helder en absoluut.


Al die beweringen zijn manifest onwaar: het zijn leugens.
 martijnver (24 december 2018)

0   0

kantonrechter


Een soort rechter die deel uitmaakt van het Nederlandse rechtsstelsel. De kantonrechter is in principe bevoegt op het laagste rechtsniveau, het kanton, en spreekt zich uit over handels-, huur- en arbeidszaken van minder dan € 5000 alsook overtredingen.

De Nederlandse kantonrechter kan vergeleken worden met een Belgische vrederechter.


Met kleine geschillen over onbetaalde huur trekt men in eerste instantie naar de kantonrechter.
 martijnver (24 december 2018)

0   0

Paragnost


Een helderziende, iemand die beweert bovennatuurlijke gaven te hebben en in contact te staan met een 'hoger' niveau en buitenzintuiglijke waarnemingen kan doen.

De meeste paragnosten zijn ordinaire oplichters, maar sommigen geloven écht dat ze een speciale gave hebben.
 martijnver (24 december 2018)

0   0

Referendum


Een volksraadpleging, een volksstemming.

Bij een referendum geeft het parlement en/of de regering het volk de kans om zich door middel van een stemming uit te spreken over een bepaalde wetgeving, een project of een staatshervorming.

Een referendum kan bindend zijn, dan heeft het parlement geen andere keuze dan zich aan de wil van het volk te houden en deze in beleid om te zetten. In de meeste gevallen dienen de resultaten van een referendum louter als advies van de bevolking, en kan het parlement of de regering dit naast zich neerleggen.


Veel mensen vonden het onverantwoord dat de Britse regering een referendum organiseerde over de brexit.
 martijnver (24 december 2018)

0   0

uit de roulatie halen


Niet meer verkopen, de productie en verhandeling van een bepaald artikel stopleggen. Ervoor zorgen dat een bepaald product niet meer op de markt is, dat het niet meer verkrijgbaar is in winkels.

Iets kan om verscheidene uit de roulatie gehaald worden: er blijkt dat het product schadelijk of onveilig is, het product is verouderd en er is een nieuwe versie beschikbaar, ...


Nadat het defect werd vastgesteld, besloot de fabrikant om het product uit de roulatie te halen.
 martijnver (24 december 2018)

1   4

traditioneel


Conventioneel, de bestaande gewoontes en gebruiken volgend. Wat voortkomt uit gewoonte, zoals dat al heel lang gebruikelijk is.

Wat traditioneel is, herhaalt zich al sinds lange tijd steeds op dezelfde manier, en wordt vaak van generatie op generatie overgedragen.


In onze familie is kalkoen het traditionele gerecht op kerstdag.
 martijnver (24 december 2018)

1   0

wit


De meest bleke, lichte kleur in het spectrum. Tegengesteld aan zwart. Staat vaak symbool voor leegte, ongereptheid, zuiverheid of maagdelijkheid.

Nadat het had gesneeuwd zag het landschap er maagdelijk wit uit.
 martijnver (24 december 2018)

0   0

mutatis mutandis


Een Latijnse spreuk die letterlijk betekent: 'nadat datgene wat veranderd moet worden, te hebben veranderd'.

Wordt meestal gebruikt om aan te geven dat een juridische tekst (bv. wetgeving of contract) niet geheel moet worden overgenomen, maar dat er op bepaalde punten wijzigingen moeten worden aangebracht zodat de tekst op een ander specifiek geval kan worden toegepast.


Het oude arbeidscontract kon, mutatis mutandis, ook gebruikt worden voor de nieuwe collega.
 martijnver (24 december 2018)

0   0

overlast


Hinder, storende effecten, wat moeilijkheden veroorzaakt of ergernissen opwekt. Er bestaat geluidsoverlast, verkeersoverlast, burenoverlast, geuroverlast.

Overlast is een term die vaak gebruikt wordt in de context van een buurt of een straat, waar inwoners hinder ondervinden van een bepaald fenomeen (bv. hangjongeren) of project (bv. wegenwerken).


Sinds men begonnen is aan de aanleg van die nieuwe snelweg, ondervinden de buurtbewoners heel wat geluidsoverlast.
 martijnver (24 december 2018)

0   0

SEO


Een afkorting die staat voor "search engine optimization", optimalisatie (van websites) voor zoekmachines.

Met SEO probeert men om webpagina's zo hoog mogelijk te laten verschijnen in de zoekresultaten op Google, Bing en andere zoekmachines. Zo hoopt men meer bezoekers te krijgen.

SEO bestaat uit een reeks technieken, zoals het aanpassen van titels, metabeschrijvingen en het verwerken van sleutelwoorden in de tekst.


Goede SEO is onontbeerlijk om van je webshop een succes te maken.
 martijnver (24 december 2018)

1   1

saneren


Zuiveren, weer gezond maken, van onzuiverheden ontdoen.

Wordt vooral gebruikt om te verwijzen naar het zuiveren van de ondergrond en het verwijderen van schadelijke stoffen, bijvoorbeeld na afbraak van een benzinestation of een chemische opslagplaats.

Soms ook gebruikt om te verwijzen naar het op orde stellen en in regel brengen van een boekhouding.


Na dat grote olielek moest de bodem van het hele terrein gesaneerd worden.
 martijnver (24 december 2018)

0   0

Louka


De naam Louka kan voor jongens en meisjes gebruikt worden
de betekenis van de naam Louka is "Roemvolle strijder"
Louka Meersschaut (24 december 2018)

1   1

Jurist


Een rechtsgeleerde, een deskundige op het gebied van recht. Voorbeelden van juristen zijn advocaten en rechters.

Juristen dragen de titel 'meester' (mr.) en zijn vaak gespecialiseerd in een specifiek deelgebied van de rechtsleer, bv. vennootschapsrecht.

Juristen zijn niet enkel werkzaam binnen Justitie en de advocatuur, maar ook bij grote ondernemingen, (lokale) overheden en in de financiële sector.


Om dat ingewikkelde contract te doorgronden deed hij beroep op een jurist.
 martijnver (24 december 2018)

1   0

hakuna matata


'Hakuna matata' is een uitdrukking afkomstig uit het Swahili, die vooral bekendheid vergaarde nadat het de titel van een Disney-liedje in de film 'The Lion King' werd.

'Hakuna matata' betekent letterlijk 'er zijn geen problemen', maar kan vrij vertaald worden als 'maak je geen zorgen'.


Hakuna matata, alles komt goed!
 martijnver (24 december 2018)

0   1

Hannah


Hannah is een meisjesnaam die betekent: 'Jahweh (God) is genadig'. Varianten op deze naam die veel voorkomen zijn: Hanna, Hanne, Hannes, Hana.

We hebben onze jongste dochter Hannah genoemd.
 martijnver (24 december 2018)

1   0

Holistisch


Wat rekening houdt met het geheel, wat allesomvattend is.

Wat betrekking heeft op alle verschillende aspecten, facetten en eigenschappen van een zaak, de wijze waarop die met elkaar in verband staan en elkaar beïnvloeden. Niet gericht op specifieke onderdelen, niet louter met het doel om een deel van een probleem op te lossen.


Sommige leerkrachten beoordelen essays op holistische wijze: ze trekken niet één punt af per gemaakte fout, maar beoordelen de tekst in zijn geheel.
 martijnver (24 december 2018)

1   0

Hypothese


Een aanname, een veronderstelling die nog niet bewezen is, maar die vaak het beginpunt van een onderzoek vormt.

De hypothese zegt wat er verwacht wordt op basis van voorlopige observaties of een theorie over het verloop van de zaken.

Een hypothese geeft een mogelijke verklaring of beschrijving van de realiteit, die bevestigd of ontkracht kan worden door ze te onderzoeken.


De hypothese van dat onderzoek kon, ondanks een uitvoerige zoektocht naar tegenbewijzen, niet geheel ontkracht worden.
 martijnver (24 december 2018)

0   0

humble


Een Engelse term die betekent: bescheiden, beperkt, nederig, onderdanig. Niet groots of vol van zichzelf, maar met beide voeten op de grond.

Ook: de titel van een nummer van de rapper Kendrick Lamar.


Hij is een erg humble persoon en schept nooit op over zijn prestaties.
 martijnver (23 december 2018)

0   0

integer


1) Geheel, volledig, intact. Waar niets in ontbreekt.

2) Eerlijk, met goede intenties, te vertrouwen. Iemand die de juiste normen en waarden heeft en daarnaar leeft, iemand die niet omgekocht of gecorrumpeert kan worden. Iemand die zijn woord nakomt.


Hij is een integer persoon en zal zijn eigenbelang niet zomaar laten primeren op de gemaakte afspraken.
 martijnver (23 december 2018)

0   1

kalibreren


De nauwkeurigheid van iets instellen, iets ijken op een bepaalde schaal of as.

Een toestel of instrument afstellen op een bepaalde standaard of referentiewaarde om het vervolgens zelf als meetinstrument te kunnen gebruiken.


Alvorens je die weegschaal gaat gebruiken, doe je er goed aan hem eerst te kalibreren.
 martijnver (23 december 2018)

0   0

kapitaaltje


Het stoffen bandje dat is vastgemaakt aan de rugzijde van een boek, en dat bedoeld is om het te beschermen tegen insecten en stof.

Dat grote boek heeft een rood kapitaaltje.
 martijnver (23 december 2018)

0   1

jongstleden


Zopas verstreken, de (meest) recente, zonet, wat niet zo lang geleden heeft plaatsgevonden.

Jongstleden vrijdag is hij hier nog langsgekomen.
 martijnver (23 december 2018)

1   1

Harmonie


Akkoord, eensluidendheid.

een serene, eenvormige toestand waarin alle verschillende elementen goed op elkaar afgestemd zijn en er geen conflicten of tegenstrijdigheden bestaan. Wanneer er een harmonie bestaat, is er een zekere orde waarneembaar die niet zomaar verstoord kan worden.

In de muziek: een orkest met uitsluitend blaasinstrumenten. Het samengaan van verschillende klanken.


Na enkele hectische dagen op het werk gebruikte ze het weekend om te herbronnen en haar inwendige harmonie terug te vinden.
 martijnver (23 december 2018)

0   0

hemelvaart


Een feestdag afkomstig uit het Christendom, die bijgevolg ook vooral in Christelijke landen gevierd wordt.

Op Hemelvaart wordt gevierd dat Jezus, 40 dagen na zijn herrijzenis uit de dood, ten hemel opsteeg naar God, Zijn Vader.


Hemelvaart valt altijd op een donderdag, precies tien dagen voor Pinksteren.
 martijnver (23 december 2018)

0   1

Habiba


Een Arabische meisjesnaam die 'geliefde, geliefkoosde' betekent. Werd in Nederland en België onder meer bekend dankzij het nummer 'Habiba' van de rapper Boef, dat uitkwam op zijn album 'Slaaptekort' in 2017.

Habiba, Habiba
Waarom stress je mij a zina, a zina?

(fragment uit 'Habiba', door Boef)
 martijnver (23 december 2018)

1   0

Governance


Het beheer of bestuur van een bedrijf of organisatie. Alle processen en aspecten van het management, alles wat te maken heeft met leiderschap en het maken van (grote) beslissingen en strategische keuzes.

Goede governance is onontbeerlijk voor het succes van een transnationale onderneming.
 martijnver (23 december 2018)

0   0

goodwill


Het ontastbare, abstracte vermogen van een bedrijf of onderneming, uitgedrukt in geldelijke waarde.

De goodwill bestaat uit de optelsom van een aantal verschillende eigenschappen en factoren, zoals de reputatie van het bedrijf, de kwaliteit van de geleverde producten of diensten, het potentieel tot groei of uitbreiding, de gemaakte afspraken met (grote) klanten en leveranciers, ...


Bij zijn berekening van de marktwaarde van dat bedrijf hield hij geen rekening met de goodwill.
 martijnver (23 december 2018)

0   1

Extremadura


Etymologisch in het Spaans : extremo del rio Duero,
of: estremo Douro
Aangezien de rivier Douro in het Portugees, of Duero in het Spaans een stuk van de grens uitmaakt tussen Spanje en Portugal zou de betekenis van het woord Extremadura daarvan afgeleid kunnen zijn.
In het Spaans spreekt men van: "La tierra que está en el extremo",of : Het gebied wat zich op het uiterste bevindt.
Vereecke (23 december 2018)

1   0

steekwoord


Kernwoorden BV. Bij een spreekbeurt schrijf je de belangrijkste woorden op. Dus de belangrijkste woorden in een verhaal(voorbeeld)
anoniem (23 december 2018)

0   0

sportief


Lichaam en geest naar een hoog niveau tillen waarbij de diverse skills de moeilijkheids graad van een sport bepalen.
F.klaassen (23 december 2018)

1   1

Kneiter


Kneiter word door mijn tante gezegd en bedoeld als dom als ze zegt tegen iemand 'wat je net deed was echt kneitter' bedoeld ze dat het dom was
anoniem (23 december 2018)

0   0

Punjabi


Punjabi personen afkomstig uit bepaalde regio van india en pakistan geloven in geen hindu geen moslim geloof. Sikh is een geloofsstroming uit punjabi mensen ontstaan. Niet alle punjabis zijn van sikh geloof een kleine groep die ook extremetische trekken hebben in India.Netals Baba Nanak die ectreem was.Hun hebben mongoolse russische gelaatsuitdrukking.
Chefara (23 december 2018)

0   2

afhankelijk


Afhankelijk is gelijk aan jullie! Hij die niet alleen oppereert zegt “jullie’ uit geen zelf redzaamheid.

Hij die niet zichzelf kan dragen verwijst altijd naar anderen.
anoniem (23 december 2018)

0   1

royeren


roy·e·ren (royeerde, heeft geroyeerd)

Iemand als lid schrappen.

Bron: www.vandale.nl
E.R. Robart (22 december 2018)

1   1

fossiel


een onderzee dier zoals een zeester die dood is en wordt meegetrokken door de stroming en er stukjes overblijven
quinthe (22 december 2018)

2   1

binair


Tegenovergestelde van het holistische denken; de overtuiging dat alles één is. Het binaire denken stelt dat de dingen los van elkaar staan, het brengt overal scheidingen (begrenzingen) in aan. Niet voor niets is tweeledigheid één van de betekenissen die gegeven wordt aan het woord binair. Binair is tweeledig. Het tegenovergestelde is holistisch of analoog.
 Ron Hofstede (22 december 2018)Pagina:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10