Betekenis-definitie.nl

Op betekenis-definitie.nl zoek je met een klik in honderden begrippenlijsen tegelijkertijd!
Duizenden betekenissen in onze zoekmachine zijn toegevoegd door mensen zoals jij. Alle woorden zijn bij ons welkom. Dit kan gaan om voornamen, moelijke woorden, straattaal, buitenlandse woorden, woorden die pas afgelopen jaar populair zijn geworden, of zelfs zelfbedachte woorden! Betekenis toevoegen.


Zoek in 1.739.532 betekenissen.Nieuwste betekenissen

1   1

Tfoe


Deze betekenis is NSFW/18+. Klik hier om deze betekenis te tonen.
ellie (7 november 2018)   NSFW / 18+

0   1

rwina


1)de oorzaak van een groot probleem of chaos
2)Een marokkaans woord
3)Straatwoord meestal gebruikt door chtonen
.............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
samia (6 november 2018)

1   3

Faka


Faka = in het Surinaams eingelijk Fa'wake
Het word gebruikt als hoi goe gaat het
Allee goed met andere woorden groeten
anoniem (6 november 2018)

0   0

improviseren


iets bedenken zonder dat je iets hebt voorberijd bevoorbeeld ik heb geen tekst voor school ik improviseer wel iets, iets ter plekke bedenken.
anoniem (6 november 2018)

0   0

Stage


Een meestal, onbetaalde persoon, die door mee te lopen op het werkveld kan ontdekken hoe de theorie in de praktijk uitgevoerd wordt.
Dus niet te verwarren met een onbetaalde werknemer waar een werkgever van profiteerd.
 Clazina (6 november 2018)

0   0

dilemma


A dilemma denotes a tension such that each competing alternative poses clear advantages and disadvantages (Smith 2011 naar McGrath, 1982).
 Gerold (6 november 2018)

0   0

Het wassende water


Gevaarlijks water dat boven de zeespiegel komt waardoor alles onder water komt te staan het is zeer gevaarlijk dn wild water bestaat ook uit hoge golven
anoniem (6 november 2018)

2   4

karig


Weinig, een zeer beperkte hoeveelheid, sober, minimaal. Vooral in de negatieve zin gebruikt, om aan te geven dat de aanwezige hoeveelheid niet voldoende is, dat er een armoede is.

Door de karige hoeveelheid voedsel die beschikbaar is, lijden veel kinderen aan ondervoeding.
 martijnver (6 november 2018)

3   3

oxideren


Het optreden van een chemische reactie waarbij er een verbinding wordt aangegaan met zuurstofatomen.

Ook: roesten.


Wanneer metaal oxideert, krijgt het vaak een witgroene kleur.
 martijnver (6 november 2018)

1   3

ondermijnen


Letterlijk: ergens explosieven (mijnen) onder leggen, waardoor er bij betreden of gebruiken een ontploffing optreedt.

Figuurlijk: iets fnuiken, het succes of de werking van iets ernstig hinderen of bedreigen, iets saboteren, zwakker maken.


Zijn voortdurende kritiek ondermijnde het gezag van zijn baas.
 martijnver (6 november 2018)

1   4

Ogenschijnlijk


Zoals iets lijkt op het eerste gezicht, zoals het schijnbaar is. De eerste indruk die iets geeft, ook al strookt die niet (altijd) met de eigenlijke toestand.

Synoniemen van ogenschijnlijk zijn: blijkbaar, schijnbaar, zo te zien, kennelijk, op het eerste gezicht.


Ogenschijnlijk was de supermarkt gesloten, maar toen we dichterbij gingen bleek dat niet zo te zijn.
 martijnver (6 november 2018)

1   3

OCD


Engelse afkorting voor "obsessive-compulsive disorder", in het Nederlands obsessief-compulsieve stoornis (OCS).

Een psychiatrische stoornis die gekenmerkt wordt door een obsessieve drang om bepaalde dwanghandeling uit te voeren, of die gepaard gaat met dwanggedachten.

Deze compulsies vormen meestal een manier om het gevoel van controle over het eigen leven, lichaam en lot te herwinnen. Het is dan ook niet ongewoon dat iemand een obsessief-compulsieve stoornis ontwikkeld na een traumatische en/of ingrijpende gebeurtenis, waarbij men het gevoel heeft alle controle te verliezen.

Dwanghandelingen zijn vaak handelingen die op zich erg gebruikelijk zijn, maar slechts ongewoon worden wanneer ze systematisch, repetitief en zonder concrete, logische aanleiding gesteld worden, zoals de handen wassen, voorwerpen tellen, een bepaalde spreuk zeggen.

Obsessief-compulsieve stoornissen worden tot de angststoornissen gerekend, wat daarom niet altijd wil zeggen dat er sprake is van een concrete, aanwijsbare angstbron (zoals bij klassieke fobieën).


Iemand die aan ocd lijdt, probeert krampachtig zijn machteloosheid en angst te beheersen met handelingen of gedachten die in werkelijkheid niets of weinig te maken hebben met de echte oorzaak van het controleverlies.
 martijnver (6 november 2018)

3   5

absurd


Niet logisch, bizar, vreemd, totaal niet strokend met de realiteit, met wat gangbaar of gewoon is. Niet in overeenstemming met de verwachtingen of geldende normen. Zo ongewoon dat het onaanvaardbaar is, dat het spot opwekt.

Absurditeit is een vruchtbare bodem voor humor, net omdat het inspeelt op het ongewone en zo een verrassingseffect heeft.


Het idee dat je 100 kilometer kan lopen zonder een druppel water te drinken, is simpelweg absurd.
 martijnver (6 november 2018)

1   3

aquaduct


Een constructie die wordt gebruikt om grote waterwegen (kanalen of waterleidingen) langs hindernissen in het terrein te leiden.

De meeste aquaducten zijn bovengrondse bouwwerken en bruggen die dienen om het water over een vallei of van de ene heuvel naar de andere te leiden. Soms kan het echter ook gaan over een ondergronds bouwwerk, bijvoorbeeld om het water onder een grote weg te leiden.


De Romeinen bouwden tal van aquaducten om water te vervoeren naar belangrijke steden, en enkele van die bouwwerken zijn vandaag nog altijd te bezichtigen.
 martijnver (6 november 2018)

2   3

assortiment


Een assortiment is een aanbod aan verschillende producten of diensten waaruit iemand (meestal een consument) kan kiezen.

De drie belangrijkste dimensies van het assortiment zijn de diepte, breedte en lengte.

De breedte van het assortiment betreft de verscheidenheid aan productsoorten en -categorieën.

De diepte van het assortiment betreft de volledigheid van het aanbod binnen éénzelfde productcategorie (bv. verschillende merken, hoeveelheden, prijsklasses, ...).

De lengte van het assortiment betreft het aantal producten dat te koop wordt aangeboden (de voorraad).


In de supermarkt vind je een groot assortiment aan verse groenten en fruit.
 martijnver (6 november 2018)

1   2

beklijven


Blijven duren, standhouden, niet verder evolueren maar op dezelfde wijze verdergaan.

Soms ook gebruikt in de meer letterlijke zin: verstarren, verstijven, verlammen, volledig doen stilvallen

Vaak in de uitdrukking "beklijvende angst": verwijst naar het verlammende effect dat intense angst, zowel fysiek als mentaal, op iemand kan hebben.


Haar angst om te worden uitgelachen werkte zo beklijvend dat ze haast niets meer durfde te doen in het bijzijn van anderen.
 martijnver (6 november 2018)

1   2

bekwaam


Iemand die over de juiste vaardigheden beschikt om zijn taken naar behoren uit te voeren; iemand competent, iemand die ergens goed in is.

In een juridische context: iemand die in staat wordt geacht om geldige rechtshandelingen (handelingsbekwaam) te stellen, of om bepaalde rechten uit te oefenen (rechtsbekwaam).


Hij werd ontslagen nadat bleek dat hij volstrekt onbekwaam was voor de job die hij diende uit te voeren.
 martijnver (6 november 2018)

1   2

bekommerd


Bezorgd, ongerust over iets of iemand.

Wanneer je bekommerd bent, maak je je veel zorgen over iets en zit je er erg mee in. Je denkt er veel over na, en vertrouwt er niet op dat de zaken een goede afloop zullen hebben.


Jan was erg bekommerd om zijn oma, die al wekenlang ziek was.
 martijnver (6 november 2018)

1   2

becijferen


Iets uitrekenen, door sommen te maken met getallen iets te weten komen.

Nadat hij alle facturen had samengebracht, begon hij te becijferen hoeveel hij precies verschuldigd was.
 martijnver (6 november 2018)

0   0

aandelenlease


beleggingsconstructie waarbij aandelen gekocht worden met geleend geld, waarvoor door diegene die leent periodiek rente betaald wordt
 tmmmtdubai (5 november 2018)

1   2

aal


lange, slangachtige vis met een slijmerige, gladde huid, kleine borstvinnen, een lange rugvin die de gehele staart omzoomt en tot de aarsvin reikt, kleine kieuwopeningen en een bovenkaak die korter is dan de onderkaak
 tmmmtdubai (5 november 2018)

0   0

aak


lang en smal vaartuig zonder steven en met een meestal platte bodem dat op binnenwateren gebruikt wordt om er vrachtgoederen mee te vervoeren
 tmmmtdubai (5 november 2018)

1   2

à titre personnel


Frans
- op persoonlijke titel
- in eigen persoon
- op eigen houtje
- op een wijze dat alleen de spreker of schrijver zelf verantwoordelijk is en niet het bedrijf of de organisatie waarvan hij deel uitmaakt
- voor zich persoonlijk;
- namens zichzelf
- als privépersoon
- persoonlijk
 tmmmtdubai (5 november 2018)

0   0

over-all compositie


begrip uit de schilderkunst voor een doek dat bijna geheel beschilderd is, maar waar geen enkele compositorische richting dominant is.
 tmmmtdubai (5 november 2018)

0   0

Metrix


Deze betekenis is NSFW/18+. Klik hier om deze betekenis te tonen.
Alex (5 november 2018)   NSFW / 18+

1   2

à la provençale


Frans: op z'n Provençaals
-volgens de Provençaalse gewoonte, traditie
-zoals gebruikelijk is in het in het zuidoosten van Frankrijk gelegen gebied de Provence
 tmmmtdubai (5 november 2018)

1   0

à la minute


Frans, letterlijk 'binnen de minuut'
-met onmiddellijke ingang
-meteen
-direct
-onmiddellijk
-ogenblikkelijk
-terstond
 tmmmtdubai (5 november 2018)

0   0

à la mode


Als bijvoeglijk naamwoord:
- in de mode
- volgens de gangbare mode
- modieus

Als bijwoord
- op de wijze van
 tmmmtdubai (5 november 2018)

1   2

Jezebel


in de Bijbel de naam van de vrouw van koning Ahab. Ze leidt de Joden weg van het ware geloof, wordt afgezet, uit het raam van haar paleis gegooid en opgegeten door wilde honden. In het Engels is een jezebel een boosaardige, sluwe en schaamteloze vrouw. De naam Jezebel of Izebel heeft niets te maken met Isabella. Wie noemt zijn kind nou Jezebel?
Mr. Raptakis (5 november 2018)

9   18

Niffo


Niffo is pruttelende koffie uit de chocoladefabriek van Willy Wonka a.k.a. Sjonnie Dab
Willy Wonka (5 november 2018)

0   0

achterland


buiten eigen leef- of actiegebied liggende regio met nauwe banden in historisch, politiek, religieus, cultureel dan wel commercieel opzicht.
Roland van de Wall (5 november 2018)

0   0

wierde


Een wierde werd vroeger gemaakt om arbeiders werk te geven, als ze de wierde klaar hadden werden ze meestal aangenomen voor een baan.
 Fret Ottenhuis (5 november 2018)

2   3

berucht


Bekend of zelfs beroemd omwille van een slechte kwaliteit of eigenschap.

Een kwalijke naam hebbend, befaamd zijn in de negatieve zin.


Willem Holleeder is een beruchte crimineel die gevreesd wordt in het misdaadmilieu.
 martijnver (5 november 2018)

3   4

Begunstigde


Iemand die recht heeft of aanspraak kan maken op een bepaald voordeel, een recht of een vergoeding.

Wordt vooral gebruikt in de context van financiële transacties (de ontvanger van de transactie) of in het erfrecht (de erfgenaam die aanspraak kan maken op de erfenis).


In de verzekeringspolis staat dat de begunstigde ten laatste 15 dagen na het ongeval hier melding van moet maken.
 martijnver (5 november 2018)

1   3

bevolkingsdichtheid


Het (gemiddelde) aantal mensen dat op een bepaalde oppervlakte woont. Meestal uitgedrukt in "inwoners / vierkante kilometer".

De bevolkingsdichtheid ligt hoger in steden en gebieden met veel hoogbouw dan op het platteland of andere dunbevolkte gebieden.

Nederland en België horen bij de meest dichtbevolkte landen ter wereld; er is namelijk veel verstedelijking, en (relatief) weinig open natuur.


Hoe hoger de bevolkingsdichtheid in een stad, hoe minder groot de gemiddelde woonoppervlakte per inwoner zal zijn.
 martijnver (5 november 2018)

0   0

bvo


Bende Van Overdaad
Bende vrienden die graag met de nodige overdaad aan eten, drinken maar vooral goed gezelschap op weekend gaat!
 Siegfried Tiebos (4 november 2018)

1   2

naya


Een Naya is een overdekte ruimte (een dak op palen). Deze constructie werd in Spanje gebruikt om de druiven die in de open lucht in de zon werden gedroogd voor de rozijnen productie te beschermen tegen de regen. Bij nadering van regen werden de op rieten matten liggende druiven onder het dak getrokken. Wanneer de zon weer scheen gingen de matten weer van onder het dak naar de open lucht. Deze constructie wordt thans in Spanje vaak verbouwd tot overdekt terras bij woningen en krijgen dan ook de benaming "Naya".
Wiedenhoff (4 november 2018)

1   1

Avp


Arjan's Vuurwerk Page of avpvuurwerk.nl

AVP Vuurwerk is een vuurwerksite/forum met veel kenners en liefhebbers. AVP is opgericht door beheerder en eigenaar Arjan Uitman en bestond al vanaf omstreeks 1998/1999, en is daarmee 1 van de oudste vuurwerksites van Nederland. Na een korte stop in 2014 zijn ze de site weer gestart in 2016. Veel liefhebbers, importeurs en verkooppunten keken elk jaar weer uit naar 1 september als de site dan officiël opende. Tegenwoordig is AVP het gehele jaar open.
Arjan (4 november 2018)

2   3

Anubis


Anubis was een Egyptische god. Anubis was de zoon van Osiris. Zijn hoofd werd verbeeld als een jakhals de rest van zijn lichaam werd verbeeld als een mens. De Jakhalskop is gekozen naar de Jakhalzen in de woestijn die aan het graven waren in de oude koningsgraven. Hij was bekend als de God der doden. Anubis was de god van de onderwereld, hij bewaakte de poort naar het dodenrijk, hij beschermde de doden.
Anoniem (4 november 2018)

0   0

Alkemade


Alke = elke + made = weiland (meadow in het engels). Alkemade was waar iedereen zijn paarden en koeien moch "uitlaten".
Monique Alkemade (4 november 2018)Pagina:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10