Betekenis-definitie.nl

Op betekenis-definitie.nl zoek je met een klik in honderden begrippenlijsen tegelijkertijd!
Duizenden betekenissen in onze zoekmachine zijn toegevoegd door mensen zoals jij. Alle woorden zijn bij ons welkom. Dit kan gaan om voornamen, moelijke woorden, straattaal, buitenlandse woorden, woorden die pas afgelopen jaar populair zijn geworden, of zelfs zelfbedachte woorden! Betekenis toevoegen.


Zoek in 1.739.342 betekenissen.Nieuwste betekenissen

0   1

academisch


Wat te maken heeft met wetenschap, of met het wetenschappelijk onderwijs (universiteit of hogeschool). Wat een theoretisch en wetenschappelijk karakter heeft.

Op de universiteit doen wetenschappers aan onderzoek om academische problemen op te lossen.
 martijnver (13 november 2018)

0   2

Abstraheren


Een concreet iets abstract maken. Iets afleiden, herleiden naar abstracte, niet-tastbare ideeën, concepten, eigenschappen of relaties.

Iets terugbrengen tot zijn conceptuele essentie.

Specifieke en concrete elementen verwijderen om zo tot de hoofdzaak te komen.


Door concrete elementen uit een pleidooi te abstraheren, komt men tot de essentiële principes en motivaties en kan men oordelen of de argumenten steek houden.
 martijnver (13 november 2018)

0   2

Abstract


1) Als zelfstandig naamwoord: een korte samenvatting van de opzet, het verloop en de conclusies van een wetenschappelijk onderzoek. Staat meestal aan het begin van het artikel waarin het onderzoek wordt beschreven.

2) Als bijvoeglijk naamwoord: Niet concreet, zonder tastbaar of zichtbaar beeld. Algemeen, principieel.

Wat abstract is, bestaat uit ideeën, concepten, logische relaties en principes. Het is niet materieel, verwijst niet naar concrete zaken.


Abstracte ideeën zijn vaak moeilijk te begrijpen, maar kunnen verduidelijkt worden met concrete ideeën.
 martijnver (13 november 2018)

1   1

absorberen


In zich opnemen, aantrekken en vasthouden. Wordt vooral gezegd van vloeistoffen.

Een spons absorbeert veel water.
 martijnver (13 november 2018)

0   0

aanzienlijk


Belangrijk, van grote omvang, in hoge mate. Wat een grote betekenis heeft, wat niet zomaar terzijde kan worden geschoven.

Hij heeft aanzienlijk wat schulden en zal nog lang afbetalingen moeten doen.
 martijnver (13 november 2018)

0   0

aanzien


1) Als zelfstandig naamwoord: iemands reputatie of imago, wat anderen over iemand denken, het respect of de waardering voor iemand.

2) Als werkwoord: iets bekijken, aanschouwen zonder te reageren, zonder actie te ondernemen.


Zijn aanzien kreeg een flinke deuk toen bleek dat hij het geld had gestolen.
 martijnver (13 november 2018)

1   0

agentia


Wanneer stoffen en mengsels op de arbeidsplaats terechtkomen en in staat kunnen zijn om op het organisme van de werknemer in te werken (ageren), worden ze agentia genoemd.
Dusty (13 november 2018)

0   0

druïde


Een druïde is iemand die bovennatuurlijke dingen kan doen met behulp van brouwsels. Hij haalt de ingrediënten uit de natuur.
anoniem (13 november 2018)

0   0

Berkhout


Berkhout betekent moed en straalt vreugde af. Het betekent ook opoffering voor een ander. Degene die deze achternaam draagt straalt eerlijkheid af. De familie Berkhout dwingt respect af.
anoniem (13 november 2018)

0   0

Chris


Chris is een jongens- en meisjesvoornaam die is ontstaan als afkorting van de namen Christiaan en Christoffel, die respectievelijk zijn afgeleid van het Latijnse Christianus (volger van Christus) en het Griekse Christophoros (Χριστόφορος) (Christus-drager).
Chris (13 november 2018)

0   1

Olieman


Persoon die (allerlei soorten) olie tot zich neemt tot het punt dat het hem of haar de neus en oren uit gutst gelijk een lava kotsende vulkaan.
Emile George (13 november 2018)

1   1

Prangende vraag


EEN VRAAG WAAR JE ANTWOORD OP MOET HEBBEN. JE WIL DUS ANTWOORD HEBBEN OP JE VRAAG . MAAR ZOALS JE WEL SNAPT WIL JE OP AL JE VRAGEN ANTWOORD HEBBEN.DUS ZIJN EIGENLIJK AL JE VRAGEN PRANGENDE VRAGEN.
lets golem (13 november 2018)

0   0

chemische


Een chemische reactie is een proces waarbij bepaalde verbindingen (moleculen) of atomen via een chemische weg worden omgezet in andere verbindingen via het vormen dan wel breken van chemische bindingen. Met chemische weg wordt bedoeld dat de chemische identiteit van de verbindingen verloren gaat.
 enja (12 november 2018)

0   0

Psittacose


Papegaaienziekte ik weet ook van: , ornithose en chlamydiose ik weet er zoveel van omdat ik mijn presentatie over papegaaien hou.
Info over papegaaien (12 november 2018)

0   0

Pinanti is Pinanti


moe
pinanti of pinapi betekend dat je moe bent dit wordt vaak in de horeca gebruikt.
oh jongens ik ben weer helemaal pinanti
floris (12 november 2018)

1   1

begeren


Ergens heel sterk naar verlangen, iets koesteren, ernaar hunkeren, iets heel graag willen of liefhebben.

Wanneer je iets begeert, wil je het heel graag in je bezit hebben, dichtbij je hebben of ervaren. Je denkt er voortdurend aan, en het feit dat je er niet bij kunt doet je pijn.


Mensen begeren vaak de dingen die verboden zijn.
 martijnver (12 november 2018)

0   1

begeerte


Een verlangen naar iets, het koesteren van iets.

Een begeerte is een heel sterke wens, vaak gaat het om romantische gevoelens, liefde of passie.


De begeerte naar een geliefde is soms even mooi als de liefde zelf.
 martijnver (12 november 2018)

0   0

nana


Nana is de hindoestaanse benaming van de opa van moeders kant. Dus de vader van je moeder.
Origin: Indian (Sanskrit)
Gender: Male
Meaning: Different
 Agnes (11 november 2018)

0   1

Standplaatsgebondenheid


achtergrond schrijver:
- rijk/arm
-welke tijd?
-plaats
-katholiek/protestants
-doel
-welke omstandigheden?
Wendy (11 november 2018)

0   0

fietsen


Vroeger:fazanten fietsen is een jager techniek waar bij de jager een kuil graafde en graan in de put deed en een fiets wiel er over zetten zodat de fazant mee wel inkon maar er niet meer uit
Jobbe (11 november 2018)

0   0

Hierachie


Is rangorde van belangerijkheid de lagerde rangen moeten de hogere rangen gehoorzamen
Bijv. Farao ambachtslieden en slaven
Ik heb geen naam (11 november 2018)

0   0

Altaarsteen


in de eerste tijden van het christendom werd de H. mis opgedragen in de catacomben, boven het graf van een martelaar. Nu nog is er in een steen, ingewerkt in het altaarblad , een reliek van een martelaar te vinden. Er zijn ook vijf kruisjes in gegrift als symbool van de vijf kruiswonden van Christus. De priester zelf wordt er door aan herinnerd dat ook hij slechts stof en as en vergankelijk is, en nederig moet blijven .
Van Hemelrijck Willi (11 november 2018)

0   0

Schipper mag ik overvaren


gaat over de dood. griekse mythe waarbij de zielen van de overledenen naar de onderwereld werden overgevaren door de veerman (schipper)
 Isaac Reawaruw (10 november 2018)

0   0

humor


Gezellige geestig expressieve persoon die grappig uit de hoek kunnen komen soms met praatjes,
dingen laten zien of voelen dat ze ergens gevoel hebben voor humor.
sandra (10 november 2018)

0   1

nakken


Nakken is bargoens en eigenlijk geen goed Nederlands. Het eordt gebruikt in de betekenissen, stelen, naaien, snitchen ( ook bargoens).
Peter (10 november 2018)

0   0

Mier


een insect dat leeft in een mierenhoop met veel soortgenoten,
meestal met een zwarte kleur, maar er zijn er ook met een rode kleur. De mier heeft zich verspreidt over heel de wereld.
 Mmb (10 november 2018)

0   1

Aquaporines


aquaporines zijn waterselectieve poriën in het plasmamembraan (of celmembraan) die de osmose verhogen omdat ze bulkstroom door het membraan. Ze veranderen echter niet de richting van de waterbeweging.
anoniem (10 november 2018)

0   0

Like


betekent dat mensen het leuk vonden en dan kun je het liken dus eigenlijk betekent het dat mensen het heel leuk vonden en dan op het hartje tikken als je dat hebt gedaan heb je het gelikt.
anoniem (9 november 2018)

0   0

geëscaleerd


volledig uit de hand gelopen


het feest uit 2012 heette project x dat was alleen volledig uit de hand gelopen
 boet (9 november 2018)

2   2

carpe diem


Een uitdrukking uit het Latijn, die letterlijk "pluk de dag" betekent.

De oorspronkelijke bedenker van de spreuk, Horatius, wilde hiermee aangeven dat mensen zo veel mogelijk moesten genieten van het hier en nu, en geluk moesten zien te vinden in de kleine dingen, het alledaagse van het leven.

"Carpe diem" is bij uitstek een uitspraak die past bij een epicuristische levensvisie: probeer nu te genieten van de kleine dingen die je op je pad tegenkomt, en wees niet te veel bezig met wat er in het verleden of de toekomst ligt.

Het tegengestelde van "carpe diem" is "memento mori", een andere Latijnse uitdrukking die vrij vertaald kan worden als "bedenk dat je zal sterven (en dat je na de dood verantwoording zal moeten afleggen aan god."


Waar maak je je toch allemaal zorgen over, carpe diem!
 martijnver (9 november 2018)

0   7

echter


Een bijwoord dat gebruikt wordt om een tegenstelling in te luiden. Datgene wat voorafgaat aan het zinsdeel dat wordt ingeleid door "echter", wordt daarmee beperkt, (gedeeltelijk) tegengesproken of in vraag gesteld.

Synoniemen van echter zijn: maar, daarentegen, niettemin, niettegenstaande, doch, nochtans.


Zij beweerde dat ze het geld niet had gestolen. Het zou echter niet de eerste keer zijn geweest dat ze loog.
 martijnver (9 november 2018)

0   0

afwimpelen


Iets of iemand afwijzen, niet willen luisteren, iets als onbelangrijk of irrelevant afdoen.

Iets of iemand niet ernstig nemen, ontwijken. Afwimpelen doe je wanneer je iets of iemand vervelend vindt, wanneer je een interactie of confrontatie met iemand wilt afwijzen en je op andere zaken wilt richten.


Het hoofd van de personeelsdienst wimpelde de klachten over verbale intimidatie door de manager af, en zei dat men zich niet zo moest aanstellen.
 martijnver (9 november 2018)

1   2

beamen


1) Laten blijken dat je het ergens mee eens bent, iets bevestigen, je steun of goedkeuring voor een bepaalde stelling uitspreken.

Bevestigen dat iets waar is, zeggen dat iets klopt.

2) Iets met een beamer projecteren op een scherm.


Ik heb aandachtig naar zijn conclusie geluisterd, en kan die alleen maar beamen.
 martijnver (9 november 2018)

0   0

officieus


Niet officieel, niet zoals de wetten, richtlijnen of regels dat voorschrijven. Informeel, wat niet door gezaghebbende bronnen bevestigd wordt, maar over het algemeen wel aanvaard wordt.

Hoewel de ordediensten nog geen officieel persbericht hadden uitgestuurd, lag het officieuze dodencijfer op 15.
 martijnver (9 november 2018)

0   0

on fleek


Een informele uitdrukking uit het Engels die geen vaste betekenis heeft, maar vaak ironisch gebruikt wordt om te refereren naar het zinloos, kinderachtig en nodeloos uitvinden van nieuwe woorden en uitdrukkingen.

Wanneer de uitdrukking niet ironisch wordt gebruikt, lijkt ze meestal een positieve betekenis te hebben, iet of wat te vergelijken met "on fire", "lit" of "woke" ("te gek", "cool", "maf").


Zijn concert op Lollapalooza vorig jaar was echt on fleek.
 martijnver (9 november 2018)

0   1

NVM


Afkorting van de Engelse uitdrukking "never mind", die vrij vertaald kan worden als "laat maar vallen", "maakt niet uit" of "laat staan".

Je gebruikt "nvm" als je wilt aangeven dat wat je zojuist hebt gezegd of geschreven, niet meer van toepassing is, dat je gesprekspartner of toehoorder hier geen rekening meer mee dient te houden.


- Hè, weet je waar ik mijn sleutels heb gelegd?
- Eehm ...
- Nvm, ik heb ze gevonden.
 martijnver (9 november 2018)

1   1

Synchroniseren


In overeenstemming brengen, op elkaar afstemmen, gelijkzetten in de tijd of synchroon laten lopen.

Twee processen die onafhankelijk van elkaar plaatsvinden, op elkaar afstemmen waardoor ze samenvallen in de tijd, of waardoor hun intrinsieke verloop gecoördineerd en in overeenstemming met elkaar plaatsvindt.

In informatica: wanneer er twee of meerdere kopieën van een database bestaan, de updates en wijzigingen aangebracht in één van die databases toepassen op de andere versies van de database.


Bij industriële productie op grote schaal is het vaak belangrijk dat bepaalde processen worden gesynchroniseerd om zo de totaalproductie te stroomlijnen.
 martijnver (9 november 2018)

1   1

synagoge


Een joods gebedshuis. Een plek waar joden samenkomen om er hun godsdienst te beleven, te bidden, de Thora te bestuderen en religieuze feesten te vieren.

Op de dag van de sabbat trekken joden naar de synagoge om er te bidden.
 martijnver (9 november 2018)

1   1

vastberaden


Resoluut, zonder aarzeling of omwegen en zelfzeker op zijn doel afgaand.

Iemand die vastberaden is, weet duidelijk waar hij naartoe wilt, wat hij wilt bereiken en welk pad hij daarvoor gaat volgen.

Bij vastberadenheid is geen sprake van twijfel, beslissingen of oordelen worden niet in twijfel getrokken.


Nadat ze voldoende bewijzen tegen de verdachte hadden verzameld, trok de politie vastberaden naar zijn huis om hem te arresteren.
 martijnver (9 november 2018)

0   0

vergiffenis


Ik weet het niet helemaal. Merkwaardig is wel dat het woord vergif in deze term voorkomt. Hoe moet je dit dan opvatten. positief/negatief?
rtg (8 november 2018)Pagina:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10