Betekenis-definitie.nl

Op betekenis-definitie.nl zoek je met een klik in honderden begrippenlijsen tegelijkertijd!
Duizenden betekenissen in onze zoekmachine zijn toegevoegd door mensen zoals jij. Alle woorden zijn bij ons welkom. Dit kan gaan om voornamen, moelijke woorden, straattaal, buitenlandse woorden, woorden die pas afgelopen jaar populair zijn geworden, of zelfs zelfbedachte woorden! Betekenis toevoegen.


Zoek in 1.736.406 betekenissen.Nieuwste betekenissen

0   1

senang


In het jargon van Marinemensen en ook in het spraakgebruik in Den Helder: tevreden, 'op je plek'
George de Ceuninck (22 september 2018)

1   1

vac


VAC (contact?) vrouwenadviesdienst voor de woningbouw, landelijk netwerk dat de praktische kanten van woningen en studentenhuisvesting bekijkt.
M. Smeets (22 september 2018)

0   2

lotgenoten


Mensen die dezelfde operatie moeten ondergaan, dat zou volgens mij ook onder het woord lotgenoten kunnen vallen.
Maran Mosk (22 september 2018)

0   2

wrok


haat,onvrede,woede,wraakgevoel,ongezellig,slechte gevoelens,irritatie
anoniem (22 september 2018)

1   2

discontinuïteit


discontinuiteit is vernieuwend, terwijl continuiteit blijft doorgaan enbestaat reeds in de Middeleeuwen.
anoniem (22 september 2018)

0   1

OV


deze afkorting kan ook het volgende betekenen: Onroerende voorheffing
anoniem (22 september 2018)

0   2

PTI


Publiek Toegankelijk inrichtingen
Bekend bij preventie en brandpreventie opleidingen en toepassingen.
Dit betrefd zich op publieke plaatsen zoals concertzalen, gemeentehuizen, scholen, rustoorden, etc.
Guy Van Maldere (22 september 2018)

0   1

Felix


St. Felix vloed
Op zaterdag 5 november 1530 overstroomden grote delen van Zeeland en Vlaanderen. met als gevolg meer dan 100.000 doden en gebieden die nooit meer boven water zijn gekomen.
Kees (22 september 2018)

0   1

NRV


De term NRV staat voor Natuurlijk Rauw Voeren of Natuurlijke Rauwe Voeding, en is ontwikkeld door Tom Lonsdale, een Australische dierenarts. NRV staat voor zo groot mogelijke stukken vlees of delen van een prooidier zonder toevoegingen waarmee u zelf de maaltijd van uw hond kunt samenstellen. Bij strikte aanhangers van deze methode worden geen groenten e.d. toegevoegd.
Lex (22 september 2018)

0   1

doezoe


Doezoe is de vernederlandsing van het duitse woord Dutzend en betekent dozijn.
Lola (21 september 2018)

0   1

gewassen


Gewassen = gereinigd, schoongemaakt, afgeschrobd, alle vuil en verontreinigingen verwijderd, gezuiverd of uitgewist.
Frans Lambregts (21 september 2018)

2   1

Gied Joosten


Gied Joosten was een creatieve en intelligente man. Hij leefde van 1921 tot 1993 en stond onder andere bekend om zijn dynamiek. Twee totaal verschillende hoofdstukken karakteriseren zijn leven; het eerste stond in het teken van voorspoed, het tweede wordt gekenmerkt door verval. Zeker in de gelukkige periode hield hij veel van Geleen en gaf hij om het verenigingsleven van de stad. In zijn jonge jaren was Egidius de eerste Opperflaaris van de carnavalsvereniging, richtte Fortuna ’54 op en gooide als voorzitter van de kegelclub Rollend Vermaak menige kegel omver in Hotel Terminus, waarvan hij overigens de eigenaar was.

Kort na zijn huwelijk in 1943 met Mia Delahaye sluit Joosten zich aan bij het verzet tegen de nazi’s. Na de bevrijding van Zuid-Limburg in 1944 trekt hij als tweede luitenant van de Koninklijke Stoottroepen met het Amerikaanse leger mee naar Duitsland. Zijn inzet voor het 39th Signal Battalion wordt beloond met een hoge onderscheiding.
In de naoorlogse jaren maak de Gelener snel carrière in de bouwwereld, na enkele jaren staat hij aan het hoofd van het bouwimperium Vascomij met duizenden werknemers. Joosten bouwt winkelcentra, warenhuizen en de schouwburg in Heerlen, baart in Geleen opzien met het prachtige woonwinkelpand Schunck. In het Duitse Ruhrgebied groeit hij uit tot een belangrijke buitenlandse ondernemer.
Als het wereldkampioenschap voetbal in 1954 voorbij is, maakt de 32-jarige Joosten zich warm voor het betaald voetbal in Nederland. Om zijn sportieve plannen uit te voeren, neemt hij Huub Adriaans in dienst. Adriaans heeft al ervaring opgedaan als organisator van internationale sportwedstrijden. Joosten’s eerste daden als sportliefhebber bestaan uit het oprichten van Fortuna en de Nederlandse Beroeps Voetbal Bond. Later wordt hij uitgever van sportkrant Run Express en maandblad Run Magazine.

Zakelijk gaat het Joosten aanvankelijk zeer voor de wind. Zijn Vascomij heeft honderden woningen, grote gebouwen en hotels in bezit. Wanneer het bedrijf in 1966 in financiële moeilijkheden komt, tekent zich in Zuid-Limburg een drama af. De directeur verliest al zijn bezittingen en is op slag berooid. Dertienhonderd werknemers staan van vandaag op morgen op straat. Het faillissement is tevens desastreus voor Fortuna, dat in de problemen raakt en op de rand van de afgrond komt te staan.
Joosten start een nieuw bouwbedrijf in Antwerpen en zet grote gebouwen en winkelcentra neer, waaronder Makado-Beek. Wederom gaat het mis en wordt zijn bedrijf failliet verklaard. Als er een aanklacht tegen hem wordt ingediend, besluit hij halsoverkop uit Antwerpen te vluchten. Later blijkt dat hij ten onrechte aan de schandpaal is genageld en slachtoffer is geworden van zakenlieden die hem de oorlog hadden verklaard. Maar de duizendpoot is dan een gebroken man. Na België volgt een vijfjarig verblijf in Zwitserland. Het is een afschuwelijke tijd. Het echtpaar heeft bijna geen geld. Op een gegeven moment kunnen zij de huur van het appartement niet meer betalen. Ze pakken hun koffers en verhuizen voor korte tijd naar Geleen, om daarna neer te strijken in Zeeland, België en Spanje. Al die tijd is hij tevergeefs op zoek naar werk.
In 1993 keert Gied Joosten terug naar Limburg. Hij wil de geschiedenis schrijven van de bevrijding van onze provincie door de Amerikanen en Canadezen. Met financiële hulp vertrekt hij naar de Verenigde Staten, waar hij warm wordt ontvangen door ex-militairen met wie hij tegen de nazi’s heeft gevochten. In de archieven van Washington, Boston en andere steden vindt hij de informatie die hij zocht en keert tevreden terug naar Nederland. Hij gaat aan het werk, stopt zijn energie in de geschiedschrijving. Op een avond, terwijl hij aan het schrijven is, wordt hij onwel. Joosten is aan de linkerkant van zijn lichaam verlamd. Een maand later overlijdt hij Maastricht.

Vier maanden na zijn dood wordt Gied Joosten bij zijn begrafenis met militair eerbetoon herdacht. Amerikaanse soldaten dragen het vaandel van het 39ste Signalcorps, waarbij de Gelener in de oorlog was gedetacheerd.
Een trompet schalt ‘The Last Post…’

Door Koos Snijders
Koos Snijders (21 september 2018)

1   1

regelement


een reeks afspraken die moeten worden nageleefd worden anders word je gestraft hoe hangt er vanaf uit welk regelement deze wet komt bv. als je een regel van de sportclub overtreed krijg je geen boete maar een veel kleinere straf.
lieze vh (21 september 2018)

0   3

omslag


voorkant van een boek van karton of hard pappier dat is omslag
anoniem (21 september 2018)

0   2

AC DC


AC/DC betekend: Anti Christ Devils Child.
Persoonlijk vind ik hun de beste band.
Nathanael (21 september 2018)

0   1

global shift


het handelen met andere landen wordt belangrijker
bijvoorbeeld nu handelen we eerder met Amerika maar in Azië worden steeds meer belangrijke goederen gemaakt waardoor de handelsstromen zich verplaatsen naar azie
karel (21 september 2018)

0   1

secularisatie


Het afnemen van de geestelijke grip van het Woord van God op de samenleving.

Tegenwoordig wordt alles beredeneerd met de de fysieke zintuigen en minder met de geestelijke zintuigen.
A.G. Vroom (21 september 2018)

0   2

voldaan


je hebt het goed gedaan { iets afgemaakt bijvoorbeeld}

iets goed gedaan
trump (21 september 2018)

0   1

Lorette


Deze betekenis is NSFW/18+. Klik hier om deze betekenis te tonen.
j.v.santen (21 september 2018)   NSFW / 18+

0   1

bvo


Bravo. Een lid die iets toejuicht. Ook wel 'vo. Wordt meestal geschandeerd

Jezus man, wat ben jij b'vo!
 Jan van den Wijngaar (21 september 2018)

0   1

Politieke correctheid


Politieke correctheid is een manier van heel voorzichtig en omzichtig, verhuld praten over onderwerpen die politiek gevoelig liggen.
Anoniem (21 september 2018)

2   1

feminist


0 0
feminist
Iemand die opkomt voor de belangen van vrouwen, die deel uitmaakt van de politieke beweging die de vrouw wilt emanciperen en de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op economisch, sociaal, politiek en cultureel vlak weg te werken.

Niet alle feministen strijden voor dezelfde zaak, maar enkele thema's die vaak voorkomen zijn: het bestrijden van seksueel en huiselijk geweld, het wegwerken van de loonverschillen tussen mannen en vrouwen die hetzelfde werk leveren, het recht op abortus en contraceptie, seksuele vrijheid, het recht om zelfstandig keuzes.

Aangezien vrouwen in niet alle samenlevingen dezelfde rechten hebben, neemt feminisme ook radicaal andere vormen aan afhankelijk van de maatschappij waarin de feministen leven.


de #MeToo-beweging, die seksuele intimidatie en misbruik van vrouwen aanklaagt, geniet brede steun bij feministen.
 martijnver (21 september 2018)

1   1

politiek primaat


Het principe dat stelt dat, in een democratie, belangrijke beslissingen moeten genomen worden door verkozen politici/beleidsmakers, en dus niet door ambtenaren, experts, lobbyisten of particulieren.

Politici mogen zich, wanneer zij belangrijke beslissingen maken met betrekking tot beleid, laten bijstaan door kabinetsmedewerkers en hoge ambtenaars, en mogen advies inwinnen bij belanghebbenden of experts, maar moeten zelf altijd het laatste woord hebben.


Volksraadplegingen en andere vormen van burgerparticipatie kunnen erg nuttige informatie verschaffen, maar mogen niet raken aan het politiek primaat: de verkozen beleidsmaker heeft altijd de finale bevoegdheid om een maatregel wel of niet te nemen.
 martijnver (21 september 2018)

0   1

nabestaanden


De overblijvende gezinsleden en/of de naaste familieleden van een overleden persoon. Zij die een dichte familieband hadden met een overleden persoon (en zelf nog in leven zijn).

In juridische context: de mensen die na het overlijden het recht hebben op een uitkering. Dit kan de (huwelijks-)partner zijn, maar ook de kinderen van de overledene.


Wat een vreselijk ongeval. Mijn innige deelneming aan alle nabestaanden.
 martijnver (21 september 2018)

0   1

bij voorbaat


Op voorhand, van tevoren.

Iets dat voorafgaand aan een voorziene gebeurtenis of handeling plaatsvindt of wordt afgesproken.

Erg gangbaar in de vaste uitdrukking 'bij voorbaat dank'.

In een juridische context kent men ook de uitdrukking 'levering bij voorbaat', die verwijst naar de overdracht van goederen die nog geproduceerd of ontgonnen moeten worden. De ontvanger is dus al de rechtmatige eigenaar nog voor de te leveren goederen in werkelijkheid bestaan


Gisteren was het erg vuil in de bedrijfskantine. Bij voorbaat dank om je eigen tafel netjes af te ruimen en de vaat te doen.
 martijnver (21 september 2018)

0   1

kramerijen


Allerlei kleine voorwerpen zoals haken, schroeven, veren en pennen, meestal uit metaal, die gebruikt kunnen worden om kleine werken uit te voeren in huis, om meubels te herstellen, zaken aan de muren of het plafond te bevestigen enzovoort.

In de ondersta la liggen allemaal nagels, clips en andere kramerijen. Die zouden weleens van pas kunnen komen bij het inrichten van de nieuwe kinderkamer.
 martijnver (21 september 2018)

0   1

darth vader


Darth Vader is een van de hoofdpersonages uit de Star Wars-films.

De geboortenaam van Darth Vader is Anakin Skywalker, maar nadat hij is overgelopen naar de duistere zijde krijgt hij van zijn meester, Darth Sidious, de naam Darth Vader. Hij is goed te herkennen aan zijn zwarte kostuum en masker, zijn diepe stem en zijn enorme omvang.


Darth Vader was een van de grootste Jedi die ooit leefde, maar hij liep over naar de duistere zijde.
 martijnver (21 september 2018)

1   0

machtsmisbruik


Het gebruik van de macht, het gezag of het vertrouwen dat je geniet voor oneigenlijke of illegitieme doeleinden, d.w.z. doeleinden die niet overeenkomen met de voorwaarden waaronder je die macht of dat gezag oorspronkelijk hebt verworven.

Machtsmisbruik kan heel veel verschillende vormen aannemen, waaronder manipulatie, intimidatie, verduistering maar ook psychisch of fysiek misbruik.

Machtsmisbruik heeft meestal betrekking op de relatie tussen een gezagdrager (bv. een ambtenaar, een manager, een rechter, een ouder) en een of meerdere ondergeschikten of mensen die vertrouwen op de legitimiteit van de gezagdrager (bv. burgers, werknemers, een beklaagde, en kind). Het komt voor in alle contexten en is van alle tijden.

Mensen hebben over het algemeen een moeilijke relatie met macht, en kunnen vaak niet aan de verleiding weerstaan om macht te gebruiken om zichzelf (onverdiende) voordelen en privileges toe te kennen.


Corruptie, het aannemen van steekpenningen en geschenken van lobbyisten en gebruiken van belastingsgeld voor persoonlijke doeleinden: het zijn allemaal voorbeelden van machtsmisbruik dat ertoe leidt dat de burger zijn vertrouwen in politici verliest.
 martijnver (21 september 2018)

0   1

misvatting


Iets dat verkeerd begrepen wordt, een denkbeeld dat niet overeenstemt met de werkelijkheid, een opvatting die niet klopt.

In specifieke geval is misvatting een synoniem van misverstand.


Er bestaan veel misvattingen over vaccins; heel wat mensen geloven nog steeds ten onrechte dat die niet veilig zijn.
 martijnver (21 september 2018)

0   0

TGG


transformationeel-generatieve grammatica, een begrip uit de theoretische taalwetenschappen
anoniem (20 september 2018)

0   0

Flatliners


een emotieloos mens dat is een flatliner omdat het een egale lijn betreft in het zijn. een echt mens voelt en de lijn zou moeten swingen.
j (20 september 2018)

2   5

paaldorp


Een dorp dat boven het water ligt op palen.

@intrem
Bjarne (20 september 2018)

2   0

Z.D.


De afkorting "Z.D." betekent "Zonder Datum" en wordt vaak gebruikt bij bronvermeldingen waar geen datum te traceren is.
anon (20 september 2018)

0   1

Kapsones


Hooghartig persoon.Heel veel dunk hebben en zo ook gedragen en laten merken.
sandra (20 september 2018)

0   1

Patser


Iemand die op geld jaagt en daarmee pronkt geldjager gierig boefachtig dikke vette mannen meestal die op geld jagen.
sandra (20 september 2018)

0   0

VDB


Van den Broucke, Belgisch Wielrenner met een turbulent veel te kort leven. Supergetalenteerde sportman die al jong ls "Bimbo dÓro (het gouden jongetje) en zowel op als naast de koers een fenomeen was.
Rene (20 september 2018)

1   1

Wit-Rusland


Wit naar de kleur van hun toenmalige vlag of banier als onderdeel van het rusishe volk,daar waren ook de Zwart Russen en Rood Russen...Ipv West zuid en oost.
otter (20 september 2018)

7   1

Niffo


Niffo beteken Neef in straattaal. vaak zeggen andere niffo's: Fakka Niffo
 Mens (20 september 2018)

0   0

Elgamal-encryptiesysteem


Elgamal-encryptiesysteem is een encryptie die wordt gebruikt voor bij het versleutelen van gegevens of het versleutelen van je digitalehandtekening.

Het is ontworpen door Taher Elgamal en in 1985 voor het eerst gepubliceerd.
Teun (20 september 2018)

0   2

php


(Hypertext Preprocessor) is een
scripttaal, gemaakt om gegevens te
verzenden, op te slaan en te verwerken.
 jeweetzelluf (20 september 2018)Pagina:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10