li

Upvotes ontvangen153
Downvotes ontvangen145
Karma:7 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (12)

1

61   54

relativeren


Ergens nuchterder naar kijken, het afzwakken, naar het grotere plaatje kijken. Zo breng je iets in perspectief.
li - 4 augustus 2011

2

24   25

pragmatisch


Nuttig, gericht op de bruikbaarheid, makkelijk toe te passen. Dit woord gebruiken we dus voor iets, bijvoorbeeld een oplossing, als het praktisch is.
li - 4 augustus 2011

3

19   18

ceo


Dit is een afkorting voor Chief Executive Officer, waarmee de hoogste leidinggevende wordt bedoeld.
li - 4 augustus 2011

4

14   8

heikneuter


Een heikneuter is een lomp, onbeleefd, onnozel persoon: een boer. Oorspronkelijk wordt er ook een boer bedoeld met zijn terrein op de hei. Daarnaast is het ook een benaming voor een zangvogel.
li - 4 augustus 2011

5

14   9

empathie


Dit slaat op inlevingsvermogen, dat je met iemand meeleeft, meevoelt. Iemand die veel empathie heeft kan zich goed indenken hoe een ander zich voelt.
li - 4 augustus 2011

6

11   9

consolidatie


Dit is als iets samen wordt gevoegd, iets wordt verstevigd.
li - 4 augustus 2011

7

7   10

extracomptabel


Buiten de boekhouding om. De gegevens waar het om gaat worden buiten de boekhouding van het bedrijf of de organisatie om verwerkt, en worden er dus niet in vermeld.
li - 4 augustus 2011

8

1   2

loonsom


Het totaal van loon of salaris dat in een bedrijf in een bepaalde periode moet worden betaald door de werkgever.
li - 4 augustus 2011

9

1   5

propedeuse


Dit gaat om het eerste jaar van een universitaire opleiding. Je verkrijgt een diploma door deze periode af te sluiten met het propedeutisch examen; je propedeuse. Dit heb je nodig om je opleidingsexamen te mogen doen.
li - 4 augustus 2011

10

1   1

kohier


Dit is het belastingregister, hierin staat een overzicht van de belastingschuldigen en de belasting die zij verschuldigd zijn.
li - 4 augustus 2011


Login in om alle 12 betekenissen te bekijken