Betekenis Empathie
Wat betekent Empathie? Hieronder vind je 27 betekenissen van het woord Empathie. Je kunt ook zelf een definitie van Empathie toevoegen.

1

32 Thumbs up   6 Thumbs down

Empathie


Inlevingsvermogen, je kunnen inbeelden wat iemand anders doormaakt, hoe die zich voelt en wat die denkt.

Empathie gaat om meer dan zomaar het begrijpen van de andere persoon; je beleeft een deel van de emoties van iemand anders zelf mee, je volgt hun gedachtegang, gemoedstoestand en voelt je betrokken.

Empathie wordt gezien als het fundament van de menselijke moraliteit, datgene wat ons onderscheid van dieren.

Het is niet omdat je empathie voelt dat je daarom altruïstisch gedrag gaat vertonen, maar empathie vormt vaak wel de drijfveer voor het helpen van anderen.

Een (totaal) gebrek aan empathie is een kenmerk van psychopathie, sociopathie of narcisme.


Als er een zwaar ongeval gebeurt, zullen veel mensen hun medeleven met de slachtoffers en/of nabestaanden betuigen. Dit is een uitdrukking van empathie.
martijnver - 2 oktober 2018

2

18 Thumbs up   8 Thumbs down

Empathie


Empathie is het aanvoelen, openstaan en sensitief zijn voor wat er in een
ander omgaat, je blijft in je innerlijk geluk terwijl je toch aanwezig bent voor de pijn van een ander en geeft hem/haar de gelegenheid terug in zijn/haar centrum te komen.
Veronique De Locht - 6 januari 2014

3

14 Thumbs up   9 Thumbs down

Empathie


Dit slaat op inlevingsvermogen, dat je met iemand meeleeft, meevoelt. Iemand die veel empathie heeft kan zich goed indenken hoe een ander zich voelt.
li - 4 augustus 2011

4

15 Thumbs up   11 Thumbs down

Empathie


het zich inleven in de belevingswereld van anderen, het zich kunnen verplaatsen in de gevoelens of de gedachtegang van een ander
Bron: sosnuchterheid.org

5

9 Thumbs up   7 Thumbs down

Empathie


Empathie is een ander woord voor inlevingsvermogen, de kunde of vaardigheid om je in te leven in de gevoelens van anderen. Het woord empathie is afgeleid van het Griekse woord ἐμπάθεια (empatheia), of [..]
Bron: nl.wikipedia.org

6

6 Thumbs up   5 Thumbs down

Empathie


Het vermogen om je te kunnen inleven in de belevingswereld van een ander waardoor je je kunt verplaatsen in de gevoelens en gedachtegang van die andere persoon. Het vermogen om de emoties van iemand te begrijpen helpt in de communicatie met die persoon omdat het voorkomt dat je langs elkaar heen communiceert. Goed empathisch vermogen helpt je ook om je boodschap zowel verbaal als non-verbaal te ondersteunen. Er bestaat daardoor geen twijfel over je intenties en oprechtheid. Een goed empatisch vermogen is belangrijk wanneer persoonlijke gevoelens en emoties een belangrijk onderdeel zijn van een bespreking. Mensen zijn dan extra gevoelig voor de oordelen van een ander.
Guy Oldenkotte - 18 september 2017

7

6 Thumbs up   6 Thumbs down

Empathie


De emoties en de gevoelens van anderen begrijpen (door je te verplaatsen in de ander) zonder deze zelf te ervaren of te beleven (indien wel gaat het eerder over 'meevoelen met de ander').
Bron: participate-autisme.be

8

5 Thumbs up   5 Thumbs down

Empathie


Men haalt het woord empathie en sympathie vaak door elkaar. Empathie is de mogelijkheid van iemand om de gevoelens van een ander te begrijpen en te delen. En sympathie gaat meer over het hebben van medelijden met iemands situatie of gevoel. Empathie is wel een eigenschap die je al jong kunt ontwikkelen en het helpt je zeker bij het communiceren met andere mensen, zonder empathie begrijpen mensen elkaar minder en kunnen ze zich niet inleven in iemands situatie. Sommige beroepen vergen een hoge mate van empathie, zoals bij artsen, hulpverleners, maar ook docenten dienen empathisch te zijn.
syl123 - 21 september 2017

9

9 Thumbs up   10 Thumbs down

Empathie


Het inleven in de gevoelens van andere mensen. Mensen met veel empathie worden zelf ook een beetje blij als iemand blij is, of verdrieting als iemand zich rot voelt. Die mensen leven dus echt met je mee, in plaats van dat ze het alleen maar zeggen.
jur - 2 augustus 2011

10

1 Thumbs up   2 Thumbs down

Empathie


Inleven in de ander zijn gevoelswereld. wat altijd vertroebeld wordt door hoe ik zelf met gevoelens om ga. Wanneer mededogen omslaat in mede lijden, kan ik er m.i. niet echt zijn voor de ander.
Empathie is ook de kracht, om wat van de ander is in lijden, hier in mee te bewegen in nabijheid, gedachten zijn krachten (hoop ik dan maar) Grote woorden, ik ben er zelf niet goed in.
Daar ik medelijden verwar met mededogen. ik geloof oprecht dat mededogen beter is dan medelijden
Fien den Hartog - 2 maart 2022

11

5 Thumbs up   6 Thumbs down

Empathie


Empathie is het inlevingsvermogen dat iemand bezit om zich in te leven in de situatie en leefwereld van anderen. Het is een belangrijke factor in de omgang met anderen. Empathie is ook een factor die van belang is bij het bepalen van het emotionele quotiënt of EQ van een persoon.
turelinckx - 7 april 2014

12

5 Thumbs up   8 Thumbs down

Empathie


Empathie is de mate waarin je je kunt inleven in een ander persoon, oftewel je inlevingsvermogen.


"Een autist heeft een opvallend gebrek aan empathisch vermogen"
Koen - 2 augustus 2011

13

4 Thumbs up   7 Thumbs down

Empathie


Intens meeleven. Het zich verplaatsen in de gevoelens van een ander, zoals je veel emoties hebt bij theater en voetbalwedstrijden.
lar - 4 augustus 2011

14

3 Thumbs up   6 Thumbs down

Empathie


inlevingsvermogen in de gevoelens en emoties van de ander
Bron: thesaurus.politieacademie.nl

15

3 Thumbs up   7 Thumbs down

Empathie


Inlevingsvermogen.
Bron: thesauruszorgenwelzijn.multites.net

16

2 Thumbs up   6 Thumbs down

Empathie


Dit woord komt van het Griekse enpatheia, “invoelen” of “mee-lijden”. Het is een deel van de luistervaardigheid, zoiets als het meeresoneren van het ene muziekinstrument met he [..]
Bron: psychoanalytischwoordenboek.nl

17

4 Thumbs up   8 Thumbs down

Empathie


De mate waarin iemand bij zijn emoties kan, ze kan herkennen bij zichzelf en anderen en ze kan verwoorden en er iets mee doen, noemen we ook wel empathie. Mensen die voldoende empatisch kunnen zijn, kennen zichzelf op het emotionele niveau en kunnen met anderen op het gevoelsniveau verkeren, ze zijn zich bewust van zichzelf en anderen.
Bron: hetklantenbedrijf.nl

18

2 Thumbs up   6 Thumbs down

Empathie


(psych.) door Rogers omschreven als het vermogen om de ervaringswereld van de cliënt te beleven alsof die van jezelf is, zonder overigens het alsof-karakter van dat beleven ooit te verliezen.
anoniem - 17 februari 2016

19

2 Thumbs up   7 Thumbs down

Empathie


inlevingsvermogen, de kunde of vaardigheid van het invoelen/inleven in een ander. Mensen zouden veel meer empathie moeten tonen.
Bron: nl.wiktionary.org

20

2 Thumbs up   7 Thumbs down

Empathie


(engels: empathy) Het kunnen deelnemen in of het indirect ervaren van andermans gevoelens, willen of ideeën.
Bron: aat-ned.nl

21

1 Thumbs up   6 Thumbs down

Empathie


zich inleven met de situatie van de anderen
leuteren wat de andere zeg meeleven voelen de verdrietig en
isabelle - 10 november 2016

22

4 Thumbs up   9 Thumbs down

Empathie


Het vermogen om de eigen emoties op een ander te projecteren en zich daarmee te identificeren

Bron: de Souffleur - D. Carrisi
Prins - 9 maart 2013

23

3 Thumbs up   8 Thumbs down

Empathie


Leven is een vorm van Empathie om een ander het gevoel te geven dat hy of zy welkom is.
ger van dyk - 5 februari 2016

24

3 Thumbs up   9 Thumbs down

Empathie


Het woord empathie is afkomstig van het Griekse empatheia. Empathie is het inlevingsvermogen dat je hebt om je in te leven in gevoelens van anderen. Wanneer je beschikt over empathie kun je jezelf verplaatsen in anderen, wat bijdraagt tot het kunnen begrijpen van anderen. Zonder empathie praat je langs elkaar heen of kunnen er onoverkomelijke meningsverschillen ontstaan, omdat je elkaar niet goed begrijpt.
Loraine - 2 augustus 2011

25

3 Thumbs up   9 Thumbs down

Empathie


Empathie is een ander woord voor inleving in de gevoelens van een ander. Iemand die empathisch is, kan zich dus makkelijk verplaatsen in hoe een ander denk of voelt. Empathie zorgt ervoor dat wij kunnen meeleven met elkaars problemen, verdriet of geluk.


Hij had bijzonder veel empathie voor het gezin dat zijn huis kwijt was geraakt in de brand.
katrien - 11 augustus 2011

26

3 Thumbs up   11 Thumbs down

Empathie


Empathie betekent het inlevingsvermogen. Ofterwijl: of je meelevend bent. Je leeft je dus in in de situatie, emoties en gevoelens van anderen.


Toen Jan zijn been brak, nam Piet tijdelijk zijn baantje als vakkenvuller over. Piet is erg empathisch ingesteld.
Dennis de Wit - 2 augustus 2011

27

2 Thumbs up   10 Thumbs down

Empathie


is empathie met een ander woord gezegt met iemand medelijden hebben
anoniem - 27 augustus 2015

<< embargo emotioneel >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen