turelinckx

Upvotes ontvangen1520
Downvotes ontvangen1295
Karma:224 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (120)

1

84   56

episch


De epiek omvat de verhalende literatuur, waarin een gebeurtenis verhalend omschreven wordt. Episch is daaruit afgeleid en is een woord dat wijdverspreid is over het internet. Het wordt meestal gebruikt in Engelse vorm en betekent dat iets wonderbaarlijk of groots is. De Engelse vorm van het woord is 'epic'. Episch heeft meestal betrekking tot heldendaden.
turelinckx - 7 april 2014

2

83   38

gering


Gering is weinig. Synoniemen zijn: schamel, klein, weinig, onaanzienlijk, pover, onbetekenend, summier.

Wanneer men zegt dat de hoeveelheid aanwezige toeschouwers gering is, betekent dit dat er weinig toeschouwers aanwezig zijn.
turelinckx - 7 april 2014

3

80   36

pragmatisch


Pragmatisch is een bijvoeglijk naamwoord. Wanneer je een pragmatisch aanpak gebruikt, houdt dit in dat je een aanpak hebt die nuttig en praktijkgericht is. Je aanpak is gericht op de uitkomst en het resultaat. Je werkt doelgericht en gebruikt hulpmiddelen die makkelijk toe te passen zijn in de praktijk. Pragmatisch wordt ook wel een 'nuchter didactisch' genoemd.
turelinckx - 9 april 2014

4

66   28

genegenheid


Genegenheid is de aanwezigheid van een warm gevoel ten opzichte van een ander persoon. Het is een sympathie en liefdevol gevoel voor iemand koesteren of gesteld zijn op iemand. Genegenheid heeft te maken met affectie en aanhankelijkheid.
turelinckx - 7 april 2014

5

65   39

ironisch


Ironisch is een synoniem voor 'spottend'. Het wordt vaak gebruikt wanneer je iets zegt, maar eigenlijk het tegendeel bedoeld van wat je zegt. Meestal is dat dan bedoeld als grapje, maar met een wrange nasmaak. Het stelt bepaalde feiten in een lachwekkend daglicht en is bedoeld om te spotten.
turelinckx - 8 april 2014

6

53   21

universeel


Universeel betekent 'over de hele wereld' Het is algemeen. Universeel is afgeleid van het woord universum, wat allesomvattend is. Universeel kan ook betekenen dat het op alle gebieden toepasbaar is en dat het op iedereen betrekking heeft.
turelinckx - 9 april 2014

7

48   28

joviaal


Joviaal zijn is een positieve karaktereigenschap. Er wordt iemand mee bedoeld die vrolijk en aardig is. Een joviaal persoon is opgewekt, hartelijk en gul. Iemand die joviaal is, kan goed met anderen opschieten en is bereid om een handje te helpen. Hij of zij gaat vriendschappelijk om met anderen.
turelinckx - 8 april 2014

8

43   56

respectievelijk


Respectievelijk is een woord dat gebruikt wordt om aan te duiden dat de volgorde van zaken van belang is. Men wil zaken beschrijven in de genoemde volgorde. Het wordt gebruikt om in een opsomming dingen te omschrijven in de volgorde waarin ze voorkomen.


Jan en Sarah zijn respectievelijk een jongen en een meisje.
turelinckx - 9 april 2014

9

38   26

perspectief


Perspectief is een woord dat is afgeleid uit het Latijn. Het staat voor het standpunt van waaruit je iets bekijkt. Afhankelijk van het standpunt van waaruit je iets bekijkt, ziet het er vaak heel anders uit. Verschillende perspectieven geven een ruimer inzicht.
Het woord wordt ook gebruikt in de tekenkunst en heeft betrekking op het tekenen van een voorwerp in dieptezicht.
turelinckx - 5 april 2014

10

38   36

generaliseren


Generaliseren betekent hetzelfde als 'veralgemenen'. Het is alles over één kam scheren. Men trekt hierbij conclusies, voortgaand op een bepaald geval en trekt dan die conclusie door naar een uitgebreid geheel. Men globaliseert alles en maakt geen onderscheid.
turelinckx - 7 april 2014


Login in om alle 120 betekenissen te bekijken