Syl123

Upvotes ontvangen633
Downvotes ontvangen522
Karma:112 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (25)

1

252 Thumbs up   152 Thumbs down

Kech


Of Kehba/Kahba, valt onder straattaal. Het woord kan op meerdere manieren geschreven worden. Het is een scheldwoord en komt uit het Marokkaans en betekent prostituee (hoer). Het woord wordt geroepen onder jongeren op straat of school en is zeer negatief en kwetsend bedoelt. Straattaal komt net als jongerentaal voort uit het Nederlands, maar wordt vaak vermengd met andere talen zoals Marokkaans of Turks en Engels. De woorden zijn veelal aan trends onderhevig. Door de diverse culturen zowel op school als op straat zullen er ook steeds weer nieuwe woorden komen.
syl123 - 18 september 2017

2

75 Thumbs up   70 Thumbs down

Despacito


De titel van de zomer hit van 2017 en het woord betekend “slowly” in het Engels of “langzaamaan” in het Nederlands. In de muziek video die zich afspeelt in Puerto Rico, wordt volop gedanst en gezongen. Het is een heerlijk ritmisch en hip nummer,, echt een zomer hit. De video is meer dan 3 miljoen keer bekeken op Youtube, is meer dan 4,6 miljoen keer gestreamd en is al meerder keren geremixt. De song wordt gezongen door Luis Fonsi en rapper Daddy yankee, beide uit Puerto Rico. Het is reggaeton en dus hele ritmische muziek en bij het produceren is er na vele versies, een tropische beat aan toegevoegd waar geweldig op gedanst kan worden!
syl123 - 18 september 2017

3

52 Thumbs up   59 Thumbs down

non grada


Dit woord, wat uit het Spaans komt, kennen we ook wel als “ persona non grata” wat zo ook wordt gebruikt. Het betekent een persoon die uit de gratie is, met andere woorden, deze persoon is niet gewenst. Een persona non grata kan een buitenlands persoon zijn die een land wil toetreden en waarvan de toegang wordt ontzegd door de regering van dat land. Die persoon mag dus niet binnentreden in dat land en is niet welkom. Als je ergens niet meer mag komen, bijvoorbeeld in een winkel of een bar, omdat daar iets is gebeurt, kun je ook persona non grata zijn.
syl123 - 21 september 2017

4

45 Thumbs up   22 Thumbs down

Unalome


Dit is een teken, een boeddhistisch symbool, die een spiraal of een zigzaglijn voorstelt. Het staat voor het pad dat elk persoon aflegt tijdens zijn of haar leven. Dit pad kan recht zijn of met bochten en gevuld met stress, angst, geluk en liefde. Het pad begint in het centrum van de spiraal, wat naar voren komt als het punt waarin we gevangen zijn in onze angsten en zwakheden. Met de tijd die verstrekt en het afleggen van de weg, wordt de geest helder en kan men zichzelf bevrijden. Het puntje dat zich boven op een unalome bevindt staat voor verlichting.
syl123 - 18 september 2017

5

27 Thumbs up   14 Thumbs down

opportunisme


Ergens voor gaan zonder rekening te houden met gevoelens van anderen of de consequenties. Als iemand opportunistisch is gaat het die persoon alleen om de omstandigheden van dat moment en om er zelf beter van te worden en een hoger doel te bereiken. Ze maken gebruik van de situatie en het kan als aanvallend, onnadenkend en bot overkomen, omdat er vaak geen rekening met anderen wordt gehouden. Zaken zoals beleefdheid, meelevendheid en begrip zijn dan niet aan de orde. Opportunisme heeft een negatieve lading al zou je dat niet denken omdat het verwijst naar het Engelse “ opportunities” wat kansen betekent.
syl123 - 13 juni 2010

6

26 Thumbs up   38 Thumbs down

representatief


Een goede indruk willen maken door middel van kleding of uiterlijk. Een verzorgde (eerste) indruk maken Een persoon kan zich representatief namens een groep of een organisatie gedragen. Het vertegenwoordigd de rest van een groep of organisatie. Daarbij speelt de eerste indruk van die persoon een grote rol, maar ook de indruk die men zo krijgt van de anderen van de groep of het bedrijf kan krijgen. Bij het nemen van steekproeven komt representatief ook voor, dan betekent het dat de steekproef door bepaalde kenmerken, een groep of een geheel vertegenwoordigd.
syl123 - 13 juni 2010

7

25 Thumbs up   39 Thumbs down

Moraal


ook wel zeden genoemd, geeft eigenlijk weer wat in de maatschappij waarin we leven, als algemeen geaccepteerd gedrag wordt gezien. Wat is wenselijk en wat niet. Vaak wordt er gesproken over de “ moraal van het verhaal” en dat is eigenlijk altijd een boodschap. In sprookjes, verhalen of kinderprogramma’s is ook vaak een moraal verstopt, als het ware een wijze les om van te leren. In groepen mensen in landen, op scholen of in streken, zijn er vaak specifieke ideeën over wat moreel gedrag is, en wat men als goed of slecht ziet. Hier komt ook de ethiek weer in terug en de normen en waarden van mensen.
syl123 - 13 juni 2010

8

21 Thumbs up   14 Thumbs down

Cognitief


Het heeft relatie met de manier waarop we denken en onze mentale processen, het is dus een term die uit de psychologie komt. Denk aan cognitieve vaardigheden, cognitieve stoornissen en nog meer. Dit alles heeft te maken met hoe je informatie opneemt en verwerkt. Vanuit de cognitie, dus het geheugen of het denken, reageert de ene persoon anders op dingen die gebeuren, dan anderen. Dit kan te maken hebben met een negatief of positief beeld dat iemand vormt bij die gebeurtenissen. We zijn natuurlijk niet allemaal hetzelfde en de een is anders dan de ander. Dit kan met cognitie te maken hebben.
syl123 - 13 juni 2010

9

17 Thumbs up   11 Thumbs down

liberaal


Het is een persoon die vanuit het liberalisme de individu voorop stelt, maar anderen wel vrij laat in hun opvattingen en ideeën. Het liberalisme is een politieke stroming die ook economische vrijheid voorop stelt. De overheid moet zich niet teveel met de handel en industrie bemoeien. Er is vrijheid van meningsuiting, dus een ieder moet kunnen zeggen wat hij of zij wil. Liberalisme wordt in de politiek een rechtse stroming genoemd en is het tegenovergestelde van socialisme, wat links is. Socialisme richt zich meer op het alles samen delen en liberalisme stelt het individu voorop.
syl123 - 13 juni 2010

10

17 Thumbs up   20 Thumbs down

Nostalgie


heeft te maken met een gevoelens van heimwee en verlangen. Als je nostalgisch bent, dan verlang je terug naar vroeger, een bepaalde periode van je leven en de situatie toen. Het lijkt dan op een soort van jeugdsentiment. Herinneringen aan een bepaalde periode in de jeugd spelen hier heel erg in mee en dat geeft een gevoel van heimwee. Heimwee kan verdrietig of ongelukkig maken, maar er kunnen ook positieve gevoelens bij komen. Dat alles valt onder de noemer nostalgie. We kennen het wel van het gezegde “ vroeger was alles beter” wat veel gebruikt wordt tegenwoordig. Ook dat is nostalgie.
syl123 - 30 november 1999


Login in om alle 25 betekenissen te bekijken