Betekenis liberaal
Wat betekent liberaal? Hieronder vind je 11 betekenissen van het woord liberaal. Je kunt ook zelf een definitie van liberaal toevoegen.

1

23 Thumbs up   6 Thumbs down

liberaal


Iemand die de liberale ideologie onderschrijft, wat met het liberalisme te maken heeft.

Liberalisme is een ideologische en politieke strekking die uitgaat van het gegeven dat persoonlijke vrijheid het hoogste goed is, en dat de overheid of andere autoriteiten liefst zo weinig mogelijk moeten ingrijpen in de manier waarop mensen met elkaar leven, handel drijven, geloof praktiseren ...

Er bestaan veel verschillende strekkingen en stromingen binnen het liberalisme. Over het algemeen kan men stellen dat een liberaal leeft en denkt volgens het principe: "Mijn vrijheid eindigt waar jouw vrijheid begint." Concreet komt het erop neer dat een mens vrij moet zijn om alles te doen en te laten wat hij wil, zolang hij daarmee de vrijheid of het leven van anderen maar niet beknot.

Liberalen geloven wel dat er in elke maatschappij plaats is voor een overheid of centrale macht, die bepaalde kerntaken en bevoegdheden zoals onderwijs, veiligheid en (soms) gezondheidszorg op zich neemt. Daartegenover staat dat de meeste liberalen een zo ver mogelijk geprivatiseerde samenleving als ideaalbeeld hebben.


Liberalen en socialisten zijn elkaars ideologische tegenpolen, maar in de praktijk vormen ze vaak samen een regering om een beleid gebaseerd op compromissen uit te voeren.
martijnver - 28 januari 2019

2

17 Thumbs up   11 Thumbs down

liberaal


Het is een persoon die vanuit het liberalisme de individu voorop stelt, maar anderen wel vrij laat in hun opvattingen en ideeën. Het liberalisme is een politieke stroming die ook economische vrijheid voorop stelt. De overheid moet zich niet teveel met de handel en industrie bemoeien. Er is vrijheid van meningsuiting, dus een ieder moet kunnen zeggen wat hij of zij wil. Liberalisme wordt in de politiek een rechtse stroming genoemd en is het tegenovergestelde van socialisme, wat links is. Socialisme richt zich meer op het alles samen delen en liberalisme stelt het individu voorop.
syl123 - 21 september 2017

3

10 Thumbs up   11 Thumbs down

liberaal


Ruimdenkend, mild van mening zijn. Het woord “liberaal” wordt vooral in een politieke context gebruikt. Het verwijst naar de beginselen van de Franse Revolutie, een omwenteling in Frankrijk die de basis van de modern democratische regeerwijze legde die nu in een groot deel van de westerse wereld wordt aangehangen. Liberalen streven een grote mate van vrijheid voor het individu na waarbij de staat het economische en maatschappelijke leven zoveel mogelijk met rust laat. Wel wil de burger een directe invloed kunnen uitoefenen op de politiek door, bijvoorbeeld, de mogelijkheid te hebben om te bepalen wie er in de regering zit.
Guy Oldenkotte - 18 september 2017

4

11 Thumbs up   13 Thumbs down

liberaal


Met liberaal bedoelt men iets wat voortvloeit uit het liberalisme. Liberalisme duidt op vrijheid. Het liberalisme is een politieke stroming die rond de 18de eeuw ontstaan is. Het liberalisme spitst zich toe op de individuele vrijheid. Liberaal verwijst naar die vrijheid. Iemand die liberaal is, heeft ook de neiging om anderen vrij te laten in hun beslissingen en overtuigingen.
turelinckx - 9 april 2014

5

12 Thumbs up   15 Thumbs down

liberaal


mild, gulhartig, vrijmoedig, gulhartigheid, openhartig
Bron: genealogie.hcc.nl

6

9 Thumbs up   14 Thumbs down

liberaal


mild, gulhartig, vrijmoedig, gulhartigheid, openhartig
Bron: home.planet.nl

7

6 Thumbs up   12 Thumbs down

liberaal


 • ( filosofie ) ( politiek ) aanhanger van de liberale staatsinrichting , lid van een partij van die beginselen
 • ( filosofie ) vrijzinnige op kerkelijk gebied
 • ( filosofie ) ( polit [..]
 • Bron: nl.wiktionary.org

  8

  1 Thumbs up   7 Thumbs down

  liberaal


  Vrijzinnig; politiek behorend tot de stroming die de nadruk legt op (het belang van) individuele vrijheid, economisch initiatief en particulier eigendom.
  Yozgat - 3 december 2018

  9

  5 Thumbs up   12 Thumbs down

  liberaal


  mild, gulhartig, vrijmoedig, gulhartigheid, openhartig
  Bron: home.planet.nl

  10

  6 Thumbs up   13 Thumbs down

  liberaal


  gulhartig voor personen binnen de eigen, rechtse stroming
  Gerard Groters - 10 januari 2015

  11

  4 Thumbs up   13 Thumbs down

  liberaal


  mild, gulhartig, vrijmoedig, gulhartigheid, openhartig
  Bron: dumont-andre.nl

  << libera Liberalisering >>

  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen