Betekenis Relativeren
Wat betekent Relativeren? Hieronder vind je 25 betekenissen van het woord Relativeren. Je kunt ook zelf een definitie van Relativeren toevoegen.

1

312 Thumbs up   57 Thumbs down

Relativeren


Het betrekkelijke van iets inzien, het in perspectief plaatsen. Iets minder belang toedichten.

Als je iets relativeert, vergelijk je het met andere dingen. Je beschouwt het dus niet als een alleenstaand ding, waardoor je een nuchterder, realistische beeld krijgt van de zaken.

Door te relativeren, kan je de invloed die een gebeurtenis of situatie op je leven heeft minder belangrijk maken In die zin is relativeren een zeer nuttig psychologisch mechanisme om met negatieve emoties zoals teleurstelling, boosheid of angst om te gaan.

Een belangrijke manier om dingen te relativeren, is door ze te vergelijken met een (hypothetische) situatie of gebeurtenis die als meer/minder ingrijpend wordt ervaren.


Natuurlijk is het niet prettig dat je vakantie door dat ongeval in het water valt, maar je moet de dingen ook relativeren: er zijn tenminste geen doden gevallen!
martijnver - 8 oktober 2018

2

277 Thumbs up   48 Thumbs down

Relativeren


Iets in perspectief plaatsen, het betrekkelijke ervan inzien. Het belang van iets afzwakken.

Als je iets relativeert, bekijk je het niet als een alleenstaand element, maar plaats je het in relatie tot de rest van de werkelijkheid. Het gevolg hiervan is dat je een nuchterder, realistische beeld krijgt van de zaken.

Door te relativeren, kan iemand een (positieve of negatieve) gebeurtenis of situatie minder belangrijk maken en minder ingrijpend ervaren. In die zin is relativeren een zeer nuttig psychologisch mechanisme om met negatieve emoties zoals teleurstelling, boosheid of angst om te gaan.

Je gaat gegeven feiten herinterpreteren (een nieuwe betekenis toeschrijven) op zo'n manier dat je de gevolgen ervan mentaal het hoofd kunt bieden. Vaak gebeurt dit door de vergelijking te maken met een (hypothetische) situatie of gebeurtenis die als meer/minder prettig wordt ervaren: "Deze situatie mag dan wel onaangenaam zijn, die (andere, hypothetische) situatie zou nog veel erger zijn."


Hoewel hij eerst teleurgesteld was dat hij de marathon niet sneller had gelopen, kon hij dit al snel relativeren: hij had de wedstrijd tenminste uitgelopen!
martijnver - 22 augustus 2018

3

149 Thumbs up   66 Thumbs down

Relativeren


Relativeren betekent dat je bepaalde onderwerpen afzwakt.. De 'het valt wel mee' instelling. Wat soms ook belangrijk is en een volwassen eigenschap.


Piet: Ow neee, er is ingebroken in mijn huis.. Al mijn bezittingen zijn gestolen
Marieke: Joh, na aan maandje werk heb je genoeg geld gespaard om het weer terug te kopen, maak je niet druk!
Piet: Wat kun jij alles toch altijd makkelijk relativeren
micha - 2 augustus 2011

4

59 Thumbs up   43 Thumbs down

Relativeren


Relativeren betekent dat je iets een onderwerp afzwakt door het in perspectief te zetten met iets groter..
Rebecca Black relativeert alle negatieve berichten rondom haar plotselinge beroemdheid. Dit doet ze door het in het perspectief te zetten met andere mensen die ook beroemd zijn, iedereen krijgt goede en slechte reacties als je constant in de spotlights staat.


"Ik denk dat het gewoon iets is wat hoort bij alle aandacht, dus ik moet er maar gewoon mee omgaan", relativeert Rebecca in het Amerikaanse entertainmentprogramma Access Hollywood.
Tim - 9 augustus 2011

5

61 Thumbs up   55 Thumbs down

Relativeren


Ergens nuchterder naar kijken, het afzwakken, naar het grotere plaatje kijken. Zo breng je iets in perspectief.
li - 4 augustus 2011

6

39 Thumbs up   41 Thumbs down

Relativeren


Relativeren is als je iets betrekkelijk bekijkt, m.a.w. in verhouding tot andere dingen.


"Ik heb een snelle computer" kan gerelativeerd worden :
"Mijn computer is snel maar er zijn veel snellere computers op de markt."
Koen - 2 augustus 2011

7

8 Thumbs up   13 Thumbs down

Relativeren


Relativeren is altijd het positieve te zien van een situatie.
Vlinder - 28 augustus 2017

8

9 Thumbs up   14 Thumbs down

Relativeren


Relativeren. Het in relatie brengen tot iets anders. Tegen elkaar zetten en de overeenkomsten en verschillen tegen elkaar (over-) wegen.
Relativering koning - 20 februari 2017

9

23 Thumbs up   29 Thumbs down

Relativeren


Relativeren is ook: Na een heel moeilijke relatie meegemaakt te hebben kan men er op terug kijken als "Levenslessen"!
Karma - 14 juni 2012

10

4 Thumbs up   10 Thumbs down

Relativeren


relativeren is eigenlijk hetzelfde als opsioneren.
Dat betekent dat je iets ziet maar in werkelijkheid iets totaal iets anders is.
Bv. Hey zebi, wat heb je een mooie auto
dankuwel maar de mijne is kapot gegaan in een actiedent.
Oh wat erg, na een maand heb je toch genoeg geld gespaard om een nieuwe te halen.
Oh wat kan jij alles goed relativeren.
Ahmed - 28 september 2018

11

13 Thumbs up   19 Thumbs down

Relativeren


Iets vergelijken met iets anders, waardoor het soms wel minder erg is dan het op het eerste zicht lijkt.
anoniem - 13 december 2013

12

19 Thumbs up   25 Thumbs down

Relativeren


b.v. iets negatiefs bij nader inzien relativeren, b.v na 42 jaar
in dienst van een bedrijf te zijn geweest, en opééns ontslag, dat best
hard aankomt maar achteraf van je vrijheid leren genieten is naar mijn
mening ook relativeren , als het niet kan zoals het moet dan maar
zoals het kan.
c.f.van Aalten - 28 februari 2014

13

10 Thumbs up   16 Thumbs down

Relativeren


Relativeren betekent afvlakken Tegen mensen die alleen maar problemen zien wordt wel eens gezegd dat ze moeten leren relativeren. Hiermee wordt bedoeld dat ze de zaken wat moeten afzwakken, wat nuchterder moeten bekijken. Dus als je in de problemen zit en je dan zegt dat er andere mensen zijn die het nog slechter hebben, dan ben je aan het relative [..]
Bron: wat-betekent.nl

14

13 Thumbs up   21 Thumbs down

Relativeren


relativerenww relativeren (relativeerde enk ovt; heeft gerelativeerd volt deelw) [rəlatiˈverə(n)] de betrekkelijkheid erkennen of benadrukken het belang van een academische titel op de areidsmarkt rel [..]
Bron: nl.thefreedictionary.com

15

15 Thumbs up   24 Thumbs down

Relativeren


Relativeren is afzwakken/afvlakken. Je erkent als het ware de betrekkelijkheid ergens van.


Je bent bijvoorbeeld heel trots op het feit dat jij zojuist geslaagd bent voor je HAVO. Als je dit relativeert, zijn er zo nog 100.000 die geslaagd zijn voor hun HAVO.
Loraine - 2 augustus 2011

16

10 Thumbs up   19 Thumbs down

Relativeren


Relativeren doe je wanneer je iets in persepectief stelt door het te toetsen aan zwaardere feiten. Concreet wil dit zeggen dat je een probleem minder groot maakt door te bedenken welke ergere problemen er bestaan.


Mijn lage inkomen kan ik makkelijk relativeren wanneer ik bedenk dat veel mensen werkloos zijn en geen inkomen hebben.
katrien - 11 augustus 2011

17

6 Thumbs up   15 Thumbs down

Relativeren


Relativeren wordt vaak "afzwakkend" gebruikt maar dat hoeft niet. Het is eigenlijk een vergelijking maken. Je "relativeert" iets aan "iets anders".

Je oormerkt een belang/waarde ten opzichte van het belang van iets anders.

Prioriteren (niet Prioriseren :) ) en zoals gezegd wordt het vaak gebruikt in de taal op een manier waardoor iets wordt afgezwakt waardoor jouw eigen situatie "wel meevalt" (maar dat hoeft dus niet en het kan dus anders gebruikt worden)
yos - 20 oktober 2016

18

12 Thumbs up   22 Thumbs down

Relativeren


( overgankelijk ) iets minder absoluut maken door het in een bepaalde context te plaatsen Aan deze vreselijke misdaad valt er weinig te relativeren .
Bron: nl.wiktionary.org

19

5 Thumbs up   17 Thumbs down

Relativeren


afzwakken
Bron: collegenet.nl

20

13 Thumbs up   26 Thumbs down

Relativeren


Het nuchterder bekijken van een bepaalde situatie.
lar - 2 augustus 2011

21

5 Thumbs up   19 Thumbs down

Relativeren


re·la·ti·ve·ren (werkwoord; relativeerde, heeft gerelativeerd) op het betrekkelijke van iets wijzen
Bron: vandale.nl

22

5 Thumbs up   20 Thumbs down

Relativeren


als je iets wilde bereiken en het is je niet gelukt dan kan je ook de kant zien van die mensen hebben bereikt wat ik wilde maar ze hebben er geen geluk in gevonden.
veronique bossier - 10 mei 2013

23

8 Thumbs up   27 Thumbs down

Relativeren


Een bepaalde situatie wat afzwakken of proberen te ontkrachten. Of juist te proberen de nadruk te leggen, of te erkennen.


Veel mensen spreken zeer luid in de trein. Maar jij hebt ook je iPod-oortjes in. Geen van jullie beide is beter nu.
Dennis de Wit - 2 augustus 2011

24

5 Thumbs up   25 Thumbs down

Relativeren


Nagaan wat de gevolgen zijn, is het nuttig om deze stap te gaan zetten? Waarom ga je deze stappen zetten? Het gaat er over dat je na gaat denken over hetgeen je nu gaat doen.
inge - 8 augustus 2011

25

6 Thumbs up   38 Thumbs down

Relativeren


Op een nuchtere manier naar iets kijken. Droogjes en zonder enthousiasme praten over hele interessante dingen.


Iemand die zegt dat voetbal een dom spelletje is van 22 mannen in korte broekjes die achter een stuk leer aanrennen, is aan het relativeren.
jur - 2 augustus 2011
<< relatieverslaving relaxatie >>