Betekenis consolidatie
Wat betekent consolidatie? Hieronder vind je 27 betekenissen van het woord consolidatie. Je kunt ook zelf een definitie van consolidatie toevoegen.

1

48 Thumbs up   8 Thumbs down

consolidatie


Bestendiging, versterking, samenvoeging tot één geheel.

De precieze betekenis kan sterk verschillen afhankelijk van de context.

In financiële context: verschillende kortlopende schulden samenvoegen in één lening op lange termijn.

In fiscale context: het samenvoegen van jaarrekeningen in één groot geheel waarin alle baten en lasten, activa en passiva van deelvennootschappen staan opgelijst.

In economische context: het fuseren van bedrijven, soms door overname. Dit gebeurt vooral wanneer een bedrijf zo groot is dat interne groei niet meer mogelijk is, en er enkel nog groei kan plaatsvinden door vermeerdering van omzet schaalvoordelen te creëren.

In juridische context: het bijwerken van een oorspronkelijke wetgevende tekst zonder een geheel nieuwe tekst op te stellen, meestal om de wetgeving overzichtelijker en toegankelijker te maken. Een geconsolideerde wettekst is meestal informatief, en niet wettelijk bindend.


Grote ondernemingen richten zich op consolidatie van hun marktaandeel en winst, en gaan vaak proberen om de concurrentie uit te schakelen door overnames en fusies. Het risico op een monopolie is hierbij reëel.
martijnver - 24 augustus 2018

2

32 Thumbs up   13 Thumbs down

consolidatie


Samenvoegen van diverse ladingen van verschillende herkomst voor gezamenlijke verzending.
lar - 2 augustus 2011

3

19 Thumbs up   10 Thumbs down

consolidatie


Een consolidatie is het samenvoegen van verschillende elementen tot een geheel. In de praktijk kan je dit op verschillende vlakken bekijken. zo kan een consolidatie slaan op het helen van een breuk, hierbij worden twee stukken bot terug één. Maar ook in de financiële wereld kan je van een consolidatie spreken wanneer een korte schuld wordt overgezet naar een langlopende lening of de verschillende delen van een boekhouding tegen elkaar worden uitgezet.


De consolidatie van zijn breuk verliep erg vlot.
katrien - 13 augustus 2011

4

31 Thumbs up   23 Thumbs down

consolidatie


De heling van een botbreuk
lar - 2 augustus 2011

5

17 Thumbs up   10 Thumbs down

consolidatie


Consolidatie is in de geneeskunde een term die wordt gebruikt voor het op elkaar zitten van weefsels, waardoor een hard gedeelte wordt verkregen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij longontsteking, wann [..]
Bron: nl.wikipedia.org

6

11 Thumbs up   7 Thumbs down

consolidatie


Consolidatie betekent het samennemen van een aantal afzonderlijke stukken om deze daarna te verzenden.
Binnen de medische sector wordt hiermee ook het samenvoegen(helen) van een botbreuk bedoelt.
In geologie wordt hiermee ook wel het uitpersen van water uit de grond bedoelt.
In de economie wordt hiermee ook verwezen naar het omzetten van een kortlopende schuld naar langlopende leningen.


"Zo een botbreuk consolideerd meestal in 3 a 4 weken."
"De consolidatieperiode van het slib wordt geschat op 50 jaar."
Koen - 2 augustus 2011

7

6 Thumbs up   3 Thumbs down

consolidatie


Het geheugen is het vermogen van een mens of dier om informatie te onthouden. Het omvat drie belangrijke aspecten, namelijk de opslag, het vasthouden of bewaren en het terugzoeken van informatie. Lere [..]
Bron: nl.wikipedia.org

8

5 Thumbs up   2 Thumbs down

consolidatie


Consolidatie heeft twee economische betekenissen: het omzetten van kortlopende schulden in een lening op lange termijn. Meer in het bijzonder wordt deze term gebruikt met betrekking tot de openbare fi [..]
Bron: nl.wikipedia.org

9

8 Thumbs up   6 Thumbs down

consolidatie


Consolidatie heeft vele betekenissen. In de economie is er sprake van consolidatie wanneer je een kortlopende schuld omzet in een langlopende lening. In de transportwereld spreek je van consolidatie wanneer verschillende ladingen bij elkaar worden gevoegd. Bekijk je het puur boekhoudkundig dan is er sprake van een geconsolideerde jaarrekening wanneer de activa, de passiva, de baten en de lasten tegen elkaar zijn uitgezet.
Loraine - 2 augustus 2011

10

11 Thumbs up   9 Thumbs down

consolidatie


Dit is als iets samen wordt gevoegd, iets wordt verstevigd.
li - 4 augustus 2011

11

7 Thumbs up   5 Thumbs down

consolidatie


het proces van uitpersen van water uit de poriën van het korrelskelet van slecht water doorlatende, samendrukbare grond onder invloed van een belastingverhoging tengevolge waarvan een volumeverkleinin [..]
Bron: aquo.nl

12

6 Thumbs up   4 Thumbs down

consolidatie


Consolidatie is een proces waarbij sedimenten of bodems onder hun eigen druk inkrimpen. Als eindresultaat kan het sediment uiteindelijk worden omgevormd tot een sedimentair gesteente.
Bron: nl.wikipedia.org

13

3 Thumbs up   1 Thumbs down

consolidatie


Bij een vastgoedtaxatie : het evalueren en samenvoegen van de karakteristieken en elementen van minstens twee of meerdere vastgoedobjecten ter vergelijking met een soortgelijk te taxeren object.
Dr. ir. M. BOGAERTS - 17 mei 2019

14

2 Thumbs up   1 Thumbs down

consolidatie


1. Het in de jaarrekening van de moedermaatschappij integreren van activa en passiva van met de moedermaatschappij verweven rechtspersonen. Het resultaat hiervan wordt geconsolideerde balans of gecons [..]
Bron: kennisconsult.nl

15

6 Thumbs up   6 Thumbs down

consolidatie


[m.] samenvoegen
Bron: hetambtelijkwoordenboek.webklik.nl

16

6 Thumbs up   6 Thumbs down

consolidatie


het proces waarbij een geleidelijke toename van de korrelspanningen in de grond optreedt door een afname van de waterdruk.
Bron: aquo.nl

17

4 Thumbs up   4 Thumbs down

consolidatie


Het woord consolidatie betekent het samenvoegen van nauw verwante delen. Het heeft specifiekere betekenissen: consolidatie (gesteente) consolidatie (economie) consolidatie (boekhouding) consolidatie ( [..]
Bron: nl.wikipedia.org

18

3 Thumbs up   3 Thumbs down

consolidatie


De meeste wetgevende teksten (wetten, decreten, Europese richtlijnen, verdragen, enz.) worden na hun publicatie meermaals gewijzigd, aangevuld of gecorrigeerd. Voor burgers of bedrijven is het moeilij [..]
Bron: nl.wikipedia.org

19

8 Thumbs up   9 Thumbs down

consolidatie


Een kortlopende schuld die wordt omgezet in een langlopende schuld. Meestal gaat het dan om schulden van de overheid, die ze over een langere termijn dan eerst de bedoeling was gaan terugbetalen.
jur - 2 augustus 2011

20

2 Thumbs up   3 Thumbs down

consolidatie


Consolidatie wordt vaak bij "baggerspecie" of slib toegepast, namelijk het indikken van deze mengsels door het water ervan te verwijderen.
Bron: vliz.be

21

3 Thumbs up   4 Thumbs down

consolidatie


is het omzetten van vlottende schuld in vaste schuld. Dit betekent dat de overheid de staatsschuld minder snel gaat aflossen.
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

22

2 Thumbs up   3 Thumbs down

consolidatie


Dit begrip verschijnt binnenkort
Bron: the-web-library.com

23

2 Thumbs up   3 Thumbs down

consolidatie


Consolidatie of financiële consolidatie is de boekhoudtechniek om de resultaten van moeder- en dochtervennootschappen bij elkaar te voegen, zodat een groep een resultatenrekening en balans krijgt also [..]
Bron: nl.wikipedia.org

24

2 Thumbs up   3 Thumbs down

consolidatie


het voorkomen dat een afwijking steeds erger wordt.
huub - 15 oktober 2013

25

0 Thumbs up   2 Thumbs down

consolidatie


Duurzaam-en versterken van affectieve relaties.?
Kristien Baudelet - 1 november 2017

26

2 Thumbs up   5 Thumbs down

consolidatie


Consolidatie heeft eigenlijk twee betekenissen: het omzetten van een kortlopende schuld in een langlopende lening. Ook wordt dit woord bij trauma's gebruikt. Hiermee wordt dan bedoeld dat een botbreuk geheeld wordt.


Mijn arm is gezet. Het is geconsolideerd.
Dennis de Wit - 2 augustus 2011

27

1 Thumbs up   5 Thumbs down

consolidatie


stagnatie.
Bron: scholieren.com

<< consoleren consolideren >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen