Betekenis loonsom
Wat betekent loonsom? Hieronder vind je 13 betekenissen van het woord loonsom. Je kunt ook zelf een definitie van loonsom toevoegen.

1

4 Thumbs up   1 Thumbs down

loonsom


Het bedrag dat in een bepaalde periode wordt betaald aan lonen en salarissen in een bedrijf.
lar - 2 augustus 2011

2

5 Thumbs up   5 Thumbs down

loonsom


Dit is het totaalbedrag dat een bedrijf over een bepaalde periode aan loon aan haar werknemers uitbetaalt. Vaak is die periode een jaar.


Het salaris van de manager, de secretaresse, toiletjuffrouw bij elkaar optellen.
jur - 2 augustus 2011

3

1 Thumbs up   2 Thumbs down

loonsom


Het totaal van loon of salaris dat in een bedrijf in een bepaalde periode moet worden betaald door de werkgever.
li - 4 augustus 2011

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

loonsom


De loonsom is het totale bedrag dat aan lonen werd uitbetaald over een bepaalde periode. Zo is de jaarlijkse loonsom van een bedrijf het bedrag dat binnen dat bedrijf over de tijd van één jaar aan lonen werd uitbetaald.


De totale loonsom van het vorige jaar lag lager dan verwacht.
katrien - 11 augustus 2011

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

loonsom


het totaal van lonen (bruto loon en bijv. auto van de zaak) en sociale premies ten laste van de werkgever.   (1)  
Bron: home.wanadoo.nl

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

loonsom


Er zijn twee verschillende uitleggen te vinden in de literatuur. 1. Dit is het totaal van alle jaarlonen van werknemers in een land; 2. Dit is het totaal van alle jaarlonen plus sociale premies die [..]
Bron: finler.nl

7

1 Thumbs up   2 Thumbs down

loonsom


Het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers.
Bron: cbs.nl

8

0 Thumbs up   2 Thumbs down

loonsom


Met een loonsom wordt het bedrag bedoeld dat een werkgever kwijt is aan het loon, inclusief alle sociale lasten per maand, over alle medewerkers gezien. Hiermee kan ook het nationaal inkomen bedoeld worden.


De loonsom bedroeg in dit bedrijf ruim 50.000 euro.
Dennis de Wit - 2 augustus 2011

9

0 Thumbs up   2 Thumbs down

loonsom


De hoeveelheid loon, inclusief sociale lasten, in het nationaal inkomen.
Bron: kerneconomie.nl

10

1 Thumbs up   4 Thumbs down

loonsom


De loonsom is het totaalbedrag aan lonen dat betaald wordt aan de medewerkers van een bepaald bedrijf.


Stel dat een bedrijf 10 medewerkers in dienst heeft die allemaal 5 uur per dag werken en 20 euro per uur verdienen. De loonsom per dag is dan 10 x 5 x 20 = 1.000
Loraine - 2 augustus 2011

11

2 Thumbs up   5 Thumbs down

loonsom


De loonsom is het totaalbedrag aan salaris(inclusief sociale lasten) dat uitbetaald wordt in een bedrijf of land.


"De loonsom van vorig jaar was 40.000,- minder dan dit jaar."
Koen - 2 augustus 2011

12

1 Thumbs up   5 Thumbs down

loonsom


Alle lonen bij elkaar, hiertoe behoren ook de sociale premies ten laste van een werkgever. Het gaat over een bedrag dat direct aan de werknemers wordt betaald. De gratificatie, provisie, loon in natura, fooien, overwerkgeld, reiskostenvergoeding en het vakantiegeld zijn hier al bij inbegrepen.
inge - 8 augustus 2011

13

1 Thumbs up   6 Thumbs down

loonsom


Het bedrag dat in een bepaalde periode door een bedrijf aan werknemers is betaald, inclusief alle sociale premies die door de werknemers betaald moeten worden.
anoniem - 2 augustus 2011

<< loodvergiftiging loodgieter >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen