kerneconomie.nl

Website:https://kerneconomie.nl/
Upvotes ontvangen198
Downvotes ontvangen311
Karma:-112 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (184)

1

14   16

schaars


Iets is schaars als er productiefactoren voor moeten worden opgeofferd.
Bron: kerneconomie.nl

2

14   39

produceren


Het combineren van productiefactoren, waarbij goederen en diensten voor consumptie geschikt gemaakt worden.
Bron: kerneconomie.nl

3

10   27

consumeren


Zowel consumeren in enge zin, als consumeren in ruime zin.
Bron: kerneconomie.nl

4

9   20

economie


Bestudeert de verschijnselen die samenhangen met de schaarste. De schaarste van de goederen dwingt ons om te kiezen.
Bron: kerneconomie.nl

5

9   18

consument


Iemand die in staat is om te consumeren.
Bron: kerneconomie.nl

6

8   10

identiteit


Een noodzakelijke gelijkheid: een vergelijking die per definitie waar is en daarom ook definitiegelijkheid wordt genoemd, zoals Y= C + I + O + E - M.
Bron: kerneconomie.nl

7

7   13

welvaart


De mate van behoeftebevrediging, voor zover deze afhankelijk is van het omgaan met schaarse middelen.
Bron: kerneconomie.nl

8

7   15

autonoom


Onafhankelijk (van het nationaal inkomen). De autonome consumptie, investeringen en overheidsbestedingen zijn onafhankelijk van het nationaal inkomen. In de vergelijking C = cY + Co is Co de autonome consumptie. Autonome grootheden zijn altijd exogene grootheden.
Bron: kerneconomie.nl

9

6   1

interest


De beloning voor het ter beschikking stellen van geld.
Bron: kerneconomie.nl

10

6   3

geïnduceerd


Afhankelijk (van het nationaal inkomen). In de vergelijking C = cY + Co is de term cY de geïnduceerde consumptie.
Bron: kerneconomie.nl


Login in om alle 184 betekenissen te bekijken