Betekenis Activa
Wat betekent Activa? Hieronder vind je 19 betekenissen van het woord Activa. Je kunt ook zelf een definitie van Activa toevoegen.

1

1   0

Activa


Uitleg Activa: Activa zijn Kapitaalgoederen die een onderneming in gebruik heeft om zijn bedrijfsproces uit te voeren. Het zijn de posten op de debetzijde van de balans. Nader uit te splitsen in: Vlottende en vaste activa {Externe Verslaggeving}.
Bron: kosterenpartners.com

2

0   0

Activa


De activa van een bedrijf zijn de bezittingen van het bedrijf. Deze staan haaks tegenover de passiva of schulden van het bedrijf.
katrien - 31 augustus 2011

3

0   0

Activa


 • activeren
 • vrouwelijk enkelvoud van activo
 • Bron: nl.wiktionary.org

  4

  0   0

  Activa


  In algemene zin heeft het betrekking op alles waar men eigenaar van is en wat bijgevolg op korte of lange termijn te gelde kan worden gemaakt. Bij beleggingen kan het daarbij gaan om aandelen, obligaties, vastgoed, cash, munten, grondstoffen, ... In boekhoudkundige zin heeft het betrekking op de aanwending van de middelen van een bedrijf (zie passi [..]
  Bron: kbcam.be

  5

  0   0

  Activa


  De bezittingen van een onderneming op een bepaald moment. Valt uiteen in vaste activa zoals onroerend goed en vlottende activa, zoals bijvoorbeeld grondstoffen.
  Bron: the-web-library.com

  6

  0   0

  Activa


  De bezittingen, die links op de balans staan.
  Bron: scholieren.com

  7

  0   0

  Activa


  de bezittingen van een bedrijf, staat links op de balans. Bij de activa staan:
  Bron: scholieren.com

  8

  0   0

  Activa


  de bezittingen van een organisatie.  
  Bron: home.wanadoo.nl

  9

  0   0

  Activa


  Bezittingen van een organisatie.
  Bron: ondernemersunited.nl

  10

  0   0

  Activa


  De bezittingenkant op een balans (links)
  Bron: scholieren.com

  11

  0   0

  Activa


  Beluister In de kosten- en winstbepaling, een deelgebied van de bedrijfseconomie, wordt met de activa van een onderneming de in geld uitgedrukte waarde bedoeld die het geheel aan bezittingen van de o [..]
  Bron: nl.wikipedia.org

  12

  0   0

  Activa


  bezittingen.
  Bron: scholieren.com

  13

  0   0

  Activa


  De posten die debet op de balans staan: de bezittingen.
  Bron: kennisconsult.nl

  14

  0   0

  Activa


  Beleggingen (materieel of immaterieel) bedoeld om winst te genereren. Over het algemeen bestaan de activa van een bank uit leningen (die door de banken worden verstrekt aan particulieren en ondernemin [..]
  Bron: dehoofdzondenvanbanken.eu

  15

  0   0

  Activa


  Algemeen programma ter bevordering van de tewerkstelling van (langdurig) werkzoekenden en begunstigden van het leefloon. In beginsel kunnen alle werkgevers uit de privésector en sommige werkgevers ui [..]
  Bron: mi-is.be

  16

  0   0

  Activa


  Dit is de werkelijk te verhandelen waarde. Dit kan bijvoorbeeld een bepaald aandeel of index zijn. Voor de binaire opties is de vergelijking tussen de koers der activa op het moment van het kopen en vervallen van de optie belangrijk. Op basis van deze punten wordt bepaald of de koers in de vooraf bepaalde periode gestegen of gedaald is. Bij alle bi [..]
  Bron: binaire-opties.net

  17

  0   0

  Activa


  Term uit de economie waarmee alle bezittingen van een bedrijf of onderneming worden bedoeld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en vlottende activa. Vaste activa zijn bezittingen die langer dan één jaar aan een bedrijf verbonden zijn. Dit kunnen gebouwen of auto's zijn, maar ook beleggingen op de lange [..]
  Bron: scanuwonderneming.nu

  18

  0   0

  Activa


  Middelen die beheerd worden door een entiteit als gevolg van zaken, waaruit toekomstig economisch voordeel kan worden verkregen. De Activa
  Bron: ilsf.lu

  19

  0   0

  Activa


  Activa is een term die het geheel aan bezittingen van een onderneming aangeeft. Activa worden aan de linkerkant (debetzijde) van de balans opgenomen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vaste activa [..]
  Bron: gratis-cursus-boekhouden.nl


  Betekenis van Activa toevoegen.
  Aantal woorden:
  Naam:
  E-mail: (* optioneel)

  << actionarius active matrix >>

  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen