kbcam.be

Upvotes ontvangen235
Downvotes ontvangen289
Karma:-55 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (234)

1

33 Thumbs up   15 Thumbs down

risicoaversie


Niet vlug bereid zijn om risico* te nemen of een meer dan normale vergoeding eisen voor het nemen van risico (zie risicopremie*).
Bron: kbcam.be (offline)

2

14 Thumbs up   17 Thumbs down

actief


Kan verschillende betekenissen hebben afhankelijk van de context. Zie actief beheer en activa.
Bron: kbcam.be (offline)

3

11 Thumbs up   7 Thumbs down

correlatie


Een maatstaf tussen -1 en +1 die een weerspiegeling is van de mate waarin twee variabelen, bijvoorbeeld de koersen van twee aandelen, gezamenlijk in de tijd schommelen. Wanneer die twee variabelen steeds samen en in dezelfde mate stijgen en dalen, is er sprake van een perfecte positieve correlatie en is de correlatiecoëfficiënt gelijk aan +1. De co [..]
Bron: kbcam.be (offline)

4

9 Thumbs up   2 Thumbs down

beleidsrente


De beleidsrente of officiële rente is de kortetermijnrente die wordt vastgelegd door de centrale bank voor haar transacties met commerciële banken. De beleidsrente wordt gebruikt als monetair instrument om een bepaald doel te bereiken. In de eurozone wordt de beleidsrente bepaald door de Europese Centrale Bank (ECB). Die heeft als hoofddoelstelling [..]
Bron: kbcam.be (offline)

5

8 Thumbs up   11 Thumbs down

appreciëren


In waarde stijgen. Heeft meestal betrekking op valuta in een systeem van vlottende wisselkoersen. De waarde van de appreciërende munt stijgt tegenover die van andere munten. Het tegenovergestelde van depreciëren. Zie ook revalueren.
Bron: kbcam.be (offline)

6

7 Thumbs up   10 Thumbs down

roe


Afkorting van 'Return on Equity', Engels voor 'rendement op eigen middelen'. Deze maatstaf voor winstgevendheid geeft een indicatie van de rendabiliteit* van de eigen middelen. De ROE wordt berekend door de winst als percentage van de eigen middelen uit te drukken. Op die manier wordt nagegaan in hoeverre het nemen van risico* lonend is geweest. Ee [..]
Bron: kbcam.be (offline)

7

7 Thumbs up   7 Thumbs down

op) jaarbasis


Geannualiseerd. Een wijzigingspercentage over een bepaalde periode (bijvoorbeeld een maand, een kwartaal, een periode van vijf jaar) wordt herrekend alsof de onderliggende trend zich gedurende exact een jaar voltrokken zou hebben. Dat verhoogt de vergelijkbaarheid van wijzigingspercentages die betrekking hebben op periodes van ongelijke duur.
Bron: kbcam.be (offline)

8

6 Thumbs up   27 Thumbs down

delta


Griekse letter die meet met hoeveel EUR de waarde van een optie* wijzigt als de waarde van het onderliggende met 1 EUR verandert. De waarde van de delta ligt altijd tussen -1 en +1. Een calloptie heeft een positieve, een putoptie een negatieve delta. Callopties die ver 'out of the money'* zijn hebben een delta die de 0 benadert. Een iets betere koe [..]
Bron: kbcam.be (offline)

9

5 Thumbs up   26 Thumbs down

reëel


Corrigerend voor inflatie*. Inflatie zorgt immers voor geldontwaarding, waardoor het nominale* rendement wordt aangetast. Ook macro-economische grootheden, zoals BBP*, kunnen als een reëel cijfer worden voorgesteld. Daartoe wordt dan gewerkt met de prijzen van een bepaald basisjaar. Deze reële cijfers geven dan enkel de volumewijzigingen weer en ni [..]
Bron: kbcam.be (offline)

10

5 Thumbs up   8 Thumbs down

outsourcing


Het uitbesteden van werkzaamheden die niet tot de kernactiviteit van een onderneming behoren zoals personeelsadministratie, het schoonmaken, de catering of het onderhoud van de computersystemen en de software.
Bron: kbcam.be (offline)


Login in om alle 234 betekenissen te bekijken