Betekenis transportakte
Wat betekent transportakte? Hieronder vind je 9 betekenissen van het woord transportakte. Je kunt ook zelf een definitie van transportakte toevoegen.

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

transportakte


De transportakte, ook wel de akte van levering genoemd, regelt de overdracht van de woning. De transportakte wordt opgemaakt en getekend bij de notaris. Aan het opstellen van de transportakte en het inschrijven van de akte in het openbare register zijn kosten verbonden.
Bron: rentetotaal.nl

2

2 Thumbs up   1 Thumbs down

transportakte


De akte die de overdracht van de woning regelt. De transportakte wordt bij de notaris opgemaakt en ondertekend. De transportakte heet officieel de akte van levering.
Bron: provisieoverzicht.nl

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

transportakte


De transportakte is een belangrijk onderdeel van de koop van een huis. De transportakte wordt ook wel akte van levering genoemd. De transportakte is een document dat door de notaris opgemaakt wordt en [..]
Bron: hypotheek-rentetarieven.nl

4

2 Thumbs up   2 Thumbs down

transportakte


Officieel document dat door de notaris wordt opgemaakt en waarmee het eigendom van een huis officieel wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar. De transportakte wordt ook wel overdrachtsakte genoemd.
Bron: woningaanbodduitsland.nl

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

transportakte


Het officiƫle document van overdracht (overdrachtsakte) dat opgesteld wordt door de notaris bij overdragen van het eigendom van een huis aan de nieuwe bewoner.
Bron: macobouwbeheer.nl

6

1 Thumbs up   2 Thumbs down

transportakte


Notarissen stellen een transportakte (ook wel overdrachtsakte genoemd) op voor de overdracht van bedrijfsonroerend goed. Meer informatie en vastgoed tips over transportaktes vindt u onder overdrachtsa [..]
Bron: bedrijfspand.com

7

1 Thumbs up   2 Thumbs down

transportakte


Transportakte of ook wel Leveringsakte is een akte van eigendomsoverdracht.
Bron: degoedkoopstenotaris.nl

8

1 Thumbs up   2 Thumbs down

transportakte


Ook wel notarieel transport: de formele overdracht van de grond en het juridische eigendom van de woning van de verkoper aan de koper.
Bron: trinivast.nl

9

0 Thumbs up   2 Thumbs down

transportakte


Ook wel notarieel transport: de formele overdracht van de grond en het juridische SR '97 eigendom van de woning van de verkoper aan de koper. Meer informatie over Standaard Voorwaarden Rechtsverhouding opdrachtgever-architect versie notarissen en hun tarieven op www.notaris.nl en www.degoedkoopstenotaris.nl.
Bron: tecum.nl

<< tripartiete overeenkomst transmurale zorg >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen