provisieoverzicht.nl

Upvotes ontvangen42
Downvotes ontvangen87
Karma:-46 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (199)

1

11   17

gezondheidsverklaring


Formulier met persoonlijke gezondheidsvragen. Het dient te worden ingevuld bij de aanvraag van een verzekering met een overlijdens- of arbeidsongeschiktheidsdekking. Bij twijfel over de gezondheid en bij hoge verzekerde bedragen kunnen er aanvullende vragen of een medische keuring worden geëist.
Bron: provisieoverzicht.nl

2

7   7

ww


Wanneer u - geheel of gedeeltelijk - werkloos wordt, kunt u het verlies aan inkomen voor een bepaalde periode opvangen met een WW-uitkering. Deze uitkering fungeert als een brug tussen twee banen. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moet u beschikbaar zijn voor werk. Verder is het belangrijk hoe lang u gewerkt heeft. De hoogte en duur van uw [..]
Bron: provisieoverzicht.nl

3

6   8

testament


Schriftelijk (door de notaris) vastgestelde bepaling van een erfgenaam, die specifieker is dan het wettelijke erfrecht.
Bron: provisieoverzicht.nl

4

3   8

royeren


Uitschrijven/doorhalen van een hypotheek uit het Hypotheekregister.
Bron: provisieoverzicht.nl

5

2   0

hypotheek


Een lening waarbij een onroerende zaak (een huis) als onderpand (zekerheid) dient. Als de lening niet wordt terugbetaald, kan de geldgever het huis verkopen om zo toch het leenbedrag terug te krijgen.
Bron: provisieoverzicht.nl

6

2   0

nibud


Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting.
Bron: provisieoverzicht.nl

7

2   1

transportakte


De akte die de overdracht van de woning regelt. De transportakte wordt bij de notaris opgemaakt en ondertekend. De transportakte heet officieel de akte van levering.
Bron: provisieoverzicht.nl

8

1   0

expiratiedatum


De datum dat een contract of afspraak afloopt. Bijvoorbeeld de einddatum van een verzekering of rentevaste periode.
Bron: provisieoverzicht.nl

9

1   0

hypotheekrenteaftrek


De vergoeding die men verschuldigd is voor de hypothecaire lening. De rente over schulden die zijn aangegaan voor aankoop of verbetering van de eerste eigen woning zijn aftrekbaar van het belastbare inkomen.
Bron: provisieoverzicht.nl

10

1   0

kadastraal recht


Als een onroerende zaak van eigenaar verandert, of er wordt een hypotheek op gevestigd, wordt de akte ingeschreven in een register op het Kadaster. Het Kadaster rekent daar een bepaald bedrag voor dat kadastraal recht wordt genoemd. Dit bedrag is afhankelijk van de koopprijs respectievelijk het hypotheekbedrag.
Bron: provisieoverzicht.nl


Login in om alle 199 betekenissen te bekijken