rentetotaal.nl

Upvotes ontvangen24
Downvotes ontvangen26
Karma:-1 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (109)

1

4   11

indexeren


Indexeren is een term die vaak gebruikt wordt voor pensioenen. Het betekent het verhogen van pensioenen of pensioenaanspraken met een vast percentage gelijk aan bijvoorbeeld de inflatie of het stijgen van de lonen. Vaak gebeurt het indexeren van pensioenen onder bepaalde voorwaarden. Ook wel voorwaardelijk indexeren genoemd. Dit betekent dat de pen [..]
Bron: rentetotaal.nl

2

4   4

emissie


Een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties door een onderneming. Voorafgaand aan een emissie geeft het bedrijf een brochure (prospectus) uit met informatie over haar financiƫle situatie en verwachtingen, en het doel en de voorwaarden van de emissie.
Bron: rentetotaal.nl

3

2   1

transportakte


De transportakte, ook wel de akte van levering genoemd, regelt de overdracht van de woning. De transportakte wordt opgemaakt en getekend bij de notaris. Aan het opstellen van de transportakte en het inschrijven van de akte in het openbare register zijn kosten verbonden.
Bron: rentetotaal.nl

4

2   2

rendement


De verandering van de waarde van een belegging of vermogen, over een bepaalde periode, uitgedrukt in procenten. Bij een belegging worden ook alle kosten die binnen een fonds worden gemaakt in het rendement meegenomen.
Bron: rentetotaal.nl

5

2   1

overbruggingslening


Koopt u eerst een nieuw huis en gaat u daarna pas het oude verkopen, dan kunt u de opbrengst van uw oude huis (nog) niet gebruiken voor de aanschaf van uw nieuwe huis. Een overbruggingslening, ook wel overbruggingskrediet genoemd, biedt dan uitkomst, ook wanneer uw huis langer te koop staat dan u op voorhand verwacht had. Op het moment dat uw oude [..]
Bron: rentetotaal.nl

6

1   0

vastrentende waarden


Verzamelnaam voor beleggingen met meestal een vaste rentevergoeding en een vaste looptijd. Voorbeelden van vastrentende waarden zijn obligaties, onderhandse leningen en hypotheken.
Bron: rentetotaal.nl

7

1   0

rating


Met de term rating wordt over het algemeen bedoeld de beoordeling van de kredietwaardigheid van een bank, bedrijf, bedrijfsonderdeel of land door een erkende ratingorganisatie zoals bijvoorbeeld Morningstar of Moody.
Bron: rentetotaal.nl

8

1   0

loyaliteitsbonus


Sommige banken hanteren een soort loyaliteitsbonus die tot doel heeft om u als klant te doen besluiten om ook in de toekomst uw hypotheek bij hun af te sluiten. Het is eigenlijk een vorm van trouwe klanten korting. Deze loyaliteitsbonus kunt u bijvoorbeeld gebruiken om een deel van afsluitprovisie van uw nieuwe hypotheek mee te financieren als u be [..]
Bron: rentetotaal.nl

9

1   0

looptijd


De term looptijd wordt bij verschillende financiƫle producten, zoals verzekeringen, hypotheken en leningen gebruikt. Met de term looptijd wordt dan bedoeld de periode tussen de startdatum en de einddatum van de verzekering, hypotheek of lening. De startdatum en de einddatum staan vermeld op de polis.
Bron: rentetotaal.nl

10

1   1

financieringsovereenkomst


Een financieringsovereenkomst is een overeenkomst waarin, tussen twee of meerdere spelers, afspraken worden gemaakt omtrent de financiering met betrekking tot rente en aflossing.
Bron: rentetotaal.nl


Login in om alle 109 betekenissen te bekijken