trinivast.nl

Upvotes ontvangen48
Downvotes ontvangen72
Karma:-25 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (198)

1

5 Thumbs up   6 Thumbs down

Achtervang


Woningcorporatie of ontwikkelaar die indien nodig (een deel van) een collectief project overneemt. Ook kan deze partij de planvoorbereidingskosten voorfinancieren, zowel voor de gereserveerde als voor de niet-gereserveerde woningen. Als het project mislukt neemt de partij het project over en hoeven de planvoorbereidingskosten niet terugbetaald te w [..]
Bron: trinivast.nl

2

4 Thumbs up   2 Thumbs down

Directievoerder


Inspecteert en begeleidt bouw: ziet er op toe dat het project conform bestek en tekeningen wordt gerealiseerd.
Bron: trinivast.nl

3

3 Thumbs up   0 Thumbs down

GBO


Gebruiksoppervlakte, het gaat om de werkelijk bruikbare woonoppervlakte en verkeersruimte: de verblijfsruimte.
Bron: trinivast.nl

4

3 Thumbs up   4 Thumbs down

Opzegtermijn


Aan het einde van iedere rentevastperiode en bij verkoop van uw huis kan een hypotheek worden opgezegd. Soms gebeurt dit direct, soms pas na een zekere termijn.
Bron: trinivast.nl

5

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Constructeur


Tekent de constructieve details en berekent het dragend vermogen van de constructies van het bouwwerk.
Bron: trinivast.nl

6

2 Thumbs up   0 Thumbs down

EPC


De energieprestatie coëfficiënt, oftewel EPC, drukt uit in een getal hoe energiezuinig uw woning is. Een EPC van 1 is de norm. De energieprestatie neemt toe bij een lagere EPC-waarde, bijvoorbeeld EPC = 0,7.
Bron: trinivast.nl

7

2 Thumbs up   1 Thumbs down

FSC-keurmerk


Keurmerk voor hout ten behoeve van duurzaam bosbeheer.
Bron: trinivast.nl

8

2 Thumbs up   5 Thumbs down

Initiatieffase


Gedurende deze fase vindt het ontstaan van een idee plaats, wordt -aan de hand van het globale budget- de mogelijkheden bekeken en worden de wensen op een rijtje gezet. Bij collectief particulier opdrachtgeverschap wordt de kerngroep geformeerd. De zoektocht naar een locatie start.
Bron: trinivast.nl

9

2 Thumbs up   3 Thumbs down

lidmaatschapsrecht


Een lidmaatschapsrecht geeft u als lid van de vereniging het recht om in een woning te wonen. Daarnaast heeft u het recht om gebruik te maken van de gemeenschappelijke ruimtes. Lidmaatschapsrechten worden uitgegeven door een speciaal daarvoor opgerichte coöperatieve flatexploitatievereniging (fev). Wie een lidmaatschapsrecht koopt, mag zolang [..]
Bron: trinivast.nl

10

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Rendement


Voor uw beleggingen ontvangt u koerswinst en dividend, deze posten vormen samen het rendement op uw belegging. Het rendement op beleggingen is, gemeten over langere periodes, meestal hoger dan de rente op een spaarrekening, maar u loopt het risico dat koersen dalen of bedrijven geen dividend uitkeren. Een belegging kan dus ook een negatief rendemen [..]
Bron: trinivast.nl


Login in om alle 198 betekenissen te bekijken