trinivast.nl

Upvotes ontvangen47
Downvotes ontvangen72
Karma:-24 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (198)

1

5   6

achtervang


Woningcorporatie of ontwikkelaar die indien nodig (een deel van) een collectief project overneemt. Ook kan deze partij de planvoorbereidingskosten voorfinancieren, zowel voor de gereserveerde als voor de niet-gereserveerde woningen. Als het project mislukt neemt de partij het project over en hoeven de planvoorbereidingskosten niet terugbetaald te w [..]
Bron: trinivast.nl

2

4   2

directievoerder


Inspecteert en begeleidt bouw: ziet er op toe dat het project conform bestek en tekeningen wordt gerealiseerd.
Bron: trinivast.nl

3

3   0

gbo


Gebruiksoppervlakte, het gaat om de werkelijk bruikbare woonoppervlakte en verkeersruimte: de verblijfsruimte.
Bron: trinivast.nl

4

3   4

opzegtermijn


Aan het einde van iedere rentevastperiode en bij verkoop van uw huis kan een hypotheek worden opgezegd. Soms gebeurt dit direct, soms pas na een zekere termijn.
Bron: trinivast.nl

5

2   0

constructeur


Tekent de constructieve details en berekent het dragend vermogen van de constructies van het bouwwerk.
Bron: trinivast.nl

6

2   0

epc


De energieprestatie coëfficiënt, oftewel EPC, drukt uit in een getal hoe energiezuinig uw woning is. Een EPC van 1 is de norm. De energieprestatie neemt toe bij een lagere EPC-waarde, bijvoorbeeld EPC = 0,7.
Bron: trinivast.nl

7

2   1

fsc-keurmerk


Keurmerk voor hout ten behoeve van duurzaam bosbeheer.
Bron: trinivast.nl

8

2   5

initiatieffase


Gedurende deze fase vindt het ontstaan van een idee plaats, wordt -aan de hand van het globale budget- de mogelijkheden bekeken en worden de wensen op een rijtje gezet. Bij collectief particulier opdrachtgeverschap wordt de kerngroep geformeerd. De zoektocht naar een locatie start.
Bron: trinivast.nl

9

2   2

rendement


Voor uw beleggingen ontvangt u koerswinst en dividend, deze posten vormen samen het rendement op uw belegging. Het rendement op beleggingen is, gemeten over langere periodes, meestal hoger dan de rente op een spaarrekening, maar u loopt het risico dat koersen dalen of bedrijven geen dividend uitkeren. Een belegging kan dus ook een negatief rendemen [..]
Bron: trinivast.nl

10

1   2

bestek


Uitgebreide werkomschrijving in woord en tekening van een te realiseren bouwwerk inclusief de plaatsbepaling, het materiaal en de uitvoering.
Bron: trinivast.nl


Login in om alle 198 betekenissen te bekijken