Betekenis Rendement
Wat betekent Rendement? Hieronder vind je 38 betekenissen van het woord Rendement. Je kunt ook zelf een definitie van Rendement toevoegen.

1

36 Thumbs up   3 Thumbs down

Rendement


De winst die een bepaalde investering, arbeid of inspanning oplevert.

Het rendement is de opbrengst die men uit een bepaalde activiteit (meestal beleggen of sparen) haalt. Hoe meer rendement iets heeft, hoe succesvoller de investering is. Het rendement vormt dan ook de belangrijkste motivatie om hun geld ergens in te investeren, en staat meestal in verhouding tot het risico dat men loopt om verlies te maken (bv. wanneer de aandelenkoers zakt).

Meer in het algemeen is het rendement de surplus die een activiteit, handeling of keuze oplevert. Wanneer men het over financieel rendement heeft, dan zijn de termen "effect", "rente" of "winst" eveneens gebruikelijk.


Omdat de rente op spaarboekjes tegenwoordig nauwelijks groter dan nul is, zoeken veel mensen het rendement op de effectenbeurs.
martijnver - 8 oktober 2018

2

31 Thumbs up   2 Thumbs down

Rendement


De winst die een bepaalde investering, arbeid of inspanning oplevert.

Het rendement is de opbrengst die men uit een bepaalde activiteit (meestal beleggen of sparen) haalt. Hoe meer rendement iets heeft, hoe succesvoller de investering is. Het rendement vormt dan ook de belangrijkste motivatie om hun geld ergens in te investeren, en staat meestal in verhouding tot het risico dat men loopt om verlies te maken (bv. wanneer de aandelenkoers zakt).

Meer in het algemeen is het rendement de surplus die een activiteit, handeling of keuze oplevert. Wanneer men het over financieel rendement heeft, dan zijn de termen "effect", "rente" of "winst" eveneens gebruikelijk


Omdat de rente op spaarboekjes tegenwoordig nauwelijks groter dan nul is, zoeken veel mensen het rendement op de effectenbeurs.
martijnver - 8 oktober 2018

3

18 Thumbs up   8 Thumbs down

Rendement


Rendement is de opbrengst of winst van een door iemand gedane investering. Wanneer er rendement is behaald is de opbrengst of winst groter dan de gemaakte kosten. Dit heeft niet alleen betrekking op geldelijk rendement. Meer algemeen betekent rendement dat de output groter is dan de input. Rendement behalen heeft dus niet alleen betrekking op inves [..]
Bron: scanuwonderneming.nu

4

7 Thumbs up   2 Thumbs down

Rendement


Het verschil tussen de energie die ergens in wordt gestopt en hetgeen dat er weer wordt uitgehaald.
Bron: verwarminginfo.nl

5

10 Thumbs up   7 Thumbs down

Rendement


De directe en indirecte beleggingsopbrengsten. Dit kan huur zijn (bij beleggingen in vastgoed), rente (bij obligaties) dividend (bij aandelen) of de vermeerdering of vermindering van de marktwaarde van de bezittingen van een pensioenfonds. Het rendement wordt uitgedrukt in een percentage van de balanswaarde van de bezittingen.
Bron: pensioenfondsboskalis.nl

6

5 Thumbs up   2 Thumbs down

Rendement


Rendement in algemene zin is de opbrengst van iets in verhouding tot de kosten
anoniem - 29 november 2015

7

5 Thumbs up   3 Thumbs down

Rendement


Het nuttig vermogen tegenover het verbruikte vermogen van een motor of ander apparaat.
Bron: houtkachelinformatie.nl

8

3 Thumbs up   2 Thumbs down

Rendement


Meer specifiek:
Bron: thesaurus.politieacademie.nl

9

4 Thumbs up   3 Thumbs down

Rendement


De opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde, over een bepaalde periode. Wordt berekend door het verschil te nemen van de stand op het einde van de periode en de stand op het begin van de periode, dit met 100 te [..]
Bron: the-web-library.com

10

4 Thumbs up   3 Thumbs down

Rendement


Het positieve of negatieve resultaat dat een pensioenfonds behaalt met de belegging van daartoe beschikbare middelen.
Bron: xeroxpensioenfondsen.nl

11

5 Thumbs up   4 Thumbs down

Rendement


Beleggingsopbrengst in procenten van het belegde bedrag.
Bron: finler.nl

12

4 Thumbs up   3 Thumbs down

Rendement


Opbrengst van een belegging of investering uitgedrukt in een percentage van het daarmee samenhangende geïnvesteerde bedrag
Bron: ondernemersunited.nl

13

4 Thumbs up   3 Thumbs down

Rendement


Productiviteit; in de middeleeuwen bv: de landbouwopbrengst per hectare (ha).
Bron: users.pandora.be

14

4 Thumbs up   3 Thumbs down

Rendement


Het rendement op een binaire optie is de winst uitgedrukt als percentage van de aankoopprijs. De meeste binaire opties hebben een rendement tussen de 60% en 90%.
Bron: binoptie.nl

15

3 Thumbs up   2 Thumbs down

Rendement


nuttig effect: de hoeveelheid te schilderen vierkante meters per liter product. Reken voor een terpentine-verdunbare verf op 10 á 12 m2. per liter, voor een water-verdunbare acrylverf op 8 á 10 m2. per liter . Voor een latex ligt het verbruik op ongeveer 6 á 8 m2. per liter. Het verbruik van een verf is mede afhankelijk van de viscositeit en de sta [..]
Bron: schildersbedrijf.name

16

4 Thumbs up   3 Thumbs down

Rendement


Het positieve of negatieve resultaat dat behaald wordt met de beleggingen van pensioenmiddelen. Het totaal rendement bestaat uit de directe opbrengsten, zoals interest, huur en dividend en de indirecte opbrengsten zoals de gerealiseerde en nog niet gerealiseerde waardeveranderingen van de beleggingen. Vanaf septmber 2012 wordt het driemaands gemidd [..]
Bron: nedlloydpensioenfonds.nl

17

3 Thumbs up   2 Thumbs down

Rendement


De beleggingsopbrengsten. Dit kan huur zijn (bij beleggingen in vastgoed), rente (bij obligaties) dividend (bij aandelen) of de vermeerdering of vermindering van de marktwaarde van de bezittingen.
Bron: pensioenfonds.vopak.com

18

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Rendement


Het rendement is de opbrengst van een belegging of investering in samenhangend met het geïnvesteerde bedrag. Het rendement wordt uitgedrukt als percentage van het belegde kapitaal of van de koers.
Bron: valutawijzer.nl

19

3 Thumbs up   2 Thumbs down

Rendement


Het wettelijke druivenquotum, uitgedrukt in hectoliters per hectare.
Bron: champagnebezorgen.net

20

3 Thumbs up   2 Thumbs down

Rendement


Het rendement van zonnepanelen is afhankelijk van een 2-tal factoren: het klimaat en de opstelling van de zonnepanelen ten opzichte van de zon. In Nederland wordt het hoogste rendement bereikt, als de zonnepanelen op het zuiden zijn gericht en onder een hellingshoek tussen de 36° en 41° staan. Daarbij wordt het rendement uitgedrukt in Wattpiek (Wp) [..]
Bron: bespaarinstallateur.nl

21

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Rendement


het aantal vierkante meter dat te behandelen is met 1 liter verfproduct.
Bron: goedhuysverf.nl

22

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Rendement


Opbrengst, Resultaat, Winst
Bron: complete-encyclopedie.nl

23

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Rendement


Rendement is een centraal begrip binnen de beleggingswereld: wat heeft het belegde vermogen nu opgebracht? Er is een investering, een belegging geweest; op een later meetmoment heeft dat een andere wa [..]
Bron: nl.wikipedia.org

24

3 Thumbs up   3 Thumbs down

Rendement


Rendement in algemene zin is de opbrengst van iets in verhouding tot de kosten. Men zou het over het rendement van een maaltijd, of van een vakantie kunnen hebben. In de meeste gevallen wordt er echte [..]
Bron: nl.wikipedia.org

25

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Rendement


bijv:

je hebt een appelboom met 100 appels eraan, nadat je ze geplukt hebt, zie je dat er nog 87 goed zijn, en de rest aangegeten door wespen.
Dan is het rendement 87 appels
ronald - 7 april 2016

26

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Rendement


nuttig effect: de hoeveelheid te schilderen vierkante meters per liter product. Reken voor een terpentine-verdunbare verf op 10 á 12 m2. per liter, voor een water-verdunbare acrylverf op 8 á 10 m2. pe [..]
Bron: huis-en-tuin.infonu.nl

27

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Rendement


opbrengst, meestal uitgedrukt in procenten van het in een belegging gestoken bedrag.  (4)   rente naar a-b-c vergoeding voor het uitlenen van geld, bestaande uit een vergoeding voor: -  uitstel van consumptie door de uitlener -  het risico dat de tegenpartij straks zijn schuld niet betaalt -  risico van geldontwaard [..]
Bron: home.wanadoo.nl

28

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Rendement


rendementzn onz rendement (-en mv) [rɛndəˈmɛnt] resultaat in vergelijking met de investering een beleggingsfonds met een stabiel rendement van twaalf procent per jaar
Bron: nl.thefreedictionary.com

29

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Rendement


De wettelijk toegestane opbrengst druiven, in hectoliters per hectare wijngaard (hl/ha) uitgedrukt.(F)
Bron: wijnkalender.be

30

3 Thumbs up   3 Thumbs down

Rendement


Het rendement is de opbrengst van een belegging of een investering(spaarrekening). Deze opbrengst is een percentage van het geìnvesteerde geld gedurende een bepaalde periode. 
Bron: bankenoverzicht.nl

31

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Rendement


De opbrengst van een belegging uitgedrukt als percentage van de investering. Dit wordt op de einddatum (eventueel samen met de hoofdsom) uitbetaald.
Bron: raboglobalmarkets.nl

32

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Rendement


Voor uw beleggingen ontvangt u koerswinst en dividend, deze posten vormen samen het rendement op uw belegging. Het rendement op beleggingen is, gemeten over langere periodes, meestal hoger dan de rente op een spaarrekening, maar u loopt het risico dat koersen dalen of bedrijven geen dividend uitkeren. Een belegging kan dus ook een negatief rendemen [..]
Bron: trinivast.nl

33

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Rendement


opbrengst in hectoliter wijn per hectare (hl/ha). Kan ook de opbrengst in kg. druiven per ha zijn.
Bron: kapittelberg.be

34

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Rendement


De verandering van de waarde van een belegging of vermogen, over een bepaalde periode, uitgedrukt in procenten. Bij een belegging worden ook alle kosten die binnen een fonds worden gemaakt in het rendement meegenomen.
Bron: rentetotaal.nl

35

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Rendement


Productiviteit; in de middeleeuwen bv: de landbouwopbrengst per hectare (ha).
Bron: users.telenet.be

36

4 Thumbs up   4 Thumbs down

Rendement


– de winst op een belegging. Een rendementscurve toont de niveaus van rentetarieven bij verschillende looptijden (bijvoorbeeld één maand, drie maanden, 6 tot 12 maanden enzovoort).
Bron: generationeuro.eu

37

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Rendement


De opbrengst van een belegging of investering over een bepaalde periode, uitgedrukt in een percentage van de daarvoor gemaakte kosten.
Bron: beama.be

38

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Rendement


hoeveelheid geleverde energie in verhouding tot de krachtbron
Bron: collegenet.nl

<< rechtspersoon renvooi >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen