woningaanbodduitsland.nl

Upvotes ontvangen15
Downvotes ontvangen43
Karma:-27 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (32)

1

4 Thumbs up   22 Thumbs down

bod


Een bedrag dat door een serieuze gegadigde wordt geboden met daarbij behorende eventuele ontbindende voorwaarden, opleveringsdatum en opsomming van roerende en onroerende zaken die bij dit bod horen.
Bron: woningaanbodduitsland.nl

2

3 Thumbs up   2 Thumbs down

appartement


Wie een appartementsrecht heeft, heeft een aandeel in een gebouw. Dat aandeel geeft ook recht op alleengebruik van dat bepaalde gedeelte van een gebouw. Bovendien geeft het appartementsrecht recht op gebruik van gemeenschappelijke ruimtes, zoals het trappenhuis. Het aandeel en het bijbehorende gebruiksrecht vormen samen het appartementsrecht. Dit a [..]
Bron: woningaanbodduitsland.nl

3

2 Thumbs up   3 Thumbs down

akte


Een akte is een Notarieel document waarin zaken worden vastgelegd. Akten waar u mee te maken krijgt bij het kopen van een huis zijn onder andere de akten waarin de overdracht van een huis of een hypotheek wordt vastgelegd.
Bron: woningaanbodduitsland.nl

4

2 Thumbs up   9 Thumbs down

passeren


De formele handeling waarbij een akte (verkoop huis, hypotheek) door beide partijen en de notaris wordt ondertekend.
Bron: woningaanbodduitsland.nl

5

2 Thumbs up   2 Thumbs down

transportakte


Officieel document dat door de notaris wordt opgemaakt en waarmee het eigendom van een huis officieel wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar. De transportakte wordt ook wel overdrachtsakte genoemd.
Bron: woningaanbodduitsland.nl

6

1 Thumbs up   1 Thumbs down

levering


De levering is opgesplitst in twee delen. Bij de juridische levering wordt het perceel op naam van de koper gezet. Dit gebeurt middels het ondertekenen van de akte bij levering bij de notaris. Ook wel transportakte genoemd. De feitelijke levering vindt plaats bij het overdragen van de sleutels.
Bron: woningaanbodduitsland.nl

7

1 Thumbs up   3 Thumbs down

optie


Een recht om door een eenzijdige wilsverklaring een koopovereenkomst te doen ontstaan. Degene die het recht heeft is niet verplicht er gebruik van te maken.
Bron: woningaanbodduitsland.nl

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bankgarantie


Een bankgarantie is een garantieverklaring van een Nederlandse bankinstelling. Door deze garantieverklaring garandeert de bank dat de koper zijn verplichtingen voortvloeiende uit de koopakte zal nakomen voor het bedrag dat vernoemd is. Meestal wil de verkoper 10% van het verkoopbedrag als zekerheid. In plaats van te betalen in contanten kunt u ook [..]
Bron: woningaanbodduitsland.nl

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bestemmingsplan


Een door de gemeente opgesteld plan waarin staat aangegeven waarvoor de grond of gebouwen gebruikt mogen worden. Daarin kunt u zien welke ontwikkelingen op gebied van bijvoorbeeld bebouwing er mogelijk plaatsvinden. U vindt deze plannen bij het gemeentehuis.
Bron: woningaanbodduitsland.nl

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

courtage


Voor het verrichten van diensten in een opdracht bent u aan de makelaar een overeengekomen geldbedrag verschuldigd. De hoogte van het bedrag zal tussen u en makelaar worden afgesproken en vastgelegd bij de opdrachtverstrekking. De courtage is exclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.
Bron: woningaanbodduitsland.nl


Login in om alle 32 betekenissen te bekijken