Betekenis bestemmingsplan
Wat betekent bestemmingsplan? Hieronder vind je 18 betekenissen van het woord bestemmingsplan. Je kunt ook zelf een definitie van bestemmingsplan toevoegen.

1

0   0

bestemmingsplan


plan van de gemeente waarin staat wat er met een gebied moe [..]
Bron: www.muiswerk.nl

2

0   0

bestemmingsplan


Een gemeentelijk plan voor een klein deel van de gemeente en bindend voor de burgers, waarin de ruimtelijke inrichting heel precies (in voorschriften en op een plankaart) is vastgelegd. Op grond van b [..]
Bron: www.digischool.nl

3

0   0

bestemmingsplan


gemeentelijk plan voor de ruimtelijke ordening, waarin de bestemming, ofwel de toegestane wijze van gebruik (en inrichting), van land (en water) wettelijk bindend zijn of kunnen worden vastgelegd.
Bron: aquo.nl

4

0   0

bestemmingsplan


Op basis van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) stelt de gemeenteraad vast dat bepaalde gebieden een bepaalde bestemming hebben. Zonodig worden voorschriften uitgegeven wat er wel en niet be [..]
Bron: joostdevree.nl

5

0   0

bestemmingsplan


plan waarin de bestemming van een stuk grond beschreven staat
Bron: blaucapel.nl

6

0   0

bestemmingsplan


Een bestemmingsplan in Nederland beschrijft wat er met de ruimte in een bepaalde gemeente mag gebeuren.
Bron: nl.wikipedia.org

7

0   0

bestemmingsplan


Een bestemmingsplan is een beleidsdocument dat de ruimtelijke ordening bepaalt. Een bestemmingsplan geeft de "bestemming" van een gebied of de bestemmingen in dat gebied aan. Voor België: zi [..]
Bron: nl.wikipedia.org

8

0   0

bestemmingsplan


Een bestemmingsplan in Nederland beschrijft wat er met de ruimte in een bepaalde gemeente mag gebeuren.
Bron: nl.wikipedia.org

9

0   0

bestemmingsplan


Plan waarin de gemeente, vaak tot in detail, vastlegt hoe een wijk of een ander deel van de gemeente eruit mag zien. Op een perceel met een woonbestemming mag bijvoorbeeld geen bedrijf worden gevestigd. Meer informatie over  Bestemmingsplan
Bron: leiden.christenunie.nl

10

0   0

bestemmingsplan


Een bestemmingsplan beschrijft wat er met de ruimte in een bepaalde gemeente mag gebeuren. Het belangrijkste onderdeel vormt de plankaart waarop is aangegeven welke bestemmingen waar zijn toegestaan en welke voorwaarden eraan verbonden zijn. Deze kaart is 'hard' en heeft kracht van wet. Dat geldt eveneens voor de voorschriften, op de (algemene) [..]
Bron: res-nova.nl

11

0   0

bestemmingsplan


Voor kopers maar ook voor verkopers is het belangrijk te weten wat het bestemmingsplan van uw bedrijfspand is. Deze kunt u opvragen bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, Dienst Ruimtelijke Ordening [..]
Bron: bedrijfspand.com

12

0   0

bestemmingsplan


Een door de gemeente opgesteld plan waarin staat aangegeven waarvoor de grond of gebouwen gebruikt mogen worden. Daarin kunt u zien welke ontwikkelingen op gebied van bijvoorbeeld bebouwing er mogelijk plaatsvinden. U vindt deze plannen bij het gemeentehuis.
Bron: woningaanbodduitsland.nl

13

0   0

bestemmingsplan


Een door de gemeenteraad vastgesteld plan waarin het gebruik van de grond in een gemeente is vastgelegd voor een aantal jaren.
Bron: degoedkoopstenotaris.nl

14

0   0

bestemmingsplan


Een juridisch bindend plan dat iets zegt over de grond en de opstallen. Het bepaalt bovendien de bouwmogelijkheden van de grond. Een bestemmingsplan moet voldoen aan ‘een goede ruimtelijke ordening’. U vindt deze plannen bij het gemeentehuis.
Bron: trinivast.nl

15

0   0

bestemmingsplan


Door de gemeente opgesteld plan waarin beschreven staat waarvoor de grond of gebouwen gebruikt mogen (gaan) worden.
Bron: macobouwbeheer.nl

16

0   0

bestemmingsplan


Door de gemeenteraad vastgesteld plan dat de bestemming voor een locatie vastlegt.
Bron: tecum.nl

17

0   0

bestemmingsplan


Een door de gemeente opgesteld plan waarin staat aangegeven waarvoor de grond of gebouwen gebruikt mogen worden. Daarin kunt u zien welke ontwikkelingen op gebied van bijvoorbeeld bebouwing er mogelijk plaatsvinden. U vindt deze plannen bij het gemeentehuis.
Bron: kosterenpartners.com

18

0   0

bestemmingsplan


Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan dat juridisch bindend is voor burgers, bedrijven, instellingen en overheden. Hoe komt een bestemmingsplan tot stand, en kun je van een bestemmingsplan afwijken? Wat staat er in een bestemmingsplan? Een bestemmingsplan bevat regels voor het gebruik van de in het plan begrepen gronden en bouwwerken. Dit bete [..]
Bron: kosterenpartners.com

Betekenis van bestemmingsplan toevoegen.
Aantal woorden:
Naam:
E-mail: (* optioneel)

<< bekalengiren bestemmeling >>
Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen