leiden.christenunie.nl

Upvotes ontvangen358
Downvotes ontvangen393
Karma:-36 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (187)

1

28 Thumbs up   21 Thumbs down

Beleid


De maatregelen die een gemeente zich heeft voorgenomen om binnen een afgesproken periode een bepaald doel te bereiken door middel van een afgesproken (oftewel: gebudgetteerde) hoeveelheid geld. Bijvoorbeeld het vervangen van het wegdek van een straat, of het verbeteren van de kennis van de medewerkers van de belastingdienst door middel van een curs [..]
Bron: leiden.christenunie.nl

2

18 Thumbs up   14 Thumbs down

populisme


Populisme is een manier van communiceren waarin eenvoudig taalgebruik en gerichtheid op het volk centraal staan. Deze manier van communiceren heeft vaak tot doel de gevestigde orde 'wakker te schudden' en 'omver te werpen'. Soms wordt populisme ook in verband gebracht met het 'meewaaien met de wind' in het vormen van de mening van de partij.
Bron: leiden.christenunie.nl

3

16 Thumbs up   9 Thumbs down

Prestige


Prestige betekent aanzien. Iemand verwerft prestige door dingen te doen die indruk maken.
Bron: leiden.christenunie.nl

4

14 Thumbs up   10 Thumbs down

taskforce


Een taskforce, een woord ontleend aan het engels, is een speciaal commitee, gewoonlijk bestaande uit een aantal experts uit het vakgebied. Een taskforce wordt gevormd met een speciaal doel (vaak het onderzoeken en maken van aanbevelingen over een probleem dat breed wordt ervaren). Een tasforce houdt vaak een audit (onderzoek op locatie naar de huid [..]
Bron: leiden.christenunie.nl

5

13 Thumbs up   9 Thumbs down

zetel


Plaats voor een raadslid in de gemeenteraad. Ieder raadslid heeft een vaste stoel in de gemeenteraad, een zetel, voor de periode waarvoor deze is gekozen. Deze zetels zijn gegroepeerd per partij. Hoewel misschien uit de tweede zin de indruk ontstaat dat gemeenteraadsleden vaste plaatsen hebben, kunnen deze met elke verandering van de gemeenteraad v [..]
Bron: leiden.christenunie.nl

6

13 Thumbs up   16 Thumbs down

subsidie


Financiële bijdrage van de gemeente aan bijvoorbeeld een voetbalvereniging of bibliotheek.
Bron: leiden.christenunie.nl

7

13 Thumbs up   13 Thumbs down

formateur


Nadat de informateur heeft uitgezocht welke partijen met elkaar willen gaan besturen, zoekt de formateur vervolgens de ministers of wethouders bij elkaar. (bijvoorbeeld minister van defensie, minister [..]
Bron: leiden.christenunie.nl

8

12 Thumbs up   3 Thumbs down

Socialisme


Een verzamelnaam voor alle stromingen die gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en solidariteit belangrijk vinden. Deze stroming streeft naar een maatschappij waarin ieder burger een gelijk inkomen hee [..]
Bron: leiden.christenunie.nl

9

10 Thumbs up   5 Thumbs down

Budget


Een bedrag dat bestemd is voor een speciaal doel, zoals het onderhoud van sportvelden of een bibliotheek. Het wordt ook wel geoormerkt geld genoemd.
Bron: leiden.christenunie.nl

10

10 Thumbs up   17 Thumbs down

aristocratie


Staatsvorm waarin de regering word gevormd door een aantal families die de macht overgeven aan eigen familieleden. In Nederland was deze staatsvorm totaan de 18e eeuw ook in gebruik, totdat in 1795 de Verenigde Republiek der Nederlanden werd gesticht. De families die van adellijke afkomst waren kregen hadden daarin de macht. Zij hadden ook de spull [..]
Bron: leiden.christenunie.nl


Login in om alle 187 betekenissen te bekijken