Betekenis Beleid
Wat betekent Beleid? Hieronder vind je 24 betekenissen van het woord Beleid. Je kunt ook zelf een definitie van Beleid toevoegen.

1

28 Thumbs up   21 Thumbs down

Beleid


De maatregelen die een gemeente zich heeft voorgenomen om binnen een afgesproken periode een bepaald doel te bereiken door middel van een afgesproken (oftewel: gebudgetteerde) hoeveelheid geld. Bijvoorbeeld het vervangen van het wegdek van een straat, of het verbeteren van de kennis van de medewerkers van de belastingdienst door middel van een curs [..]
Bron: leiden.christenunie.nl

2

11 Thumbs up   11 Thumbs down

Beleid


De manier waarop je met een bepaalde zaak omgaat. Die bepaalde zaak dat kan je scooter zijn of je schoolloopbaan, maar ook een supermarkt of heel Nederland.
Bron: staatsinrichting.nl

3

7 Thumbs up   7 Thumbs down

Beleid


De wijze waarop een organisatie of afdeling zich voorstelt te werken aan de realisatie van haar doelstellingen.
Bron: kennisconsult.nl

4

7 Thumbs up   8 Thumbs down

Beleid


be·leid (het; o) 1gedragslijn voor de verwezenlijking van bep. doelstellingen: inkomensbeleid, kabinetsbeleid, prijsbeleid2overleg, tact: met beleid handelen
Bron: vandale.nl

5

19 Thumbs up   21 Thumbs down

Beleid


Het kiezen van doelen en het inzetten van middelen in een bepaalde tijdsvolgorde.
Bron: scholieren.com

6

4 Thumbs up   7 Thumbs down

Beleid


be·leid (het; o) gedragslijn voor de verwezenlijking van bep. doelstellingen: inkomensbeleid, kabinetsbeleid, prijsbeleid overleg, tact: met beleid handelen
Bron: vandale.nl

7

2 Thumbs up   5 Thumbs down

Beleid


het geheel van gemaakte bestuurlijke keuzen
Bron: aquo.nl

8

6 Thumbs up   9 Thumbs down

Beleid


Beleid is het streven naar het bereiken van bepaalde doeleinden met bepaalde middelen in een bepaalde tijdsvolgorde. Met andere woorden beleid is politiek en politiek is beleid.
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

9

3 Thumbs up   6 Thumbs down

Beleid


Uit de ontvangsten- en uitgavenstaat kun je een stuk beleid van het bestuur van de vereniging afleiden. Zeker wanneer je de staten van achtereenvolgende jaren naast elkaar legt.
Bron: scholieren.com

10

10 Thumbs up   14 Thumbs down

Beleid


een plan van aanpak voor het oplossen van problemen in de meest ruime zin
Bron: nl.wiktionary.org

11

3 Thumbs up   7 Thumbs down

Beleid


Het geheel van maatregelen die de overheid neemt om bepaalde problemen op te lossen, te verminderen of te voorkomen.
Bron: www.digischool.nl

12

2 Thumbs up   6 Thumbs down

Beleid


wijze van behandeling van een zaak met betrekking tot de gevolgde of te volgen beginselen of gedragslijn
Bron: aquo.nl

13

7 Thumbs up   11 Thumbs down

Beleid


Specifiek (binnen de overheid): het geheel aan opvattingen over te realiseren doelstellingen, tezamen met de in de tijd uitgezette acties en de daarvoor benodigde middelen om deze doelstellingen te be [..]
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

14

4 Thumbs up   8 Thumbs down

Beleid


Beleid is het stellen van doelen, middelen en een tijdpad in onderlinge samenhang. Liefst zijn plaats en tijd omschreven. Onder beleid wordt dus verstaan het aangeven van de richting en de middelen wa [..]
Bron: nl.wikipedia.org

15

2 Thumbs up   6 Thumbs down

Beleid


beleidzn onz beleid ( mv) [bəˈlɛit] manier waarop je iets regelt en leidt;= politiek een beleid uitstippelen/uitzetten
Bron: nl.thefreedictionary.com

16

6 Thumbs up   10 Thumbs down

Beleid


 be·leid het; o 1 gedragslijn voor de verwezenlijking van bep. doelstellingen: inkomensbeleid, kabinetsbeleid, prijsbeleid 2 overleg, tact: met ~ handelen
Bron: vandale.nl

17

1 Thumbs up   5 Thumbs down

Beleid


Een set regels en acties die moeten worden uitgevoerd wanneer er zich in een omgeving bepaalde gebeurtenissen voordoen of wanneer er een bepaalde status optreedt. Het beleid wordt geïmplementeerd met [..]
Bron: infolib.lotus.com

18

10 Thumbs up   14 Thumbs down

Beleid


Een beleid is een manier waarop met bepaalde dingen wordt omgegaan. Meestal wordt met een beleid een bepaald doel nagestreefd. Als een bedrijf op een bepaald gebied een goed beleid heeft heeft het op datzelfde gebied in de regel ook een goed imago.
martglaz - 5 april 2014

19

1 Thumbs up   5 Thumbs down

Beleid


Beleid, o. gmv. overleg; omzigtigheid; met - te werk gaan; - aan moed paren. *...LEIDEN, bw. gel. (ik beleidde, heb beleid), besturen. *...LEIDER, m. (-s), *...LEIDSTER, v. (-s), bestuurder, -es, ...s [..]
Bron: dbnl.org

20

5 Thumbs up   10 Thumbs down

Beleid


De manier waarop u belangrijke zaken regelt.
Bron: werk.nl

21

1 Thumbs up   6 Thumbs down

Beleid


de bewuste inzet van middelen om een beoogd doel te realiseren.
Bron: scholieren.com

22

3 Thumbs up   9 Thumbs down

Beleid


de manier waarop je de zaken aanpakt
Voorbeeld: deze sch [..]
Bron: www.muiswerk.nl

23

3 Thumbs up   9 Thumbs down

Beleid


Beleid is het stellen van doelen, middelen en een tijdpad in onderlinge samenhang. Liefst zijn plaats en tijd omschreven. (Wikipedia)
Bron: structuurvisieutrechtseheuvelrug.nl

24

1 Thumbs up   11 Thumbs down

Beleid


plan, alles wat de overheid doet of niet doet
Bron: scholieren.com

<< belegherthede beleidinge >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen