structuurvisieutrechtseheuvelrug.nl

Upvotes ontvangen100
Downvotes ontvangen182
Karma:-83 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (84)

1

25   5

landschap


De omgeving zoals die zich aan ons voordoet, soms groener soms stedelijker.
Bron: structuurvisieutrechtseheuvelrug.nl

2

11   36

achtergrondinformatie


Archief
Bron: structuurvisieutrechtseheuvelrug.nl

3

11   30

biotoop


Een biotoop (Gr: bios - leven, topos - plaats) is een gebied met een uniform landschapstype waarin bepaalde organismen kunnen gedijen. (Wikipedia)
Bron: structuurvisieutrechtseheuvelrug.nl

4

10   8

verkeersas


Een weg met hoge intensiteit en een duidelijke functie als gebiedsontsluiting
Bron: structuurvisieutrechtseheuvelrug.nl

5

8   32

duurzaam


1/ duurzaam (tijdsduur) - van lange duur; van een product: dat lang meegaat. 2/ duurzaam (ontwikkeling) - van een proces: dat permanent kan worden toegepast omdat het de aarde niet uitput; van een product: dat gemaakt wordt met een productiemethode die in deze zin duurzaam is
Bron: structuurvisieutrechtseheuvelrug.nl

6

6   10

dynamiek


De mate waarin de sociale, functionele en/of ruimtelijke situatie veranderd
Bron: structuurvisieutrechtseheuvelrug.nl

7

5   4

herstructurering


Dit is ingrijpender dan herontwikkeling. Herstructureren houdt vaak ook in dat de functie van een plek gaat veranderen.
Bron: structuurvisieutrechtseheuvelrug.nl

8

5   4

maatwerk


Bij maatwerk in de ruimtelijke ordening wordt de functionele wens aangepast aan de ruimtelijke mogelijkheden. De bestaande situatie stuurt daarmee de mogelijkheden voor het gebruik. Dit vraagt om een wil tot flexibiliteit van de mensen die de functie willen realiseren, de mensen die de bestaande situatie verdedigen en de gebruikers.
Bron: structuurvisieutrechtseheuvelrug.nl

9

4   3

voorzieningen


De Wmo draagt ertoe bij dat álle burgers kunnen participeren in de samenleving. De Wmo is van kracht sinds 1 januari 2007 en verving de Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
Bron: structuurvisieutrechtseheuvelrug.nl

10

3   3

reconstructie


Een grootschalige operatie in vijf provincies om het platteland economisch vitaal, groen en leefbaar te houden. De basis hiervoor is een reconstructieplan, dat reconstructiecommissies zelf hebben opgesteld (Wikipedia)
Bron: structuurvisieutrechtseheuvelrug.nl


Login in om alle 84 betekenissen te bekijken