martglaz

Upvotes ontvangen289
Downvotes ontvangen208
Karma:82 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (20)

1

54 Thumbs up   43 Thumbs down

mentaal


Alles wat niet fysiek is, maar met de psyche te maken heeft, is mentaal. Dit zijn de dingen die we denken en voelen. Iets wat mentaal is, is abstract. Je kunt het niet aanraken, omdat het puur geestelijk is.
martglaz - 5 april 2014

2

46 Thumbs up   14 Thumbs down

pre


Een pluspunt, iets dat in je voordeel is. Als je een pre hebt tijdens een sollicitatie dan heb je voorrang op de andere kandidaten, hoewel het hierbij niet per se om een verplichte vaardigheid hoeft te gaan.
martglaz - 5 april 2014

3

43 Thumbs up   8 Thumbs down

tattas


Met name allochtone Nederlanders bestempelen blanke of autochtone Nederlanders, ook wel kaaskoppen, soms als tattas. Veel mensen ervaren dit woord als negatief en worden er liever niet mee geassocieerd.
martglaz - 5 april 2014

4

36 Thumbs up   51 Thumbs down

cultuur


Alles wat de mens heeft gemaakt is in cultuur gebracht, niet meer natuurlijk. Het woord cultuur kan echter ook duiden op de dingen die een bepaalde groep mensen tot een eenheid maakt, zoals hun gewoonten, hun normen en waarden of hun muziek.
martglaz - 5 april 2014

5

36 Thumbs up   17 Thumbs down

rationeel


Een beslissing is rationeel als deze volledig gebaseerd is op een verstandelijke redenering, op iemands logisch denkvermogen. Een rationele gedachte is niet emotioneel en kan niet gebaseerd zijn op gevoel.
martglaz - 5 april 2014

6

17 Thumbs up   8 Thumbs down

onvoorwaardelijk


Iets is onvoorwaardelijk als er geen voorwaarden aan vast zitten. Je doet het zonder er ook maar over na te denken. Bij een onvoorwaardelijke liefde hou je bijvoorbeeld zoveel van iemand dat je van de ander geen enkele eis stelt.
martglaz - 5 april 2014

7

16 Thumbs up   10 Thumbs down

fictie


Iets wat niet daadwerkelijk gebeurd is, maar door iemand is verzonnen is fictie. Het is niet echt. Binnen de literatuur zijn dit de fantasieverhalen, waartegenover de non-fictie, de waargebeurde verhalen staan.
martglaz - 5 april 2014

8

10 Thumbs up   14 Thumbs down

beleid


Een beleid is een manier waarop met bepaalde dingen wordt omgegaan. Meestal wordt met een beleid een bepaald doel nagestreefd. Als een bedrijf op een bepaald gebied een goed beleid heeft heeft het op datzelfde gebied in de regel ook een goed imago.
martglaz - 5 april 2014

9

8 Thumbs up   2 Thumbs down

holocaust


Tijdens de holocaust, die zijn toppunt bereikte tijdens de Tweede Wereldoorlog, werden Joden stelselmatig uitgemoord onder leiding van het nazi-regime dat op dat moment aan de macht was. In algemene zin gaat het hier om volkerenmoord.
martglaz - 5 april 2014

10

4 Thumbs up   12 Thumbs down

filosofie


De wetenschap waarbij wijsheid het hoogst bereikbare is. Een filosofie is een beargumenteerde gedachtegang over fundamentele dingen waarmee de gemiddelde mens zich niet dagelijks bezighoudt, zoals de zin van het leven of het al dan niet bestaan van een vrije wil.
martglaz - 5 april 2014


Login in om alle 20 betekenissen te bekijken