Betekenis Cultuur
Wat betekent Cultuur? Hieronder vind je 37 betekenissen van het woord Cultuur. Je kunt ook zelf een definitie van Cultuur toevoegen.

1

110   57

Cultuur


Het geheel van ideeën, normen, waarden, gebruiken en gedragsmerken die een groep mensen met elkaar delen.

Cultuur komt tot uiting in alle aspecten van het menselijke leven: de wetten, het onderwijs, de religieuze beleving, maar ook de bouwstijlen, kunstwerken, muziek en de culinaire gebruiken.

Cultuur is een systeem van gedeelde betekenissen, attitudes en waarden en de symbolische vormen waarmee die worden uitgedrukt of belichaamd.

In de landbouw betekent cultuur: het bebouwen/beplanten van een stuk grond met gewassen.


Honderden jaren later wordt de cultuur van de oude Romeinen nog steeds bewonderd.
martijnver - 29 november 2018

2

19   8

Cultuur


Cultuur is de manier waarop een groep mensen samenleeft. Door cultuur voelt het alsof je bij een groep mensen hoort.
Floor - 7 april 2020

3

66   57

Cultuur


het geheel van gebruiken en gewoonten van een volk.
Bron: scholieren.com

4

36   46

Cultuur


De levenswijze van een groep mensen zoals die op verschillende manieren zich manifesteert en tot uitdrukking komt in waarden, normen, gewoontes, regels, tradities, rituelen, symbolen en kunst.
Bron: scholieren.com

5

5   17

Cultuur


alles wat je hebt aangeleerd aan iedereen van je familie en zo gaat dat verder
riana - 23 oktober 2019

6

20   33

Cultuur


"Cultuur is een begrip dat op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd. In de breedste opvatting wordt cultuur gedefinieerd als alles wat geen natuur meer is. Alles wat door de mens bed [..]
Bron: joostdevree.nl

7

21   35

Cultuur


een combinatie van gedragingen binnen een groep, specifiek voor die groep; bijvoorbeeld verschillende manieren van begroeten, kleden, eten klaarmaken of hoe beide geslachten met elkaar omgaan
Bron: scholieren.com

8

4   18

Cultuur


cultuur is alles wat je hebt aangeleerd alles wat er in je land is de kleding het eten
nandini - 6 maart 2020

9

19   33

Cultuur


het denken en doen van een bepaalde bevolkingsgroep
Bron: scholieren.com

10

32   46

Cultuur


Cultuur bestaat uit allerlei ideeën, voorstellingen, denken, manieren van doen en zijn die je deelt met andere mensen op basis waarvan je handelt in relatie tot die andere mensen. Cultuur kan je zien als een soort lijm: als we niet iets hadden op basis waarvan we met elkaar kunnen communiceren, zou onze werkelijkheid er heel anders uitzien. We zouden meer zijn zoals dieren, hoewel die in een beperkte mate ook cultuur kennen en op basis daarvan met elkaar communiceren. Daarnaast handelen dieren natuurlijk op basis van hun instincten, die hen vertellen wat wanneer te doen.Cultuur is dus veel meer dan een basis voor communicatie. Zo bestaat er een materiele cultuur: dat wat mensen maken en gebruiken.Bron: Webklas Antropologie
anoniem - 17 februari 2016

11

23   38

Cultuur


(engels: culture) De totaliteit van leefwijzen die door een groep mensen is opgebouwd en van de ene generatie op het andere wordt doorgegeven.
Bron: aat-ned.nl

12

21   36

Cultuur


Een bepaalde beschaving, ontwikkeling van een volk (al of niet in een bepaald tijdperk) Zo zijn er bvb een Christelijke cultuur, moslimcultuur enz.
Bron: vrijspreker.nl

13

35   50

Cultuur


Alles wat de mens heeft gemaakt is in cultuur gebracht, niet meer natuurlijk. Het woord cultuur kan echter ook duiden op de dingen die een bepaalde groep mensen tot een eenheid maakt, zoals hun gewoonten, hun normen en waarden of hun muziek.
martglaz - 5 april 2014

14

44   61

Cultuur


het patroon van menselijke activiteit en de symbolische structuren, die deze activiteiten een zekere betekenis geven
Bron: nl.wiktionary.org

15

15   32

Cultuur


ideeën en levenswijze van een volk; in engere zin: kunst, wetenschap, godsdienst, recht
Bron: blaucapel.nl

16

41   58

Cultuur


Het totaal van aangeleerde en van generatie op generatie overgedragen gedragingen en gewoonten binnen een maatschappij. Hier valt heel veel onder. Van eet- en kleedgewoonten, tot normen en waarden en geloof.
anoniem - 17 februari 2016

17

18   36

Cultuur


Alle waarden, normen en andere aangeleerde kenmerken die de leden van een groep of samenleving met elkaar gemeen hebben en dus als vanzelfsprekend beschouwen.
Bron: scholieren.com

18

26   44

Cultuur


1. waarden, 2. normen en gebruiken, 3. materiële dimensie, 4. organisaties en instellingen. Plaats, tijd en groep bepaald hoe de cultuur eruit zal zien.
Bron: scholieren.com

19

13   31

Cultuur


Normen, waarden, omgangsvormen en dergelijke zoals die zich manifesteren in een groep of organisatie..
Bron: kennisconsult.nl

20

9   27

Cultuur


Een cursus die burgerverantwoordelijkheid bevordert door de ontwikkeling van vaardigheden in actieve participatie en door de verbintenis van de Actie Projecten en docenten over de basis van het politi [..]
Bron: consumerclassroom.eu

21

17   35

Cultuur


Ideeën van grote groepen mensen over samenleven in de samenleving .
Anton van den Berg - 26 november 2017

22

16   35

Cultuur


beschaving, ontwikkeling, verfijning van het geestelijk en zedelijk leven ofwel het daarin bereikte peilbeschaving
Bron: thesaurus.politieacademie.nl

23

19   38

Cultuur


oorspronkelijk betekent cultuur het verbouwen van gewassen. Natuur wordt daarmee in cultuur gebracht. Tegenwoordig wordt er ook beschaving mee bedoeld, de totale manier van leven, denken en doen van e [..]
Bron: scholieren.com

24

16   35

Cultuur


het verbouwen van gewassen - teelt
Bron: aquo.nl

25

31   50

Cultuur


kunst en wetenschap
Bron: aquo.nl

26

15   34

Cultuur


Een verzamelterm die betrekking heeft op de attitudes, visies, n en waarden van (groepen) mensen.
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

27

16   35

Cultuur


Cultuur in het algemeen verwijst naar het patroon van menselijke activiteit en de symbolische structuren, die deze activiteit een zekere betekenis geven. In filosofische zin wordt cultuur, dat wat doo [..]
Bron: nl.wikipedia.org

28

16   35

Cultuur


 cul·tuur de; v -turen 1 mv ook -tures verbouw van gewassen 2 op voedingsbodem gekweekte bacteriën 3 het geheel van geestelijke verworvenheden ve land, volk enz.; beschaving: eetcultuur, wooncultu [..]
Bron: vandale.nl

29

11   30

Cultuur


De specifieke verzameling van normen en waarden die worden gedeeld door mensen en groepen binnen een organisatie die bepalend zijn voor de interactie met elkaar en met de belanghebbenden binnen en bui [..]
Bron: bbest.be

30

14   34

Cultuur


Geheel van voortbrengselen van een gemeenschap
Bron: scholieren.com

31

19   39

Cultuur


Door Freud gedefinieerd als: 'Het geheel van prestaties en inrichtingen waarin ons leven zich onderscheidt van dat van onze dierlijke voorouders en die een tweeledig doel dienen: bescherming [..]
Bron: psychoanalytischwoordenboek.nl

32

19   39

Cultuur


geheel van voortbrengselen van een gemeenschap
Bron: aquo.nl

33

16   36

Cultuur


"het kweekje" de gekweekte micro-organismen, meestal wordt een reincultuur bedoeld
Bron: microbiologie.info

34

11   31

Cultuur


Oorspronkelijk betekende dit: "Een stuk zaairijp gemaakte grond".
Bron: nl.humor.narkive.com

35

14   35

Cultuur


Oorspronkelijk betekent cultuur het verbouwen van gewassen. Natuur wordt daarmee in cultuur gebracht. Tegenwoordig wordt er ook de beschaving mee bedoeld, de totale manier van leven, denken en doen va [..]
Bron: scholieren.com

36

27   50

Cultuur


alles wat je hebt aangeleerd
Bron: scholieren.com

37

12   35

Cultuur


Cultuur geeft invulling aan hoe bepaalde normen zijn in een structuur. Zo zal ander gedrag van je verwacht worden bij je familie dan op je werk: het zijn twee verschillende structuren met verschillend [..]
Bron: leerwiki.nl

Betekenis van Cultuur toevoegen.
Aantal woorden:
Naam:
E-mail: (* optioneel)

<< Mailto Migratiestromen >>
Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen