Betekenis Cultuur
Wat betekent Cultuur? Hieronder vind je 34 betekenissen van het woord Cultuur. Je kunt ook zelf een definitie van Cultuur toevoegen.

1

66   29

Cultuur


Het geheel van ideeën, normen, waarden, gebruiken en gedragsmerken die een groep mensen met elkaar delen.

Cultuur komt tot uiting in alle aspecten van het menselijke leven: de wetten, het onderwijs, de religieuze beleving, maar ook de bouwstijlen, kunstwerken, muziek en de culinaire gebruiken.

Cultuur is een systeem van gedeelde betekenissen, attitudes en waarden en de symbolische vormen waarmee die worden uitgedrukt of belichaamd.

In de landbouw betekent cultuur: het bebouwen/beplanten van een stuk grond met gewassen.


Honderden jaren later wordt de cultuur van de oude Romeinen nog steeds bewonderd.
martijnver - 29 november 2018

2

47   42

Cultuur


het geheel van gebruiken en gewoonten van een volk.
Bron: scholieren.com

3

28   32

Cultuur


Alles wat de mens heeft gemaakt is in cultuur gebracht, niet meer natuurlijk. Het woord cultuur kan echter ook duiden op de dingen die een bepaalde groep mensen tot een eenheid maakt, zoals hun gewoonten, hun normen en waarden of hun muziek.
martglaz - 5 april 2014

4

11   21

cultuur


ideeën en levenswijze van een volk; in engere zin: kunst, wetenschap, godsdienst, recht
Bron: blaucapel.nl

5

13   23

Cultuur


Ideeën van grote groepen mensen over samenleven in de samenleving .
Anton van den Berg - 26 november 2017

6

23   34

Cultuur


De levenswijze van een groep mensen zoals die op verschillende manieren zich manifesteert en tot uitdrukking komt in waarden, normen, gewoontes, regels, tradities, rituelen, symbolen en kunst.
Bron: scholieren.com

7

9   20

Cultuur


De specifieke verzameling van normen en waarden die worden gedeeld door mensen en groepen binnen een organisatie die bepalend zijn voor de interactie met elkaar en met de belanghebbenden binnen en bui [..]
Bron: bbest.be

8

13   25

cultuur


het denken en doen van een bepaalde bevolkingsgroep
Bron: scholieren.com

9

16   28

Cultuur


Een bepaalde beschaving, ontwikkeling van een volk (al of niet in een bepaald tijdperk) Zo zijn er bvb een Christelijke cultuur, moslimcultuur enz.
Bron: vrijspreker.nl

10

37   49

cultuur


Het totaal van aangeleerde en van generatie op generatie overgedragen gedragingen en gewoonten binnen een maatschappij. Hier valt heel veel onder. Van eet- en kleedgewoonten, tot normen en waarden en geloof.
anoniem - 17 februari 2016

11

26   38

Cultuur


Cultuur bestaat uit allerlei ideeën, voorstellingen, denken, manieren van doen en zijn die je deelt met andere mensen op basis waarvan je handelt in relatie tot die andere mensen. Cultuur kan je zien als een soort lijm: als we niet iets hadden op basis waarvan we met elkaar kunnen communiceren, zou onze werkelijkheid er heel anders uitzien. We zouden meer zijn zoals dieren, hoewel die in een beperkte mate ook cultuur kennen en op basis daarvan met elkaar communiceren. Daarnaast handelen dieren natuurlijk op basis van hun instincten, die hen vertellen wat wanneer te doen.Cultuur is dus veel meer dan een basis voor communicatie. Zo bestaat er een materiele cultuur: dat wat mensen maken en gebruiken.Bron: Webklas Antropologie
anoniem - 17 februari 2016

12

13   26

Cultuur


Alle waarden, normen en andere aangeleerde kenmerken die de leden van een groep of samenleving met elkaar gemeen hebben en dus als vanzelfsprekend beschouwen.
Bron: scholieren.com

13

22   35

Cultuur


1. waarden, 2. normen en gebruiken, 3. materiële dimensie, 4. organisaties en instellingen. Plaats, tijd en groep bepaald hoe de cultuur eruit zal zien.
Bron: scholieren.com

14

17   30

cultuur


(engels: culture) De totaliteit van leefwijzen die door een groep mensen is opgebouwd en van de ene generatie op het andere wordt doorgegeven.
Bron: aat-ned.nl

15

17   30

Cultuur


Door Freud gedefinieerd als: 'Het geheel van prestaties en inrichtingen waarin ons leven zich onderscheidt van dat van onze dierlijke voorouders en die een tweeledig doel dienen: bescherming [..]
Bron: psychoanalytischwoordenboek.nl

16

16   29

Cultuur


oorspronkelijk betekent cultuur het verbouwen van gewassen. Natuur wordt daarmee in cultuur gebracht. Tegenwoordig wordt er ook beschaving mee bedoeld, de totale manier van leven, denken en doen van e [..]
Bron: scholieren.com

17

17   30

cultuur


geheel van voortbrengselen van een gemeenschap
Bron: aquo.nl

18

13   26

cultuur


het verbouwen van gewassen - teelt
Bron: aquo.nl

19

28   41

cultuur


kunst en wetenschap
Bron: aquo.nl

20

11   24

cultuur


"Cultuur is een begrip dat op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd. In de breedste opvatting wordt cultuur gedefinieerd als alles wat geen natuur meer is. Alles wat door de mens bed [..]
Bron: joostdevree.nl

21

14   27

Cultuur


Cultuur in het algemeen verwijst naar het patroon van menselijke activiteit en de symbolische structuren, die deze activiteit een zekere betekenis geven. In filosofische zin wordt cultuur, dat wat doo [..]
Bron: nl.wikipedia.org

22

14   27

cultuur


een combinatie van gedragingen binnen een groep, specifiek voor die groep; bijvoorbeeld verschillende manieren van begroeten, kleden, eten klaarmaken of hoe beide geslachten met elkaar omgaan
Bron: scholieren.com

23

14   27

cultuur


 cul·tuur de; v -turen 1 mv ook -tures verbouw van gewassen 2 op voedingsbodem gekweekte bacteriën 3 het geheel van geestelijke verworvenheden ve land, volk enz.; beschaving: eetcultuur, wooncultu [..]
Bron: vandale.nl

24

15   28

Cultuur


"het kweekje" de gekweekte micro-organismen, meestal wordt een reincultuur bedoeld
Bron: microbiologie.info

25

10   23

Cultuur


Oorspronkelijk betekende dit: "Een stuk zaairijp gemaakte grond".
Bron: nl.humor.narkive.com

26

12   25

cultuur


Normen, waarden, omgangsvormen en dergelijke zoals die zich manifesteren in een groep of organisatie..
Bron: kennisconsult.nl

27

40   54

cultuur


het patroon van menselijke activiteit en de symbolische structuren, die deze activiteiten een zekere betekenis geven
Bron: nl.wiktionary.org

28

14   28

cultuur


beschaving, ontwikkeling, verfijning van het geestelijk en zedelijk leven ofwel het daarin bereikte peilbeschaving
Bron: thesaurus.politieacademie.nl

29

12   26

Cultuur


Geheel van voortbrengselen van een gemeenschap
Bron: scholieren.com

30

13   27

Cultuur


Oorspronkelijk betekent cultuur het verbouwen van gewassen. Natuur wordt daarmee in cultuur gebracht. Tegenwoordig wordt er ook de beschaving mee bedoeld, de totale manier van leven, denken en doen va [..]
Bron: scholieren.com

31

13   27

Cultuur


Een verzamelterm die betrekking heeft op de attitudes, visies, n en waarden van (groepen) mensen.
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

32

7   21

Cultuur


Een cursus die burgerverantwoordelijkheid bevordert door de ontwikkeling van vaardigheden in actieve participatie en door de verbintenis van de Actie Projecten en docenten over de basis van het politi [..]
Bron: consumerclassroom.eu

33

25   41

Cultuur


alles wat je hebt aangeleerd
Bron: scholieren.com

34

11   27

Cultuur


Cultuur geeft invulling aan hoe bepaalde normen zijn in een structuur. Zo zal ander gedrag van je verwacht worden bij je familie dan op je werk: het zijn twee verschillende structuren met verschillend [..]
Bron: leerwiki.nl


Betekenis van Cultuur toevoegen.
Aantal woorden:
Naam:
E-mail: (* optioneel)

<< Mailto Migratiestromen >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen