Betekenis inventaris
Wat betekent inventaris? Hieronder vind je 17 betekenissen van het woord inventaris. Je kunt ook zelf een definitie van inventaris toevoegen.

1

34 Thumbs up   14 Thumbs down

inventaris


Een inventaris is een verzameling van voorwerpen, meestal meubels of gebruiksvoorwerpen, die allemaal bij hetzelfde gebouw of dezelfde plaats staan. Bij bedrijven komt het voor als balanspost, die de waarde hiervan weergeeft.
marjolein - 7 augustus 2011

2

17 Thumbs up   10 Thumbs down

inventaris


De inrichting, zoals meubels en andere gebruiksvoorwerpen die bestemd zijn om gebruikt te worden binnen de organisatie.
Bron: kennisconsult.nl

3

8 Thumbs up   13 Thumbs down

inventaris


Onder de inventaris van een bedrijf  wordt verstaan: de gedane investeringen, voorraden, vorderingen, geldmiddelen en schulden van het bedrijf zowel aan het einde van een boekjaar als voor de afsluiting van de boekhouding.
Bron: gratis-cursus-boekhouden.nl

4

3 Thumbs up   9 Thumbs down

inventaris


opschrijving van goederen, inhoud, staat, boelschrift
Bron: genealogie.hcc.nl

5

4 Thumbs up   10 Thumbs down

inventaris


Het geheel van de ergens aanwezige roerende goederen (meubels, enz.)
Bron: nvz.nl

6

3 Thumbs up   10 Thumbs down

inventaris


opschrijving van goederen, inhoud, staat, boelschrift
Bron: home.planet.nl

7

2 Thumbs up   9 Thumbs down

inventaris


Een inventaris is een lijst of een opsomming van voorwerpen op een bepaalde plaats gemaakt volgens een vaste procedure. Het opmaken van een inventaris heet inventariseren. Zo is de inventaris van een [..]
Bron: nl.wikipedia.org

8

8 Thumbs up   16 Thumbs down

inventaris


Een lijst met dingen die ergens zijn. Bij een huis hoort bij de inventaris alle meubelen, apparaten, planten, lampjes etc. Bij een bedrijf vind je in de inventaris vaak machines, computers, grondstoffen etc. In bedrijven staat de inventaris ook in waarde uitgedrukt op de balans.
Loraine - 2 augustus 2011

9

2 Thumbs up   10 Thumbs down

inventaris


Staat van bezittingen en schulden gespecificeerd naar hoeveelheid en soort, al dan niet met de eraan toegekende waarde.
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

10

2 Thumbs up   11 Thumbs down

inventaris


Een opsomming van gedane investeringen, voorraden, vorderingen, geldmiddelen en schulden aanwezig in dat bedrijf, bij het einde van een boekjaar en voor de afsluiting van de boekhouding.
Bron: ondernemersunited.nl

11

2 Thumbs up   12 Thumbs down

inventaris


Zie: Ontsluiten
Bron: cjsm.vlaanderen.be

12

0 Thumbs up   11 Thumbs down

inventaris


opschrijving van goederen, inhoud, staat, boelschrift
Bron: dumont-andre.nl

13

0 Thumbs up   11 Thumbs down

inventaris


opschrijving van goederen, inhoud, staat, boelschrift
Bron: home.planet.nl

14

1 Thumbs up   13 Thumbs down

inventaris


Een inventaris is de opsomming van zaken die aan elkaar gebonden zijn door een gemeenschappelijke factor. Je kan bijvoorbeeld een inventaris maken van je huisraad. Hierbij ga je alle fysiek aanwezige objecten uit je huishouden opsommen. Maar ook gedachten kan je inventariseren.


Uit de inventaris bleek al snel dat er niet veel meer overschoot van de erfenis.
katrien - 9 augustus 2011

15

0 Thumbs up   12 Thumbs down

inventaris


Van een woning.
Bron: thesauruszorgenwelzijn.multites.net

16

0 Thumbs up   12 Thumbs down

inventaris


in·ven·ta·ris (de; m; meervoud: inventarissen) ergens aanwezige voorwerpen, goederen enz. lijst daarvan
Bron: vandale.nl

17

0 Thumbs up   12 Thumbs down

inventaris


Een doorgaans systematisch ingedeeld overzicht van de inhoud van een archief met daarin meestal de geschiedenis van de archiefvormer en/of van het archief en een specificatie van de verschillende onderdelen (inventarisnummers).
Bron: archievenwo2.nl

<< inviteren invariabel >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen