archievenwo2.nl

Upvotes ontvangen1
Downvotes ontvangen13
Karma:-11 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (11)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Inventarisnummer


een uniek nummer dat binnen een archief aan een archiefstuk wordt gegeven.
Bron: archievenwo2.nl

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Archief


Een doorgaans samenhangend geheel van archiefstukken (documenten) die zijn ontvangen of opgesteld door een persoon, groep personen of een organisatie.
Bron: archievenwo2.nl

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Archiefstuk


Document, ongeacht zijn vorm, naar zijn aard bestemd om te berusten onder de persoon, groep of organisatie die het heeft ontvangen of opgesteld uit hoofde van zijn of haar activiteiten, zijn of haar taken of ter handhaving van zijn of haar rechten.
Bron: archievenwo2.nl

4

0 Thumbs up   12 Thumbs down

inventaris


Een doorgaans systematisch ingedeeld overzicht van de inhoud van een archief met daarin meestal de geschiedenis van de archiefvormer en/of van het archief en een specificatie van de verschillende onderdelen (inventarisnummers).
Bron: archievenwo2.nl

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

openbaarheid


Geeft aan in hoeverre een archief vrij is in te zien. Soms zijn er beperkende maatregelen vastgesteld, zoals van stukken waar persoonsgegevens in voorkomen.  In dat geval dient u vaak toestemming te vragen om het archiefstuk in te zien.
Bron: archievenwo2.nl


Login in om alle 11 betekenissen te bekijken