Betekenis decentralisatie
Wat betekent decentralisatie? Hieronder vind je 17 betekenissen van het woord decentralisatie. Je kunt ook zelf een definitie van decentralisatie toevoegen.

1

4 Thumbs up   0 Thumbs down

decentralisatie


Het overdragen van meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar lagere overheden (bijvoorbeeld van het rijk naar de gemeenten). Concreet kan dit leiden tot overheveling van taken (en de daartoe benodigde middelen) van de centrale overheid naar andere overheden. Daardoor wordt gehoopt op een betere afstemming op de regionale of plaatselijke behoe [..]
Bron: leiden.christenunie.nl

2

3 Thumbs up   1 Thumbs down

decentralisatie


het streven om een organisatie minder centraal te besturen
Bron: thesaurus.politieacademie.nl

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

decentralisatie


betrekent dat de uiteindelijke beslissingen omtrent de uitvoer van een beleidstaak niet door de centrale overheid worden genomen.
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

decentralisatie


een proces waarbij bestuursbevoegdheden vanuit het centrum worden verlegd naar een lager beslissingsniveau
Bron: scholieren.com

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

decentralisatie


stelsel waarbij provinciale, gemeentelijke, en andere besturen zelfstandige bevoegdheden uitoefenen.
Bron: scholieren.com

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

decentralisatie


minder regelingen op centraal niveau, overheidsinstellingen op lager niveau
Bron: scholieren.com

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

decentralisatie


Het van een hogere naar een lagere overheid overgeven van bestuurszaken.
Bron: scholieren.com

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

decentralisatie


Het afstoten van taken door de rijksoverheid naar lagere overheden.
Bron: finler.nl

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

decentralisatie


Het afstoten van taken door de rijksoverheid naar lagere overheden.
Bron: ondernemersunited.nl

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

decentralisatie


Decentralisatie Het beginsel om aanzienlijke hoeveelheden leidinggevende macht en verantwoordelijkheid vanuit het centrum van een grote en gediversifieerde onderneming over te dragen aan semi-autonome [..]
Bron: floor.nl

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

decentralisatie


Decentralisatie betekent letterlijk 'ont-centraliseren'. Hiermee wordt vooral bedoeld het ongedaan maken van eerdere centralisaties.
Bron: nl.wikipedia.org

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

decentralisatie


De overdracht van een pakket aan taken, bevoegdheden, middelen en beslissingsmacht van de centrale overheid naar de regionale en lokale bestuursniveaus. Er bestaan verschillende decentralisatiemodellen. Ook privatisering wordt soms beschouwd als een vorm van decentralisatie.
Bron: noordzuidkaart.be

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

decentralisatie


Het beginsel om leidinggevende macht en verantwoordelijkheid vanuit het centrum van een grote en gediversificeerde organisatie over te dragen aan 'lagere' organisatie-onderdelen.
Bron: kennisconsult.nl

14

0 Thumbs up   1 Thumbs down

decentralisatie


Verlenen van meer zelfstandigheid aan onderdelen, op staatkundig, economisch of bestuurlijk gebied, bijvoorbeeld overheidsbestuur, steden of organisaties.
Bron: thesauruszorgenwelzijn.multites.net

15

0 Thumbs up   1 Thumbs down

decentralisatie


spreiding van bestuurlijke bevoegdheden over een aantal lagere instanties
Bron: nl.wiktionary.org

16

0 Thumbs up   2 Thumbs down

decentralisatie


De overdracht van een pakket aan taken, bevoegdheden, middelen en beslissingsmacht van de centrale overheid naar de regionale en lokale bestuursniveaus. Er bestaan verschillende decentralisatiemodellen. Ook privatisering wordt soms beschouwd als een vorm van decentralisatie.
Bron: vvsg.be

17

0 Thumbs up   3 Thumbs down

decentralisatie


Zie centralisatie.
Bron: www.digischool.nl

<< decennium decentraliseren >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen