noordzuidkaart.be

Website:http://11.be/
Upvotes ontvangen71
Downvotes ontvangen117
Karma:-47 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (50)

1

22 Thumbs up   26 Thumbs down

impact


Impact heeft betrekking op de veranderingen die op het niveau van de algemene doelstellingen tot stand worden gebracht (op de middellange of lange termijn). De impact wordt niet alleen bepaald door een project of programma, maar ook door andere factoren waarover men niet altijd controle heeft. Die andere factoren kunnen positief of negatief zijn. E [..]
Bron: noordzuidkaart.be

2

10 Thumbs up   11 Thumbs down

Wederkerigheid


Het is een term die vaak wordt gebruikt, maar zelden duidelijk wordt omschreven. Het gaat om een samenwerking op basis van gelijkwaardigheid, waarbij er sprake is van tweerichtingsverkeer. Het is een geven en nemen, samen leren en gemeenschappelijke problemen oplossen.
Bron: noordzuidkaart.be

3

7 Thumbs up   12 Thumbs down

Relevantie


Te vatten in vragen als: Past het project / programma binnen het beleid of binnen de missie die de organisatie zich stelt?
Bron: noordzuidkaart.be

4

5 Thumbs up   4 Thumbs down

Bilaterale samenwerking


Samenwerking tussen centrale overheden, samenwerking van staat tot staat.
Bron: noordzuidkaart.be

5

5 Thumbs up   12 Thumbs down

gros


Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking. Een samenwerkingsverband tussen de verschillende lokale actoren rond ontwikkelingssamenwerking. Soms is er een samenwerkingsverband zonder statuten en erkenning (informele GROS), meestal werd dit samenwerkingsverband erkend door de gemeenteraad met statuten, rechten en plichten, ondersteund door am [..]
Bron: noordzuidkaart.be

6

3 Thumbs up   0 Thumbs down

Ownership


Laat zich moeilijk in het Nederlands vertalen. Letterlijk betekent het ‘eigendom’ of ‘eigenaarschap’. Misschien geven ‘verantwoordelijkheid’ of ‘zeggenschap’ de betekenis beter weer. Het psychologische aspect verdient ook een plaats: het onderwerp (of dat nu beleid is of een activiteit) moet door de direct betrokkenen als iets ‘van zichzelf’ worden [..]
Bron: noordzuidkaart.be

7

3 Thumbs up   7 Thumbs down

Project


Een geheel van activiteiten met vooropgestelde doelstellingen, ontwikkeld om een specifiek resultaat te bekomen binnen een beperkt tijdskader.
Bron: noordzuidkaart.be

8

2 Thumbs up   15 Thumbs down

evaluatie


Evaluatie kijkt vooral naar de impact van de doelen die men heeft vooropgezet. Bedoeling is de doeltreffendheid, de impact, de duurzaamheid en de relevantie van de doelen te beoordelen. Evalueren is dus even afstand nemen, kritisch en systematisch reflecteren.
Bron: noordzuidkaart.be

9

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Lokaal bestuur


Het bestuur dat het dichtst staat bij de bevolking en waarmee de burger als eerste in contact komt. Het lokale bestuur is in elk land anders georganiseerd. We reserveren deze term voor steden, dorpen, wijken en gehuchten. Wat daarboven zit kunnen we regionaal bestuur noemen. Lokaal bestuur is specifieker dan alleen bestuur op plaatselijk niveau. Wi [..]
Bron: noordzuidkaart.be

10

2 Thumbs up   4 Thumbs down

monitoring


Monitoring betekent het opvolgen van de verschillende stappen of onderdelen van een bepaalde actie. Monitoring beoogt de bewaking van de kwaliteit en zal daarom regelmatig bepaalde acties of onderdelen ervan bijsturen en verbeteren. Het gebeurt door regelmatig overleg en dialoog tussen de betrokken partijen, en cours de route. Dat overleg kan leide [..]
Bron: noordzuidkaart.be


Login in om alle 50 betekenissen te bekijken