noordzuidkaart.be

Website:http://www.11.be
Upvotes ontvangen62
Downvotes ontvangen96
Karma:-35 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (50)

1

19   23

impact


Impact heeft betrekking op de veranderingen die op het niveau van de algemene doelstellingen tot stand worden gebracht (op de middellange of lange termijn). De impact wordt niet alleen bepaald door een project of programma, maar ook door andere factoren waarover men niet altijd controle heeft. Die andere factoren kunnen positief of negatief zijn. E [..]
Bron: noordzuidkaart.be

2

7   9

relevantie


Te vatten in vragen als: Past het project / programma binnen het beleid of binnen de missie die de organisatie zich stelt?
Bron: noordzuidkaart.be

3

7   7

wederkerigheid


Het is een term die vaak wordt gebruikt, maar zelden duidelijk wordt omschreven. Het gaat om een samenwerking op basis van gelijkwaardigheid, waarbij er sprake is van tweerichtingsverkeer. Het is een geven en nemen, samen leren en gemeenschappelijke problemen oplossen.
Bron: noordzuidkaart.be

4

5   4

bilaterale samenwerking


Samenwerking tussen centrale overheden, samenwerking van staat tot staat.
Bron: noordzuidkaart.be

5

5   9

gros


Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking. Een samenwerkingsverband tussen de verschillende lokale actoren rond ontwikkelingssamenwerking. Soms is er een samenwerkingsverband zonder statuten en erkenning (informele GROS), meestal werd dit samenwerkingsverband erkend door de gemeenteraad met statuten, rechten en plichten, ondersteund door am [..]
Bron: noordzuidkaart.be

6

3   0

ownership


Laat zich moeilijk in het Nederlands vertalen. Letterlijk betekent het ‘eigendom’ of ‘eigenaarschap’. Misschien geven ‘verantwoordelijkheid’ of ‘zeggenschap’ de betekenis beter weer. Het psychologische aspect verdient ook een plaats: het onderwerp (of dat nu beleid is of een activiteit) moet door de direct betrokkenen als iets ‘va [..]
Bron: noordzuidkaart.be

7

2   4

monitoring


Monitoring betekent het opvolgen van de verschillende stappen of onderdelen van een bepaalde actie. Monitoring beoogt de bewaking van de kwaliteit en zal daarom regelmatig bepaalde acties of onderdelen ervan bijsturen en verbeteren. Het gebeurt door regelmatig overleg en dialoog tussen de betrokken partijen, en cours de route. Dat overleg kan leide [..]
Bron: noordzuidkaart.be

8

2   2

ngo


Op deze website hebben we het steeds over niet-gouvernementele organisaties die als hoofddoel ontwikkelingssamenwerking hebben.
Bron: noordzuidkaart.be

9

2   2

programma


Een geheel van projecten, activiteiten om gemeenschappelijke algemene doelstellingen te behalen.
Bron: noordzuidkaart.be

10

2   5

project


Een geheel van activiteiten met vooropgestelde doelstellingen, ontwikkeld om een specifiek resultaat te bekomen binnen een beperkt tijdskader.
Bron: noordzuidkaart.be


Login in om alle 50 betekenissen te bekijken