vvsg.be

Website:https://www.vvsg.be
Upvotes ontvangen107
Downvotes ontvangen90
Karma:16 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (30)

1

52 Thumbs up   4 Thumbs down

Wederkerigheid


Het is een term die vaak wordt gebruikt, maar zelden duidelijk wordt omschreven. Het gaat om een samenwerking op basis van gelijkwaardigheid, waarbij er sprake is van tweerichtingsverkeer. Het is een geven en nemen, samen leren en gemeenschappelijke problemen oplossen.
Bron: vvsg.be

2

14 Thumbs up   22 Thumbs down

impact


Impact heeft betrekking op de veranderingen die op het niveau van de algemene doelstellingen tot stand worden gebracht (op de middellange of lange termijn). De impact wordt niet alleen bepaald door een project of programma, maar ook door andere factoren waarover men niet altijd controle heeft. Die andere factoren kunnen positief of negatief zijn. E [..]
Bron: vvsg.be

3

7 Thumbs up   2 Thumbs down

Bestuurskracht


Bestuurskracht is de capaciteit om als bestuur de eigen organisatie zodanig uit te bouwen dat een beleid wordt gevoerd dat aan de verwachtingen van de burgers tegemoet komt. Het is de mogelijkheid om als bestuur een zelfstandige politieke rol te spelen t.o.v. de gemeenschap die het bestuur verkozen heeft. Het gaat om het vermogen om als bestuur de [..]
Bron: vvsg.be

4

6 Thumbs up   17 Thumbs down

evaluatie


Evaluatie kijkt vooral naar de impact van de doelen die men heeft vooropgezet. Bedoeling is de doeltreffendheid, de impact, de duurzaamheid en de relevantie van de doelen te beoordelen. Evalueren is dus even afstand nemen, kritisch en systematisch reflecteren.
Bron: vvsg.be

5

5 Thumbs up   3 Thumbs down

Bilaterale samenwerking


Samenwerking tussen centrale overheden, samenwerking van staat tot staat.
Bron: vvsg.be

6

5 Thumbs up   5 Thumbs down

good governance


Good governance is een term die in de mode is geraakt in de wereld van ontwikkelingssamenwerking. De nadruk ligt op het proces: de methode, de manier waarop een overheidsinstelling werkt, het gaat over het hoe en niet over het wat, het gaat over al de administratieve regels, gebruiken, procedures, bepaalde gedragingen,…
Bron: vvsg.be

7

4 Thumbs up   11 Thumbs down

Relevantie


Te vatten in vragen als: Past het project / programma binnen het beleid of binnen de missie die de organisatie zich stelt? Is het project / programma een antwoord of een bijdrage aan een problematiek, noden, prioriteiten die belangrijk zijn voor een groep van mensen, organisatie, context?
Bron: vvsg.be

8

3 Thumbs up   4 Thumbs down

gender


Gender is een concept dat verwijst naar man-vrouw verhoudingen en de machts(on)evenwichten met betrekking tot deze verhoudingen. Hierbij gaat men ervan uit dat de rollen die aan mannen en vrouwen worden toegeschreven sociaal en cultureel bepaald zijn. Gendermainstreaming is een strategie die de belangen van vrouwen en mannen op een evenwichtige man [..]
Bron: vvsg.be

9

3 Thumbs up   1 Thumbs down

Ownership


Laat zich moeilijk in het Nederlands vertalen. Letterlijk betekent het 'eigendom' of 'eigenaarschap'. Misschien geven 'verantwoordelijkheid' of 'zeggenschap' de betekenis beter weer. Het psychologische aspect verdient ook een plaats: het onderwerp(of dat nu beleid is of een activiteit) moet door de direct betrokkenen als iets 'van zichzelf' worden [..]
Bron: vvsg.be

10

3 Thumbs up   7 Thumbs down

Project


Een geheel van activiteiten met vooropgestelde doelstellingen, ontwikkeld om een specifiek resultaat te bekomen binnen een beperkt tijdskader.
Bron: vvsg.be


Login in om alle 30 betekenissen te bekijken