Betekenis convergentie
Wat betekent convergentie? Hieronder vind je 15 betekenissen van het woord convergentie. Je kunt ook zelf een definitie van convergentie toevoegen.

1

20 Thumbs up   10 Thumbs down

convergentie


Convergentie is naar elkaar toegaan. Het tegenovergestelde is divergentie, waarbij uiteen wordt gegaan. In de optica wordt het woord convergentie gebruikt om aan te duiden dat twee lichtbundels naar elkaar toegaan.
Loraine - 3 augustus 2011

2

8 Thumbs up   6 Thumbs down

convergentie


(letterlijk: samenkomst in één punt) Een luchtstroom waarin de luchtdeeltjes naar elkaar toestromen. Het meest komt de cyclonale luchtbeweging rondom een lagedrukgebied voor. Maar ook door plaatselijke vergroting van de luchtdrukgradiënt kan een luchtstroom convergeren. Verder kan de orografie een rol spelen, waarbij de lucht als het ware wordt ged [..]
Bron: home.kpn.nl/neele050/

3

6 Thumbs up   5 Thumbs down

convergentie


Bij convergentie komen verschillende zaken samen in één punt of gehaal. Dit kan zowel over verschillende sectoren gaan (bijvoorbeeld telecom en media) als natuurlijke zaken zoals lucht of tectonische platen.
katrien - 23 augustus 2011

4

5 Thumbs up   5 Thumbs down

convergentie


naar elkaar toe bewegende tektonische platen.
Bron: vulkanisme.nl

5

5 Thumbs up   7 Thumbs down

convergentie


Het verschijnsel dat bij het naderen van de uitoefendatum de prijzen van futures, opties en onderliggende waarde vrijwel aan elkaar gelijk worden, met andere woorden, eventuele verwachtingswaarde en andere premies komen te vervallen.
Bron: the-web-library.com

6

2 Thumbs up   4 Thumbs down

convergentie


Samenkomst in één punt: in een lagedrukgebied stroomt de lucht spiraalvormig richting centrum van lagedruk. Convergentie hangt samen met drukverschillen maar ook bergen kunnen een rol spelen.
Bron: knmi.nl

7

5 Thumbs up   7 Thumbs down

convergentie


verloop van het iteratieproces waarbij de verandering van de te berekenen systeemvariabele(n) tussen opeenvolgende iteraties het vooraf gestelde convergentiecriterium steeds dichter nadert.
Bron: aquo.nl

8

2 Thumbs up   4 Thumbs down

convergentie


Verschijnsel van verdwijnen van de traditionele relatie tussen dienst en middel als gevolg van de digitalisering. Voorbeeld: internet via de kabel.
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

9

2 Thumbs up   4 Thumbs down

convergentie


In de wiskunde is convergentie een eigenschap van sommige rijen dat naarmate men verder in de rij komt de elementen van de rij een bepaalde waarde blijken te naderen. Zo'n rij heet convergent en de be [..]
Bron: nl.wikipedia.org

10

2 Thumbs up   4 Thumbs down

convergentie


Convergentie is het samenstromen van lucht. Dit kan zowel bij het aardoppervlak als in de bovenlucht plaatsvinden. Aan het aardoppervlak heeft convergentie tot gevolg dat de lucht naar boven uit moet [..]
Bron: nl.wikipedia.org

11

5 Thumbs up   7 Thumbs down

convergentie


Door de technologische evolutie worden verschillende media in elkaars (digitale) richting gedreven. De inhoud van de verschillende zijn dan onderling uitwisselbaar. Vb: VTM website: televisienieuws op het internet ter beschikking.
Bron: conba.be

12

2 Thumbs up   5 Thumbs down

convergentie


samenstromen (van lucht) in één punt
Bron: blaucapel.nl

13

2 Thumbs up   5 Thumbs down

convergentie


"Bij convergentie komen verschillende zaken samen in één punt of gehaal."
'Gehaal': is dit Zuid-Afrikaans?
Joris - 7 december 2012

14

2 Thumbs up   5 Thumbs down

convergentie


programma's
Bron: collegenet.nl

15

3 Thumbs up   7 Thumbs down

convergentie


Treedt op bij een assemblageproces met input vanuit verschillende toeleveringsprocessen (bijvoorbeeld: in de computerindustrie).
Bron: ondernemersunited.nl

<< conventualen convergeren >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen