knmi.nl

Website:https://www.knmi.nl/home
Upvotes ontvangen1133
Downvotes ontvangen1127
Karma:7 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (444)

1

69 Thumbs up   46 Thumbs down

keerkring


Denkbeeldige cirkels op de aardbol evenwijdig aan en aan weerszijden van de evenaar op 23,5 graden afstand. Op het noordelijk halfrond is dat de kreeftskeerkring of noorderkeerking, op het zuidelijk halfrond de steenbokskeerkring of zuiderkeerking. De zon, die jaarlijks tussen de kreeftkeerkringen beweegt, staat rond 21 juni loodrecht boven de kree [..]
Bron: knmi.nl

2

58 Thumbs up   31 Thumbs down

continent


Grote landmassa's op aarde: Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Azië, Europa, Afrika, Australië en Antarctica. Boven continentale gebieden op grote afstand van de zee heerst vaak een landklimaat met warme zomers en strenge winters, maar er zijn ook continentale gebieden waar de winters minder streng zijn.
Bron: knmi.nl

3

46 Thumbs up   41 Thumbs down

vorst


Temperaturen onder nul op waarnemingshoogte van anderhalve meter boven een grasveld. Onderscheid wordt gemaakt tussen lichte vorst (-0,1/-5,0 graden), matige vorst (-5.1/-10,0 graden), strenge vorst (-10,1/-15.0 graden) en zeer strenge vorst (-15,1 graden of lager). Een dag waarop het vriest (minimumtemperatuur onder nul) wordt een vorstdag genoemd [..]
Bron: knmi.nl

4

42 Thumbs up   22 Thumbs down

Springvloed


De hoogte van de zeespiegel wordt bepaald door de aantrekkingskracht van zon en maan op het water. Dit wordt astronomisch getij genoemd. Als zon, maan en aarde op één lijn staan is de aantrekkingskracht het grootst en spreekt men van springtij. De wind kan het water langs de kust nog hoger opstuwen. Wanneer het boven bepaalde hoogtes komt is sprake [..]
Bron: knmi.nl

5

31 Thumbs up   22 Thumbs down

milieu


De uitwendige omstandigheden die invloed hebben op leefomstandigheden, hjet welzijn van planten, dieren en mensen, van water, bodem of het leefklimaat. De aantasting van het mileu staat in het middelpunt van de belangstelling van de klimaatonderzoekers vanwege de veranderingen van het klimaat die daardoor veroorzaakt worden.
Bron: knmi.nl

6

31 Thumbs up   30 Thumbs down

zeespiegel


Met de zeespiegel wordt het oppervlak van de zee bedoeld bij rustig weer maar het woord wordt meestal in verband gebruikt met de zeespiegelstijging. Veranderingen in de zeespiegel zijn het gevolg van veranderingen in de totale hoeveelheid water in de oceanen en in de dichtheid (en daarmee in het volume) van het aanwezige oceaanwater. De totale hoev [..]
Bron: knmi.nl

7

30 Thumbs up   22 Thumbs down

atmosfeer


De atmosfeer is een dunne deken van lucht die de aarde bedekt. Deze luchtige deken, ook wel dampkring genoemd, houdt onze planeet op een comfortabele temperatuur (ongeveer 15 graden), omdat het de warmte van de zon tot op de grond laat doordringen en verhindert dat de uitgaande warmte in de ruimte ontsnapt. De deken is dun in vergelijking met de aa [..]
Bron: knmi.nl

8

26 Thumbs up   12 Thumbs down

Magnitude


Magnitude is de maat waarmee de sterkte van een aardbeving wordt weer gegeven. Omdat aardbevingen grote variaties in sterkte hebben, zijn de magnitudeschalen logaritmisch. Er zijn verschillende magnitudeschalen. De bekendste is de magnitude van Richter. Andere schalen zijn Momentmagnitude, oppervlaktegolf-magnitude (surface wave magnitude) en ruimt [..]
Bron: knmi.nl

9

25 Thumbs up   25 Thumbs down

epicentrum


De projectie van de aardbevingshaard op het aardoppervlak. Het gebied onder de grond waar de aardbeving ontstaat heet het hypocentrum, ook wel haard genoemd. De haarddiepte van een aardbeving kan oplopen tot ca. 700 km. De projectie van deze haard op het aardoppervlak heet het epicentrum. Hypo (Grieks) = onder, epi (Gr.) = op. Aangezien het epicent [..]
Bron: knmi.nl

10

21 Thumbs up   40 Thumbs down

KNMI


De taken van het KNMI, een agentschap van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, zijn vastgelegd in de Wet op het KNMI (2002). Het instituut voorziet het algemeen publiek, de overheid, de lucht- en de scheepvaart 24 uur per dag van weerberichten en waarschuwingen. Bijvoorbeeld voor wind, storm, gladheid, mist of voor uitzonderlijk weer dat kan l [..]
Bron: knmi.nl


Login in om alle 444 betekenissen te bekijken