Betekenis Interventie
Wat betekent Interventie? Hieronder vind je 23 betekenissen van het woord Interventie. Je kunt ook zelf een definitie van Interventie toevoegen.

1

18   1

Interventie


Algemeen: een tussenkomst. Wanneer men een lopend proces, een gesprek of een evenement onderbreekt om iets te doen dat niet tot de normale gang van zaken behoort, spreekt men van een interventie.

In militaire context: een militaire operatie buiten het eigen grondgebied. De inmenging van een land of landengroep in de nationale aangelegenheden van een ander land. Meestal gewapend en met goedkeuring van internationale instanties zoals de Verenigde Naties.

In financiële context: het ingrijpen op de vrije markt, bv. door minimumprijzen vast te leggen.


Veel mensen zijn het erover eens dat een militaire interventie in een buitenlands conflictgebied niet wenselijk is.
martijnver - 18 december 2018

2

10   2

Interventie


Medische tussenkomst, zoals een behandeling of een ingreep
Bron: www.dokterdokter.nl

3

12   4

Interventie


inmenging, tussenkomst.
Bron: scholieren.com

4

7   3

Interventie


(Engels: Intervention) ingreep
Bron: ziekenhuis.nl

5

8   5

interventie


betekent dat er in het vrije spel van vraag en aanbod wordt ingegrepen. Dit kan bijvoorbeeld door de overheid gebeuren ingeval van het stellen van een maximumprijs, of naast de overheid ook door bijvo [..]
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

6

4   1

Interventie


ingreep
Bron: medisch-woordenboek.nl

7

2   1

Interventie


Interventie is een heel breed begrip dat tussenkomst door personen of instanties aanduidt. In juridische terminologie kan een interventie bijvoorbeeld gepleegd worden door personen of instanties in e [..]
Bron: nl.wikipedia.org

8

1   0

Interventie


interventie: tussenkomstopen_thes('Nl')
Bron: nl.thefreedictionary.com

9

3   3

interventie


zie interveniëren
Bron: home.planet.nl/~dumon002/

10

2   2

Interventie


Uiterste koers waarbij centrale banken verplicht zijn door steunaankopen of -verkopen de wisselkoers van hun munt te beïnvloeden.
Bron: finler.nl

11

1   1

interventie


[m.] 1. tussenkomst; 2. stoppen
Bron: hetambtelijkwoordenboek.webklik.nl

12

0   0

Interventie


Beslissing van het OM met betrekking tot het strafrechtelijk vervolg van een zaak (transactie, voorwaardelijk sepot, strafbeschikking of dagvaarding)
Bron: 2009.jaarberichtom.nl

13

0   0

Interventie


Het opkopen van landbouwproducten, met als doel een verzadigde markt tijdelijk te verlichten. Er zijn twee soorten interventies: opkoop en opslag van overschotten door de overheid (openbare opslag) of [..]
Bron: lv.vlaanderen.be

14

1   1

interventie


ingreep
Bron: collegenet.nl

15

3   4

interventie


( medisch ) ingreep
Bron: nl.wiktionary.org

16

0   1

Interventie


Interventie is een ingreep op de geld- of valutamarkt door één of meer Centrale Banken. Doel van een interventie is om de koers van een valuta te steunen.
Bron: aegon.nl

17

2   3

interventie


zie interveniëren
Bron: dumont-andre.nl

18

0   1

interventie


zie interveniëren
Bron: genealogie.hcc.nl

19

0   1

interventie


zie interveniëren
Bron: home.planet.nl

20

1   2

Interventie


Een interventie is een handeling die wordt uitgevoerd om een probleem aan te pakken. Het is een ingreep om een toestand te verbeteren. Het woord is te gebruiken in verschillende contexten en de betekenis ervan is dan afhankelijk van de context.
turelinckx - 7 april 2014

21

0   2

Interventie


Hiervan is sprake wanneer een autoriteit ingrijpt in de prijsvorming op de markt. Bij valuta-interventie koopt of verkoopt de centrale bank een bepaalde valuta om de koers daarvan te beïnvloeden.
Bron: ondernemersunited.nl

22

0   2

Interventie


Bemoeienis met de interne aangelegenheden van een staat op grond van principes van internationaal recht, gewoonterecht, humanitaire overwegingen e.d. Indien interventie op deze gronden gerechtvaardigd kan worden is er geen sprake van inmenging. In het internationaal recht is interventie de aanduiding van de bemoeienis van een staat met een conflict [..]
Bron: amnesty.nl

23

1   3

interventie


tussenkomst
Bron: aquo.nl


Betekenis van Interventie toevoegen.
Aantal woorden:
Naam:
E-mail: (* optioneel)

<< intravasaal inspecties >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen