aegon.nl

Upvotes ontvangen189
Downvotes ontvangen258
Karma:-68 (upvotes-downvotes)0 verdiende Badges

Geen badges gevonden.Betekenissen (384)

1

17   7

ava


AVA is de afkorting van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Bron: aegon.nl

2

10   10

overwegen


Overwegen is meer beleggen in een aandeel, sector of land dan volgens de index of norm normaal is.
Bron: aegon.nl

3

8   11

ratio


Ratio is de verhouding tussen twee getallen. Het berekenen van een ratio kan vergelijkingen eenvoudiger maken.
Bron: aegon.nl

4

7   8

royeren


Royeren is een ander woord voor ongedaan maken. Met een opdracht royeren trekt u een opgegeven opdracht in. Royeren van lopende opdrachten kost niets.
Bron: aegon.nl

5

7   15

quote


Een quote is de hoogste biedprijs en de laagste verkoopprijs van een effect op een bepaald moment.
Bron: aegon.nl

6

6   3

bbp


Bruto Binnenlands Product (BBP) is de totale geldwaarde van de geproduceerde goederen en diensten in een land tijdens een periode, meestal een jaar. Het Bruto Binnenlands Product (BBP) is de indicator van de totale omvang van de economie van een land.
Bron: aegon.nl

7

6   2

aandeelhouder


De aandeelhouder heeft aantoonbaar aandeel in het kapitaal van een onderneming.
Bron: aegon.nl

8

5   4

weging


Weging is het belang uitgedrukt als percentage van het totaal belegd vermogen in een beleggingsportefeuille.
Bron: aegon.nl

9

5   5

ex


Ex staat voor exclusief. Aandelen kunnen ex-dividend worden gekocht of verkocht. Deze aandelen hebben geen recht meer op dividend van het afgelopen jaar.
Bron: aegon.nl

10

5   2

claim


Met een claim heeft u als bestaande aandeelhouder een voorkeursrecht van koop bij de uitgifte van nieuwe aandelen door een onderneming. Een claim heeft ook een beurswaarde die verhandeld kan worden.
Bron: aegon.nl


Login in om alle 384 betekenissen te bekijken